Zināšanu bāze Numo

Kārtot pēc:
Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par Numo darba laika plānošanas moduli: Plānošanas process J: Vai automātiski izveidotajā darba laika grafikā var veikt manuālas izmaiņas konkrētiem darbiniekiem? A: Jā, var veikt izmaiņas gan atsevišķiem darbiniekiem konkrētās dienās, gan arī masveidā iezīmētajiem ierakstiem - vienam vai vairākiem darbiniekiem.   J: Kā plānotājs var redzēt, kur automātiskajam plānotājam nav izdevies saplānot grafiku saskaņā ar uzstādījumiem, ja plānošanas rezultāts nav 100%? A: Šobrīd risinājums nepiedāvā šādu iespēju. Tomēr aicinām balsot un iesūtīt savas idejas: Produkta attīstības ceļa karte   J: Vai varēs redzēt izmaiņas starp sākotnējo plānu un faktu? Piemēram, tika plānotas 150 stundas, bet nostrādāja 140 stundas u.tml. A: Šobrīd risinājums nepiedāvā šādu pārskatu. Tomēr aicinām balsot un iesūtīt savas idejas: Produkta attīstības ceļa karte   J: Vai ir iespēja vairākas reizes mēnesī mainīt grafiku? A: Jā, grafiku ir iespējams labot un precizēt tik, cik nepieciešams.   J: Vai ir iespēja plānot pa nedēļām, nevis uzreiz visam mēnesim? A: Ar automātisko plānošanu plānošana tiek veikta mēnesim, ja nepieciešams izmaiņas noteiktās dienās, to ieteicams darīt manuāli. Grafika un fakta dokumentus iespējams veidot par konkrētu periodu, piemēram, nedēļa. Sasaiste ar RVS Horizon J: Kāds ir paredzamais datums iespējai darba laika plānu eksportēt uz Horizon? A: Algu datu nodošana uz Horizon no Numo būs iespējama 2024. gada sākumā   J: Vai izveidosies arī darba laika grafiks, kas ir piesaistīts darbinieka personas amata datiem tad, kad no Numo datus varēs nosūtīt uz Horizon? A: Jā, sasaiste ar Horizon algu moduli paredz arī grafika datu nodošanu Horizon.   J: Ja eksportē uz Horizon, tad tā ir detalizētā uzskaite vai parastā? A: Jā, uz Horizon tiek nosūtīti dati, kas izveido detalizētās darba laika uzskaites dokumentu.   J: Vai būs iespējams, izmantojot filtru, iegūt informāciju par nostrādātajām stundām nedēļā pa attiecīgām struktūrvienībām/nodaļām? A: Šobrīd atsevišķa atskaišu funkcionalitāte nav izstrādāta, taču plāna/fakta skatā iespējams redzēt ieplānoto stundu skaitu struktūrvienībā uz mēnesi, kā arī ieplānotās stundas darbinieku līmenī. Plāna/fakta skatu iespējams filtrēt pēc amata un kompetences. Darbinieku apziņošana, faktiskais plāns J: Kā darbiniekiem paziņot par saplānoto darba laika grafiku? A: Šobrīd darbiniekiem vēl nav pieejama iespēja apskatīt saplānoto grafiku Numo platformā, tomēr plānu iespējams eksportēt Excel formātā. Aicinām balsot par iespēju apskatīt grafiku arī darbiniekiem šeit: Produkta attīstības ceļa karte   J: Kā notiek darba laika grafika un faktiskās darba laika uzskaites saskaņošana? A: Numo platformas Darbplūsmu modulī iespējams izveidot saskaņošanas scenārijus, pēc kuriem notiks grafika un fakta dokumentu saskaņošana.   J: Vai varēs atlasīt vienu darbinieku un veidot izdruku? A: Ir iespējams atlasīt atsevišķus darbiniekus un informāciju eksportēt uz MS Excel.   J: Kā veikt plāna kontroli pret faktisko darba laika apmeklējumu? A: Pēc grafika saskaņošanas iespējams plāna/fakta skatā sākt veikt faktisko darba laiku, labojot ieplānoto darba laiku sākuma/beigu laikus.   J: Vai faktu var vadīt tikai atbildīgais vai arī pats darbinieks un atbildīgais pārbaudīt? A: Šobrīd paredzēts, ka Numo sistēmā strādā plānotājs, kas veic visas nepieciešamās darbības. Tomēr ideja, ka sistēmā korekcijas var ierosināt arī darbinieks, ir iekļaujama izstrādes plānos, par kuriem iespējams balsot: Produkta attīstības ceļa karte    J: Kas notiek ar normālā darba laika darbiniekiem, kā viņiem tiek veidots fakta dokuments? A: Numo ir paredzēts darba laika plānošanai summētā darba laika veicējiem. Normālā darba laika uzskaitei iesakām izmantot HoP DLU risinājumu.   J: Vai darbinieki paši var veikt izmaiņas darba laika plānā, piemēram, samainīties maiņām abpusēji vienojoties? A: Šobrīd nav paredzēts, ka darbinieki var savstarpēji samainīties ar maiņām, to var veikt plānotājs plāna skatā. Taču šāda ideja ir fiksēta produkta attīstībā, aicinām par to balsot: Produkta attīstības ceļa karte
Skatīt visu rakstu
13-02-2024 13:55 (Atjaunots 13-02-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 140 Skatījumi
Pielikumā pieejama Lietotāju pārvaldības lietotāju instrukcija PDF formātā.
Skatīt visu rakstu
13-02-2024 12:35 (Atjaunots 15-02-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 113 Skatījumi
Pielikumā pieejama Darbplūsmu lietotāju instrukcija PDF formātā.
Skatīt visu rakstu
13-02-2024 12:32 (Atjaunots 15-02-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 102 Skatījumi
Pielikumā pieejama Darba laika plānošanas lietotāju instrukcija PDF formātā.
Skatīt visu rakstu
13-02-2024 12:31 (Atjaunots 17-07-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 180 Skatījumi
02-02-2024 14:41 (Atjaunots 13-02-2024)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 90 Skatījumi