Vienotais nodokļu konts Horizon uzskaitē

13-01-2021 09:21
  • 14 Atbildes
  • 6 vērtējumi
  • 7619 Skatījumi

No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir jauns vienotais nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos daudzos katra nodokļa kontus.

 

Vairāk informācija par šo kontu un saistītajām izmaiņām uzskaites principos atrodama VID mājas lapā šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts

Turpat arī lasāms metodiskais materiāls par to, kā vienotajā kontā veiktās iemaksas uzskaitīt grāmatvedībā:  https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_nodokla_samaksas_uzradisana_gramatv...

 

Šajā rakstā apskatīsim sīkāk, kādas tieši darbības ir veicamas sistēmā Horizon saistībā ar vienoto nodokļu kontu.

 

1. Virsgrāmatas starpkonts

 

Lai virsgrāmatā atbilstoši attēlotu veiktās iemaksas vienotajā nodokļu kontā un pēc tam arī EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām, ir nepieciešams jauns starpkonts. VID ieteikums ir šo starpkontu veidot kontu grupā Naudas līdzekļi, piemēram,  “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”.


Izvēlne: Pamatdati → Kontu plāns → Konti

 

Papildinām kontu plānu ar jaunu kontu, ņemot vērā savas iestādes/uzņēmuma esošo kontu numerāciju.

 

 

vnk_1_konts.png

 

Saistības par nodokļiem tāpat kā līdz šim tiek uzskaitītas esošajos pasīva kontos (piemēram, kontu grupa 57 - Norēķini par nodokļiem)

 

2. Klienta kartīte un bankas konts

 

Klientu saraksts ir jāpapildina ar jaunu klienta kartīti, kurai pie klienta bankas rēķiniem norādām jauno IBAN konta numuru. Kā klienta kontu izvēlamies iepriekš izveidoto virsgrāmatas starpkontu. 


Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts


vnk_2a_klients.png

 

vnk_2b_klients.png

 

 

Līdzšinējās klientu kartītēs bankas kontiem var noņemt atzīmi “Aktīvs”, lai tie vairs netiktu piedāvāti pie maksājumu veidošanas. Ar laiku arī pašas vairs nevajadzīgās klientu kartītes var šādi deaktivizēt (visticamāk pēc 2019.g. pārskatu nodošanas).

 

3. Izejošais maksājums iemaksai valsts budžetā

 

No 01.01.2021. var veidot vienu izejošo maksājumu kopsummā par visiem nodokļiem. Tā kā samaksa tiks attiecināta pret saistībām pēc FIFO principa, tad nav būtisks norādītais pamatojums, vai vairāku maksājumu veidošana katram nodoklim. Iemaksas sadalījumu uzzināsiet pēc mēneša 23. datuma EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”.


Izņēmuma gadījumi:

1) Ja samaksa ir ar noteiktu mērķi un tai ir VID piešķirts identifikators, tad tas ir precīzi jānorāda pamatojumā.

2) Ja samaksa ir par citu personu, tad šī cita persona obligāti ir jānorāda laukā “Gala maksātājs”. Klienta kartītei jābūt precīzam reģistrācijas numuram un nosaukumam. (iespēja pieejama no Horizon 570.v.) 


Izvēlne: Dokumenti → Banka → Maksājuma uzdevumi

 

vnk_3a_mu.png

 

Maksājums tiek grāmatots uz starpkontu.

 
vnk_3b_mu.png

 

 

4. Pārgrāmatošana pēc EDS atskaites

 

EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pēc mēneša 23. datuma pieejama informācija, kādas saistības ir segtas no iemaksātās naudas vienotajā nodokļu kontā. Atbilstoši atskaitei veicami pārgrāmatojumi sistēmā.

Ņemot vērā, ka ir iespējami ļoti dažādi lietošanas scenāriji un konfigurācijas, arī pārgrāmatošanai var tikt izmantoti dažādi dokumenti. Būtiski ir atspoguļot iemaksas sadali virsgrāmatas kontos atbilstoši VID EDS informācijai, kā arī iestādes/uzņēmuma uzskaites specifikai.


Piemēram,

Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts

Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)

 

vnk_4_reg.png

 

 

 

P.S. Raksts sagatavots balstoties uz šobrīd publiski pieejamo informāciju un metodiskajiem materiāliem. Saņemot jaunu informāciju, tas tiks papildināts pēc nepieciešamības.  


 

Komentāri
Sigitag
CONTRIBUTOR *
autors Sigitag

Labdien, kā var automātiski ģenerēt MU visiem nodokļiem, vai izejošais maksājums ir jātaisa manuāli un nodokļu kopsumma jāieraksta pašam?

IndraS
CONTRIBUTOR ***
autors IndraS

Arī interese:

1. kā racionālāk veikt vienu maksājumu uz vienoto  nodokļu kontu? 

2. kā nodokļu sadalīšanu pēc VID pabeigtajām drabībām  veikt Horizon , izmantojot EDS info?

Tas skar visus nodokļu maksātājus. Vai Horizon nedomā par šo procesu automatizāciju un  "sazobi" ar  EDS?

Diāna 11
CHAMPION **
autors Diāna 11

Piekrītu IndraS ar automatisko darbu.

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

Labdien,

 

Atbildot uz jautājumiem - šobrīd sistēmā nav veidoti nekādi speciāli risinājumi, lai apkopotu vienā maksājumā visus nodokļus, vai lai veiktu pārgrāmatojumus pēc EDS atskaitēm.

Te arī jāņem vērā, ka VID pusē informācija ir tikai nodokļu griezumā, bet uzņēmuma/iestādes uzskaitē nodokļu kontiem un naudas kontiem bieži ir smalkāks dalījums dimensijās (struktūrvienības, klasifikācijas kodi, finansējumi, projekti u.tml.).

 

Šajā jaunajā situācijā plāns varētu būt pēc līdzības ar gājēju celiņu ierīkošanu - skatīsimies, kur ir iestaigāts un tur liksim bruģi.

Diāna 11
CHAMPION **
autors Diāna 11

Labrīt! 

Kas slikts būtu, ja "Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts

Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)"

DARĪT

Dokumenti → banka→ MUIZN

grāmatojums 2679      2624 samaksas datums - piem. 09.01.2021

un papildus grāmatojums:

piem.  5723 (PVN) 2679  VID noteiktais nākošā mēneša 23. datums, piem. 23.02.2021

Jo to izdarīt ir vieglāk uzreiz zinot par ko maksā un nogrāmatot.

BET jautājumi, ko dara bankas izraksts?- vai rādīs pareizus atlikumus?

LIELĀ PROBLĒMA IR AR ALGU nodokļu maksājumu . MUMS ir daudz FIN un protams arī KK, ko padod automatiski grāmatojumu no Algu moduļa. 

Lūdzu radiet risinājumu galvenais algu nodokļiem?

IneseC
PARTNER
autors IneseC

@Raita Reine Manuprāt, daudz vienkāršāk būtu izveidot kopējo kontu (piemēram, 5729x), uz kuru pārgāmatot visus nodokļus ar kontu reformāciju pēc PVN deklarācijas sagatavošanas -> veidot izejošo maks. uzd., kurā ielasa 5729x konta atlikumu ar visām dimensijām.

Diāna 11
CHAMPION **
autors Diāna 11

OKey PVN, BET algas nodokļi no Algas moduļa?

 

IneseC
PARTNER
autors IneseC

5729x domāju kā vienoto nodokļu kontu, kura atlikumu tad attiecīgi ielasa MU.

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

@Diāna 11 , atbildot uz jautājumu (08-02-2021 12:01):

 

Domāju, ka var darīt arī tā, jo dimensijas ir maksājuma sadalījumā, attiecīgi var tās lietot arī papildgrāmatojumā un papildgrāmatojumiem var būt arī cits datums nekā dokumenta izpildes datums.

Ar bankas izrakstu viss būs kārtībā, bankas pusi veido maksājumu summas un bankas kontā virsgrāmatā jau arī būs korekta summa.

 

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

@IneseC , atbildot uz komentāriem:

 

Jā, arī šādi var darīt, ka uz kopējo visu nodokļu kontu pārgrāmato visus sarēķinātos nodokļus, un tad maksājuma sadalījumā izmanto iespēju ielasīt šī konta atlikumu.

Un virsgrāmatas kontu reformācija ir viens no tiem dokumentiem, kuru var izmantot, lai masveidā pārgrāmatotu kontu atlikumus.

 

Pieļauju, ka gan šis kopējais konts, gan pārgrāmatojumu veikšanas brīdis varētu būt atkarīgs no tā, kur paliek atlikums perioda beigās. T.i. kādi atlikumi, kurās savu pārskatu ailēs jāuzrāda, un attiecīgi, kuros aktīva/pasīva kontos šādiem atlikumiem piederas būt. 

MarcisAmars
CONTRIBUTOR *
autors MarcisAmars

Labdien!

Vai ir plānots izveidot risinājuma Transakciju pārskata datu ievilkšanai no EDSa uz programmu. No šīs atskaites tiek sadalīti visi maksājumi pa pamatsummām un soda naudām un uz korektajiem nodokļiem.

 

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

Labdien @MarcisAmars !

Ir plānots veidot saskarni ar EDS API. Primāri tur būs biežāko pārskatu iesniegšana VID. Transakciju pārskata ievilkšana no VID tuvākajos plānos nav gan. 

MarcisAmars
CONTRIBUTOR *
autors MarcisAmars

@Raita ReineUn kā Jūs domājat lai klients ievada šādu informāciju no VIDa. Katru dienu grāmatot soda naudas,grafikus, iemaksas un novirzīšanas.

 

edsa transakcijas.png

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

@MarcisAmars , domāju, ka katra VID veiktā transakcija nav jādublē arī grāmatvedības uzskaitē. Būtiski ir salīdzināt atlikumus pa nodokļiem uz perioda beigām, un tad veikt kādus pārgrāmatojumus, ņemot vērā savu uzskaiti.

Te viena VID prezentācija, kur skaidrots, kas un kā EDS pusē ir skatāms, varbūt noder: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/eds_jaunumi_2021.gada_9.februaris.pdf

Autori

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām