Mine områder
Hjelp

Tag: "Avviste reiseregninger i app - der forsvinner alle data som er lagt inn. Ansatt må derfor legge inn alle data på nytt. Det er merarbeid når det er mange kvitteringer på samme reise. Ønsker at utfylte data blir liggende selv om den blir avvist." i "Idéer i Visma.net Expense"

Sist tagget
Mest tagget