atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

(updated by Mija Zaļūksne VISMA ‎26-06-2018 15:49 )
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 394 Skatījumi

Šajā rakstā piedāvāju Infodienas 2018 prezentācijas "Daži ieteikumi efektīvākai Horizon kontu un dimensiju pārvaldībai" 2. ieteikumu par objektu dimensijām.

 

Objektu dimensijas

 

Objektu dimensijas sniedz iespēju veikt grāmatojumus uz dažādu moduļu pamatdatu sarakstiem, kā rezultātā šo informāciju iespējams skatīt kontu apgrozījumā.

 

Sistēmā pieejamas sekojošas objektu dimensijas:

  1. Avansa norēķinu personas objektu dimensija (avansa norēķinu personas)
  2. Līguma objektu dimensija (klientu līgumi)
  3. PL kartītes objektu dimensija (pamatlīdzekļu kartītes)
  4. Komandējuma objekta dimensija (pieejams komandējumu moduļa īpašniekiem. Sarakstā tiek piedāvāts komandējumu dokumentu saraksts)
  5. Līguma subjektu rindas (pieejams aprūpes maksu moduļa īpašniekiem)
  6. Autotransporta objekta dimensija (pieejams autotransporta moduļa īpašniekiem)
  7. NĪO dimensija (pieejams nekustamā īpašuma moduļa īpašniekiem. Sarakstā tiek piedāvāti nekustamā īpašuma saraksti)

Objektu dimensiju iespējams aktivizēt Sistēma - Uzstādījumi - Objektu dimensijas.   

 

Ievadformā tiek aizpildīts:

 

Saīsinājums: Brīvi izvēlēts dimensijas saīsinājums

Apzīmējums: Brīvi izvēlēts dimensijas nosaukums

Objekts: izvēle no saraksta

Statusa nosacījums: iespējams uzstādīt filtru, kādi ieraksti no saraksta tiks piedāvāti grāmatojumos

Konfigurējamie lauki: iespēja izvēlēties, kurus laukus no moduļa būs iespējams redzēt virsgrāmatā

 

Objekti.jpg

Sistēma - Uzstādījumi - Objektu dimensijas

 

Kad objektu dimensija ir aktivizēta, nepieciešams norādīt, pie kuriem kontiem būs nepieciešams skatīt apgrozījumu konkrētās objektu dimensijas griezumā:

konts.jpg

Pamatdati - Kontu plāns - Konti

 

Pēc objektu dimensijas aktivizēšanas to iespējams norādīt dokumentu rindās. Ja neredzi nepieciešamās kolonnas, pievieno tās, izmantojot labajā pusē pogu <Kolonnu izskats>.

Dokuments.jpg

 

Ja dokumenta ievadlogā pievienota objektu dimensija, to var iegūt dažādās atskaitēs un sarakstos, kā piemēram:

 

Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas

Atskaites - Noliktava - Saņemtie pakalpojumi

Atskaites - Pamatlīdzekļi - Pamatlīdzekļu kopējās ekspluatācijas summas (atskaite uzrāda kopsummu no visām dokumentu rindām, kurās uzrādīts konkrētais pamatlīdzeklis). Šī atskaite strādā uz pamatlīdzekļu objektu dimensiju.

 

Pēc dimensijas aktivizēšanas pie konkrētā konta grāmatojumos būs iespējams norādīt vērtību no objektu dimensijas.  Ja neredzi grāmatojumā objektu dimensijas kolonnas, pievieno tās, izmantojot labajā pusē pogu <Kolonnu izskats>. Grāmatojums.jpg

 

Veicot grāmatojumu, objektu dimensija būs skatāma kontu apgrozījumā, ja tajā tiks pieprasīts dalījums konkrētajā objektu dimensijā:

kontu apgr.jpg

Atskaites - Virsgrāmata - Kontu apgrozījums

 

Rezultāts:

atskaite.jpg 

Daži piemēri, kur un kādas objektu dimensijas var tikt izmantotas:

PL vai Autotransporta objektu dimensija
Iespējams uzskaitīt visas izmaksas uz katru automašīnu, ieskaitot nākamo periodu izdevumus
(OCTA vai KASKO)
Avansa norēķinu personu objektu dimensija
Iespējams uzskaitīt avansa norēķinu kontus virsgrāmatā personu griezumā, attiecīgi pēc tam veicot 
salīdzināšanu ar moduli jau katras personas griezumā. Noderīgi iestādēm ar lielu avansa norēķinu 
personu skaitu.
Līguma objektu dimensija
Iespējams virsgrāmatā pie ieņēmumu un izdevumu kontiem norādīt konkrēto līgumu, attiecīgi pēc
tam iegūstot iespēju skatīt ieņēmumu un/ vai izdevumu apjomu uz katru līgumu dalījumā pa kontiem
vai citām dimensijām.

Pārējie padomi:

Kontu grupēšana

Mazāk ir vairāk