Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att anställningen ska gälla för en viss tid när det finns exempelvis ett behov av extra arbetskraft för en kortare tid eller när någon behöver ersättas med en vikarie.   När du lägger upp en person i transPA med en visstidsanställning behöver du också välja ett av följande alternativ: Vikarie Extra Övrigt   Vad är det då som skiljer dessa tre?   Visstid Vikarie används när man anställer en person för att ersätta en annan anställd som ex är föräldraledig, är sjuk eller har semester. I transPA behöver du även ange vem vikariatet är för. Under semestertider kan man ange semestervikarie istället för ett namn om vikarien inte ersätter bara en person, eller om man på förhand inte vet vem som kommer ersättas. Då behöver man i efterhand kunna visa vilka som ersatts genom ex en lista. Vid beräkning av sammanlagd anställningstid beräknas hela kontraktets period. Övertiden beräknas enligt vald arbetstidsförläggning.   Visstid Extra används vid behov av extra arbetskraft vid tillfälliga och kortsiktiga behov. Denna använder man för att anställa personer som jobbar extra, alltså enstaka dagar eller timmar vid behov. Den anställde har rätt att få betalt för minst 4 timmar per tillfälle vilket det finns stöd för i transPA. Vid visstid extra räknas endast de faktiskt arbetade dagarna när anställningsperioden ska räknas ihop. Lägg upp anställningen en månad i taget och när månaden är slut går man in i kontraktet och trycker på hämta så räknas det fram hur många dagar den anställde arbetat. Detta ska man sedan skriva ut, skriva under och skicka till facket. Övertid uppstår då den anställde arbetat mer än 40 timmar per vecka.        Visstid Övrigt kan användas för en visstidsanställning som inte är något av alternativen ovan och det går att ange anledningen när kontraktet läggs upp:   Anledningar för visstid övrigt kan ex vara säsongsarbete. Det kan också vara en visstidsanställning utan särskild anledning, alltså den kollektivavtalade allmän visstid eller den i nya LAS som heter särskild visstid.   Detta alternativ används när den anställde är tänkt att arbeta heltid under kontraktets period. Övertiden beräknas enligt vald arbetstidsförläggning. All tid i kontraktet räknas som anställningstid.   Här kan du läsa om arbetstidsförläggning enligt transportavtalet.
Visa fullständig artikel
29-09-2022 09:14 (Uppdaterad 28-09-2022)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 62 Visningar
TransPA tillämpar Supportavtal vilket innebär att du som kund har 4 nivåer av service som du kan välja bland. Här kan du läsa mer om de olika servicepaketen Från juni 2022 till september 2022, kan ni fritt prova våra paket helt kostnadsfritt. Önskar ni byta paket så är ni alltid välkomna att skriva till support.transpa@visma.com  Servicepaket Bas (Gratis) Support via e-post och Chat Om du behöver komma i kontakt med vår Support skriver du till oss antingen via e-post eller chat.  Användarstöd (Community) Du får full tillång till TransPA Community och dess diskussionsforum, där man kan ta del av andra användares erfarenheter. Här finner du även kunskapsartiklar och guider till funktionerna i TransPA samt aktuell driftsinformation. Incidenthantering Vid problem som beror på programvaran så ingår hantering av detta utan kostnad.  Nyhetsbrev Varje månad mottar du ett nyhetsbrev innehållande nyheter i TransPA, ändringar i kollektivavtal,  information gällande branschen.  Release Notes Vid större versionssläpp som kan påverka dig som kund kommer du att på förhand få information om detta via våra nyhetskanaler. SLA e-post = 16 arbetstimmar När du kontaktat oss via e-post är du garanterad att få svar inom 16 arbetstimmar. Gratis Kaffe i Håby  Vi önskar besök, så när du eller din personal har vägarna förbi TransPA-kontoret i Håby (Munkedal) så är ni varmt välkomna in på en kaffe.    Servicepaket Silver (295 kr/månad) Utöver tjänsterna i Bas ingår även följande tjänster i Silver: Support via telefon Obegränsad telefonsupport till vår kompetenta personal i Customer Success Återkoppling registrerade buggar och önskemål Om du har rapporterat in ett fel eller ett önskemål kommer du att bli kontaktad så snart felet är åtgärdat, eller önskemålet är implementerat Utökade öppetider (07.30-16.30) Du har möjlighet att ringa eller skriva till oss redan från kl 07.30 (måndag till fredag) Notera att utökade öppetider inte gäller under sommarbemanning (v.28-31) SLA e-post = 8 arbetstimmar När du kontaktat oss via e-post är du garanterad att få svar inom 8 arbetstimmar.   Servicepaket Guld (795 kr/månad) Utöver tjänsterna i Bas och Silver ingår även följande tjänster i Guld: Tillgång till Visma Academy Visma Academy är vårt system för e-learning. Här hittar ni en komplett utbildning för nya kunder/ nya användare i TransPA. Ni får i detta paket tillgång till 1 stk användare.  6 stk Utdrag av standardrapporter från databas Ibland är inte de rapporter som finns i TransPA tillräckligt. Vi har då möjlighet att månadsvis skicka er rapporter som framtagna direkt från databasen. I detta paket ingår själva distribueringen av redan byggda rapporter. Systemkontroll integrationer Monitorering av integrationer och uppföljning vid eventuella fel. 2 valfria utbildningar/år Vi har 8 olika utbildningar som hålls 1 gång per månad. Lär dig mer om funktioner i TransPA såsom Löneberäkning eller Schemaläggning, eller delta på en utbildning i vårt nya API, eller Arbetsrätt angående anställningar.   Se alla våra utbildningar och boka din plats här.  SLA e-post = 4 arbetstimmar När du kontaktat oss via e-post är du garanterad att få svar inom 4 arbetstimmar. Servicepaket Diamant (2995 kr/månad)         Utöver tjänsterna i Bas, Silver och Guld ingår även följande tjänster i Diamant: På-plats utbildning Vi kommer ut och håller en utbildning på plats hos er. *resutgifter tillkommer Service Manager Ni tilldelas en kontaktperson hos oss, som är er egna Service Manager. Det är en person som har lite extra fokus på er som kund och era behov.  Massregistreringar i databas Ibland kan det behövas att göra tidskrävande massändringar i TransPA. Med denna tjänsten så kan vi hjälpa dig med det. Det kan vara alltifrån registrering av nya semesterlöner, till förändring av lönegrupper mm  12 stk Utdrag av standardrapporter från databas Ibland är inte de rapporter som finns i TransPA tillräckligt. Vi har då möjlighet att månadsvis skicka er rapporter som framtagna direkt från databasen. I detta paket ingår själva distribueringen av redan byggda rapporter. VIP-area i Community Ni får tillgång till vår VIP-area i Community, där ni får förhandsinfo om kommande nyheter, får chans att påverka prioritering av aktuella utvecklingspunkter, diskutera ämnen med andra kunder mm  4 valfria utbildningar/år Vi har 8 olika utbildningar som hålls 1 gång per månad. Lär dig mer om funktioner i TransPA såsom Löneberäkning eller Schemaläggning, eller delta på en utbildning i vårt nya API, eller Arbetsrätt angående anställningar.   Se alla våra utbildningar och boka din plats här.  1 konsulttimme/år Vi erbjuder 1 timmes konsultation i valfritt ämne. Det kan vara tex rådgivning i förbindelse med arbetsrätt, löneteknisk konsultation, eller skapande av rapport från databas. 
Visa fullständig artikel
02-06-2022 08:42 (Uppdaterad 28-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 580 Visningar
I rapporten innestående saldo (analyser - rapporter - löner - innestående saldo), kan ni se aktuellt saldo som rör kompsaldo, flexsaldo, ATF-saldo och övertidstimmar. Samtliga saldon visar värdet efter senast sparade lönen. Tänk alltså på att spara samtliga löner före ni granskar saldon efter månadens lönekörning och att innevarande månads timmar än så länge är preliminära och kommer dröja tills nästa månads lönekörning innan du ser effekten av dessa.   Här är exempel på ett underlag. Filtrering kan göras om ni föredrar det. Rapporten kan exporteras till Excel, PDF eller annat om ni så önskar. Om ni önskar efterbehandla rapporten i Excel är ett tips att istället exportera som CSV-fil och därefter importera filen som en textfil i Excel.   Rapporten har funnits länge i TransPA, och i juni 2022 har vi även fått in aktuellt saldo för övertid.   
Visa fullständig artikel
25-07-2022 15:03 (Uppdaterad 17-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 210 Visningar
Vad är arbetstidsförläggning och var ställer man in det?   Arbetstidens förläggning beskriver hur den ordinarie arbetstiden kan förläggas.   I TransPA finns det fem alternativa arbetstidsförläggnigar att välja mellan: Huvudregel, Arbetstidsschema, Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom A, Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B samt Lokal överenskommelse ( 3 § 6 mom). Dessa alternativ ligger till grund för hur lönen skall beräknas i löneberäkningen.   Arbetstidsförläggning väljs vid uppskapande av anställningskontrakt på en anställd under fliken anställningskontrakt.   Här nedan finner du en lathund som beskriver kort på hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån den arbetstidsförläggning ni väljer på personkortet. Vi beskriver även när schema behöver användas i systemet.   TransPA hanterar ett antal lokala överenskommelser. Dessa skall förhandlas med Transport.   När man har angivit på en anställd att lokal överenskommelse skall användas hämtas principen för övertidsberäkning från den lönegrupp som den anställde tillhör. Detta innebär att man på ett företag kan ha olika former av lokala överenskommelser för olika grupper av anställda. Om du öppnar en lönegrupp så finns dessa inställningar i den högra halvan. Övriga kryssrutor. När detta alternativ används kommer alltid den schemalagda arbetstiden att föreslås när chauffören rapporterar frånvaro av något slag. Ex. en chaufför blir sjuk på en dag där det ligger ett schema på 10 timmar. Vid frånvarorapportering föreslås nu 10 tim. Om dagen inte är schemalagd blir frånvaroavdraget 0. När detta alternativ används kommer transPA att beräkna övertid när arbete utförs på en dag som inte är schemalagd. Detta alternativ innebär att arbetstidsmåttet för avräkningsperioden endast reduceras för de helgdagar som är schemalagda. Periodens arbetstidsmått reduceras med den schemalagda tiden. Styr hur arbetstidsmåttet skall påverkas av helgdagar och frånvarodagar. Om du kryssar i denna förblir alltid arbetstidsmåttet samma oavsett om det infaller helgdagar under månaden eller om den anställde varit sjuk eller varit ledig Detta alternativ innebär att övertidsersättning ej utgår på röd dag. Här nedan finner du en lathund som beskriver hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån de inställningar ni har valt i lönegruppen vid lokal överenskommelse.  Vi beskriver även när schema behöver användas i systemet. Det finns möjlighet att beräkna sjuklön utifrån schemat vid lokalöverenskommelse om man kryssar i inställningen i lönegruppen ”föreslå schemalagd tid vid frånvaro"   I denna artikel kan ni läsa mer om beräkning av sjuklön vid  schemalösa arbetstidsförläggningar som 3 § 5b och schemalösa lokala överenskommelser.                  
Visa fullständig artikel
15-06-2022 12:16 (Uppdaterad 15-09-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 269 Visningar
Traktamente är en ersättning som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd för hans/hennes ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Enligt skattereglerna har den anställde rätt till avdrag för sina ökade levnadskostnader under tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Rätten till avdrag förutsätter att det är en tjänsteresa med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Traktamente är egentligen inte skattefritt men om arbetsgivaren betalar traktamente som inte överstiger de avdragsgilla schablonbelopp som finns, ska den anställde inte deklarera traktamentet och inte heller göra avdrag.   Bussbranschavtalet anger hur mycket som ska ges i traktamente för olika typer av resor. Många gånger överstiger dessa schablonbeloppet, så därför måste TransPA beräkna en totalsumma, en skattepliktig och en skattefri del. Läs mer om detta under Skatteverkets regler för traktamenten.   Värt att notera är att resor i TransPA även används till att beräkna arbetstiden enligt §5   mom. 2 punkt 2, arbete med dygnsvila på bortaort. Det betyder att under varje 24-timmars period på resa kommer minsta arbetstid vara 8 timmar. Ifall föraren har tidrapporterat mindre än så, kommer arbetstiden höjas till 8 timmar ändå. Hemkomstdagen räknas arbetstiden som verklig rapporterad tid. Observera att detta endast gäller arbetad tid, och påverkar inte OB och andra tillägg som utgår per timme.    I de fall då ingen övernattning har skett, behöver föraren inte registrera resan. Vill man använda sig av resetillägg får man i så fall skapa särskilda arbetsuppgifter i transPA som ger rätt belopp per tillfälle. Som krav för samtliga resetillägg gäller att avståndet mellan hemorten och stationeringsorten är mer än 50 km. Fr o m 1 januari 2022 är traktamentesersättningarna följande: För linjetrafik gäller ett resetillägg på 39 kr per dag om frånvarotiden överstiger 9 timmar. För beställningstrafik är resetillägget 265 kr om frånvarotiden överstiger 9 timmar och 426 kr om den överstiger 12 timmar.   Korttidstraktamente inrikes I samband med att förare registrerar sina resor i TransPA, beräknas vad föraren ska få i traktamente från Bussbranschavtalet. En förutsättning för att traktamente ska utgå överhuvudtaget är att resan är tillräckligt lång för att kräva en övernattning, en gräns som är 15 timmar. Det resulterar i sin tur i 2 halvdygn korttidstraktamente dag och för varje påbörjad 12-timmars period ges ytterligare ett halvdygn. Det ger också ett korttidstraktamente logi och 24 timmar senare går gränsen för ytterligare ett logitraktamente, o s v.   Beloppen som ges för varje halvdygn sätts under register-lönegrupper - Bussbranschavtalet och för varje lönegrupp som används. Välj en lönegrupp och klicka på redigera på senaste avtalsperioden, t ex 2021-05,-01 och du får upp följande bild. Av detta kan utläsas att du, precis som anges i Bussbranschavtalet, får 256 x 2 + 255 = 767 kr för ett dygns bortavaro. (nya belopp fr o m 2022-01-01).     Om ni som arbetsgivare står för måltider och/eller boende ska den anställde inte ha betalt för detta, och heller inte kunna göra ett schablonmässigt avdrag i den skattefria delen. Genom att föraren markerar antalet måltider och logi hon eller han har fått betalda (se nedan) reduceras respektive belopp. Fri frukost motsvarar 15%, fri lunch och fri middag motsvarar 35% vardera, av ett helt dygns korttidstraktamente. Notera att det är antalet måltider som är intressant här, inte vilka klockslag som personen i fråga är på resa, d v s per  24-timmarsperiod kan maximalt finnas en frukost, en lunch och en middag, men oväsentligt vilket datum som de är markerade på, så ange endast de måltider ni verkligen står för. Om man har stått för en frukost, en lunch och en middag under ett dygn för den anställde, kommer detta reducera traktamentet men lämna 15% kvar, för eventuella småutgifter, d v s 76,80 kr. Samtidigt reduceras självklart den skattefria delen med lika många måltider, se nedan.   Tänk också på att högsta värde för skattefritt traktamente är det verkliga traktamentet de får. När du klickat på raden för skattefritt traktamente visas Skatteverkets belopp inom den gula markeringen i kalendern, men totalsumman kan aldrig bli högre än korttidstraktamente dag plus korttidstraktamente logi.    Korttidstraktamente utomlands Eftersom Bussbranschavtalet säger att traktamente för beställningstrafik utomlands ska räknas precis enligt Skatteverkets regler, kommer TransPA presentera korttidstraktamente dag och logi som summerat blir samma som det skattefria traktamentet. Den anställde behöver med andra ord inte skatta för någon del av traktamentet eller ta upp det i sin deklaration, då det ligger under schablonens gräns. Läs hur det totala traktamentet beräknas nedan, under Skattefritt traktamente utomlands.   Skattefritt traktamente inrikes Skattefria delen av traktamentet beräknas utifrån verktyg-inställningar-länder. Det innebär för tillfället 240 kr för ett helt dygn, 120 kr per halvdygn. Man räknar här kalenderdagar. Det betyder att man får 2 halvdygn för avresedagen under förutsättning att man startar resan innan 12:00. På hemkomstdagen får man 1 halvdygn, om man kommer hem innan kl 19:00, efter 19:00 får man 2 st. Kommer man hem innan kl 06:00 får man inget skattefritt traktamente den dagen.   Om arbetsgivaren står för måltider ska reduktion av den skattefria traktamentet ske, med 48 kr för frukost, 84 kr för lunch och 84 kr för middag, men viktigt att bara markera de måltider som du som arbetsgivare faktiskt stått för. Om frukost, lunch och middag är betalda av er, återstår 24 kr per heldygn, tänkt att motsvara småutgifter när man är på resa.    Skattefritt traktamente logi är 120 kr som schablon, alltså motsvarande ett halvdygn. Detta förutsätter att resa går över hela natten (gränsen går vid 4:30). Det gäller inte om arbetsgivaren står för boendet, d v s reduceras då med 100%.   Skattefritt traktamente utomlands I Systeminställningar i Löneberäkningen anges normalbeloppet för varje aktuellt land. Ett normalbelopp är den skattefria delen av ett traktamente som får ges vid en hel dag på resa utomlands. Vad som är hel- respektive halvdag är samma beräkning som för skattefria traktamenten inrikes. För logi ges ett halvt normalbelopp per övernattning, baserat på landet där övernattningen skett, alltså var man befann sig 04:30. Ifall arbetsgivaren betalar för boende ska hela det skattefria traktamentet för logi reduceras bort. För en resa som går över fler länder är det land man spenderar mest tid mellan kl 06:00 - 00:00 som avgör beloppet. Det gäller till exempel avrese- och hemkomstdagen, som alltså kan ge svenska skattefria traktamenten ifall man huvuddelen av dagen befinner sig i Sverige.   Ifall arbetsgivaren står för kost ska den skattefria delen reduceras med 15% för frukost, 35% för lunch och 35% för middag. Det gör att 15% återstår av beloppet för dagen, till för småutgifter när man befinner sig utomlands. Notera att det är antalet måltider som avgör reduktionen, så var noga att inte klicka i för många, utan endast de måltider du verkligen stått för. Som tumregel kan det endast finnas en frukost, en lunch och en middag per 24-timmarsperiod av resa.    Skattepliktigt traktamente Efter att totalt traktamente för månaden (dagtraktamente plus logi) och skattefritt traktamente har beräknats, sätts skattepliktigt traktamente till differensen av dessa. Den går därför heller inte att ändra, utan kan bara komma från den differensen som blir. På samma sätt som skattepliktig lön endast kan komma av bruttolön minus skattefritt traktamente.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 11:56 (Uppdaterad 15-09-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1243 Visningar
Hur räknar man om en exporterad lön på en anställd?   I vårt exempel har vi två anställda som vi vill räkna om lönen från början och sedan exportera om på nytt.    Vi börjar med att klicka i rutan status på de två anställda som det gäller, sedan klickar vi på knappen "Ändra till Öppen" i info rutan som kommer upp ser ni hur många löner som det kommer att ändras stauts på. När ni klickar på Ja ändras båda lönerna till öppen.     När lönen är öppen går vi in på lönekortet och korrigerar lönen, när vi är nöjda klickar vi på spara & lås.   Nu visas lönerna som godkänd, vi klickar på knappen "Exportera" i info rutan som kommer upp ser ni hur många löner som kommer att exporteras. Om ni vill kan ni ändra filnamnet innan ni klickar på exportera.   Här är en artikel som beskriver hur man kan exportera del av de godkända lönerna. 
Visa fullständig artikel
01-08-2022 08:01 (Uppdaterad 01-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 142 Visningar
En användbar rapport när man t ex. vill ta fram löneunderlag för en anställd i en längre period. Rapporten finns under Analyser- Rapporter- Löner- Löneunderlag period.  I vårt exempel väljer vi att skriva ut löneunderlag på Truls för period från 202201 och period till 202207 som avser löneunderlag för utbetalningsmånad Januari till Juli, avräkningsperiod December t.o.m. Juni månad.        I denna artikel kan ni läsa om rapporten utskrift av löneunderlag. När lönerna är sparade i löneberäkningen kan du skriva ut en sammanställning över alla sparade löner. I artikeln finns beskrivning på vad visa underlag "True" & "False" betyder, att rapporten kan sparas ner på fil m.m allt detta kan ni även göra i rapporten Löneunderlag period. 
Visa fullständig artikel
29-07-2022 14:17 (Uppdaterad 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 107 Visningar
När lönerna är sparade kan du skriva ut en sammanställning över alla sparade löner. Rapporten heter Löneunderlag från löneberäkningen kan ni klicka på symbolen  som ni ser i det blå verktygfältet högst upp på sidan, när ni klickar på symbolen kommer ni direkt till rapporten.   Man kan också gå via Analyser - Rapporter - Löner - Löneunderlag. I rapporten finns dessa urval. Notera att du inte behöver göra utskrift av löneformerna månadslön och timlön/månad var för sig. När du väljer periodtypen månad kommer båda dessa löneformerna med. Om du väljer periodtypen vecka kommer både veckolön och timlön/vecka med.   Väljer du   visa underlag: False och därefter preview visas löneunderlaget. Vill du även att rapporten tar med arbetstid, frånvaro, raster och noteringar som har rapporterats in under löneperioden så kan du få med det genom att välja   visa underlag: True därefter preview visas löneunderlaget.   Det ger en bra dokumentation över förutsättningarna för hur lönen har beräknats. Informationen visas i datumordning. I detta exempel har vi valt  true   och klickar därefter på preview. Resultatet visas:   Löneunderlagen skrivs ut med en lön per sida. Bläddra med pilarna för att ta er fram och tillbaka i underlaget. Här visas sida två med närvaro, frånvaro, raster och noteringar: Sist i rapporten visas en summering över alla löner i urvalet. Med hjälp av denna kan du enklare stämma av att överföringen till ditt lönesystem blir korrekt genom att kontrollera inlästa löner och totalbelopp med det som visas på på sista sidan. Tänk på att det endast är sparade löner som kommer med i denna rapport.   Rapporten kan även sparas som fil, t ex i PDF-format. Det innebär att du inte behöver skriva ut den på papper för att spara en dokumentation över löneberäkningarna. Välj först vilket format du vill spara i och klicka sedan på  Export . Detta är även ett bra alternativ om du vill mejla ut löneunderlaget till någon.   Här kan ni läsa om rapporten Löneunderlag period en användbar rapport när ni vill ta fram löneunderlag för en anställd i en längre period.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 11:59 (Uppdaterad 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 786 Visningar
Följande gäller för Transportavtalet under förutsättning att man är vecko- eller månadsavlönad. Sjuklön från arbetsgivaren genereras i TransPA de första 14 kalenderdagarna. De första 8 timmarna i sjukdomen är karenstimmar då ingen sjuklön utges, eller rättare sagt 1/5 av veckoarbetstiden, så det fungerar även för deltidsanställda. Därefter skall arbetsgivaren stå för sjuklön fram till dag 14.   Eftersom TransPA  räknar de dagar som är sjukmarkerade i ett streck är det viktigt att samtliga kalenderdagar är sjukmarkerade, även arbetsfria dagar och helger. Sjukfrånvaro dras i efterföljande månad, och vid längre sjukdomsförlopp kan det betyda att man ligger ute med en månadslön.   Exempel: Den anställde insjuknar den första augusti. När augustilönen körs utbetalas hela månadslönen för augusti och inget avdrag för sjukfrånvaro görs.   I lönekörningen för september görs sjukavdraget från augusti och då kan det se ut enligt nedan. Om den anställde varit sjuk hela augusti betalas ingen månadslön ut. Frånvaroavdrag görs i antal sjukfrånvaro timmar och här uppstår en differens jämfört med månadslönen. Differensen kan slå åt båda hållen, både med för stort och för litet frånvaroavdrag, beroende på antalet timmar som månaden innehåller. Här finns enkla åtgärder i TransPA som hjälper dig bli av med den oönskade differensen.  Klicka på den blå runda ringen och utför de båda åtgärderna "Gör avdrag för hela månadslönen" samt "Nollställ frånvaroavdrag". Här nedan syns effekten efter de båda åtgärderna. Frånvaroavdraget har nu jämställts med månadslönen och antalet sjukfrånvarotimmar har inte påverkats, vi får med oss timmarna över till ert löneprogram. I vårt exempel är den anställde frisk igen den första oktober. I oktoberlönen dras sjukfrånvaron för september, vilket betyder att ingen månadslön betalas ut denna månad heller. Det är först i november den anställde får en hel månadslön igen. Augusti September Oktober November SJUK SJUK FRISK FRISK Inget sjukavdrag Sjukavdrag för augusti Sjukavdrag för september Inget sjukavdrag   I denna artikel kan ni läsa om avdrag från månadslön vid semester och annan längre frånvaro,
Visa fullständig artikel
03-08-2018 12:03 (Uppdaterad 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1154 Visningar
Hur kan jag se vilken utrustning min personal har?  Under Analyser-Rapporter-Personal finns en rapport där ni kan se all er utrustning som ni har tilldelat till er personal, ni kan också se när den anställde har återlämnat utrustningen eller om den är förbrukad. Rapporten är förgrupperad på person och visar därmed utrustning per anställd. Du kan dock ändra grupperingen till vilken som helst av kolumnerna. Man kan också dra och släppa rubriken i sidled för att ändra ordningen.   Om du t ex vill gruppera listan efter utrustningsgrupp tar du bort den nuvarande grupperingen genom att klicka på krysset till höger för rubriken se bild 1.                   Klicka sedan på rubriken för kolumnen utrustningsgrupp och dra den upp till grupperingsområdet det ”grå fältet se bild 2. Det går även att filtrera rapporten. Klicka på "tratten" i verktygsfältet (se bild nedan). Då visas en filtreringsrad ovanför rubrikraden. När du anger värden där filtreras raderna så att endast de rader som uppfyller ditt val visas. Detta innebär att du kan fram en lista för en viss tidsperiod eller för en viss stationsort. Det är även möjligt att exportera listan till Excel eller skriva ut rapporten.  I vårt exempel har vi valt att filtrera på utrustningsgrupp.   I denna artikel kan ni läsa mer om hur ni skapar upp utrustning.      
Visa fullständig artikel
28-12-2021 09:17 (Uppdaterad 29-07-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 215 Visningar
Kompensationsledighet är något som tillämpas i många olika branschavtal. Efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan ersättning för övertid utges i ledighet istället för i form av pengar. Vid övertidsarbete ska även övertidssaldo räknas upp, vilket innebär att för varje arbetad timmes övertid  ska övertidssaldot öka med en timme, vare sig den anställde väljer att få den utbetald eller sparad som komp.   I TransPA finns full funktion för hantering av både övertidssaldo och kompsaldo. Ni får en bra översikt där ni kan följa intjänad och uttagen komptid. Ni kan själv ställa in en gräns för kompsaldotaket , vilket gör att i löneberäkningen kommer det komma upp en varning bredvid kompsaldot. Standardinställningen i programmet är 40 h, men kan ändras manuellt.   I denna artikel: Begränsa överföring till kompbank kan ni läsa mer om vilken åtgärd ni behöver göra för att begränsa överföringen till kompbanken när den anställde nått "taket"   Saldohantering Likt övriga saldon kan man se kompsaldon och övertidssaldon för respektive person i Löneberäkningen högst upp till höger och i personalregistret, under fliken Lön på respektive person. Kompsaldo påverkas inte när nytt år kommer, utan saldot lever vidare. Övertidssaldot däremot skapas ett nytt för varje år efter att januaris lön är sparad, dvs avvikelser för december är klara.   I rapporten innestående saldo kan ni få aktuellt saldo som rör komp, flex, ATF-saldo och övertid för samtliga era anställda.   OBS: I löneberäkningen ser jag att övertidssaldot är minus. Hur kan det vara så? Skulle ni ha anställda som börjar det nya året med att plocka från kompbanken så kan övertidssaldot bli minus i februaris lön. Uttag från kompbanken ska nämligen reducera antalet timmar från övertidstimmar, förutom att sänka kompbankens saldo, och därav kan fenomenet uppstå. I samband med att de får betald övertid eller sparar till kompbanken under resten av året kommer naturligtvis övertidssaldot att passera 0 igen.    Komp i tidrapporteringen I tidrapporteringen finns det följande två val för att använda sig av komp.  Vad som menas är att eventuell skillnad mot ens tänkta arbetstid ska påverka antingen i form av pengar, i normalfallet som betald övertid (1) eller att det i så fall ska sparas eller dras från kompbanken (2).   1. Spara eventuell över- och undertid som över- och undertid Om man väljer detta alternativ kommer all övertid som uppstår att ge upphov i betald övertid och övertidsersättning. Om man istället har arbetat för lite, kommer motsvarande mängd att presenteras som undertid för månaden. Det är dock du som löneadministratör som avgör hur denna undertid ska behandlas, att dras från lönen, ta från deras kompbank eller ingen åtgärd alls.   2. Spara eventuell över- och undertid som komptid Med detta alternativ valt, om man har arbetat "för lite" resulterar det i att man drar denna tid från kompsaldot, och ger på så vis kompledigt. Vid uttag av kompensationsledighet skall motsvarande övertid återföras som tillgänglig övertid enligt gällande avtal. Alltså om man tar ut 1,5 timme kompledigt så kommer övertidssaldot reduceras med 1 timme. Bland löneraderna syns antal komptimmar som dras från intjänade komptimmar. Löneraden som presenteras är "uttag från kompbank". Saldon uppdateras när du sparar lönen.   Har man istället arbetat "för mycket" kommer antal övertidstimmar multipliceras med 1,5 och sedan överföras till kompbanken. Som exempel om du har 1 timmes övertid, som du vill spara till kompbanken. Bland löneraderna syns det uppräknade värdet direkt, "överföring till kompbank, antal 1,5". Övertidssaldot ökar med en timme. Saldon uppdateras när du sparar lönen.   Observera Tänk på att arbetstidsförläggningen n i tillämpar påverk ar resultatet för er och era anställda när de väljer att plocka/spara övertiden i kompbanken. Har den anställde övertid per dag kan hen få specifika dagar att räknas, men använder ni kanske vecko- eller månadsarbetstid så kommer en större period räknas samman när valen för komp använts i tidrapporteringen.   Exempel:   Den anställde går på månadsarbetstid och har arbetat 180h jämfört med sitt arbetstidsmått som denna månad är 168h. TransPA känner av arbetstidsförläggningen och slår då samman hela periodens övertidstimmar till komp och presenterar i löneberäkningen, överföring till komp 18h (12 x 1,5). Här räcker det att man på enstaka dag i perioden valt spara övertiden i kompbanken för att få denna effekt.   Uttag av komptimmar i pengar Om den anställde vill ta ut sina komptimmar i pengar görs detta på följande sätt: Klicka på ny rad i löneberäkningen, därefter väljer du alternativet - Uttag från kompbank När du har valt uttag från kompbank skall du därefter fylla i antal timmar manuellt, låt À-pris och belopp vara tomt. Obs! har ni valt under verktyg-inställningar-löneberäkningen kryssat i "Exportera frånvarolönearter med negativt antal" behöver ni fylla i minus antal timmar se bild nedan. Därefter lägger du till ytterligare en rad, denna gång väljer du timlön. Skriv in samma antal timmar så räknar TransPA automatiskt ut rätt summa.      Tips: Om det handlar om en anställd som slutar och därmed vill ha sin kompbank utbetald som pengar, kan du istället välja, symbolen markerad på bilden nedan, månaden efter att kontraktet tar slut, att utföra Betala ut innestående saldon som lön och på så vis tömma eventuell kompbank, flexbank och arbetstidsförkortning, på en och samma gång. Sedan har du bara eventuella outnyttjade semesterdagar kvar att lägga till i ditt löneprogram.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 12:07 (Uppdaterad 25-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 9985 Visningar
Vi vill göra er uppmärksamma på att vid arbetstidsförläggning schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B och vid schemalösa lokala överenskommelser reduceras den ordinarie arbetstiden (40 timmar/vecka) med   8   timmar för varje helgdag som infaller under   måndag   till   lördag.   I Maj / Juni kommer följande helgdagar. Vecka 21 Kristi himmelsfärdsdag Vecka 22 Pingsafton Vecka 23 Sveriges nationaldag Vecka 25 Midsommarafton, Midsommardagen    I exemplet nedan visar vi en heltidsanställd som går på schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B, lönekörning i Juni månad  Om ni klickar på planerad arbetstid i löneberäkningen så visas den planerade arbetstiden för varje vecka.   V ecka 21 löper mellan 22 Maj till 28 Maj med 1 st helgdag. Vecka 22 löper mellan 29 Maj till 4 Juni  med 1 st helgdag.   OBS! Spara inte lönekörningen förrän den anställde har rapporterat in sin tid för hela sista veckan, är man för  snabb kan den anställde gå miste om övertid & övertidsersättning.      OBS!  helgdagarna för vecka 23 och 25  tillhör lönekörningen i juli månad.    I exemplet nedan visar vi en heltidsanställd som går på schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B, lönekörning i Juli månad. Om ni klickar på planerad arbetstid i löneberäkningen så visas den planerade arbetstiden för varje vecka.   Vecka 23 löper mellan 5 Juni till 11 Juni med 1 st helgdag. Vecka 25 löper mellan 19 juni till 25 juni med 2 st helgdagar.   OBS! Spara inte lönekörningen förrän den anställde har rapporterat in sin tid för hela sista veckan, är man för  snabb kan den anställde gå miste om övertid & övertidsersättning.      Om ni bedriver kontinuerligt skiftarbete räknas även helgdagar på söndagar. I de tillfälle behöver ni registrera dessa helgdagar själva i registret helgdagar som ni finner under register-helgdagar   Tänk också på att på ni behöver kryssa i utför kontinuerligt skiftarbete på den anställde på fliken lön som finns under   personal   I denna   artikel     kan ni läsa exempel på vad blir den planerade arbetstiden vid helgdagar t ex vid månadsarbetstid.   Observera att denna regel för reducering av helgdagar avser i transportavtalet.
Visa fullständig artikel
17-12-2020 07:27 (Uppdaterad 27-06-2022)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1031 Visningar
Hur många timmar blir den planerade arbetstiden när det uppstår helgdagar under en månad på anställda som går på Lokal överenskommelse där ni ändrar antalet timmar per månad i lönegruppen?   Vi ska visa er ett exempel på hur det kan se ut.    Här nedan visar vi en heltidsanställd som går på arbetstidsförläggning Lokal överenskommelse (3 § 6 mom) övertid när arbetstiden överskrider normal månadsarbetstid.   Vi börjar med att ändra antalet arbetade timmar i lönegruppen till 176 tim som avser Juni månad och klickar sedan på spara. Räkna antal dagar måndag – fredag. I Juni är det 22 dagar x 8 tim = 176  tim.   Om ni klickar på planerad arbetstid i löneberäkningen så visas den planerade arbetstiden för hela månaden.     Den ordinarie arbetstiden (176 tim i vårt exempel) reduceras med 8 timmar för varje helgdag som infaller under måndag till lördag.  I Juni månad är följande helgdagar Pingsafton, Sveriges Nationaldag, Midsommarafton och Midsommardagen,  detta innebär att planerad arbetstid blir 144 tim i löneberäkningen efter reducering av helgdagarna (32  tim) som ni ser på bilden ovan.   Om ni bedriver kontinuerligt skiftarbete räknas även helgdagar på söndagar. I de tillfälle behöver ni registrera dessa helgdagar själva i registret helgdagar som ni finner under  register-helgdagar     Tänk också på att på ni behöver kryssa i utför kontinuerligt skiftarbete på den anställde på fliken lön som finns under personal       I denna artikel finns exempel på hur reduceringen blir om ni har anställda som går på Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B och vid schemalösa lokala överenskommelser 40 tim/vecka   I denna artikel kan ni läsa mer om att ändra arbetstidsmåttet i lönegruppen.
Visa fullständig artikel
12-02-2021 16:27 (Uppdaterad 27-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1886 Visningar
Ny funktion i TransPA för er som använder behörighetskontroll (BKY), är att ni numera kan kontrollera nationella trafiktillstånd hos era underleverantörer. Tjänsten har funnits länge hos BKY men gör i och med denna förändring att vi har fullt stöd för hela behörighetskontrollen även i TransPA, och att du känna dig trygg i att alla förare och alla underleverantörer har de behörigheter och nationella tillstånd som krävs. På samma sätt som med förare har du alltid koll på vilka som kontrolleras och larm om någon förändring skulle inträffa, på e-post, SMS och inuti TransPA. Tänk på att ni måste söka medgivande för trafiktillstånd hos BKY för att tjänsten ska komma igång.    Funktionen aktiveras på samma plats som resten av behörighetskontrollen, d v s under  Säkerhet - Behörighetskontroll , och det enda du behöver göra är att bocka för vilken bransch och notera organisationsnummer för era underleverantörer, 10 siffror utan bindestreck,vid enskild firma 12 siffror och därefter trycker Enter, alltså ett organisationsnummer per rad.  Vilka arbetsledare som informeras/larmas är detsamma för tjänsten i övrigt, så om du är nöjd med inställningarna där är det bara att spara.   i denna artikel kan ni läsa mer om hur ni kommer igång med BKY
Visa fullständig artikel
27-10-2020 09:42 (Uppdaterad 23-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1194 Visningar
Med hjälp av denna rapport kan ni på ett enkelt sätt ta fram vilka dagar som det finns arbetstid rapporterad på. Du får även information om start- och sluttid för arbetspasset, hur mycket rast som är rapporterat samt hur mycket tid som kvalificeras som OB-tid. Rapporten är som förvald grupperad efter personens namn och summeringen av arbetstiden visas efter varje person. Du kan enkelt ändra grupperingsvalet genom att dra rubriken för önskad kolumn upp till grupperingsfältet. Genom detta kan du t ex ta fram den totala närvarotiden per stationsort och person.   Rapporten är lämplig att använda som fakturaunderlag för de företag som arbetar med uthyrning.   (OBS! även ej aktiva anställda ingår i rapporten)   Rapporten finns under Analyser-Rapporter-Tidrapporter- Utförd tid. Klicka på knappen utför bredvid från och till datumet så laddas rapporten.     En annan användbar rapport vi har är Tidstransaktioner  här visas faktiskt arbetat tid. Fördelningen kan ske per anställd, fordon, kostnadsställe, arbetsuppgift osv. 
Visa fullständig artikel
06-09-2019 15:35 (Uppdaterad 21-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 960 Visningar
Den kanske mest utförliga rapport vi har.    Här visas faktiskt arbetad tid. Fördelningen kan ske per anställd, fordon, släp, kostnadsställe, arbetsuppgift, mätarställning (eller egna mätvärden) Även ej aktiva anställda ingår i rapporten.   Om en anställd har använt flera fordon eller arbetsuppgifter på samma dag kommer denna rapport visa flera linjer. Se exempel nedan där Truls har bytt fordon under dagen där tiden fördelas per fordon. Klicka på knappen utför bredvid från och till datumet så laddas rapporten.   Tips! För att visa summerad arbetad tid/fordon tar du tag i fordonsrubriken och drar upp den i det ljusgrå fältet.   Här nedan visar vi ett exempel på hur ni kan göra för att få fram hur mycket arbetstid det finns på varje bil när ni har exporterat tidstransaktioner till Excel.    1. Gå till fältet Fordon reg.nr klicka på den lilla "list pilen" till höger. 2. Välj sortera från A till Ö så vi får fordonen i ordning. 3. Välj fliken Data 4. Markera Del-summa här kan man välja att summera sin rapport, i vårt exempel vill vi ha att rapporten ska summera varje förändring av fordon. Den ska summera och räkna antalet timmar.    Bilden här nedan visar att vi har fått fram en summa på varje bil samt en totalsumma på alla fordon.    Här har vi valt att summera, då visas arbetad tid per fordon och en totalsumma för hela perioden.   Här finns även en film som visar tidtransaktioner   En annan användbar rapport vi har är utförd tid här kan ni på ett enkelt sätt vill ta fram vilka dagar det finns arbetstid rapporterad på.  
Visa fullständig artikel
09-01-2020 10:29 (Uppdaterad 21-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1367 Visningar
Här går vi igenom schemaläggningens funktion steg för steg och hur schemaläggningen fungerar, var alla knappar sitter samt hur man skapar ett schema. Schemaläggningen funktion. Startsidan. På första sidan har vi olika funktioner längst till vänster i bilden har vi en penna denna klickar man på om man vill redigera ett befintligt schema. Ruta nr 1. Här ser ni schemanamnet. Ruta nr 2. Här ser ni hur många schemaperioder schemat innehåller t.ex. om det är 2 olika veckors schema eller om det är 1 veckors schema där alla veckor är samma oavsett hur lång schemat är. Ruta nr 3. Här visas utlagd schemaperiod som ligger utrullad i kalendern, vill man ta bort dessa pass som ligger ute kan man klicka på knappen Ta bort arbetspass Ruta nr 4. Här visas nästa schemaperiod som kommer att läggas ut i kalendern om man klickar på knappen Skapa arbetspass längst bort till höger. Efter man skapat ett schema eller om man har gjort en förändring i schemat måste man klicka på denna knapp för att schemat skall rullas ut i kalendern.      Översiktsbild inne i schemaläggaren.  Ruta nr 1. Här skriver man in namn på schemat samt om schemat skall innehålla flera olika veckor t.ex. en person som är ledig varannan fredag, då har man ett 2 veckors schema. Man bestämmer också hur många perioder som skall läggas ut t.ex. 2 veckors schema som man vill lägga ut i 10 veckor fram över. (då kommer schemat bli 20 veckor långt.)  Ruta nr 2. Här ser ni passmallar som man byggt upp tidigare, eller så skapar man upp en ny genom att klicka på + Lägg till ny passmall  man ser start och sluttid och en summering av totaltiden på passet.    Ruta nr 3. Här ser ni behovs mallar som man byggt upp tidigare, eller så skapar man upp en ny genom att klicka på + Lägg till nytt behov Ruta nr 4. Längst upp har vi en menyrad med olika funktioner.   Pilen längst till vänster är ett Markeringsverktyg som används för att flytta pass inom schemat. Plus ( + ) tecknet är ett Lägg till verktyg, använd detta när du snabbt vill lägga till pass i schemat. När du klickar på en dag i schemat kommer ett nytt pass att skapas med den passmall som är markerad i listan över passmallar eller behovsmallar. Minus ( - ) tecknet är ett Radera-verktyg, Använd detta när du snabbt och effektivt vill ta bort flera pass i schemat. När du klickar på ett pass tas det bort direkt utan varning. Återgärden kan inte ångras. Sen har vi en knapp där vi kan välja vilken information som skall visas på passet t.ex. passnamn, aktivitetens start och sluttid, eller arbetstid. Sist men inte minst har vi tidsaxeln, här kan vi välja att se flera veckor i schemat.   Ruta nr 5. Här bygger du själva schemat. Det finns tre sätt att bygga schema på. 1. Utgå ifrån personal. 2. Utgå ifrån behov. 3. Utgå ifrån fordon välj flik beroende på vad vill jobba utifrån.   Ruta nr 6. Här kan man få hjälp med kontroll av sitt schema om den följer vägarbetstidslagen. Skulle schemat vara utanför regelverket kommer det att visa sig som en varning här nere läs mer om kontroll av schema mot vägarbetstidslagen här  Ruta nr 7. Här finns personalen alla personer i listan kan man lägga till i schemat genom att markera deras namn dra och släpp personen in i schemafönstret. Ruta nr 8. Här finns fordonen och det är samma funktion som för personalen man drar och släpper fordonet man vill schemalägga.   Tips! överst i alla delfönster finns en sökfunktion.   Hur man skapar ett schema utifrån Personal.  här går vi igenom ett exempel  steg för steg. Vi har en kille som heter Henrik som kör mellan Munkedal - Göteborg. Henrik skall vara ledig varannan fredag. Vecka 1 arbetar Henrik måndag - fredag och vecka 2 arbetar han måndag -torsdag. Först klickar vi på + Lägg till schema från startsidan i schemaläggningen  Sen namnger vi schemat i detta exempel skriver vi Munkedal - Göteborg. Vi vet också att schemaperioden skall vara 2 eftersom Henrik arbetar 5 dagar vecka 1 och 4 dagar vecka 2. Hur långt schema skall vi lägga ut? ja här får man själv bestämma men ett tips är att inte ha för långa perioder i fall man behöver korrigera något, i detta exempel väljer vi att lägga ut 8 perioder alltså kommer det att rullas ut 16 veckor i kalendern. Startdag för schemat har vi valt söndag den 30 Augusti 2020 för det är då denna körning skall börja. Då Henrik inte har några arbetspass sedan tidigare behöver vi inte klicka i rutan Ersätt utlagda pass från startdatum.  Skulle Henrik däremot ha ett annat schema på sig sedan tidigare så är det väldigt bra om ni klickar i rutan, då den skriver över de arbetspass som finns utlagt i kalendern, annars får Henrik dubbla scheman. Använder man semesterfaktor så väljer man att klicka i denna rutan också, annars låter man den vara läs gärna mer om semesterfaktor här.  Nu är det dags att lägga till personal i schemat, och som vi skrev tidigare använder man sig av drag och drop funktionen. Här tar vi tag i Henriks namn och drar och släpper hans namn i schemafönstret. När man lagt till sin personal skall man börja att lägga ut de passmallar som Henrik skall ha. Klicka på + tecknet längst upp kolla på bilden nedan ruta nr 1 . Markera sedan passmallen längst ner till vänster som du vill lägga ut på Henrik ruta nr 2. Klicka sedan i schemafönstret på de dagar som du vill att passmallen skall ligga, Henrik skulle arbeta måndag - fredag vecka 1. Efter att vecka 1 är ifylld med rätt passmallar för Henrik klickar vi på  pilen > ruta nr 4 för att gå vidare till vecka 2 ( schemaperiod 2)    När man klickar på pilen > ser vi i ruta nr 1 att det nu står vecka 2 och då fortsätter vi på samma sätt som i vecka 1, vi markerar plus tecknet (+) längst upp samt markerar passmallen som vi skall lägga ut på Henrik längst ner till vänster. Sen är det bara att klicka på de dagarna som Henrik skall arbeta vilket var måndag - torsdag. När man är klar kan man välja att dra tidsaxeln till höger (Alla) se ruta nr 5 för att se hela schemaperioden.   Nu är schemaplaneringen klar. Klicka på spara och stäng knappen    Nu behöver du bara klicka på knappen Skapa arbetspass från schemaläggningens startsida se bild nedan.   Vill du se fler tips och möjligheter till schemaläggning finns här några filmer som också beskriver schemaläggning på olika sätt  Schemaläggning introduktion, Schemaläggning av fordon. Schemaläggning med pass utan personal Ta bort en anställd från schemat  
Visa fullständig artikel
01-09-2020 10:16 (Uppdaterad 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1686 Visningar
Hur tar man bort en person som inte ska vara kvar i schemaläggningen längre?   För att ta bort en anställd från ett schema behöver ni gå in på schemat och ta bort passen som ligger utlagt på den anställde, när alla pass är borta försvinner personen från schemat. (Är det ett schema på flera schemaperioder behöver passen tas bort på alla veckorna)   Aktivera minustecknet i verktygsfältet så raderas passen snabbt och effektivt, när ni klickar på ett pass tas det bort direkt utan varning.     När sista passet är borta på den anställde försvinner personen från schemaläggningen klicka på spara och stäng.   I denna artikel kan ni läsa om Schemaläggning steg för steg  
Visa fullständig artikel
20-09-2018 14:48 (Uppdaterad 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 810 Visningar
För kunder med servicepaket Guld eller Diamant är alla våra utbildningar gratis. I ert supportavtal har ni 2 alternativt 4 utbildningstillfällen per år som ingår helt kostnadsfritt. Önskar ni fler utbildningstillfällen kostar detta 1200kr per utbildning. Med servicepaket Bas eller Silver kostar dessa utbildningar 1200kr per utbildning. Läs mer om våra servicepaket här: Varmt välkomna att boka!     Boka er utbildning senast 7 dagar innan utbildningens start. I varje utbildning finns 12 platser tillgängliga och max 3 platser per kund/bolag. Ange bolagets kundid vid bokning, detta för att vi skall veta vilka ni är. Behöver ni avboka er plats görs detta via en länk i er bokningsbekräftelse. Avbokning sker senast 24tim före avtalad tid. Utebliven eller senare avbokning debiteras som fullgjort utbildningstillfälle. Kom ihåg att ni alltid är välkomna att kontakta utbildning.transpa@visma.com om ni önskar en egen utbildning eller en genomgång i andra ämnen eller moduler.
Visa fullständig artikel
02-06-2022 08:41 (Uppdaterad 01-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 498 Visningar