atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

(updated by Mija Zaļūksne VISMA ‎21-03-2019 17:54 )
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 335 Skatījumi

535. versijā veikti vairāki uzlabojumi inventāra un pamatlīdzekļu iekšējās kustības un norakstīšanas pieteikumu funkcionalitātē. Pilnveidojumi skar datu saglabāšanu, vērtību noklusētu aizpildi, inventāra atgriešanas no lietošanas noformēšanu pieteikumos.

 

Funkcionalitāte papildināta ar ierobežojumu iekļaut inventāru vai pamatlīdzekļus vienlaikus vairākos pieteikumos, kā arī pievienota iespēja anulēt pieteikumus.

 

Ceļš: Dokumenti → Inventārs → Inventāra pieteikumi

Ceļš: Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Pamatlīdzekļu pieteikumi

 

Ielasot rindas inventāra un pamatlīdzekļu iekšējās kustības pieteikumos vērtības laukos “Jaunais atbildīgais”, “Jaunais lietotājs” un “Jaunā atrašanās vieta” noklusēti tiks aizpildītas ar tādām pašām vērtībām kā atbilstoši laukos “Esošais atbildīgais”, “Esošais lietotājs” un “Esošā atrašanās vieta”.

 

bilde1.png

 

Inventāra atgriešanas no lietošanas gadījumā, inventāra iekšējās kustības pieteikumā jāieliek atzīme “Atgriezt no lietošanas”. Rezultātā laukā “Jaunais lietotājs” tiks iztīrītas ievadītās vērtības un pieteikumu sarakstā būs iespējams veidot dokumentu Inventāra atgriešana no lietošanas.

 

bilde2.png

 

Inventāra un pamatlīdzekļu iekšējās kustības un norakstīšanas pieteikumos vērtības rindiņu laukos “Esošais atbildīgais”, “Esošais lietotājs” un “Esošā atrašanās vieta” turpmāk tiks saglabātas.

 

bilde3.png

 

Inventāra un pamatlīdzekļu pieteikumu sarakstā vērtības laukos “Jauns atbildīgais”, “Jauns lietotājs” un “Jauna atrašanās vieta” tiek atspoguļotas atbilstoši ievadītajiem datiem pieteikumā. Vērtības laukos paliek nemainīgas arī pēc inventāra un pamatlīdzekļu kustības dokumentu veidošanas.

 

Vērtības tiek uzstādītas pēc šāda algoritma:

  • Esošais atbildīgais = Jaunais atbildīgais, tad vērtība ir “Nē”
  • Esošais atbildīgais <> Jaunais atbildīgais, tad vērtība ir “Jā”
  • Esošais lietotājs = Jaunais lietotājs, tad vērtība ir “Nē”
  • Esošais lietotājs <> Jaunais lietotājs, tad vērtība ir “Jā”
  • Esošā atrašanās vieta = Jaunā atrašanās vieta, tad vērtība ir “Nē”
  • Esošā atrašanās vieta <> Jaunā atrašanās vieta, tad vērtība ir “Jā”

Lauki tiek aizpildīti tikai inventāra un pamatlīdzekļu iekšējās kustības pieteikumiem.

 

Inventāra pieteikumu sarakstā pievienots lauks “Izpildīta inventāra atrašanās vietas maiņa”. Vērtība “Jā” apzīmē, ka atrašanās vietas maiņa ir veikta.

 

bilde4.png

 

bilde5.png

 

Inventāra un pamatlīdzekļu pieteikumu sarakstos pievienota iespēja pieteikumam uzstādīt statusu “Anulēts”. Anulēšana paredzēta gadījumiem, kad ievadīto pieteikumu nepieciešams atsaukt.

 

Statusa maiņu uz “Anulēts” ir iespējams uzstādīt manuāli, vienai vai vairākām iezīmētām rindām sarakstā. Veicot statusa maiņu no “Anulēts” uz citu, tiek veikta pārbaude, vai pieteikumā iekļautās kartītes nav iekļautas citā neapstrādātā pieteikumā. Ja šādas rindas eksistē, tad veikt statusa maiņu nebūs iespējams.

 

bilde6.png

Dalībnieki