atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

E-komercijas īpašie PVN režīmi OSS un IOSS Horizon uzskaitē

06-05-2021 16:07 (Atjaunots 06-05-2021)
  • 0 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 199 Skatījumi

No 01.07.2021. stājas spēkā grozījumi PVN likumā attiecībā uz e-komercijas (jeb tālpārdošanas) darījumiem Eiropas Savienības teritorijā - preču un pakalpojumu tirdzniecību uz citu dalībvalsti tieši patērētājam PVN nemaksātājam, izmantojot elektroniskos sakarus. Izmaiņas skar arī no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu PVN nemaksātājiem ES teritorijā.

 

Faktiski tiek paplašināts līdzšinējā īpašā PVN režīma MOSS (Mini One Stop Shop) tvērums.
Tā vietā ir jauni īpašie PVN režīmi:
OSS (One Stop Shop) - jebkādu pakalpojumu sniegšanai un preču tālpārdošanai ES teritorijā. OSS vēl iedalās “ārpussavienības režīmā” un “savienības režīmā”.
IOSS (Import One Stop Shop) - no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai.
Detalizētāka informācija meklējama normatīvajos aktos un VID materiālos. Šeit dažas saites:
VID metodika: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_e-komercija.pdf
VID seminārs (zem ieraksta atrodama arī prezentācija un jautājumu/atbilžu sadaļa): https://www.vid.gov.lv/lv/sodien-vid-tiessaistes-seminars-par-izmainam-pvn-piemerosana-e-komercijas-...

 

Ja uzņēmums reģistrējas kādam no šiem īpašajiem režīmiem, tad papildus “parastajai” PVN deklarācijai ir iesniedzama arī OSS deklarācija, kas pēc būtības ir kopsavilkums par pārdošanu ES valstīs PVN nemaksātājiem, piemērojot atbilstošo valstu PVN likmes. OSS režīma deklarācija iesniedzama 1x ceturksnī, IOSS režīma - 1x mēnesī.

 

Ar esošajām programmas iespējām var nodrošināt šo darījumu detalizētu uzskaiti un deklarācijas datu iegūšanu. Nav nepieciešama versijas nomaiņa uz jaunāku.

Horizon šobrīd nav iespējams veikt automātisku OSS deklarācijas aprēķinu, lai eksportētu to uz VID EDS sistēmu. Dati EDS ir ievadāmi manuāli.

 

Kontu plāns - Ieņēmumu un PVN konti

 

Izvēlne: Pamatdati - Kontu plāns - Konti

 

PVN deklarācijas realizācijas darījumu rindu aprēķinam un III. pielikuma datu aizpildei tiek izmantoti grāmatojumi uz konkrētiem kontiem vai kontu grupām, kas savukārt norādīti atbilstošajā finanšu pārskata aprakstā. Lai nodalītu OSS režīma darījumus no PVN deklarācijas darījumiem, ir jāizveido citi jauni ieņēmumu konti un PVN konti, kas netiek izmantoti PVN deklarācijas aprēķinā.
Konti jāveido atbilstoši katra uzņēmuma kontu struktūrai un pielietotajām formulām PVN deklarācijas finanšu pārskatā.

 

Piemēram:
Ieņēmumu konti ir izdalāmi atsevišķā grupā.

 

OSS_01_konti_ieņ.png

 

PVN kontam (-iem) jābūt PVN deklarācijā neiekļaujamo kontu grupā.

 

OSS_02_konti.png

 

PVN kategorijas ar ES dalībvalstu likmēm

 

Izvēlne: Pamatdati - Uzņēmums - PVN uzskaite - PVN kategorijas

 

Lai darījumus apliecinošajos dokumentos norādītu tādu PVN likmi, kāda ir saņēmēja ES dalībvalstī, ir jāveido atbilstošas PVN kategorijas katrai no valstīm, kur preces un pakalpojumi tiek pārdoti.

 

Piemēram:

 

OSS_03_pvn_kateg.png

 

ES dalībvalstu PVN likmes atrodamas šeit: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_...

 

Darījumu apliecinošie dokumenti

 

Izvēlnes (piemēram):
Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmes - Jauna pārdošanas pavadzīme
Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns izejošais rēķins

 

OSS režīms paredz, ka ir jāveic detalizēta darījumu uzskaite. VID var arī pieprasīt iesniegt darījumu atšifrējumu.
Lai iegūtu datus OSS deklarācijai, dokumentu aizpildē jāņem vērā sekojošais:


PVN kategorija - dod iespēju gan pielietot nepieciešamo PVN likmi, gan arī var tikt izmantota dokumentu filtrēšanai.
Pircējs/Klients - atkarībā no biznesa specifikas var gan norādīt katru pircēju klientu sarakstā, gan arī izmantot kādu “kopējo klientu” un tā identificējošos datus norādīt pamatojuma vai kādā citā laukā dokumentā.
Dokumenta tips - ērtākai īpašā režīma dokumentu nodalīšanai un grāmatošanai var veidot speciālu dokumenta tipu, ja ir ierasta šāda prakse.
Darījuma vieta - tā kā dokumenti ar darījuma vietām “ES preces” un “Pakalpojumi ES” tiek atlasīti PVN2 pārskatā, tad šim īpašajam PVN režīmam darījuma vietu jānorāda “Iekšzeme”.
Grāmatojums - jāveido kontējumu shēma izmantojot jaunos ieņēmumu un PVN kontus, kas netiek atlasīti PVN deklarācijā.

 

OSS_04_darijuma_dok.png

 

Kopsavilkuma dati OSS deklarācijai

 

Izvēlnes (piemēram):
Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti
Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas

 

Par katru ceturksni var atlasīt darījums, kas veikti piemērojot OSS režīmu. Filtrēšanai izmantojamas PVN kategorijas, Klienta kartītes klasifikācija, īpašais dokumenta tips (ja tāds ir veidots) vai kāda cita izvēlēta pazīme. Atkarībā no biznesa specifikas var izvērtēt, kurš saraksts tam būtu piemērotāks (ir tikai preces vai arī pakalpojumi, vai tie ir vienā vai atsevišķos dokumentos, vienmēr ir pamatlikme, vai mēdz būt samazinātās likmes u.tml.)

 

Realizācijas preču dokumentu saraksts:

 

OSS_05_kopsavilk.png

 


Pavadzīmju un rēķina rindu saraksts:

 

OSS_05_kopsavilk2.png

 

No iegūtajiem kopsavikuma datiem manuāli aizpilda OSS deklarācijas ailes VID EDS.

 

Nepieciešamības gadījumā ieteicams sazināties ar savu Horizon konsultantu.

 

Dalībnieki
Izceltā tēma