Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:17 (Atjaunots 27-12-2023)
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 878 Skatījumi
Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1021 Skatījumi
Rakstā apskatīta ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku <Inventarizācijas veikšanas veids>.
Skatīt visu rakstu
21-09-2023 15:50
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 188 Skatījumi
Rakstā izskatīti pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas varianti ar Horizon.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:41 (Atjaunots 14-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 514 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Inventārs.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:47 (Atjaunots 28-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1056 Skatījumi
Instrukcija, kā pārvietot inventāru no vienas noliktavas vai atbildīgās personas uz otru.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:01 (Atjaunots 22-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1014 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt inventāra saņemšanu.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:14 (Atjaunots 22-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1015 Skatījumi
Instrukcija, kā ievadīt nomenklatūras kartīti, lai varētu veikt inventāra uzskaiti Horizon.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:21 (Atjaunots 21-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1338 Skatījumi
Raksts par to kādi dokumenti izmantojami, lai Inventāra modulī norādītu un nomainītu inventāra atrašanās vietu.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:33 (Atjaunots 14-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 843 Skatījumi
Inventāra inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Atšķirību reģistrēšana   Ar filtra palīdzību atlasa ierakstus, kuriem ir atšķirīgas uzskaites un faktiski noskenētas vērtības un uzģenerē atbilstošus dokumentus.   Filtrs “Atšķirīgs atbildīgais”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais atbildīgais atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīgs lietotājs”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais lietotājs atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīga atrašanās vieta”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskā atrašanās vieta atšķiras no Horizon uzskaitē esošās.   Veic rindu iezīmēšanu un Darbības → Inventārs→ Inventāra pārvietošanas dokuments. Sistēma pati uzģenerēs inventāra dokumentus pa atbilstošajām atbildīgajām personām un norādīs jaunās fakstiskās vērtības no inventarizācijas rezultāta. Inventāra pārvietošanas dokumentu ģenerē un izpilda ar datumu pirms eksporta dokumenta datuma.   Uzģenerētās pavadzīmes ir apskatāmas inventāra dokumentu sarakstā (Dokumenti → Inventārs → Inventāra dokumenti).   2. Inventarizācijas pavadzīmes noformēšana   Kad novērstas uzskaites un faktiskās atšķirības, t.i., izveidoti un izpildīti Inventāra pārvietošanas dokumenti, katrai atbildīgai personai veido inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi. Lai uzģenerētu inventarizācijas pavadzīmi iezīmē faktiskās atbildīgās personas inventāra rindas un Darbības → Inventārs → Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme, ģenerē dokumentu.  !!! Iezīmējot inventāra rindas, var iekrāsot vairāku atbildīgo personu inventāru, jo, veidojot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, katrai atbildīgajai personai tiks izveidota sava inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme.   Svarīgi! Inventarizācijas rezultātu rindās iezīmē visu inventāru, ko vajag iekļaut inventarizācijas pavadzīmē, arī to inventāru, kas nav atrasts un ir jānoraksta.   Iztrūkumu apstrāde   Inventarizācijas procesa laikā neatrasto inventāru iespējams: Atstāt nenoskenētu, t.i., lauks “Skenēšanas veids” paliek ar vērtību “0”, Izvēlēties no inventāra saraksta un norādīt laukā “Piezīmes” - Nav atrasts. Pēc inventāra iekļaušanas pavadzīmē, programma: Ja skenēšans veids ir “0”, tad automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 0 un “Rindas veids”- <Trūkums> Pārējos gadījumos automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 1. !!! Ja neatrastais inventārs ir atzīmēts ar ierakstu laukā “Piezīmes”, tad inventarizācijas pavadzīmē lauks “Daudzums” manuāli jālabo no vērtības 1 uz vērtību 0.     Iztrūkumu gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas norakstāmā vienība. Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks norakstīts no uzskaites. Pārpalikuma apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka inventārs nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts inventārs. Iekļaujot šādas rindas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē, lappusē <Sēriju skaitīšana> tiek ielasītas jaunās inventāra vienības. Kolonnā “Daudzums” būs 1, kolonnā “Uzskaites daudzums” būs 0. Jaunajam inventāram ir jāpiesaista nomenklatūras kartīte un  rindas veids būs <Pārpalikums>.     Pārpalikuma gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas uzskaitē ņemanā vienība (daudzums ar “-” zīmi). Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks ņemts uzskaitē. Pēc pavadzīmes uzģenerēšanas, inventarizācijas rezultātu rindu sarakstā ir aizpildījies norakstīšanas pavadzīmes numurs. Uzģenerētā inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme statusā <Sagatave> ir apskatāma sarakstā Dokumenti → Noliktava → Inventarizācijas. Pavadzīmi izpilda un iegrāmato.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:32 (Atjaunots 14-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 560 Skatījumi
Raksta par to, kādas prasības ir pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāju kartītēm.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:43 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 253 Skatījumi
Rakstā apkopota svarīgākā informācija par pamatlīdzekļu un inventāra svītrkodu izveidošanu.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:42 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 386 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt manuālo inventāra inventerizāciju.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:49 (Atjaunots 05-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1781 Skatījumi
Instrukcija, kā nodrošināt, lai numuri ir unikāli gan inventāra, gan pamatlīdzekļu sarakstā.
Skatīt visu rakstu
22-01-2020 16:37 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1108 Skatījumi
Apraksts par pamatlīdzekļu un inventāra pieteikumu veidošanas iespējām Horizon.
Skatīt visu rakstu
18-03-2019 09:56 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1030 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" vienlaikus nomainīt noliktavu/atbildīgo personu, izsniegt lietošanā un norādīt citu atrašanās vietu.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:31 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1530 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" vienlaikus inventāru izsniegt lietošanā dažādiem lietotājiem.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:30 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 5 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2854 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" veikt inventāra vienības atgriešanu no lietošanas un jauna inventāra izsniegšanu lietošanā.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:32 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 914 Skatījumi
Kā efektivizēt lauka <Lietotājs> izmantošanu pamatlīdzekļu un inventāra modulī, ja uzskaite pa lietotājiem pēc būtības nav nepieciešama?
Skatīt visu rakstu
09-08-2019 08:01 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 933 Skatījumi
Instrukcija, kā iespējams no inventāra saņemšanas ppr un citiem dokumentiem ģenerēt saistošos inventāra dokumentus.
Skatīt visu rakstu
22-04-2020 12:49 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 738 Skatījumi