Mina produkter
Hjälp

Semesterordlista

23-04-2024 11:29
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 145 Visningar

Nedan följer några begrepp kring semesterhantering som kan vara bra att känna till.

 

Semesterår. Det år semesterdagar tas ut. Ett semesterår är vanligtvis mellan den 1 april och den 31 mars

 

Intjänandeår: Det år semesterdagar tjänas in, vanligen mellan 1 april och 31 mars året innan semesteråret.

 

Semesterrätt: Hur många dagar man har rätt att vara ledig varje semesterår. Enligt semesterlagen ska det vara minst 25.

 

Förskottssemester: Om man inte tjänat in till full semester kan arbetsgivaren erbjuda förskottssemester, vilket betyder att man får vara betalt ledig trots att det inte finns intjänad semester. En skuld uppstår i och med detta men brukar skrivas av efter 5 års anställningstid

 

Semesterdaglön: Den ersättning som betalas ut vid uttag av semester enligt Transportavtalet. Avdrag görs per timme och den anställde får istället semesterdaglön. Semesterdaglönen räknas fram genom att ta 13 % på den anställde lön under intjänandeåret.

 

Semestertillägg: Gäller för Maskinföraravtalet, bussbranchavtalen och tjänstemannaavtalet. Den anställde får ett tillägg på 0,8 % per uttagen semesterdag.

 

Semesterersättning: Är ersättning när semester inte tas ut i ledighet utan i pengar. Ges löpande till timanställda med kortare anställning samt vid avslutande av anställning.

 

Obetald semester: Om en anställd inte hunnit tjänat i betald semester har den ändå rätten att vara ledig - obetald semesterledighet. Obetalda dagar sparas inte.

 

Sparad semester: En anställd som har rätt till fler än 20 semesterdagar kan spara de dagar som överstiger 20 till ett senare semesterår. Oftast måste dessa tas ut inom 5 år.

 

Semestergrundande frånvaro: Under många typer av ledigheter tjänar den anställde delvis in till semester trots att hen inte arbetar. Detta kallas semestergrundande frånvaro och gäller exempelvis sjukdom, föräldraledighet och vård av närstående.

 

Semesterskuldsberäkning:  En rapport där det framgår hur mycket företaget är skyldig varje anställd i ersättning för semester. Semesterskulden ökar med tiden då den anställde tjänar in mer semester och minskar när den anställde tar ut semester.

 

Semesterårsavslut: Efter varje semesterår räknas det ut hur många dagar som tjänats in samt vad dessa är värda. Detta görs efter att lönen i april är klar för att få med alla avvikelser i mars.
Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här