atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Kas ir NĪP aprēķina metode un ko tā dara?

15-01-2020 15:19
  • 0 Atbildes
  • 4 vērtējumi
  • 391 Skatījumi

Lai sagatavotu rēķinu manuāli, rēķina rindā ir jāizvēlas pakalpojums, jānorāda daudzums un cena(tarifs). Tā kā NĪP rēķini tiek ģenerēti automātiski, šo 3 paramteru definēšanai izmanto Aprēķina metodi.

 

Ceļš sistēmā: Pamatdati→Nekustamo īpašumu pārvaldība→Aprēķiniem→Aprēķinu metodes

 

1,att.png

 

1..pngPakalpojums - izvēlāmies pakalpojumu, kam tiks veikts aprēķins ar šo konkrēto aprēķina metodi. Šī ir vieta, kur jūs izvēlāties pakalpojuma nosaukumu, kurš tiks parādīts klientam rēķinā; mērvienību; PVN likmi; kontu, kurā grāmato ieņēmumus (nomenklatūras grupu).

 2..png Apjoma aprēķina metode - formula, kura veic konkrētā pakalpojuma daudzuma aprēķinu. Tā sevī ietver aprēķina veidu, kas nosaka, kādas matemātiskas darbības tiks veiktas, lai uzzinātu daudzuma vērtību. Mūsu piemērā parādīts, ka daudzums būs apsaimniekošanas platība.

3..png Tarifs - konkrētā pakalpojuma vienības cena (Piem. apsaimniekošans platības m2 cena).

 

Kad visi  3 vajadzīgie parametri ievadīti Aprēķina metodē un aizpildīti pārējie ievades lauki, varam saglabāt jauno metodi. Aprēķina metode gatava!

 

 SVARĪGI! Neaizmirstam Aprēķina metodi pievienot NĪP Līgumam!

Tālāk dodamies veikt rēķina ģenerēšanu.

bulta.png

Ceļš sistēmā: Dokumenti → Nekustamo īpašumu pārvaldība →Apjoma aprēķins

2.att..png

Apjoma aprēķina logā redzam  1..png Pakalpojuma un 2..pngApjoma aprēķina metodes (daudzuma) informāciju. 

 

bulta slipa.pngKad esam pārbaudījuši un apstiprinājuši datu atbilstību, dodamies uz Maksas aprēķins, lai sareizinātu  1..png Pakalpojuma  2..pngDaudzumu ar  3..pngTarifu un iegūtu rēķinu.

 

bulta.png

 

3.att..png 

 

Maksas aprēķins ir vieta,kur tiek apkopota visa iepriekš Apjoma aprēķinā ievadītā informācija un tiek veikts aprēķins, kuru klients redzēs savā rēķinā:  

bulta.png

5.att..png

Dalībnieki
Izceltā tēma