Kā uzskaitīt valūtas darījumus ar klientiem?

19-07-2019 10:31 (Atjaunots 19-07-2019)
  • 4 Atbildes
  • 4 vērtējumi
  • 4818 Skatījumi

Pateicoties EUR ieviešanai, darījumu skaits citās valūtās pēdējos gados ir krietni samazinājies, tādējādi atvieglojot uzskaites darbus grāmatvežiem. Taču, atkarībā no uzņēmuma vai iestādes darbības specifikas, dažādu valūtu dokumentu apstrāde vairāk vai mazāk ir katras grāmatvedības “dienas kārtībā”.

 

Kā tos paredzēts uzskaitīt sistēmā Horizon? Šajā rakstā apskatīsim galvenos punktus korektai valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanai moduļos Apgāde/Realizācija un Virsgrāmata.

 

Pamatprincipi

 

Apgādes/Realizācijas moduļos no ievadītajiem kreditoru/debitoru dokumentiem veidojas t.s. klientu norēķinu līnijas. Sistēma tās veido atbilstoši dokumentu valūtām un uzskaita apgrozījumu, sākuma un beigu atlikumu pa katru no valūtām. 

 

Piemēram, ievadot USD rēķinu, klientam veidojas USD norēķinu līnija. Savukārt, tam pašam klientam ievadot EUR maksājumu, veidojas EUR norēķinu līnija. Valūtu summas pārvietot no vienas norēķinu līnijas uz citu iespējams ar konvertācijas dokumentu palīdzību, tādējādi nodrošinot pārskatāmu situāciju - kurā valūtā un kāds apgrozījums ir bijis, un kāds atlikums palicis.

 

Lai veicot Apgādes/Realizācijas moduļu salīdzināšanu ar Virsgrāmatu, būtu redzams pēc iespējas līdzīgāks darījumu atspoguļojums pa valūtām, tad virsgrāmatas klientu kontus (piem., 23xx, 53xx, 219x, 591x) arī ieteicams dalīt pa valūtām.

 

Summas EUR vienmēr ir iegūstamas, jo sistēma katram dokumentam un katram grāmatojumam vienmēr aprēķina summu uzskaites valūtā jeb pamatvalūtā.

 

v-1-bilde-vgunAR.png

 

Valūtas un valūtu kursi

 

Ievades ceļš: Pamatdati - Valūta - Nosaukumi

 

Dokumentus sistēmā var ievadīt tādās valūtās, kādas ir atrodamas valūtu sarakstā. Ja kādas valūtas trūkst, tā ir jāpievieno, norādot korektu valūtas kodu, kas tālāk nepieciešams kursa nolasīšanai.

 

v-2-valutasnosaukumi.png

 

Ievades ceļš: Pamatdati - Valūta - Kursi

 

Horizon noklusēti ir uzstādīts, ka valūtu kursus sistēma automātiski nolasa no Latvijas Bankas (kur tie, savukārt, nonāk no Eiropas Centrālās Bankas) un saglabā sarakstā. Tas notiek, piemēram, ievadot jaunu dokumentu vai pie citām darbībām, kur nepieciešams zināt kursu, lai aprēķinātu summu pamatvalūtā. Nepieciešamības gadījumā importu var veikt arī manuāli valūtas kursu sarakstā.

 

v-3-valutu-kursi.png

 

Virsgrāmatas konti un to valūtas

 

Ievades ceļš: Pamatdati - Kontu plāns - Konti

 

Lai virsgrāmatas klientu kontu apgrozījumā būtu redzams darījumu atspoguļojums dokumentu valūtās, tad ieteicams šos kontus dalīt pa valūtām, tas arī nodrošina labākas iespējas Apgādes/Realizācijas moduļu salīdzināšanai ar virsgrāmatu.

 

v-4-kontu-plans.png

 

 Klientu kartītes un to valūtas

 

Ievades ceļš: Pamatdati - Klienti - Saraksts

 

Klienta kartītes norēķinu valūta ir obligāti aizpildāms lauks. Papildus ir iespējams norādīt arī atzīmi “Fiksēta” - tā nozīmē, ka sistēma šim klientam atļaus ievadīt dokumentus tikai norādītajā valūtā. Ja valūta netiek fiksēta, tad dokumentus šim klientam varēs ievadīt arī citās valūtās.

 

v-5-klientu-kartite.png

 

Apgādes/Realizācijas dokumentu valūtas

 

Ievades ceļš (piemēram): Dokumenti - Apgāde/Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns

 

Kā jau iepriekš minēts, klientu apgrozījums Apgādes/Realizācijas moduļos veidojas atbilstoši dokumentu valūtām. Ievadot sistēmā jaunu rēķinu vai pavadzīmi, šī dokumenta valūta noklusēti tiek aizpildīta ar klienta kartītes norēķinu valūtu. Dokumenta valūta ir maināma, ja klienta kartītē nav atzīmes “Fiksēta”.

 

v-6-dok-ievade.png

 

Dokumentu piesaistes un konvertācijas

 

Ievades ceļš (piemēram): dažādu Debitoru/kreditoru dokumentu lappuse “Piesaistes” vai no dokumentu sarakstiem tiek izpildīta darbība “Piesaistīt”

 

Lai nodrošinātu korektas Apgādes/Realizācijas atskaites un būtu redzams, kuri tieši rēķini/pvz vai maksājumi vēl nav pilnībā nosegti ar pretējās puses dokumentu, tad preču un maksājumu dokumenti tiek savā starpā sasaistīti.

 

Ja maksājuma dokumenta valūta sakrīt ar preču dokumenta valūtu, tad šādi dokumenti ir savā starpā tiešā veidā sasaistāmi.

 

Ja maksājuma dokumenta valūta nesakrīt ar preču dokumentu valūtu, tad šādi dokumenti savā starpā tiešā veidā nav sasaistāmi. Atšķirīgu valūtu gadījumā vispirms tiek izveidots maksājuma konvertācijas dokuments, kura būtība ir pārkonvertēt maksājuma summu uz preču dokumenta valūtu.

 

Tā kā sistēma šo konvertācijas dokumentu piedāvā veidot automātiski, tad maksājuma uzdevumiem dokumentu tipā ir jābūt norādītam atribūtam “Konvertācijas dokumenta tips” (Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi).

 

Maksājumu konvertācijas dokuments sastāv no divām pusēm, kur viena puse tiek piesaistīta maksājumam, otra rēķinam.

 

v-7-konvertācijas_paziņojums.png

 

Automātiski veidotā konvertācijas dokumentā sistēma jau ir aizpildījusi nepieciešamos datu laukus, iegūstot informāciju gan no maksājuma, gan apmaksājamā preču dokumenta, to atliek tikai izpildīt un grāmatot.

 

v-8-konvertācijas-dokuments.png

 

Konvertācijas kontējumu logs:

 

v-9-konvertācijas-kontējums.png

 

Peļņa/zaudējumi sasaistot valūtas dokumentus

 

Ievades ceļš (piemēram): saglabājot dokumentu piesaistes

 

Ja atšķiras dokumentu datumi, tad var būt arī atšķirīgi valūtas kursi šajos datumos, un pārrēķinot darījuma summu no valūtas uz uzskaites valūtu, tiek iegūtas atšķirīgas dokumenta summas pamatvalūtā. Šīs atšķirības jeb valūtas svārstības sistēma nosaka dokumentu piesaistes brīdī - sistēma izdod dokumenta ievadlogu “Peļņa no valūtas svārstībām” vai “Zaudējumi no valūtas svārstībām”. Sistēmas veidotais svārstību dokuments ir jāizpilda un jāiegrāmato. Svārstību dokuments vienmēr ir pamatvalūtā, un tā būtība ir klienta apgrozījumā mainīt tikai pamatvalūtas summu, nemainot paša darījuma summu valūtā.

 

v-10-svārstību dokuments.png

 

Valūtas svārstības perioda beigās

 

Ievades ceļš: Atskaites - Apgāde/Realizācija - Klientu atlikumi -  Darbības

 

Vismaz reizi gadā uz gada pārskatu sastādīšanu, vai arī biežāk, piemēram, katru mēnesi, nepieciešams veikt klientu atlikumu svārstības tiem klientiem, kam atlikumi ir valūtās. Tas nozīmē, ka ir jānosaka, kāda ir klienta atlikuma summa pamatvalūtā uz atskaites sagatavošanas brīdi. Ja šī summa atšķiras no tās, kas ir atlikuma dokumenta izpildes datumā - sistēma aprēķinās šīs svārstības “vērtību”. Arī šīs svārstības pēc izpildes un grāmatošanas maina tikai atlikuma summu pamatvalūtā, un neietekmē valūtas summu.

 

Sistēmā ir pieejami vairāki varianti atlikuma svārstību veidošanai. Ieteicamākais ir veidot svārstības pa dokumentiem -  tas nozīmē, ka tiek svārstīts katrs atsevišķais atlikumu veidojošais dokuments, un tiek noteikta tā summa uzskaites valūtā.

 

Rezultātā veidojas tādi paši svārstību dokumenti, kā pie dokumentu piesaistēm.

 

Svarīgi, ka sistēma tālāk kontrolē, kad šāda svārstība ir veikta un vairs neatļauj veikt izmaiņas ar nosvārstītajiem dokumentiem.

 

v-11-beigu-svarstibas.png

 

Sistēmas izveidotos svārstību dokumentus visus kopā vislabāk atrast sarakstā: Virsgrāmata - Pirmdokumenti

 

v-11a-beigu-svarstibas.png

 

Pārējie svārstību varianti paredzēti tikai klienta kopējā atlikuma summas uzskaites valūtā noteikšanai uz atskaites beigām, un pēc tam sistēma automātiski ar nākamās dienas datumu veic pretēju grāmatojumu.

 

Atlikuma svārstība - tiek svārstīts kopējais klienta atlikums

Izvērstās atlikuma svārstības - tiek svārstīts atsevišķi kopējais parāds un kopējais avanss

 

Ja ir izveidoti šie atlikuma svārstību dokumenti, tad tie ir atrodami sarakstā: Dokumenti - Apgāde/Realizācija - Atlikumu svārstības

 

v-12-atlikumu-svarstibas.png

 

Ja vēlaties šo instrukciju izprintēt, spiediet pie raksta uz trim punktiņiem un izvēlieties darbību "Drukāšanai pielāgota lapa":

 

druka_bilde.PNG

Komentāri
gramatvediba1
CONTRIBUTOR *
autors gramatvediba1

Dokumenta tipam Izejošais maksājuma uzdevums izvēle Saistīta dokumenta tips ir neaktīva. Neko tur nevar pievienot. Vai tas varētu būt saistīts ar programmas versiju?

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine (Atjaunots ‎16-06-2020 17:01 autors Raita Reine VISMA )

Konvertācijas dokumenta tips ir jānorāda maksājumiem dokumenta tipa lappusē "Lauku atribūti":

lauku_atrib.png

 

 

 

gramatvediba1
CONTRIBUTOR *
autors gramatvediba1

Paldies, viss izdevās!

Diāna 11
CHAMPION **
autors Diāna 11

IDEĀLS materiāls. LIELS paldies!

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām