Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Här går vi igenom schemaläggningens funktion steg för steg och hur schemaläggningen fungerar, var alla knappar sitter samt hur man skapar ett schema. Schemaläggningen funktion. Startsidan. På första sidan har vi olika funktioner längst till vänster i bilden har vi en penna denna klickar man på om man vill redigera ett befintligt schema. Ruta nr 1. Här ser ni schemanamnet. Ruta nr 2. Här ser ni hur många schemaperioder schemat innehåller t.ex. om det är 2 olika veckors schema eller om det är 1 veckors schema där alla veckor är samma oavsett hur lång schemat är. Ruta nr 3. Här visas utlagd schemaperiod som ligger utrullad i kalendern, vill man ta bort dessa pass som ligger ute kan man klicka på knappen Ta bort arbetspass Ruta nr 4. Här visas nästa schemaperiod som kommer att läggas ut i kalendern om man klickar på knappen Skapa arbetspass längst bort till höger. Efter man skapat ett schema eller om man har gjort en förändring i schemat måste man klicka på denna knapp för att schemat skall rullas ut i kalendern.      Översiktsbild inne i schemaläggaren.  Ruta nr 1. Här skriver man in namn på schemat samt om schemat skall innehålla flera olika veckor t.ex. en person som är ledig varannan fredag, då har man ett 2 veckors schema. Man bestämmer också hur många perioder som skall läggas ut t.ex. 2 veckors schema som man vill lägga ut i 10 veckor fram över. (då kommer schemat bli 20 veckor långt.)  Ruta nr 2. Här ser ni passmallar som man byggt upp tidigare, eller så skapar man upp en ny genom att klicka på + Lägg till ny passmall  man ser start och sluttid och en summering av totaltiden på passet.    Ruta nr 3. Här ser ni behovs mallar som man byggt upp tidigare, eller så skapar man upp en ny genom att klicka på + Lägg till nytt behov Ruta nr 4. Längst upp har vi en menyrad med olika funktioner.   Pilen längst till vänster är ett Markeringsverktyg som används för att flytta pass inom schemat. Plus ( + ) tecknet är ett Lägg till verktyg, använd detta när du snabbt vill lägga till pass i schemat. När du klickar på en dag i schemat kommer ett nytt pass att skapas med den passmall som är markerad i listan över passmallar eller behovsmallar. Minus ( - ) tecknet är ett Radera-verktyg, Använd detta när du snabbt och effektivt vill ta bort flera pass i schemat. När du klickar på ett pass tas det bort direkt utan varning. Återgärden kan inte ångras. Sen har vi en knapp där vi kan välja vilken information som skall visas på passet t.ex. passnamn, aktivitetens start och sluttid, eller arbetstid. Sist men inte minst har vi tidsaxeln, här kan vi välja att se flera veckor i schemat.   Ruta nr 5. Här bygger du själva schemat. Det finns tre sätt att bygga schema på. 1. Utgå ifrån personal. 2. Utgå ifrån behov. 3. Utgå ifrån fordon välj flik beroende på vad vill jobba utifrån.   Ruta nr 6. Här kan man få hjälp med kontroll av sitt schema om den följer vägarbetstidslagen. Skulle schemat vara utanför regelverket kommer det att visa sig som en varning här nere läs mer om kontroll av schema mot vägarbetstidslagen här  Ruta nr 7. Här finns personalen alla personer i listan kan man lägga till i schemat genom att markera deras namn dra och släpp personen in i schemafönstret. Ruta nr 8. Här finns fordonen och det är samma funktion som för personalen man drar och släpper fordonet man vill schemalägga.   Tips! överst i alla delfönster finns en sökfunktion.   Hur man skapar ett schema utifrån Personal. här går vi igenom ett exempel  steg för steg. Vi har en kille som heter Henrik som kör mellan Munkedal - Göteborg. Henrik skall vara ledig varannan fredag. Vecka 1 arbetar Henrik måndag - fredag och vecka 2 arbetar han måndag -torsdag. Först klickar vi på + Lägg till schema från startsidan i schemaläggningen  Sen namnger vi schemat i detta exempel skriver vi Munkedal - Göteborg. Vi vet också att schemaperioden skall vara 2 eftersom Henrik arbetar 5 dagar vecka 1 och 4 dagar vecka 2. Hur långt schema skall vi lägga ut? ja här får man själv bestämma men ett tips är att inte ha för långa perioder i fall man behöver korrigera något, i detta exempel väljer vi att lägga ut 8 perioder alltså kommer det att rullas ut 16 veckor i kalendern. Startdag för schemat har vi valt söndag den 30 Augusti 2020 för det är då denna körning skall börja. Då Henrik inte har några arbetspass sedan tidigare behöver vi inte klicka i rutan Ersätt utlagda pass från startdatum.  Skulle Henrik däremot ha ett annat schema på sig sedan tidigare så är det väldigt bra om ni klickar i rutan, då den skriver över de arbetspass som finns utlagt i kalendern, annars får Henrik dubbla scheman. Använder man semesterfaktor så väljer man att klicka i denna rutan också, annars låter man den vara läs gärna mer om semesterfaktor här.  Nu är det dags att lägga till personal i schemat, och som vi skrev tidigare använder man sig av drag och drop funktionen. Här tar vi tag i Henriks namn och drar och släpper hans namn i schemafönstret. När man lagt till sin personal skall man börja att lägga ut de passmallar som Henrik skall ha. Klicka på + tecknet längst upp kolla på bilden nedan ruta nr 1 . Markera sedan passmallen längst ner till vänster som du vill lägga ut på Henrik ruta nr 2. Klicka sedan i schemafönstret på de dagar som du vill att passmallen skall ligga, Henrik skulle arbeta måndag - fredag vecka 1. Efter att vecka 1 är ifylld med rätt passmallar för Henrik klickar vi på  pilen > ruta nr 4 för att gå vidare till vecka 2 ( schemaperiod 2)    När man klickar på pilen > ser vi i ruta nr 1 att det nu står vecka 2 och då fortsätter vi på samma sätt som i vecka 1, vi markerar plus tecknet (+) längst upp samt markerar passmallen som vi skall lägga ut på Henrik längst ner till vänster. Sen är det bara att klicka på de dagarna som Henrik skall arbeta vilket var måndag - torsdag. När man är klar kan man välja att dra tidsaxeln till höger (Alla) se ruta nr 5 för att se hela schemaperioden.   Nu är schemaplaneringen klar. Klicka på spara och stäng knappen    Nu behöver du bara klicka på knappen Skapa arbetspass från schemaläggningens startsida se bild nedan.   Vill du se fler tips och möjligheter till schemaläggning finns här några filmer som också beskriver schemaläggning på olika sätt  Schemaläggning introduktion, Schemaläggning av fordon. Schemaläggning med pass utan personal Ta bort en anställd från schemat     Schemaläggningen, frågor och svar: En anställd har inte längre några pass i kalendern. Hur ska jag få lagt ut pass igen, från då det upphörde och framåt?  Gå till schemaläggning och sök upp schemat i listan. Kontrollera datum från och till i kolumnen utlagd schemaperiod, där syns vad som är utlagt just nu. Titta nu i högerkolumnen där datum för nästa schemaperiod visas. De är som standard den efterföljande perioden och för att få ut dessa klickar du på skapa arbetspass.    Jag vet inte vilket schema en anställd har. Hur ska jag då kunna få lagt ut ny period med pass? I kalendern kan du hålla musen stilla över ett planerat pass, blå färg. Nu visas en ruta och om raden schemanamn finns med i bilden så kommer passet från ett schema. Gå nu till schemaläggningen och sök fram schemat. Kontrollera detaljerna med datum. Om ingenting behöver ändras, klicka skapa arbetspass i högerkolumnen. Saknas schemanamn i bilden så är det istället utlagt som ett enskilt pass.            
Visa fullständig artikel
01-09-2020 10:16 (Uppdaterad 17-07-2024)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 3806 Visningar
Vi bygger just nu en helt ny tidrapportering som ska komma till glädje för alla era medarbetare som tidrapporterar i TransPA!    Projektet är stort och omfattande. Vi har gjort en hel del sedan arbetet startade, men fram tills nu har det varit lite för tidigt att slå på trumman. Men nu känns det som att tiden är inne för att informera och hålla er uppdaterade vart vi står i projektet. Det känns väldigt roligt att vi nu kommit en bit i detta arbete och successivt, månad för månad, tar oss framåt och får mer och mer funktionalitet på plats som vi vet att ni som kunder efterfrågar! Detta vill vi naturligtvis dela med oss av och här nedan kommer vi ge er status allt eftersom vi löpande släpper ut uppdateringar.   Varför kommer vi med en ny version av tidrapporteringen?   Förbättrat användargränssnitt och anpassat för mobila skärmar  Tidrapportering sker i stor utsträckning i mobilen idag och det är stor anledning till att vi fokuserar på en förbättrad användarupplevelse på en mindre skärm. Det är det första som man kan notera när man loggar in i nya gränssnittet.   TransPA API - helt nya möjligheter till integration  En stor drivkraft och faktor för oss varför vi vill bygga en ny miljö för tidrapportering är att på helt nya sätt kunna kommunicera med försystem och andra programvaruleverantörer. Detta möjliggör vi nu via vårt nya publika API, där vi skapar möjlighet med integration från och till TransPA. Den digitala tekniken är fantastisk och skapar helt nya möjligheter. Ni har säkert många olika tjänsteleverantörer med olika styrkor. Vi vill vara breda här och möjliggöra för er att få in all den data som är som mest värdefull för er. Att kunna ta emot exempelvis pass, tidrapporter och färdskrivardata från olika leverantörer sätter vi högt på agendan i och med att vi nu bygger ut vårt API med så många anslutningsmöjligheter som möjligt för era andra viktiga leverantörer.   Status - vad finns i nya TransPA TIDRA? Som sagt, vi arbetar oss framåt hela tiden för att Tidra ska bli så komplett som möjligt i användarvänlighet och funktionalitet, med målet att ni ska känna att TIDRA är det självklara valet.  Saknas något som vi är vana vid i den traditionella tidrapporteringen? Vi listar här funktioner och dess status för att ni ska kunna bedöma om ni vill börja prova vår nya tidrapportering eller om ni ser att ni vill invänta ytterligare funktioner som ännu ej är på plats.      Funktion, stöd för: Standard tidrapportering TransPA TIDRA Raster Ja Ja Fordon Ja Ja Släp Ja Nej Arbetsuppgifter Ja Ja Loggning Ja Ja Tidrapportera från pass (ett pass per dag) Ja Ja Visning av passnamn Ja Ja Tvingande säkerhetskontroll Ja Ja Spara övertid till kompbank Ja Ja Vägarbetstidslagen (informera och förhindra) Ja Ja Visning av färdskrivardata Ja Ja, utvärderingsfas Välja kostnadsställe Ja Nej Fältet mätarstart/mätarslut (kan namnändras utifrån ert önskemål) Ja Nej Redigera tidrapport Ja Nej Tidrapportering för MFA och TMA (möjlighet att spara/plocka flex/komp) Ja Nej   Hur aktiverar vi nya TransPA TIDRA för våra anställda? Vi är i en pågående process där vi migrerar era anställda till den nya inloggningen med Visma Connect, inloggningsmetoden med mailadress. Är ni en av de kunder som har gått igenom processen så finns möjlighet att aktivera TransPA TIDRA i verktyg - inställningar - tidrapportering. Om ni ännu inte har migrerats, hör av er till oss i chatten, telefon eller maila support.transpa@visma.com så kan vi säkert aktivera er och ta er igenom processen.    
Visa fullständig artikel
18-03-2024 15:12 (Uppdaterad 17-07-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 816 Visningar
I TransPA finns en mängd olika rapporter som hjälper dig att samla information om de anställda, samla underlag till statistik och hitta nyckeltal för er verksamhet. I detta avsnitt kommer vi att kort förklara vilken information du kan få ut i varje rapport.  Vi har två olika utseende som rapporterna visas i. Det beror på att vi i den gamla versionen av TransPA hade ett lite äldre utseende. Dessa äldre rapporter har oftast ersatts av nya rapporter, men finns än så länge kvar eftersom de kan exporteras i fler format än de nya rapporterna. Rapporterna i äldre format rekommenderas dock ej för efterbehandling i Excel. De absolut flesta rapporter kan givetvis filtreras och grupperas på arbetsledare, stationsort, arbetsgrupp, trafikområde och semestergrupp. Dom nya rapporterna är märka med en * (stjärna) nedan. Några av nedanståden rapporter har en länk koppad där man kan läsa mer och få en förklaring.   Personal   *-Allmänt. Här finns samlad information om era aktiva anställda.  Namn, kontaktuppgifter, tillhörighet så som arbetsledare, stationsort, trafikområde, arbetsgrupp och aktuellt anställningsavtal med arbetstidsförläggning och vilken lönegrupp. Arkivlådan växlar mellan aktiva och ej aktiva anställda.   -Telefonlista Gammal rapport där innehållet finns i rapporten allmänt. Använd den istället. *-Anhöriga Här finns kontaktuppgifter till anställdas anhöriga. Värdefull information lätt tillgänglig. -Födelsedagar Här kan du ta fram kommande födelsedagar inom x antal månader för att uppmärksamma detta. Om du väljer valet "false" i rapporten och klickar på "Preview"-knappen, får du fram alla födelsedagar.  Visa månader betyder hur många månader man visar framåt i tiden *-Kompetens Kompetensrapporten visar vilka personer som har en viss kompetens. Hur mycket tid för kompetensutveckling har genomförts under året för en person eller en grupp av personer. Vilka kompetenser behöver förnyas under den kommande tre-månaders perioden *-Kompetensmatris Kompetensrapporten visar vilka och hur många som har en viss kompetens, och framförallt vem som saknar en bestämd kompetens. Rapporten visar som standard de kompetenstyper som minst en av de anställda har, och de anställda som har minst en kompetens. Bra att känna till här - alla anställda, både aktiva och aktiva syns nu och även från alla företag om ni har fler i er databas *-Utrustning  Utrustningsrapporten visar vilken utrustning som är utdelad till personalen. Den är förgrupperad på person och visar utrustning per anställd. Du kan filtrera rapporten och ta fram en lista för en viss tidsperiod eller för en viss stationsort. Det är även möjligt att exportera listan till Excel eller skriva ut rapporten.     Planering    -Dagbeodringslistan Visar anställds namn och telefonnummer tillsammans med planerat pass i valt tidsspann. Innehåller passnamn, passbeskrivning, klockslag, fordons internnummer och registreringsnummer.     Tidrapportering   Dessa rapporter bygger på tidrapporter och det datumet som är skapade. -Arbetad tid / månad Tar fram arbetad totaltid per anställd och månad. Även antal tidrapporter visas. -Arbetad tid / anställd Tar fram arbetad tid per anställd men kan också visas fördelat på fordon, genom att klicka på True knappen. -Avvikelse arbetad tid / färdskrivare Visar avvikelse mellan arbetad tid och färdskrivartid. Avvikelsen visas i timmar och procentuellt. -Avvikelse schema / arbetad tid Visar avvikelse mellan schematid och arbetad tid. Avvikelsen visas i timmar och procentuellt. -Frånvaro Tar fram alla frånvarotyper och visar upp antal timmar per förekomst, datum. -Rapporterad tid  Visar antal timmar tidrapporterade per person inom valt tidsspann. Kan tas fram med timmar per förekomst, datum, genom att klicka på True knappen. Innehåller både arbetade timmar och frånvaro. *-Tidtransaktioner  Här visas faktiskt arbetad tid. Fördelningen kan ske per anställd, fordon, släp, kostnadsställe, arbetsuppgift, mätarställning (eller egna mätvärden) Även ej aktiva anställda ingår i rapporten. Om en anställd har använt flera fordon eller arbetsuppgifter på samma dag kommer denna rapport visa flera linjer. Ni ser alltså timmar fördelat per fordon. Välj ert urval och klicka utför så laddas rapporten. *-Utförd tid Utförd Tid rapporten hjälper dig att enkelt ta fram vilka dagar det finns rapporterad arbetstid. Den ger information om start- och sluttid för arbetspasset, hur mycket rast som är rapporterat och hur mycket tid som kvalificeras som OB-tid. Rapporten är grupperad efter personens namn och summeringen av arbetstiden visas efter varje person *-Aktiviteter Aktiviteter-rapporten ger information om frånvaro, vilken aktivitet personalen använde (t.ex. sjuk, semester), om fordonet är angivet på frånvaron, och när personalen gjorde en resa eller när gränsövergångar skedde. Notering från kalendern.  *-Summerad tid Summerad tid-rapporten används för att ha överblick över avvikelse mot schemalagd tid i innevarande månad. Den visar summering av schemalagd tid och arbetad tid för valfri period. Om den anställde har arbetat mer eller mindre än schemalagd tid totalt under en period, visas detta som övertid respektive undertid.  OBS! Övertid och undertid i denna rapport är alltså avvikelser mot den totala schemalagda tiden, och ska inte förväxlas med Övertid och undertid i Löneberäkningen som beräknas utifrån aktuell arbetstidsförläggning. Frånvaro visas också i rapporten, men ingår inte i beräkningen för avvikelserna. Löner    Dessa rapporter bygger på låsta löner och avser lönekörnings perioden -Löneunderlag period Tar fram alla sparade löner i aktuell månad eller för en längre period. Visa underlaget i True/False. True tar även fram tidrapporter. -Innestående saldo Här kan ni se aktuellt saldo som rör kompsaldo, flexsaldo, ATF-saldo och övertidstimmar. Samtliga saldon visar värdet efter senast sparade lönen. Tänk alltså på att spara samtliga löner före ni granskar saldon efter månadens lönekörning och att innevarande månads timmar än så länge är preliminära och kommer dröja tills nästa månads lönekörning innan du ser effekten av dessa. Rapporten har funnits länge i TransPA, men i juni 2022 har vi även fått in aktuellt saldo för övertid.   -Övertidsjournal Tar fram utbetald övertid, intjänad och uttagen komp per anställd i valt tidsspann. Om ni skulle påträffa en differens mellan TransPA och ert löneprogram avseende komptimmar för någon anställd så är detta en bra rapport. Här kan ni överblicka vilka rörelser som varit månad för månad.  *-Utbetald lön Vill ni ta fram ett underlag för en speciell löneart? Eller en lista på alla medarbetare med deras löner och tillägg? Då är denna rapporten väldigt användbar. Ni kan få summering per anställd eller per löneart. Vill ni få summering per anställd klickar du på “person” uppe i ramen. Vill du istället få summering per löneart klickar du på "löneart". I TransPAs löneberäkning har vi också med summering av samtliga lönerader med skattepliktigt belopp och bruttolön. Dessa visas som standard inte i rapporten eftersom de skulle isåfall ingå i totalsumman, och då hade det blivit fel totalsumma. Vill du ändå se dem klicka på "miniräknaren". Ett typiskt tillfälle då man vill ha med skattepliktigt belopp och bruttolön är när ni vill jämföra underlaget med löneprogrammets totalsumma före löneutbetalning.  *-Arbetsgivarintyg Ni har möjlighet att dra ut underlag för arbetsgivarintyg i TransPA. Viktigt att veta är att när timmar beräknas, så tittar TransPA på hela månader för kontraktet, både för start- och slutmånaden som kan behöva manuellt korrigeras. ingående värden m,m finns i artikeln ovan   Tänk på att Visa denna artikel från användarstödet som visar funktionen.   Säkerhet   *-Utförda säkerhetskontroller Använder ni TransPAs funktion för säkerhetskontroll av förare och fordon? Rapporterar ni olyckor, skador och tillbud? Här kan ni ta fram underlag som rör dessa registreringar. Ni kanske vill överblicka vad som har blivit underkänt rörande era fordon i era anställdas dagliga kontroll av fordon, vad som behöver åtgärdas. T ex. Ni kan se när felet rapporterades in och vilken kontrollpunkt det rör för att belysa vad ni behöver agera på.   Överträdelse mot vägarbetstidslagen    -Detaljerad rapport Här samlas alla överträdelse som görs i tidrapporten. Tillämpar ni denna kontroll? Om inte, informera om att vi har funktion för kontroll mot vägarbetstidslagen. I avsnittet visar vi även den detaljerade rapporten. -Genomsnittlig arbetstid  I rapporten genomsnittlig arbetstid finns värde som visar vilken genomsnittlig arbetstid som finns under en 17 veckors period. Den i sin tur hänvisar till lagens “Begränsningar av arbetstid: Ordinarie arbetstid max 40 tim. Max genomsnittstid 48 tim per vecka under 4 månader (17 v enl. kollektivavtal). Rast efter högst 6 tim. Högst 10 tim nattarbete.”     Utöver dessa standardrapporter så kan vi bygga kundanpassade rapporter,  läs gärna mer om kundanpassade rapporter  här 
Visa fullständig artikel
13-12-2023 16:40 (Uppdaterad 16-07-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 640 Visningar
Symptom - kan ej logga in i TransPA, åtkomst nekad Jag kan inte logga in med mailadress som inloggningsmetod. Istället kommer en felruta som säger "åtkomst nekad" efter att jag angivit epostadress och lösenord.   Förslag till lösning - testa inloggning i privat läge/inkognito Välj att öppna en ny webbsida antingen som gäst eller i privat läge/inkognito och ange där connect.mytranspa.com. Gör nu ett nytt inloggningsförsök med mailadress och lösenord. Om inloggningen fungerar så kan du söka efter orsak till det inträffade i vår diagnos här nedan.   Diagnos - Undvik gammalt bokmärke Fungerade testet ovan - gör ett nytt test i din webbläsares standardläge, ny webbsida och ange connect.mytranspa.com. Gör ett nytt inloggningsförsök med mailadress och lösenord. Om inloggningen fungerar, spara ner ett nytt bokmärke och se till att tidigare sparat tas bort för förenklad inloggning. Diagnos - se över din användarprofil i webbläsaren I din webbläsare är du ofta identifierad och inloggad som en användare med mailadress. Se efter om du är inloggad med en annan epostadress/profil än den epost du försökte logga in i TransPA med.  Hur ser jag vilken profil jag använder? Så här kan det se ut i Google Chrome i en mobil. En rund profilsymbol syns högst upp när jag öppnar webbläsaren. Är du för närvarande inne på en webbsida så syns inte profilen - klicka på de tre prickarna till höger och välj "ny flik" så hamnar du här.     Klicka därefter på symbolen med din profil så ser du vilken mailadress du är inloggad med.     Om du ser att profilen inte överensstämmer med den epost du försöker logga in med så kan detta vara en orsak till inloggningsproblemet. TransPA är en Vismaprodukt. Vi och många andra Vismaprodukter använder sig av Visma Connect som inloggningsmetod och du kan finnas uppskapad sedan tidigare men med en annan mailadress. I en enkel värld finns endast en epostadress för dig som användare och då fungerar det fint, men om båda adresserna används så kan du behöva hjälpa din webbläsare att förstå vem du är så att dina inloggningar kan hållas isär och vägleda dig rätt.   Förslag för bästa användarupplevelse med enkel och problemfri inloggning En bra metod att komma runt denna problematik är att använda sig av olika profiler i din webbläsare.   Om du använder Google Chrome, finns vägledning till profiler här. Om du använder iOS med Safari, finns vägledning till profiler här.   Symptom - kan ej logga in i TransPA, hoppsan! Jag kan inte logga in med mailadress som inloggningsmetod. Istället kommer en felruta som säger "hoppsan!" efter att jag angivit epostadress och lösenord.       Förslag till lösning - stäng ner dina öppna flikar och testa inloggning på nytt Felet kan bero på för många upprepade förfrågningar om inloggning på väldigt kort tid. Stäng ner samtliga öppna flikar som rör TransPA.  Välj att öppna en ny webbsida och skriv in connect.mytranspa.com. Gör nu ett nytt inloggningsförsök med mailadress och lösenord. Om inloggningen fungerar så kan du söka efter orsak till det inträffade i vår diagnos här nedan. Diagnos - Undvik gammalt bokmärke Efter lyckad inloggning, spara ner ett nytt bokmärke och se till att tidigare sparat tas bort för förenklad inloggning.  
Visa fullständig artikel
30-05-2024 13:55 (Uppdaterad 24-06-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 224 Visningar
Frågor & svar   Fråga: Den anställde har ingen e-post adress, hur gör hen för att logga in? Svar: Det finns att skapa på exempelvis Gmail, enkelt och kostnadsfritt. Fråga: Jag är både systemanvändare och tidrapporterande anställd, jag ser att jag inte kan använda samma e-postadress, hur skall jag göra då?  Svar: Då behöver man skaffa två olika e-post adresser. Tips!! Om du har förnamn.efternamn@gmail.com som din personliga e-postadress, så för ditt konto som anställd kan du använda e-postadressen förnamn.efternamn+Arbetare@gmail.com , alla e-postmeddelanden de skickar ut till denna e-postadress går fortfarande till din e-postadress, kort och gott kan du sätta nästan vad som helst efter + och det kommer till din e-postadress eftersom gmail ignorerar allt mellan + och @. Många e-postleverantörer stöder även denna typ av e-postadress.   Fråga: Den angivna e-postadressen i formuläret är inkorrekt, kan man korrigera denna? Svar: Detta fält är redigerbart och går alldeles utmärkt att korrigera.    Fråga: Jag har angett korrekt e-postadress, men får inget mail, vad beror detta på? Svar: Kontrollera gärna din inkorg med dess mappar. Kan mailet ha hamnat som skräppost? När du hittat det så kan du markera det som ej skräppost. Om du använder gmail gör du på följande sätt för att få framtida mail från vår avsändaradress.       Fråga: Kan man redigera för- och/eller efternamn i formuläret? Svar: Absolut, det är bara att redigera så att ditt namn stämmer    Fråga: Detta är lite nytt för oss, vi känner en tidspress att administrera detta som systemanvändare. Vi är osäkra på om våra mailadresser till de anställda verkligen är helt uppdaterade sedan vi registrerade dessa. Hur ska vi gå till väga? Svar: Helt förståeligt och ingen fara. Nöj er då med att gå ut med information till era anställda att en förändring av TransPAs inloggning sker inom kort där epostadress är det nya sättet. Ni systemanvändare behöver inte ombesörja någon uppdatering av register och bjuda in, utan era anställda kommer slussas in med korrekta e-postadresser i den automatiska processen i steg 3.   Fråga: Jag har skickat inbjudan till min anställd men HEN verkar inte fått något välkomstmejl Svar: Kontrollera så att mejladressen är korrekt och skicka om inbjudan. se avsnitt "skicka om välkomstmejl"  Fråga: Den anställde har fyllt i sin e-post adress via formuläret, men inget välkomstmejl har kommit. Svar: Återställ e-posten på personkortet och Kontrollera så att mejladressen är korrekt för att skicka om inbjudan   Fråga: Den anställde har e-postadress angiven, men kan inte logga in. I överblicken syns klockan.  Svar: Den anställde har ej aktiverat via länken inom 24h. Välj redigera på pennan och skicka om välkomstmejl.          Fråga: Den anställde får upp ett felmeddelande "Hoppsan!" vid inloggning. Svar:Kontrollera så man inte har fler flikar öppna, för att logga in mot TransPA. radera eve gamla bokmärken som pekar på den gamla inloggnings sidan och logga in via webb-appen i enheten "Safari"/"Chrome", ( spara ner ett nytt bokmärke )     Bifogat i denna artikel finns en manual för inloggning med Connect, som med fördel kan distribueras till personalen. Manualen innehåller följande guider: Hur skapas ett nytt lösenord? Hur ändras ett lösenord? Hur ändras en e-postadress? Glömt lösenord?    
Visa fullständig artikel
26-02-2024 09:49 (Uppdaterad 24-06-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 826 Visningar
När hämtar TransPA färdskrivartiderna på personalen till tex Kalender/Anställda , Löneberäkningen eller attestfunktionen. Här nedan beskriver vi hur vår hantering är för hämtning och visning av färdskrivartider i TransPA  gällande integrationer som    Färdskrivare integration  Hämtning av färdskrivardatan  *Hämtning av färdskrivardata när anställd loggar in i TRANSPA IDHA kl 23,00 & 05,00 * Scania kl 01:30 * Optac kl 02:30 * Tis-Web Varje 1h   Tacho-Online Varje 1h   Volvo Connect Var  10 min     Vi utför hämtning av färdskrivardatan varje dygn ( se tider ovan ). Denna färdskrivardatan ser du om du öppnar en grön tidrapport på någon anställd och klickar på fliken färdskrivare.   Extra hämtning av färdskrivardata vid inloggning  Utöver dom ordinarie hämtningarna av färdskrivardatan, hämtar vi också den senaste färdskrivarinformationen för chauffören när den anställde loggar in på Mytranspa.com eller connect.mytranspa.com för att tidrapportera, (under förutsättning att dom tömt sitt förarkort innan)  Vi hämtar färdskrivardatan för alla era chaufförer som har ett korrekt angivet förarkorts nr angivet i TransPA. Det är förarkorts nr som är kopplingen mellan den anställde i TransPA och färdskrivarleverantören. Efter varje natthämtning av färdskrivardatan så skapar vi färdskrivarblock dessa block ser du i tex Kalender / Anställda eller Löneberäkningen.   i vår Attest funktion visas färdskrivaruppgifter när blocken är skapade i kalendern / löneberäkningen   OBS!! För att systemet skall kunna skapa färdskrivarblock så behöver vi hämta färdskrivardatan 2 gånger från integrationen. Detta för att vara säkra på att den färdskrivardatan vi fått är korrekt angiven och inte ändrad av chauffören. Vi behöver också se att det finns dygnsvila "Rast" registrerad mellan körningarna (som standard 9h ). Detta för att veta när chauffören avslutat dagen och påbörjar nästkommande dag . Allt detta skapar en liten fördröjning i systemet och kan vara upp till 2 dagar.  Har chauffören varit tvungen att göra någon manuell ändring av färdskrivardata kommer vi behöva hämta färdskrivardatan ytterligare 1 gång till.       Hur långt tillbaka hämtar Transpa färdskrivardatan Färdskrivardatan hämtas ca 20-30 dagar bakåt i tiden för dessa färdskrivarleverantörer IDHA Scania Optac3 Tis-web Tacho-online Volvo Connect   Aktivera Kopplingen mellan TransPA och färdskrivarleverantören  En förutsättning för att detta ska fungera är såklart att en koppling mellan färdskrivarleverantör och TransPA finns. Läs  Aktivera färdskrivarkoppling i TransPA för att göra det, om det inte redan är gjort.     Visning av färdskrivartider Vill du veta mer om hur vi visar upp och presenterar färdskrivartiderna i TransPA så har vi denna artikeln Visning av färdskrivartider  
Visa fullständig artikel
12-05-2022 10:00 (Uppdaterad 07-06-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1371 Visningar
Först en förklaring i text och längst ned i artikeln finns även film som förklarar funktionen.   Vill ni göra egna anpassningar vid beräkning av arbetstidsförkortning, ATF, så finns möjlighet att bygga upp detta i eget register och därefter aktivera dessa beräkningar på individnivå.   Funktionen finns tillgänglig i ert TransPA oavsett vilket avtalsområde ni tillämpar.   Inställning för hur beräkningen ska ske ställs in för var och en anställd under fliken lön. Här väljer man om atf ska beräknas enligt avtal, enligt arbetstidsförkortningsnyckel eller inte alls. Som standard är valet enligt avtal.       För att bygga upp en eller flera arbetstidsförkortningsnycklar, gå till register - arbetstidsförkortning.   Att tänka på när man bygger upp dessa - när man väljer att gå ifrån avtalets beräkning så kommer man också tappa den inbyggda hårdkodade beräkningen som man är van vid sker för de berörda anställda. Se då till att få med avtalets ordinarie atf i er nyckel ni skapar.   Kända begränsningar Vid tillämpning för Transports tjänstemannaavtal. Lönearten Arbetstidsförkortning och uttag för ATF finns ej i ert TransPA vilket försvårar. Vi kan trots detta hjälpa er att få arbetstidsförkortning att räknas upp vid intjänande. Dock kommer ej uttag av atf att kunna räkna ner ert saldo. Kontakta oss gärna så förklarar vi mer hur ni ändå kan nyttja funktionen och vilka manuella åtgärder som krävs.    
Visa fullständig artikel
21-06-2021 09:25 (Uppdaterad 04-06-2024)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 2160 Visningar
Enligt nya regler, i Transportavtalet, som trädde i kraft 1/9 2023 så har man rätt att göra avvikelser mot den tidigare 10-timmarsregeln vid nattarbete om man ersätter de anställde med extra Arbetstidsförkortning (ATF). Detta har tidigare varit möjligt genom en lokal överenskommelse med Transport, men kan nu förankras lokalt och istället meddelas Transport en vecka innan den träder i kraft.   Nattfönstret är som standard kl 01-05 och med de nya reglerna så skall den anställde ersättas med: 2 minuters ATF per arbetstimme i nattfönstret om arbetstiden är under 11 timmar 3 minuters ATF per arbetstimme i nattfönstret om arbetstiden är under 12 timmar 4 minuters ATF per arbetstimme i nattfönstret om arbetstiden är under 13,5 timmar I TransPa kan du använda vårt verktyg för arbetstidsförkortning för att bygga stöd för detta.   I denna film visar vi hur du aktiverar beräkningen enligt ovanstående nya avtalsvillkor.     Se över era inställningar, kontroll mot vägarbetstidslagen I samband med aktiveringen av denna beräkning så råder vi er också till att se över era inställningar för vilka varningar ni önskar som rör vägarbetstidslagen, för att få så smidig tidrapportering som möjligt där ni förstås vill att varningarna ska vara relevanta utifrån er verksamhet.      
Visa fullständig artikel
10-10-2023 09:04 (Uppdaterad 04-06-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1862 Visningar
Nedan följer några begrepp kring semesterhantering som kan vara bra att känna till.   Semesterår. Det år semesterdagar tas ut. Ett semesterår är vanligtvis mellan den 1 april och den 31 mars   Intjänandeår: Det år semesterdagar tjänas in, vanligen mellan 1 april och 31 mars året innan semesteråret.   Semesterrätt: Hur många dagar man har rätt att vara ledig varje semesterår. Enligt semesterlagen ska det vara minst 25.   Förskottssemester: Om man inte tjänat in till full semester kan arbetsgivaren erbjuda förskottssemester, vilket betyder att man får vara betalt ledig trots att det inte finns intjänad semester. En skuld uppstår i och med detta men brukar skrivas av efter 5 års anställningstid   Semesterdaglön: Den ersättning som betalas ut vid uttag av semester enligt Transportavtalet. Avdrag görs per timme och den anställde får istället semesterdaglön. Semesterdaglönen räknas fram genom att ta 13 % på den anställde lön under intjänandeåret.   Semestertillägg: Gäller för Maskinföraravtalet, bussbranchavtalen och tjänstemannaavtalet. Den anställde får ett tillägg på 0,8 % per uttagen semesterdag.   Semesterersättning: Är ersättning när semester inte tas ut i ledighet utan i pengar. Ges löpande till timanställda med kortare anställning samt vid avslutande av anställning.   Obetald semester: Om en anställd inte hunnit tjänat i betald semester har den ändå rätten att vara ledig - obetald semesterledighet. Obetalda dagar sparas inte.   Sparad semester: En anställd som har rätt till fler än 20 semesterdagar kan spara de dagar som överstiger 20 till ett senare semesterår. Oftast måste dessa tas ut inom 5 år.   Semestergrundande frånvaro: Under många typer av ledigheter tjänar den anställde delvis in till semester trots att hen inte arbetar. Detta kallas semestergrundande frånvaro och gäller exempelvis sjukdom, föräldraledighet och vård av närstående.   Semesterskuldsberäkning:  En rapport där det framgår hur mycket företaget är skyldig varje anställd i ersättning för semester. Semesterskulden ökar med tiden då den anställde tjänar in mer semester och minskar när den anställde tar ut semester.   Semesterårsavslut: Efter varje semesterår räknas det ut hur många dagar som tjänats in samt vad dessa är värda. Detta görs efter att lönen i april är klar för att få med alla avvikelser i mars.
Visa fullständig artikel
23-04-2024 11:29
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 251 Visningar
Traktamente är en ersättning som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd för hans/hennes ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Enligt skattereglerna har den anställde rätt till avdrag för sina ökade levnadskostnader under tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Rätten till avdrag förutsätter att det är en tjänsteresa med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Traktamente är egentligen inte skattefritt men om arbetsgivaren betalar traktamente som inte överstiger de avdragsgilla schablonbelopp som finns, ska den anställde inte deklarera traktamentet och inte heller göra avdrag.   Bussbranschavtalet anger hur mycket som ska ges i traktamente för olika typer av resor. Många gånger överstiger dessa schablonbeloppet, så därför måste TransPA beräkna en totalsumma, en skattepliktig och en skattefri del. Läs mer om detta under Skatteverkets regler för traktamenten.   Värt att notera är att resor i TransPA även används till att beräkna arbetstiden enligt §5  mom. 2 punkt 2, arbete med dygnsvila på bortaort. Det betyder att under varje 24-timmars period på resa kommer minsta arbetstid vara 8 timmar. Om föraren har tidrapporterat mindre än så, kommer arbetstiden höjas till 8 timmar ändå. Hemkomstdagen räknas arbetstiden som verklig rapporterad tid. Observera att detta endast gäller arbetad tid, och påverkar inte OB och andra tillägg som utgår per timme.    I de fall då ingen övernattning har skett, behöver föraren inte registrera resan. Vill man använda sig av resetillägg får man i så fall skapa särskilda arbetsuppgifter i transPA som ger rätt belopp per tillfälle. Som krav för samtliga resetillägg gäller att avståndet mellan hemorten och stationeringsorten är mer än 50 km. Fr o m 1 januari 2023 är traktamentesersättningarna följande: För linjetrafik gäller ett resetillägg på 42 kr per dag om frånvarotiden överstiger 9 timmar. För beställningstrafik är resetillägget 289 kr om frånvarotiden överstiger 9 timmar och 464 kr om den överstiger 12 timmar.   Korttidstraktamente inrikes I samband med att förare registrerar sina resor i TransPA, beräknas vad föraren ska få i traktamente från Bussbranschavtalet. En förutsättning för att traktamente ska utgå överhuvudtaget är att resan är tillräckligt lång för att kräva en övernattning, en gräns som är 15 timmar. Det resulterar i sin tur i 2 halvdygn korttidstraktamente dag och för varje påbörjad 12-timmars period ges ytterligare ett halvdygn. Det ger också ett korttidstraktamente logi och 24 timmar senare går gränsen för ytterligare ett logitraktamente, o s v.   Beloppen som ges för varje halvdygn sätts under register-lönegrupper - Bussbranschavtalet och för varje lönegrupp som används. Välj en lönegrupp och klicka på redigera på senaste avtalsperioden, t ex 2022-10-01 och du får upp följande bild. Av detta kan utläsas att du, precis som anges i Bussbranschavtalet, får 297 x 2 + 298 = 892 kr för ett dygns bortavaro. (nya belopp fr o m 2023-01-01).     Om ni som arbetsgivare står för måltider och/eller boende ska den anställde inte ha betalt för detta, och heller inte kunna göra ett schablonmässigt avdrag i den skattefria delen. Genom att föraren markerar antalet måltider och logi hon eller han har fått betalda (se nedan) reduceras respektive belopp. Fri frukost motsvarar 15%, fri lunch och fri middag motsvarar 35% vardera, av ett helt dygns korttidstraktamente. Notera att det är antalet måltider som är intressant här, inte vilka klockslag som personen i fråga är på resa, d v s per  24-timmarsperiod kan maximalt finnas en frukost, en lunch och en middag, men oväsentligt vilket datum som de är markerade på, så ange endast de måltider ni verkligen står för. Om man har stått för en frukost, en lunch och en middag under ett dygn för den anställde, kommer detta reducera traktamentet men lämna 15% kvar, för eventuella småutgifter, d v s 89,10 kr. Samtidigt reduceras självklart den skattefria delen med lika många måltider, se nedan.   Tänk också på att högsta värde för skattefritt traktamente är det verkliga traktamentet de får. När du klickat på raden för skattefritt traktamente visas Skatteverkets belopp inom den gula markeringen i kalendern, men totalsumman kan aldrig bli högre än korttidstraktamente dag plus korttidstraktamente logi.    Korttidstraktamente utomlands Eftersom Bussbranschavtalet säger att traktamente för beställningstrafik utomlands ska räknas precis enligt Skatteverkets regler, kommer TransPA presentera korttidstraktamente dag och logi som summerat blir samma som det skattefria traktamentet. Den anställde behöver med andra ord inte skatta för någon del av traktamentet eller ta upp det i sin deklaration, då det ligger under schablonens gräns. Läs hur det totala traktamentet beräknas nedan, under Skattefritt traktamente utomlands.   Skattefritt traktamente inrikes Skattefria delen av traktamentet beräknas utifrån verktyg-inställningar-länder. Det innebär för tillfället 260 kr för ett helt dygn, 130 kr per halvdygn. Man räknar här kalenderdagar. Det betyder att man får 2 halvdygn för avresedagen under förutsättning att man startar resan innan 12:00. På hemkomstdagen får man 1 halvdygn, om man kommer hem innan kl 19:00, efter 19:00 får man 2 st. Kommer man hem innan kl 06:00 får man inget skattefritt traktamente den dagen.       Om arbetsgivaren står för måltider ska reduktion av den skattefria traktamentet ske, med 52 kr för frukost, 91 kr för lunch och 91 kr för middag, men viktigt att bara markera de måltider som du som arbetsgivare faktiskt stått för. Om frukost, lunch och middag är betalda av er, återstår 26 kr per heldygn, tänkt att motsvara småutgifter när man är på resa.    Skattefritt traktamente logi är 130 kr som schablon, alltså motsvarande ett halvdygn. Detta förutsätter att resa går över hela natten (gränsen går vid 4:30). Det gäller inte om arbetsgivaren står för boendet, d v s reduceras då med 100%.   Skattefritt traktamente utomlands I Verktyg-inställningar-Länder anges normalbeloppet för varje aktuellt land. Ett normalbelopp är den skattefria delen av ett traktamente som får ges vid en hel dag på resa utomlands. Vad som är hel- respektive halvdag är samma beräkning som för skattefria traktamenten inrikes. För logi ges ett halvt normalbelopp per övernattning, baserat på landet där övernattningen skett, alltså var man befann sig 04:30. Ifall arbetsgivaren betalar för boende ska hela det skattefria traktamentet för logi reduceras bort. Markera raden skattefritt traktamente i löneberäkningen så ser ni den skattefria delen för varje land. Ni kan "hovra" över de gula blocken för att se hela traktamentes beloppet.  För en resa som går över fler länder är det land man spenderar mest tid mellan kl 06:00 - 00:00 som avgör beloppet. Det gäller till exempel avrese- och hemkomstdagen, som alltså kan ge svenska skattefria traktamenten ifall man huvuddelen av dagen befinner sig i Sverige.   Ifall arbetsgivaren står för kost ska den skattefria delen reduceras med 15% för frukost, 35% för lunch och 35% för middag. Det gör att 15% återstår av beloppet för dagen, till för småutgifter när man befinner sig utomlands. Notera att det är antalet måltider som avgör reduktionen, så var noga att inte klicka i för många, utan endast de måltider du verkligen stått för. Som tumregel kan det endast finnas en frukost, en lunch och en middag per 24-timmarsperiod av resa.    Skattepliktigt traktamente Efter att totalt traktamente för månaden (dagtraktamente plus logi) och skattefritt traktamente har beräknats, sätts skattepliktigt traktamente till differensen av dessa. Den går därför heller inte att ändra, utan kan bara komma från den differensen som blir. På samma sätt som skattepliktig lön endast kan komma av bruttolön minus skattefritt traktamente.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 11:56 (Uppdaterad 22-03-2024)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 3047 Visningar
    Vi är nu i en pågående process där vi byter inloggningsmetod för anställda som loggar in på Mytranspa.com och tidrapporterar. Nedan beskriver vi händelseförloppet, steg för steg.   TransPA är en del av Visma som i dagsläget har en samlad inloggning till alla produkter som erbjuds. Inloggningsmetoden är knuten till en e-postadress och ett lösenord och har flera fördelar. Visma Connect, som inloggningen heter är ett säkert alternativ för att minimera risken att inkräktare kan ta sig in. Systemanvändare bytte till denna inloggningsmetod redan år 2018 och nu ska även chaufförer och andra anställda som tidredovisar i TransPA logga in på detta vis.  En stor fördel när anställda går över till att använda Visma Connect är att de har möjlighet att använda sig av FaceID eller fingeravtryck för förenklad inloggning. Dom får också möjligheten att själva begära ett nytt lösenord om man har glömt eller vill byta lösenord. Samt att de som vill kan lägga på ytterligare ett säkerhetsfilter t.ex. använda sig av 2-faktorsautentisering (använda en autentiserings-APP eller få SMS skickat med kod - ett extra lager för att säkerställa att “du är du”).  Bifogat i denna artikel finns också en manual som förklarar stegen för de anställda. Den kan med fördel distribueras till personalen.  Vi har skapat en ny personallista i TransPA för att möjliggöra denna inloggningsmetod.   För att du som systemanvändare ska få en bra överblick över hur flödet kommer att gå till finns nedan en sammanställning av den process som ni står inför samt länkar för varje händelse.   När ert Företag/databas aktiveras för övergången till Visma Connect kommer ni att få upp information på startsidan i TransPA, med kort information om när saker kommer att hända. T.ex. när ni får tillgång till "Nya" personallistan eller när era anställda kan bjuda in sig själva genom att fylla i ett formulär. Hela denna process kommer löpa över en 30 dagarsperiod. Läs om de olika stegen här:    Steg 1 Blå informationsruta Steg 2 Ny personallista Steg 3 Anställda skapar egna inloggningskonton Steg 4 Anställda Måste byta inloggningskonto Tips & Tricks, bra att veta Frågor och Svar ( öppnas i ny flik )           Steg 1 Blå informationsruta Dag 1. Den blå informationsrutan visas nu till höger på startsidan, där ni tydligt ser vilka steg och de aktuella datum för er övergång. Till toppen       Steg 2 Ny personallista Dag 10. Ni får tillgång till "Nya" personallistan där ni som systemanvändare kan bjuda in era anställda till att använda e-post som inloggningsmetod. Ni får också en bra överblick över er personal där ni ser status på vem som har blivit inbjuden, eller vem som har fått välkomstmejl men ännu inte aktiverat sitt konto. Aktuell status ser ni på höger sida i personallistan under kolumnen "Connect Status", och det fungerar på samma sätt som när man bjuder in en systemanvändare i systemet.    Statussymboler        Orange utropstecken: denna symbol betyder att den anställde inte är inbjuden och registrerad i Connect.  Klockan: denna symbol betyder att användaren är registrerad i Connect men har ännu inte verifierat sitt konto via länken i välkomstmejlet. Grön bock: denna symbol betyder att den anställde har aktiverat sitt konto och är registrerad i Connect. Den anställde kan nu logga in med den e-post och lösenord som de angett. Bjuda in en anställd  Genom att öppna personkortet på den anställda och klicka på länken "Bjud in till Connect" har ni möjlighet att fylla i deras e-postadress (om ni sen tidigare redan har skrivit in en e-post i TransPA för den anställde kommer vi att presentera och föreslå den i fältet.) När ni trycker på knappen "Spara och bjud in" skickas välkomstmejlet till den anställde som nu har 24h att aktivera sitt konto.         När den anställde aktiverat sitt konto och angett lösenord, kan de fortsätta inloggningen på Connect.mytranspa.com eller mytranspa.com    Läs gärna mer om den nya personallistan och dess funktioner här.   Till toppen       Steg 3 Anställda skapar egna inloggningskonton Dag 20. Om era anställda inte redan är inbjudna till nya inloggningsmetoden kan de nu bjuda in sig själva när de loggar in på nuvarande sätt, genom ett formulär där de anger sin e-post, för att sedan skicka inbjudan till sig själva. (Kontrollera skräppost om mejlet inte mottagits). Om den anställde inte har möjlighet att byta inloggningsmetod just nu kan man klicka på avbryt och fortsätta tidrapportera på tidigare vis (signatur och lösenord). Observera att detta endast är möjligt under den kortare period - senast inom 10 dagar måste aktiveringen av epost göras.   När den anställde fyllt i sin e-postadress och bjuder in sig själv har de 24 timmar på sig att aktivera länken som kommer i e-postmeddelandet, efter detta får de möjlighet att ange ett lösenord och fortsätta inloggningen med den nya inloggningsmetoden på connect.mytranspa.com      Välkomstmejl Ämne: Välkommen till TransPA Avsändaren : do.not.reply@mail.connect.visma.com   Till toppen       Steg 4 Anställda Måste byta inloggningsmetod Dag 30. Dina anställda blir nu tvungna att byta inloggningsmetod genom att följa formuläret och byta till e-post som användarnamn. Nästa gång den anställde loggar in måste de fylla i e-postadressen och klicka på Godkänn.     Efter att den anställde klickat på knappen "godkänn" kommer de fortfarande till inloggningssidan för att kunna tidrapportera ifall de inte har åtkomst till sin e-postadress just där och då, men efter att de loggat ut måste de aktivera sitt nya konto för att kunna logga in igen. De har 24 timmar på sig att aktivera sitt konto från det att de klickat på knappen "godkänn".    Välkomstmejl Ämne: Välkommen till TransPA Avsändaren : do.not.reply@mail.connect.visma.com     Till toppen     Skicka om välkomstmejl Om den anställde inte lyckats aktiverat sitt nya konto inom 24 timmar, kan man som systemanvändare skicka om inbjudan via personalkortet genom att klicka på "Skicka om välkomstmejl" som finns under fliken "Allmänt" och Inställningar för inloggning (Visma Connect)     Om den anställde inte hunnit aktivera sitt konto inom 24 timmar blir länken i välkomstmejlet ogiltig, men den anställde har då möjlighet att begära en ny giltig länk som fungerar i ytterligare 24 timmar.     Tips & Tricks, bra att veta Sker er tidrapportering på en enhet som delas med andra? Inloggningsmetod med mailadress som identifierare är väldigt vanlig idag. Många fördelar finns som förenklar inloggningen och ökar säkerheten för den enskilde användaren. För er som tidrapporterar med en eller flera gemensamma enheter för personalen vill vi tipsa om tillvägagångssätt vid inloggning på en enhet som inte tillhör dig. Allt för att upprätthålla och säkerställa en smidig och säker upplevelse.     Frågor och svar   Saknar ni något? Här finner ni frågor och svar om inloggning med Visma Connect     Till toppen
Visa fullständig artikel
13-11-2023 13:16 (Uppdaterad 19-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1514 Visningar
När det gäller skattefria delarna av traktamenten så är denna beräkning helt fristående och ska ej förknippas med Transportavtalets beräkning. Det skattefria regelverket lever sitt liv och traktamentes regelverk enligt Transportavtalet lever sitt liv. När det gäller Transportavtalets regler så är det baserat på antal timmar man är borta från stationsorten. Medan skattereglerna tittar på vad var klockan då man lämnade stationsorten och vad var klockan då man kom tillbaka till stationsorten.   Skatteverkets regler Det krävs alltid att man är borta över natten och ska vara minst 5 mil från stationsorten. Traktamente börjar när man lämnar stationsorten, dvs. man kan jobba på stationsorten innan man kör (när man släpper handbromsen) och denna tid är inte berättigad till traktamente. Samma princip vid hemkomst, traktamente slutar då man kommer hem till stationsorten kör (när man drar i handbromsen).   Den skattefria delen beräknas enligt följande: I Sverige är den skattefria delen 290 kr för närvarande. Enklast är att dela 290 kr med två och tänka enligt följande. 145 kr för förmiddag 145 kr för eftermiddag   Avresa Före kl. 12.00 = 145 kr för förmiddag + 145 för eftermiddag Efter kl. 12.00 = 145 kr för eftermiddag Hemkomst Efter kl. 06.00 = 145 kr för förmiddag Efter kl. 19.00 = 145 kr för förmiddag + 145 kr för eftermiddag På resa 145 kr för förmiddag + 145 kr för eftermiddag Natt 145 kr mellan kl. 00.00 – 06.00 Hemkomst innan kl. 04.30 = inget schablonavdrag natten Då arbetsgivare står för logi =  inget schablonavdrag natten Samma princip vid utland men med andra summor beroende på vilket land man varit i (flest antal timmar mellan kl. 06.00 och 00.00 i landet avgör schablonavdragets storlek)   Natt på färja beräknas med schablonavdragets storlek baserat på landet man åker till. Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida om Traktamenten och andra kostnadsersättningar   Har ni fall där ni endast vill ge ersättning för den skattefria delen? Tidigare kunde man i TransPA lägga till lönerad med lönearten skattefritt traktamente och ange önskat antal och belopp. Det fanns då brister i logiken då traktamentet ju ska kunna härledas ifrån en resa eller typiskt ett antal dag eller/och logitraktamenten med belopp.   Om ni har registrerat resa får ni med er traktamentesrader naturligt och kan då redigera dom helt efter eget önskemål. Är det skattepliktigt och skattefritt ni vill ändra så gör ni ändring i skattefritt så kommer skattepliktig justeras till kvarvarande belopp. Saknas resa så kan ni lägga till lönerad för t ex dagtraktamente med önskat antal och belopp och därefter redigerar ni på samma sätt skattefritt belopp likt nedan.    
Visa fullständig artikel
03-08-2018 10:27 (Uppdaterad 14-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 3135 Visningar
 Avgränsningar i förhållande till Tjänstemannaavtalet och hantering i TransPA Endast stöd för månadsvis utbetalning Ersättning för förskjuten arbetstid kan hanteras via Tidnyckel men det sker då ingen jämkning om övertid utgår för samma tid. Jourtid stöds inte. Beredskapstjänst stöds inte Föräldralön stöds inte Sjukavdrag efter dag 15 görs med helt avdrag, motsvarande 100% sjuk. Skulle ni ha tillfällen av deltidssjuk krävs manuell åtgärd. Är det samma sjukskrivning hela månaden så kan man multiplicera sjukprocenten med beloppet för lönearten sjukavdrag efter dag 15 och justera beloppet manuellt.   Avgränsningar i förhållande till löneberäkning och löneexport I dag kan vi erbjuda stöd för automatisk löneexport till:     Visma 300 och 600     Hogia Lön +     Hogia Transportlön     Kontek   Sjuklönekostnad som ska redovisas på arbetsgivardeklaration för tjänstemän, måste redovisas manuellt i Hogia Transportlön. Inom Tjänstemannaavtalet, kan man spara övertid *1.5 eller *2 timmar. Dessa hamnar i samma kompbank i TransPA. Vid uttag av komp reduceras antal lediga timmar från kompbanken. Därför kommer reduktionen på övertiden ej att bli korrekt, vid uttag av komp, då vi inte har info om vilken intjänad komptid som uttages,( tiden uppräknad med 1.5 eller 2.0) Snabbåtgärden "begränsning av kompbank" till ert valda komptak (standard är 40h) har systemet ej stöd för. Gör man detta så kommer komptaket begränsas, men löneberäkningen skapar inte upp någon rad för övertid. Detta måste göras manuellt. I Visma har man möjlighet att använda sig av en tidbank. Använder man både flex- och komptid, får en av dem kontrolleras i TransPA. (Flextid, dvs tid 1:1, används i Bussavtalet). Ingen skillnad mot tidigare.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:00 (Uppdaterad 12-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1284 Visningar
En populär funktion som vi erbjuder är att läsa in er färdskrivardata i TransPA. Vi hjälper er gärna igång med denna tjänst, som ingår i er licens för TransPA. För att vi ska kunna visa färdskrivartider så behöver vi skapa en koppling där vi anger vilken leverantör ni har samt viss information om ert konto. Vi erbjuder integrationer mot flera olika färdskrivarleverantörer. Sök efter er leverantör nedan och följ dessa anvisningar. Klicka här om ni använder mer än en leverantör av färdskrivardata   1. Ange förarkortsnummer I TransPA måste förarkortsnummer finnas inlagda för att data ska kunna hämtas. Det ska vara 14 tecken. Vid fler än 14 tecken tar ni bort de två sista siffrorna. (de två sista är kontrollsiffror som anger antal ggr som kortet har förnyats respektive bytts ut). Vi ser i sällsynta fall förarkort som består av 13 tecken. Skulle ni påträffa detta hos er så måste ni lägga till en extra nolla som siffra nr 14. Från startsidan, välj personal och välj den anställde. Mata därefter in förarkortsnumret, 14 siffror. Välj spara.    Tips! Logga gärna in i er färdskrivarleverantörs vy och använd funktionen kopiera/klistra in för att undvika att någon siffra blir fel. Vill ni sedan kontrollera hur det ser ut i TransPA, gå till personal där ni får en bra överblick och kan se om någon saknar förarkortsnummer:       2. Att begära koppling mellan TransPA och er leverantör av färdskrivardata Välj er leverantör i listan: Scania Stoneridge Optac 3 Idha-Online Volvo Connect TIS-Web Tacho Online           Scania   För att aktivera koppling behöver ni kontakta er Scania återförsäljare och begära koppling mellan TransPA och Scania. Er Scania återförsäljare kommer då att skapa upp ett nytt specifikt konto till er. Användarnamnet ska innehålla bokstäverna "WS". Lägg märke till att dessa uppgifter inte är de samma som er inloggning till varken Scanias färdskrivarportal eller Scania Fleet Management. Be om att få kontots användarnamn och lösenord via mail. Skicka sen ett mejl till support.transpa@visma.com med en begäran om att få ladda upp integrationsuppgifterna via vår Filehub. OBS! Skriv inga kontouppgifter utan begär endast en länk till filehub. Ni kommer därefter få ett bekräftelsemail så snart integrationen är aktiverad.          Stoneridge Optac 3 För att aktivera tjänsten behöver ni kontakta Stoneridge. De skickar därefter kontonamn, användarnamn och lösenord till support.transpa@visma.com tillsammans med er begäran. Vi kopplar då på funktionen här och ni kommer få ett bekräftelsemail från oss så snart integrationen är aktiverad.            Idha-Online För att aktivera tjänsten behöver vi endast ert kontonamn. Brukar bestå av små bokstäver. Som inloggad i idha-Online så hittar ni detta under konto/kontoinnehavare enligt nedan.  Skicka sen ett mejl till support.transpa@visma.com med en begäran om att få ladda upp integrations uppgifterna via vår Filehub. OBS! Skriv inga kontouppgifter utan begär endast en länk till filehub. Ni kommer därefter tilldelas ett bekräftelsemail så snart integrationen är aktiverad.     Ni behöver även aktivera tjänsten mot TransPA inne i idha-Online, vilket ni gör på följande sätt: Under fliken "Konto" väljer ni nu istället "Tilläggstjänster", klicka på "Lägg till..."     Välj TransPA i listan och säkerställ att den lagts till enligt nedan - klart!             Volvo Connect För att aktivera koppling behöver ni skapa upp ett API-konto på Volvo Connect's hemsida, samt skicka oss ert användarnamn och lösenord för detta uppskapade API-konto. Skicka därefter ett mejl till support.transpa@visma.com med en begäran om att få ladda upp integrationsuppgifterna via vår Filehub. OBS! Skriv inga kontouppgifter utan begär endast en länk till filehub. Ni kommer därefter tilldelas ett bekräftelsemail så snart integrationen är aktiverad.   Följ denna guide För att skapa ett API-konto på Volvo Connect  Volvo Connect API-konto guide          TIS-Web För att aktivera Tis-Web i TransPA behöver ni kontakta er leverantör. I Sverige är detta KG Knutsson och i Norge Fartskriver. De mailar sedan nödvändiga uppgifter till oss. Ni kommer få ett bekräftelsemail från oss så snart integrationen är aktiverad. Kontaktuppgifter för KG Knutsson AB: Kontakta KGK Teknisk support teknisksupport@kgk.se eller ring 08-923400           Tacho Online För att aktivera kopplingen till Tacho Online behöver ni kontakta TransPA Support på support.transpa@visma.com.              Om ni använder flera leverantörer av färdskrivardata  TransPA kan hämta färdskrivartider från olika leverantörer samtidigt. Om ni tex har både Volvo och Scania så kan ni ha kopplingar från dessa till TransPA. Om ni har mer än en aktiv koppling så behöver ni på varje anställd välja varifrån färdskrivartiderna skall hämtas.    Däremot kan vi inte kan hämta färdskrivartider från två olika kopplingar samtidigt till samma anställd. Exempel. En förare kör en Volvo och färdskrivartiderna går via Volvo Connect till TransPA. I TransPA markeras "Volvo Connect " på den anställde. Nästa dag kör samma förare en Scania och dessa tider kan inte hämtas till TransPA. Orsaken är att olika tekniker används i själva hämtningen från Leverantören och vi har inte möjlighet att kombinera dessa. Om ni har förare som nyttjar bilar kopplade till olika färdskrivarsystem är det vår rekommendation att samköra dessa i tex IDHA Online. Då räcker det med en koppling från IDHA till TransPA för att samtliga färdskrivartider skall visas. 
Visa fullständig artikel
21-09-2020 08:58 (Uppdaterad 08-03-2024)
 • 0 Svar
 • 6 gilla
 • 5270 Visningar
Om ert företag tillämpar passningstjänst kan ni skapa upp arbetsuppgifter i TransPA och använda dessa när ni tidrapporterar för att få med ersättningen inför lönekörning.    Vanliga uttryck som vi hör från er kunder är beredskap eller jour, utöver passningstjänst. Titta gärna närmare på detta vektyg vi har som ni kan använda. Börja med att gå till register - arbetsuppgifter. Här visas ert register. Från början kan det finnas arbetsuppgifter i programmet, men ni har också  möjlighet att skapa era egna och sätta upp dessa efter ert behov. Tänk på att ni har ett eget ansvar över de ni skapar och att Visma TransPA i regel ej ombesörjer uppdatering av belopp i registret arbetsuppgifter då nya avtal träffas.  I detta fall med passningstjänst behöver vi skapa fyra arbetsuppgifter för att fånga upp de olika fallen som kan uppstå. Välj lägg till arbetsuppgift, ny ruta skapas.  Benämningen är ju helt valfri, á-pris likaså. Ersätt premiekompsbelopp kan användas om ni vill att arbetsuppgiften ska slå ut ordinarie premiekomp, vilket inte är fallet här. Som pristyp väljer ni antingen per arbetad timme eller som i detta fall - per tillfälle. Löneart kan ni behöva återkomma till. Här saknar ni troligen lämplig löneart som ska kopplas samman med ert löneprogram. Vi föreslår att ni tittar efter lämplig löneart i löneprogrammet och fångar upp dess löneartsnummer. Därefter skapar ni upp denna löneart i TransPAs löneartsregister. När det är gjort slutför ni genom att välja lönearten inne i arbetsuppgiften och då kommer den vara färdigt uppsatt inför lön.   Anställd som beordras erhåller ersättning för passning per dygn/tillfälle med olika belopp beroende på vardag eller helg och även olika belopp huruvida hen varit utkallad eller ej. Samtliga skapas upp likt ovan, där det enda som skiljer är beskrivning och pris. Det ger oss då följande uppsättning arbetsuppgifter. För att ersättningen ska utgå måste ni tidrapportera, oavsett om ni blivit utkallad eller ej. Här nedan syns två exempel.   Tidrapport, ej utkallad Här är ett typiskt exempel hur passningstjänst ej utkallad kan registreras. Ni vill få med ersättningen men helt utan arbetstid och registrerar då en tidrapport med rast hela passet för att undvika att registrera arbetstid. Skulle arbetstid registreras men man glömmer rapportera rast med identisk tid är det lätt hänt att arbetstiden också räknas upp oönskat till 3h ersättning. I detta fall har jag rapporterat en tidrapport/rast på minst 15 minuter för att ej få varning för överträdelse mot vägarbetstidslagen.   Glöm inte att ange rätt arbetsuppgift för att få med ersättningen innan du sparar tidrapporten.  Tidrapport, utkallad Här registrerar vi tidrapport då anställd kallats ut på passningstjänst på helgen. Den anställde vill få med engångsersättningen samt arbetstid. Vi är noga här också att välja rätt arbetsuppgift för att få med den extra ersättningen.    Ersättningen för de båda tillfällena syns med lönerader i löneberäkningen  
Visa fullständig artikel
30-11-2020 18:05 (Uppdaterad 06-03-2024)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2430 Visningar
I Transportavtalet ska beordrad restid, typiskt när man kört egen bil före och efter arbetspasset, ersättas med grundtimlön, premiekompensation samt i förekommande fall ob-ersättning. Restiden skall ej räknas som fullgjord arbetstid och skall ej inräknas i arbetstidsmåttet vid beräkning av eventuell övertid. TransPA har fullt stöd för att känna av detta så därför finns god anledning att särskilja denna restid från övriga arbetsuppgifter under arbetspasset. Restid är en av få arbetsuppgifter som TransPA levereras med. Många andra kan ni fint skapa själva efter eget behov för att få önskad lön framräknad.   Vid resa med egen bil kan arbetsgivare och anställd överenskomma om bilersättning för de körda milen.   Exempel: Hur kan man registrera in när en anställd ska få ersättning för att tagit sin privata bil för att t.ex. avlöst en chaufför ute på fält?   Registrera tidrapporten med start och sluttid samt rast. Restid registrerar ni som första och sista arbetsuppgift, likt nedan, då Kristina i exemplet kört egen bil från 07.00 till 08.00 och vid dagens slut från 15.00 till 16.00. Ni trycker på plustecknet för att skapa ny rad. Starttid för varje arbetsuppgift är det som krävs. I löneberäkningen syns här att restiden finns redovisad på egen rad, löneart med de två timmarna och premiekomp, men har ej inkluderats i timmarna för övertid och övertidsersättning. Därmed blir övertidssaldot också helt korrekt.     Milersättning, kräver manuell åtgärd Funktion för att få milersättningen rätt utbetald saknas tyvärr i TransPA. Här behöver vi ta hjälp av ditt löneprogram som kan hantera om ersättningen ska vara skattefri och/eller skattepliktig. Ett sätt att få in det i tidrapporteringen och synligt i löneberäkningen är att skriva i tidrapportens fält för noteringar som i exemplet. Noteringen syns som gul notis den aktuella dagen och syns vid hovring. Även synlig längst ned i noteringsfältet.  Tänk på att vi alltså inte skapar upp någon lönerad. Istället behöver ni uppmärksamma totala antalet och därefter rekommenderar vi er att lägga till löneraden för milersättning manuellt, direkt i löneprogrammet istället. Där finns stöd på löneartsnivå att definera den som skattefri.    
Visa fullständig artikel
28-11-2019 11:43 (Uppdaterad 01-03-2024)
 • 2 Svar
 • 3 gilla
 • 2892 Visningar
Ibland är inte de rapporter som finns i TransPA tillräckliga. Vi har då möjlighet att bygga kundanpassade rapporter som vi kan skicka till er månadsvis, rapporter som är framtagna direkt från er databas.   Här nedan finns en summering av redan uppskapade kundrapporter. En kundrapport kostar 99 kr per utdrag och har ni TransPAs servicepaket Guld ingår 6 stk utdrag av standardrapporter per år och i servicepaket Diamant ingår 12 stk utdrag av standardrapporter per kalenderår.     Kundanpassade Rapporter  Beskrivning Kolumn information Lönetillägg Rapporten tar fram alla lönetillägg,  upplagda per  anställd  Anställd Lönetilläggs namn Från datum  Tilldatum Löneart Företagsnamn LAS Lista "Anställningskontrakt" Första till sista  Anställningsdatumet Anställningskontrakt Start Anställd Företagsnamn Anställningskontrakt Slut Semesterdagvärden Semesterdagvärde % semesterfaktor  Anställd  Semesterdagvärde  Semesterfaktor Aktive / inaktive anställd Företagsnamn Schemaöversikt Rapporten tar fram alla utlagda scheman under en månad med möjlighet att även se arbetspass som är markerade som extrapass  Anställd  Företag Datum  Start / slut tid  Totaltid för arbetspasset Extrapass Personal under året. Rapporten tar fram alla anställda som arbetat under innevarande år  Anställd  Företag Yrkeskategori Anställningskontrakt Start Anställningskontrakt Slut Lönegrupp Anställningsavtal Anställda med personlig månadslön Rapporten tar fram alla anställda med personlig månadslön  Anställd Löneform Månadslön / Timlön Anställningskontrakt Start Anställningskontrakt Slut Lönegrupp Personligmånadslön Företagsnamn     Har du frågor eller funderingar om vi kan skapa en kundanpassad rapport för just dig och vad den skulle kosta kontakta oss på support.transpa@visma.com  Läs mer om Supportavtalet och de olika servicepaketen här    
Visa fullständig artikel
17-10-2022 09:00 (Uppdaterad 16-02-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1097 Visningar
För kunder med servicepaket Guld eller Diamant ingår 2 alternativt 4 webinartillfällen per kalenderår helt kostnadsfritt. Önskar ni fler tillfällen kostar detta 1495kr per webinar. Med servicepaket Bas eller Silver kostar dessa webinar 1495kr per tillfälle. Läs mer om våra servicepaket här Varmt välkomna att boka! Klicka här för att boka!   Boka ert webinar senast 2 dagar innan tillfällets start. I varje webinar finns 12 platser tillgängliga och max 3 platser per kund/bolag. Ange bolagets kundid vid bokning, detta för att vi skall veta vilka ni är. Behöver ni avboka er plats görs detta via en länk i er bokningsbekräftelse. Avbokning sker senast 24tim före avtalad tid. Utebliven eller senare avbokning debiteras som fullgjort utbildningstillfälle. Kom ihåg att ni alltid är välkomna att kontakta utbildning.transpa@visma.com om ni önskar en egen utbildning eller en genomgång i andra ämnen eller moduler.
Visa fullständig artikel
02-06-2022 08:41 (Uppdaterad 06-02-2024)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2107 Visningar
I menyn Verktyg-Inställningar-Löneberäkning under kategorin Export anger ni till vilket lönesystem ni vill överföra lönefilen till.  OBS! Vi rekommenderar att ni köper till en lönematchning för att få allt rätt inställt mellan systemen, samt bäst funktion och support. Vi kan lönematcha mot Visma, Hogia och Kontek lönesystem.   Inställningar för konteringsdimension används i de tillfällen ni vill exportera över information till löneprogrammet för kostnadsfördelning per fordon utifrån fordonsregistret.    Beroende på vilket lönesystem ni använder så skapas det upp olika filformat, och konteringsdimension kan vara olika inställt beroende på vilket lönesystem ni använder t. ex. kostnadsfördela på två olika saker samtidigt. I denna artikel kan ni läsa om Resultat och kostnadsuppföljning.   Här nedan är en kort beskrivning för de lönesystem vi har stöd för.     Visma 300/600 Skapas en fil upp, lönefilen är av typen TLU. Klarar av kostnadsfördelning Resultatenhet och Projekt.   Hogia Lön+ Skapas två filer upp, lönefilen är av typen WLI och personalfilen av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har.   Hogia Transportlön Skapas två filer upp, lönefilen är av typen WLI och personalfilen av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning Resultatenhet och Projekt.   Kontek Skapas tre filer upp, lönefil, personalfil och schemafil är av typen XML. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har. Resultatenhet i TransPA motsvarar kostnadsställe i Kontek.  Kostnadsbärare i TransPA motsvarar nivå 4 i Kontek. Projekt i TransPA motsvarar objekt i Kontek.   AGDA Skapas tre filer upp, lönefilen är av typen WLI, personalfil och schemafil är av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning Resultatenhet och Projekt.   Crona Lön Skapas två filer upp lönefilen är av typen CIE och personalfilen av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har.   Vilka filer ska läsas in när vi importerar TransPAs filer vid lönekörning i vårt löneprogram? Även om TransPA skapar upp flera filer i olika fall som ni läser om här ovan, så läser man generellt sett inte in anställdafilen vid en lönekörning.   När import sker vid lönekörning är det endast lönefilen som ni läser in och eventuellt en schemafil.   Skulle ni ha ett helt tomt löneprogram som saknar anställda och många anställda uppskapade i TransPA så kan ni läsa in personalfilen och sedan fortsätta addera saknad information manuellt i löneprogrammet.                        
Visa fullständig artikel
09-09-2020 07:35 (Uppdaterad 29-01-2024)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 3269 Visningar