Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Den 1/1 2019 sker ändringar i Sjuklönelagen som påverkar hur karensavdraget hanteras i  Maskinföraravtalet.   Karensavdraget kommer framöver att vara 20% av den sjuklön som arbetstagaren beräknas att få under en genomsnittlig vecka. Det betyder att hanteringen med ett sjukavdrag för hela dag 1 kommer slopas och ersättas med en som räknar antalet timmar att göra avdrag för, alltså 20% av veckoarbetstiden, och ett avdrag motsvarande dag 2-14 för resterande timmar i sjuklöneperioden.   Kategori: Anställda med Månadslön eller Veckolön. Vid sjukdom kommer TransPA att visa:   Sjukavdrag dag 1 (Mfa) = 20% av ordinarie veckoarbetstid. Sjukavdrag dag 2-14 (Mfa) = Antal timmars sjukfrånvaro - Sjukavdrag dag 1   Exempel 1: Kalle ska arbeta 8 timmar per helgfri vardag (veckoarbetstid totalt 40 timmar och därför karensavdrag motsvarande 20% av 40 = 8 timmar) Han jobbar 3 timmar på måndagen, men blir sedan sjuk resten av dagen och följande två dagar. Det innebär att han får följande sjukavdrag: Måndag: Sjukavdrag dag 1 = 5 timmar Tisdag: Sjukavdrag dag 1 = 5 timmar plus Sjukavdrag dag 2-14 = 3 timmar Onsdag: Sjukavdrag dag 2-14 = 3 timmar   Exempel 2: Enligt lokal överenskommelse ska Lisa arbeta 40 timmar per helgfri vecka (karensavdraget motsvarar 8 timmar). På onsdagen skulle Lisa ha jobbat 10 timmar, men är istället sjuk hela dagen.  Hon får därför Sjukavdrag dag 1 = 8 timmar och Sjukavdrag dag 2-14 = 2 timmar för den dagen.   Kategori: Anställda med med Timlön och visstid extra. För anställda med oregelbunden arbetstid beräknas istället en genomsnittlig veckoarbetstid. Vid sjukdom kommer TransPA att visa: Timlön = Antal timmars total sjukfrånvaro Sjukavdrag dag 1 (Mfa) = 20% av genomsnittlig veckoarbetstid Sjukavdrag dag 2-14 (Mfa) = Antal timmars sjukfrånvaro - Sjukavdrag dag 1   För att beräkna genomsnittlig kontrollerar vi tidigare arbetstid 12 veckor tillbaks. Genomsnittet beräknas endast för de veckor där arbetstid identifieras. Finns det ingen arbetstid för de sista 12 veckorna, uppskattas genomsnittlig veckoarbetstid baserat på registrerad sjukfrånvaro i innevarande vecka.   Exempel 3: Lasse jobbar extra och brukar hjälpa till på företaget en vecka per månad.  Vecka 44 är han inplanerad att arbeta, men blir sjuk. TransPA kontrollerar då arbetstiden i perioden vecka 32-43.  Det visar sig att Lasse har arbetat: 25 timmar vecka 32, 30 timmar vecka 36 och 28 timmar vecka 40. Beräkningen blir då (25+30+28) / 3 = 27,67 timmars genomsnittlig veckoarbetstid. Sjukavdrag dag 1 blir 20% * 27,67 = 5,53 timmar.   Exempel 4: Anna är behovsanställd och brukar hjälpa till på företaget under sommaren. Hon är inplanerad att arbeta 30 timmar första veckan i juli. Arbetsgivaren registrerar sjuk för alla 30 timmar. Eftersom Anna inte har inrapporterad arbetstid de senaste 12 veckor, uppskattas karensavdraget utifrån den registrerade sjukfrånvaron i innevarande vecka. Det betyder att Anna får 30 * 20% = 6 timmars Sjukavdrag dag 1. Resterande 24 timmar får hon Sjukavdrag dag 2-14.    
Visa fullständig artikel
05-03-2019 16:20 (Uppdaterad 27-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 837 Visningar
Från den 1/1 2019 gäller nya regler för karensavdrag i samband med sjukdom. Detta innebär att karensdagen försvunnit och ersatts av karensavdrag. Karensavdraget skall motsvara 20 % av sjuklönen - ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Kategori: Anställda med Månadslön. I Tjänstemannaavtalet finns redan regler om karensavdrag för månadsavlönade. Dessa regler kommer att fortsätta att gälla även efter de nya reglerna i sjuklönelagen från 1/1 2019. I TransPA görs ingen förändring för denna kategori.     Kategori: Anställda med Timlön i kombination med Visstid extra. För anställda med oregelbunden arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid.   Vid sjukdom kommer TransPA att visa Sjukfrånvaro = Antal timmars total sjukfrånvaro (inget timavdrag) Karensavdrag = 20% av genomsnittlig veckoarbetstid. Sjuklön = Antal timmars Sjukfrånvaro - Karensavdrag För att beräkna genomsnittlig veckoarbetstid kontrollerar vi tidigare arbetstid 12 veckor tillbaks. Genomsnittet beräknas endast för de veckor där arbetstid identifieras. Finns det ingen arbetstid för de sista 12 veckorna, uppskattas genomsnittlig veckoarbetstid baserat på registrerad sjukfrånvaro i innevarande vecka.   Exempel 1: Lasse jobbar extra och brukar hjälpa till på företaget en vecka per månad.  Vecka 44 är han inplanerad att arbeta, men blir sjuk. TransPA kontrollerar då arbetstiden i perioden vecka 32-43.  Det visar sig att Lasse har arbetat: 25 timmar vecka 32, 30 timmar vecka 36 och 28 timmar vecka 40. Beräkningen blir då (25+30+28) / 3 = 27,67 timmars genomsnittlig veckoarbetstid. Karensavdrag blir 20% * 27,67 = 5,53 timmar.   Exempel 2: Anna är behovsanställd och brukar hjälpa till på företaget under sommaren. Hon är inplanerad att arbeta 30 timmar första veckan i juli. Arbetsgivaren registrerar sjuk för alla 30 timmar. Eftersom Anna inte har inrapporterad arbetstid de senaste 12 veckor, uppskattas karensavdraget utifrån den registrerade sjukfrånvaron i innevarande vecka. Det betyder att Anna får 30 * 20% = 6 timmars karensavdrag.    
Visa fullständig artikel
30-01-2019 13:50 (Uppdaterad 27-11-2023)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1192 Visningar
Från den 1/1 2019 gäller nya regler för karensavdrag i samband med sjukdom. Detta innebär att karensdagen försvunnit och ersatts av karensavdrag. Karensavdraget skall motsvara 20 % av sjuklönen - ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka.     Kategori: Anställda med Månadslön eller Veckolön. I Transportavtalet finns redan regler om karensavdrag för vecko- eller månadsavlönade. Dessa regler kommer att fortsätta att gälla även efter de nya reglerna i sjuklönelagen från 1/1 2019. I TransPA görs ingen förändring för denna kategori.     Kategori: Anställda med Timlön i kombination med Visstid extra. För anställda med oregelbunden arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid.   Vid sjukdom kommer TransPA att visa Sjukfrånvaro = Antal timmars total sjukfrånvaro (inget timavdrag) Karensavdrag = 20% av genomsnittlig veckoarbetstid. Sjuklön = Antal timmars Sjukfrånvaro - Karensavdrag För att beräkna genomsnittlig veckoarbetstid kontrollerar vi tidigare arbetstid 12 veckor tillbaks. Genomsnittet beräknas endast för de veckor där arbetstid identifieras. Finns det ingen arbetstid för de sista 12 veckorna, uppskattas genomsnittlig veckoarbetstid baserat på registrerad sjukfrånvaro i innevarande vecka.   Exempel 1: Lasse jobbar extra och brukar hjälpa till på företaget en vecka per månad.  Vecka 44 är han inplanerad att arbeta, men blir sjuk. TransPA kontrollerar då arbetstiden i perioden vecka 32-43.  Det visar sig att Lasse har arbetat: 25 timmar vecka 32, 30 timmar vecka 36 och 28 timmar vecka 40. Beräkningen blir då (25+30+28) / 3 = 27,67 timmars genomsnittlig veckoarbetstid. Karensavdrag blir 20% * 27,67 = 5,53 timmar.   Exempel 2: Anna är behovsanställd och brukar hjälpa till på företaget under sommaren. Hon är inplanerad att arbeta 30 timmar första veckan i juli. Arbetsgivaren registrerar sjuk för alla 30 timmar. Eftersom Anna inte har inrapporterad arbetstid de senaste 12 veckor, uppskattas karensavdraget utifrån den registrerade sjukfrånvaron i innevarande vecka. Det betyder att Anna får 30 * 20% = 6 timmars karensavdrag.    
Visa fullständig artikel
30-01-2019 13:48 (Uppdaterad 27-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 4912 Visningar
TransPA erbjuder löneberäkning enligt kollektivavtalet Maskinföraravtalet som tecknas mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Service- och kommunikationsfacket (Seko). Arbetssättet för detta kollektivavtal är detsamma som för övriga kollektivavtal som stöds av TransPA. I denna artikel kommer vi därför inte att beskriva dessa funktioner specifikt utan pekar istället på de områden som behöver speciell uppmärksamhet när du startar upp löneberäkning enligt Maskinföraravtalet (MFA).   Kom igång Om du har personal som går på MFA skall du börja med att aktivera stödet för detta i TransPA. Det kan du göra själv och det ingår redan i din licens. Välj Verktyg på startsidan och klicka sedan på Inställningar och Företagsinställningar. Klicka i Maskin- och entreprenad.     Nu kommer ditt företag att förberedas med de uppgifter som behövs för att beräkna lön enligt MFA. Tänk på att göra detta i samtliga företag där du har MFA-personal.   Lönegrupper Lönesättningen för arbetstagare som går på MFA hanteras via lönegrupperna. För MFA finns det en uppsättning nya lönegrupper. Gå till Register - Lönegrupper - Maskinföraravtalet. Dessa lönegrupper finns tillgängliga från start: Klicka på redigera-knappen för att se giltighetsdatum och belopp.    Du kan lägga till och ta bort lönegrupper efter de förutsättningar som finns på ditt företag. Om du vill att TransPA automatiskt skall uppdatera lönebeloppen efter avtalsförhandlingar skall du tänka på att inte ändra namnet på lönegruppen.   Anställningskontrakt När du har kollat igenom att du har rätt lönegrupper skall du koppla ihop dessa med arbetstagaren. Det sker via anställningskontraktet. Gå till personen och öppna anställningskontraktet. Välj Maskinföraravtalet i fältet Avtalsområde och välj den lönegrupp som skall användas för den här arbetstagaren. Ange sedan vilken arbetstidsförläggning som gäller. Denna inställning anger hur övertid kommer att beräknas. Det finns två alternativ: 8 tim/helgfri vardag -> övertid uppstår när arbetad tid överstiger 8 tim. 40 tim/helgfri vecka -> övertid uppstår när arbetad tid överstiger 40 tim under en vecka. Tänk på att detta val enligt avtalet kräver att det finns en lokal överenskommelse med arbetstagaren. Observera att övertid alltid kommer att beräknas när arbetstid utförs utanför den ordinarie arbetstiden, t ex på lördag och söndag. Allt enligt avtalets definition.   Rapportering Personalens rapportering av tid är grunden för löneberäkningen. Det är tidrapporterna som är underlaget för beräkning av alla de lönearter som beräknas av TransPA, för maskinföraravtalet likväl som andra avtal. För personal som går på Maskinföraravtalet är det ändå några specifika saker att tänka på. Använd gärna schema för att planera arbetstiden för personalen. Det ger en bra översikt för både arbetsledare och personal. Det underlättar även rapporteringen eftersom den schemalagda tiden alltid presenteras som ett förslag som kan godkännas (eller justeras). Schemat har dock ingen betydelse för hur övertid beräknas. Övertidsberäkningen baseras alltid på den arbetstidsförläggning som är vald på personen (se ovan). MFA anger att lönetillägg skall utgå när specifika arbetsuppgifter utförs. Det avser Beredskapstillägg, Bergarbete i bergrum, Kontrollskrotning och Inredningsarbete. Dessa finns med i TransPA och kan rapporteras som arbetsuppgifter direkt på tidrapporten. Det medför att ett lönetillägg utgår som baseras på arbetstid eller antal tillfällen. Om ni inte vill använda dessa kan du ta bort och ändra dom i registret Arbetsuppgifter. Om ni vill använda dem, glöm inte bort att uppdatera värdena i samband med nya avtal.  Traktamente och förrättningstillägg beräknas enligt avtalet. För att dessa skall utgå skall resor rapporteras. I resan kan du ange om arbetsgivaren eller arbetstagaren står för logikostnaden.   Löneberäkning TransPA beräknar de allra flesta av de lönearter som finns beskrivna i MFA. Beräkning sker bl a av grundlön (månadslön och timlön), mertid, OB-ersättningar, övertid och undertid, traktamente, personliga lönetillägg, semestertillägg, sjukfrånvaro, övrig frånvaro. Dessa presenteras i löneberäkningen på ett pedagogiskt sätt där du på ett översiktligt kan följa hur beräkningen har utförts. Prova gärna att klicka på en lönerad för att se mer information om respektive löneart. I de allra flesta fall behöver du inte göra någon manuell justering av lönearterna utan du kan direkt spara lönen. När alla löner är sparade sker löneöverföring till ditt utbetalningssystem.    Innan du gör löneöverföringen behöver du gå igenom ditt löneartsregister.  Alla de nya lönearter som nu beräknas behöver matchas mot det löneartsnummer som du använder i utbetalningssystemet. Du kan enkelt se vilka nya lönearter som är skapade genom att de har "(MFA)" i namnet.   Begränsningar Även om TransPA ger dig stöd för det allra mesta som MFA definierar så finns det några saker som du fortfarande kan behöva ha en manuell hantering för. Styra komptid via tidrapporten är inte möjligt. I löneberäkningen kan detta styras om, typiskt peka om övertid till komp etc. Preliminära saldon av komp, övertid och flex presenteras ej i anställds tidrapportering Arbetstidsförkortning beräknas inte automatiskt av TransPA. Men du kan använda all information om arbetstid m m som finns i TransPA och göra denna beräkning manuellt vid årsskiftet. Beräkning av skifttillägg hanteras inte av TransPA. Ingen automatisk reducering av arbetstid pga skift- eller bergrumsarbete. Utskrift av arbetsgivarintyg är idag inte komplett. Dokumentet omfattar i nuläget inte alla lönearter som skall finnas med. Detta kommer att förbättras i TransPA efter hand men tills det är klart kan du göra manuella justeringar i dokumentet. Övertidsjournal registrerar inte utbetald övertid.
Visa fullständig artikel
06-08-2018 10:02 (Uppdaterad 27-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1275 Visningar
Löneimporten till Visma fungerar ej efter förändring i ert fordonsregister - se över era fordon och skapa därefter en ny exportfil   I samband med löneöverföring till Visma Lön så kan felruta komma som anmärker på att resultatenheter saknar kod eller beskrivning Resultatenheter finns angivna i ert fordonsregister i TransPA. Kontrollera att ert fordonsregister inte saknar någon information som rör registreringsnummer eller kostnadsställe. Om så är fallet, redigera de fordon som är ofullständiga och prova därefter att göra en ny export från TransPA med ny fil. Löneimporten till Visma fungerar ej efter förändring i ert löneartsregister - så här kopplar du tidkod   En orsak till importen till Visma Lön inte fungerar beror på att tidkod saknas.    Om du har lagt till en ny löneart i transPA och därefter exporterat lönefilen så kan Visma vid import reagera på detta och ge felruta som säger att tidkod saknas. Detta resulterar i att lönefilen inte kan läsas in. Här visar vi hur du kopplar tidkod mot löneart i Visma Lön 600.   I version 2023.51 av Visma lön görs detta på följande vis: Gå till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar Därefter integrationer - tidkoder Här syns om någon tidkod saknar koppling mot löneart. Klicka på raden för "tidkod ej kopplad" och skriv in samma siffror som står i tidkod i detta exempel 54101. Spara därefter. Prova att läsa in lönefilen på nytt. Nu ska lönen kunna läsas in utan att felmeddelande kommer.        
Visa fullständig artikel
03-08-2018 14:15 (Uppdaterad 27-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1138 Visningar
Vad är helglön? Helglön är ett icke-avdrag på på månads- eller veckolönen. Det sker alltså inget avdrag i lönen när en anställd inte arbetar på en helgdag.   OBS: Lönearten Helglön i TransPA är beteckningen för den ersättning den anställde får om han arbetar på en helgdag, ett annat namn för Övertid Helg.   I vissa tillfällen kan det vara nödvändigt att utbetala en "helglönsersättning" i form av tillägg även om den anställde ändå inte har arbetat.     Vem har rätt till helglön? Prov och tillsvidareanställd arbetstagare. Fungerar automatiskt i TransPA (månads- och veckolön)   Visstidsanställd för åkeriarbete efter en sammanhängande anställningstid om minst en månad. Kommer ej automatiskt i TransPA utan måste läggas till manuellt. Visstid extra med kontrakt på max en månad åt gången är ej inkluderade.   Visstidsanställd för terminalarbetare efter en sammanhängande anställningstid om minst tre månader. Kommer ej automatiskt i TransPA utan måste läggas till manuellt.   OBS: kombinationen Tillsvidare <-> Timlön/månad stöds inte av Transportavtalet. Denna kombination ger en helgdagsreduktion, men ingen extra helglönsersättning vid arbete på helgdag.   I fall den anställde är ledig en helgdag och har rätt till helglön enligt ovanstående fall måste man lägga till 8 * timlön i Löneberäkningen.    Helglön vid sjukdom Vid långtidssjukskrivning gör man oftast avdrag för månadslön samt nollar sjukfrånvaro. Skulle sjuklöneperioden som arbetsgivaren betalar pågå över helgdag, utbetalas ej sjuklön för dessa dagar. Då kan det vara nödvändigt att utbetala helglön som timersättning.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 15:58 (Uppdaterad 22-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1299 Visningar
Vi vill göra er uppmärksamma på att vid arbetstidsförläggning schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B och vid schemalösa lokala överenskommelser reduceras den ordinarie arbetstiden (40 timmar/vecka) med 8 timmar för varje helgdag som infaller under måndag till lördag.   I November kommer följande helgdag Vecka 44 Sveriges Alla helgons dag   I exemplet nedan visar vi en heltidsanställd som går på schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B. Lönekörning  November månad. Tips! klicka på planerad arbetstid i löneberäkningen så visas den planerade arbetstiden för varje vecka.   Vecka 44 löper mellan 29 oktober till 4 November med 1 st helgdag.   OBS! Spara inte lönekörningen förrän den anställde har rapporterat in sin tid för hela sista veckan, är man för snabb kan den anställde gå miste om övertid & övertidsersättning.    Om ni bedriver kontinuerligt skiftarbete räknas även helgdagar på söndagar. I de tillfälle behöver ni registrera dessa helgdagar själva i registret helgdagar som ni finner under register-helgdagar       Tänk också på att på ni behöver kryssa i utför kontinuerligt skiftarbete på den anställde på fliken lön som finns under personal   I denna artikel kan i läsa exempel på vad blir den planerade arbetstiden vid helgdagar t ex vid månadsarbetstid.   Observera att denna regel för reducering av helgdagar avser i transportavtalet.        
Visa fullständig artikel
26-05-2021 09:15 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1208 Visningar
Guide för start av fjärrhjälp / Team Viewer. Börja med att logga in på TransPA, och klicka på kugghjulet uppe till höger bredvid sitt namn,    Fortsätt med att klicka på Starta fjärrhjälp.      Nu kommer det laddas ner en fil, vanligast är att den hamnar i övre hörnet på höger sida, när nedladdningen är klart väljer man att köra filen.     När man har valt att köra denna filen kan det komma upp en säkerhetsfråga Tillåter du att denna appen får göra ändringar på enheten JA eller Nej, här väljer man att klicka på JA.   Nu startar Team Viewer upp och då behöver vi Dit id: Tex. 1 215 450 506.   Om det skulle uppstå ett problem kan det bero på att du redan har Team Viewer installerat. Då behöver man avsluta sin installerade Team Viewer genom att klicka på märket /\ nere vid klockan i högra hörnet för att visa dolda ikoner    Höger klicka på den ikonen som är för Team Viewer och välj Avsluta TeamViewer   Nu kan vi börja om igen genom att logga in på connect.mytranspa.com
Visa fullständig artikel
04-07-2019 13:07 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1072 Visningar
  Här har vi samlat allt som har med säkerhet att göra. De beskrivs här i korthet, men du kan alltid läsa mer på respektive funktions sida.    Första rutan visar hur många felrapporter som finns obehandlade (nya), och klicka här tar dig till listan för att se och hantera dessa. Felrapporter inkluderar resultaten av förarnas säkerhetskontroll av fordon och registrering av tillbud, skador och olyckor, men också Behörighetskontrollens felrapport Hantera felrapporter   Med säkerhetskontroll menas de kontroller av fordon som förarna kan göra innan avfärd, som registreras direkt i samband med att de tidrapporterar. Det går välja att göra den tvingande och man kan även schemalägga den, om det inte behöver göras varje dag. Säkerhetskontroll   Tillbudsrapportering är en funktion som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka. Dessa registreras av förarna via deras egen inloggning för tidrapportering. Tillbudsrapportering   Med hjälp av behörighetskontroll i samarbete med BKY kan du låta Transportstyrelsens dagliga kontroll av körkort och behörigheter även slå igenom i TransPA, med larm, påminnelser etc. Behörighetskontroll
Visa fullständig artikel
10-08-2018 12:01 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 994 Visningar
I löneberäkningen behöver vi inte längre hoppa mellan löneformerna timlön / månadslön för att se dom anställda, vi ser alla numera i samma vy. På första sidan i nya Löneberäkningen till höger i bilden ser vi båda löneformerna samtidigt timlön / månadslön.     Hur ser det då ut i lönekortet på den anställdes när vi går ifrån ett anställningskontrakt på timlön till ett anställningskontrakt med månadslön. I exemplet nedan har vi en anställd som varit visstidsanställd  från 2019-09-01 till 2019-11-31 med Timlön och kommer att fortsätta med ett tillsvidarekontrakt från 2019-12-01 med månadslön. I bilden nedan ser vi en översikts bild på Novembers lönekörning med avvikelser från Oktober. Vi kommer att få ett varningstecken   på att anställningskontraktet löper ut, längst upp till vänster i bilden.  Vi ser också start och slut datum på anställningskontraktet längst bort till höger i bilden.     Här ser vi hur det ser ut i Decembers lönekörning med avvikelser från November. Vi har en månadslön för december och timlön med avvikelser från november i samma utbetalning.   OBS! detta hanteras automatisk om brytet sker i månadsskiftet.  Har ni anställda som bryter i mitten av en månad krävs manuell hantering i löneberäkningen. 
Visa fullständig artikel
19-11-2020 08:09 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1471 Visningar
Med trial-versionen av TransPA är du snabbt igång med digital tidrapportering, attestering, kalenderöversikt, kompetensuppföljning mm.   Här kommer lite information om hur du kommer igång. 1. Börja med att lägga in din personal i TransPA under fliken Personal Här fyller du i uppgifter som Namn, efternamn, signatur, lösenord, färdskrivarkortnr, anställningskontrakt, ange vilken yrkeskategori och arbetsledare m,m som personalen skall ha så kan dom anställda snart börja logga in och tidrapportera sina arbetsdagar. Här kan du läsa mer om dom olika inställningarna under fliken Personal      Under fliken kalender får man en bra översikt på dom anställdas arbetsdagar, här kan vi ställa in kalendern på många olika sätt för att få den efter just den kalender vy som du vill ha. sortera efter arbetsgrupper, stationsorter, anställningsform, arbetsledare m,m vi får även en överskådlig vy på den arbetade tiden, vi lägger även in frånvaro samt justerar arbetspassen här. Du kan läsa mer om dom olika inställnings alternativen under fliken Kalender      Under fliken Attest kan man enkelt godkänna personalens tidsrapporter i Attest vyn kan se olika start och stop tider på tidrapporten, arbetspasset, färdskrivartiderna, resorna. Vi kan även här se hur mycket tidsrapporterna avviker från färdskrivaren. du kan läsa mer om dom olika flikarna på länken Attest   En bra idé kan vara att ha sina fordon registrerade i TransPA både i planeringshänseende, men också för möjligheten till kostnadsuppföljning, om du låter dina anställda ange fordon när de tid rapporterar. du kan läsa mer om detta på länken Fordon     Genom att registrera kompetens i TransPA får ni full koll på era kompetenser i företaget och dess giltighetstider. När det gäller hur kompetens avlönas så har vi en funktion som sköter detta per automatik och förenklar hanteringen för er. När kompetensutvecklingen utförs utanför den ordinarie arbetstiden utgår endast timlön men inte övertidsersättning. du kan läsa mer om detta på länken Kompetens Färdskrivarkoppling En populär funktion som vi erbjuder är att läsa in er färdskrivardata i TransPA. Att kunna se färdskrivardata är en viktig funktion för kontroll och uppföljning. Vi hämtar färdskrivaraktiviteter varje natt. För Idha Online, Scania, Optac Stoneridge, Tacho-online, görs utöver natthämtningen även hämtning då anställd loggar in och tidrapporterar. För Volvo Dynafleet skickas även data direkt från bilen så fort det används, ungefär var 10:e minut. Vi hjälper er gärna igång med denna tjänst. Du kan läsa mer om hur du aktiverar denna funktionen på länken Färdskrivare Under fliken Analyser kan vi ta fram olika typer av rapporter och uppföljningar vi kan även här se olika avvikelser från färdskrivarrapporten. I silver version kan vi få tillgång till olika tids rapporter som utförd tid, rapporterad tid, arbetad tid/månaden, aktiviteter, frånvaro, arbetad tid per fordon eller anställd, här finns massor av olika rapporter att kunna få ut.      Meddelandefunktionen är ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera med personalen.  Med hjälp av denna kan du skicka ut information som du vill sprida till enskilda personer, till utvalda grupper eller till hela företaget. Det kan vara något som behöver bli känt inom organisationen, policys, personalinformation, inbjudningar m m. Du kan även skicka personliga meddelande som bara riktar sig till en eller några personer. du kan läsa mer om meddelande funktionen på länken Meddelanden     Här har vi samlat allt som har med säkerhet att göra, 1. Felrapporter visar obehandlade (nya) rapporter och inkluderar resultaten av förarnas säkerhetskontroll av fordon och registrering av tillbud, skador och olyckor. du kan läsa mer om detta på länken Felrapporter  2. Säkerhetskontrollen innefattar kontroller av fordon som förarna kan göra innan avfärd, som registreras direkt i samband med att de tid rapporterar. Det går välja att göra den tvingande och man kan även schemalägga den, du kan läsa mer om detta på länken Säkerhetskontroll  3.Tillbudsrapportering är en funktion som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka. du kan läsa mer om detta på länken Tillbudsrapportering 4. Med hjälp av behörighetskontroll i samarbete med BKY kan du låta Transportstyrelsens dagliga kontroll av körkort och behörigheter även slå igenom i TransPA, med larm, påminnelser etc. du kan läsa mer om detta på länken Behörighetskontroll     Under fliken påminnelser får man olika påminnelse i fall något giltighetstid håller på att gå ut som T.ex. Anställningskontrakt, kompetenserna m,m     Under fliken register, registrerar vi alla olika typer av inställningar i TransPA som Aktivitetstyp, arbetsgrupp , arbetsuppgifter, tex i fall man vill att föraren registrera någon speciell arbetsuppgift under dagen.  Man kan lägga in olika stationsorter , trafikområden, vi skapar även här upp ett register för all utrustningen som man delar ut till sina förare som passerkort, tank kort kläder, m,m du kan läsa mer om detta på länken Register     Under fliken verktyg kan man ställa in sina inställningar för TransPA för att det skall passa just dit företag, som T.ex. företagsinställningar, tidsrapportering och attest inställningar, man kan även lägga till fler företag, snabbregistrera tids rapporter eller frånvaro för föraren. Går man vidare med TransPA kommer det finnas fler inställningar som man kan justera som systeminställningar, löneberäkning, personliga inställningar m,m     TransPA erbjuder dig en enkel och smidig möjlighet att skapa en handbok för din personal. I handboken kan du publicera alla dokument som din personal behöver ha tillgång till, t ex personalpolicy, kvalitetspolicy, lastningsinstruktioner, förarhandbok m m. Handboken kan läsas direkt i mobiltelefonen via personalens tidsrapportering. du kan läsa mer om detta på länken Handbok    
Visa fullständig artikel
14-02-2020 14:08 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 926 Visningar
Som arbetsgivare i transportbranschen har du ett ansvar för att dina chaufförer har giltiga förarbevis när de utför arbete åt dig. Via TransPA kan du få hjälp med detta. TransPA kan varje dag skicka en förfrågan till Transportstyrelsen via vår samarbetspartner, bky.se, för att kontrollera att chaufförernas förarbevis fortfarande är giltiga. Om någon av dina chaufförer förlorat en behörighet får du automatiskt larm om detta via SMS eller e-post. Denna funktion är endast tillgänglig för svenska kunder. Transportstyrelsen har endast information om svenska förarbevis/behörigheter.     Nu har det skett en utökning i tjänsten då även utgående behörigheter kan fångas upp. Vid behörigheterna YKB och ADR ställs en tilläggsfråga om de är utgående. Om en av dessa behörigheter löper ut inom 3 månader presenterar vi det i det dagliga mejlet som en utgående behörighet. Detta svarsbesked upprepas alltså och kommer fortsätta komma tills dess att behörighetens slutdatum har flyttats fram eller om behörigheten blir ogiltig.    Exempel på text från detta mail: "1 personer med tillhörande behörigheter har idag kontrollerats hos Transportstyrelsen. 1 av dessa personer har identifierats med ogiltiga behörigheter och 1 av dessa personer har utgående behörigheter inom 3 månader från första varningen. KAKU, Kalle Kula, Bosses Frakt AB  ogiltig licens av typ: BE CE KAKU, Kalle Kula, Bosses Frakt AB utgående licens av typ: ADRUtgaende YKBGodsUtgaende"   OBS. Utgående behörigheter kommer inte att ingå larm till övrig personal utan enbart ingå i mejlet som mottages efter avslutad kontroll. Ni kan kontrollera vem som mottar dessa mejl idag i Säkerhet - Behörighetskontroll. Om den utgående behörigheten inte förnyas inom 3 månader kommer den att utgå och då ingå i de sedvanliga larmen.    Dessutom kan du, om du tecknat dig för den tjänsten hos BKY, även kontrollera trafiktillstånd för era underleverantörer, se följande artikel.   För att komma igång med behörighetskontroll i TransPA, följ instruktionerna nedan.   1. Anslut dig till BKY - transportbranschens tjänst för kontroll av förarbehörigheter   2. Se över era kompetenstyper   3. Registrering av förarbevis   4. Koppla ert BKY-konto till TransPA samt inställningar och larm   När du har ställt in detta och sparat kommer TransPA att starta kontroll av alla dina registrerade förarbevis. Kontrollen sker varje natt mot Transportstyrelsens register. Om ett förarbevis är ogiltigt kommer det, förutom att skicka larm, att anges som ogiltigt i TransPA. Det innebär att giltighetsdatum sätts till gårdagens datum och därmed slutar TransPAs kontrollerna i detta specifika fall. När du får information från chauffören om att det finns ett nytt förarbevis går du in på personkortet och lägger in det nya giltighetsdatumet. Då kommer TransPA att återuppta kontrollen.   Tänk på att Transportstyrelsen endast har information om svenska förarbevis/behörigheter. Om ni har anställda med utländska förarbevis får TransPAs fråga till BKY svar att "behörighet är ogiltig". Vi saknar automatisk funktion att utesluta dessa från den dagliga kontrollen, men ett tips är att skapa separat behörighet i TransPAs kompetensregister och registrera era utländska förare mot denna. Välj då en benämning som inte pekar mot de behörigheter vi skriver om här nedan. Alternativt väljer ni inte typ "körkort" utan istället "annan" för att undvika att vi ställer fråga för denna förarbehörighet.    
Visa fullständig artikel
27-10-2020 11:13 (Uppdaterad 15-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 3786 Visningar
1.  Tillbaka till huvudmenyn       2.   Snabbmeny 3.   Kalender 4.   Kalender Fordon & Pass 5.   Schemaläggning 6.   Analyser 7.   Meddelande 8.   Attest 9.   Personal 10. Fordon 11. Kompetens 12. Säkerhet 12. Påminnelser 13. Register 14. Verktyg 15. Handbok 17.  Export 18. Löneberäkning 19.  API      
Visa fullständig artikel
09-08-2018 09:16 (Uppdaterad 14-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 961 Visningar
I TransPA finns helgdagar inlagda t o m 2024. Du hittar dem i Register -> Helgdagar. Där kan du också lägga till eller ta bort egna dagar. Nedan ser du även historiska helgdagar för år 2023. Vi adderar helgdagar i nedanstående avtal i oktober/november varje år. Håll utkik i våra nyheter (prenumerera gärna) för att få information när detta sker.   Transport och Utlandsavtalet Alla röda dagar i kalendern som infaller måndag-lördag räknas som helgdagar. + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton   Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskafton 2024-03-30 Lördag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstafton 2024-05-18 Lördag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskafton 2023-04-08 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstafton 2020-05-27 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 OBS! I TransPA finns ett viktigt vägval att göra, huruvida er verksamhet bedriver kontinuerligt skiftarbete eller ej. Var noga med att kontrollera och välja rätt inställning för att få önskad effekt av helgdagar på söndagar som finns bland de vi skapar upp. Det är endast om ni har inställningen aktiverad som söndagarna påverkar genom reducering av anställdas arbetstidsmått då dessa helgdagar infaller.  Inställningen går att välja för var och en anställd på personkortet.   Bakgrund: Inför skapandet av 2024 års helgdagar så har vi beslutat oss för att även addera helgdagar som inträffar på söndagar i er miljö för att minimera ert manuella arbete.    Bussbranschavtalet   Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton    Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyårsdagen 2023-01-01 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskdagen 2023-04-09 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstdagen 2023-05-28 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Julafton 2023-12-24 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 Nyårsafton 2023-12-31      Maskinföraravtalet Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyårsdagen 2023-01-01 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskafton 2023-04-08 Påskdagen 2023-04-09 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstafton 2020-05-27 Pingstdagen 2023-05-28 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Julafton 2023-12-24 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 Nyårsafton 2023-12-31   Tariffavtalet (Norge) Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskeaften + Pinseaften + Julaften + Nyttårsaften     Helgdagar 2024 Nyttårsdag 2024-01-01 Måndag Skjærtorsdag 2024-03-28 Torsdag Langfredag 2024-03-29 Fredag Påskeaften 2024-03-30 Lördag Første påskedag 2024-03-31 Söndag Andre Påskedag 2024-04-01 Måndag Første mai 2024-05-01 Onsdag Kristi Himmelsfartsdag 2024-05-09 Torsdag Grunnlovsdag 2024-05-17 Fredag Pinseaften 2024-05-18 Lördag Første pisnedag 2024-05-19 Söndag Andre Pinsedag 2024-05-20 Måndag Julaften 2024-12-24 Tisdag Første juldag 2024-12-25 Onsdag Andre juledag 2024-12-26 Tirdag Nyttårsaften 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyttårsdag 2023-01-01 Skjærtorsdag 2023-04-06 Langfredag 2023-04-07 Påskeaften 2023-04-08 Første påskedag 2023-04-09 Andre Påskedag 2023-04-10 Første mai 2023-05-01 Grunnlovsdag 2023-05-17 Kristi Himmelsfartsdag 2023-05-18 Pinseaften 2023-05-27 Første pisnedag 2023-05-28 Andre Pinsedag 2023-05-29 Julaften 2023-12-24 Første juldag 2023-12-25 Andre juledag 2023-12-26 Nyttårsaften 2023-12-31     TMA, Transports tjänstemannaavtal Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton     Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag      
Visa fullständig artikel
19-11-2020 07:31 (Uppdaterad 14-11-2023)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 2192 Visningar
    Snart kommer det bli dags att byta inloggningsmetod för anställda som loggar in på Mytranspa.com och tidrapporterar. Nedan beskriver vi händelseförloppet, steg för steg.   TransPA är en del av Visma som i dagsläget har en samlad inloggning till alla produkter som erbjuds. Inloggningsmetoden är knuten till en e-postadress och ett lösenord och har flera fördelar. Visma Connect, som inloggningen heter är ett säkert alternativ för att minimera risken att inkräktare kan ta sig in. Systemanvändare bytte till denna inloggningsmetod redan år 2018 och nu ska även chaufförer logga in på detta vis.  En stor fördel när chaufförerna går över till att använda Visma Connect är att de har möjlighet att använda sig av FaceID eller fingeravtryck, dom får också möjligheten att själva begära ett nytt lösenord om dom har glömt eller vill byta lösenord. Samt att de som vill kan lägga på ytterligare ett säkerhetsfilter t.ex. använda sig av 2-faktorsautentisering (använda en autentiserings-APP eller få SMS skickat med kod - ett extra lager för att säkerställa att “du är du”).    För att du som systemanvändare ska få en bra överblick över hur flödet kommer att gå till finns nedan en sammanställning av den process som ni står inför samt länkar för varje händelse.   När ert Företag/databas aktiveras för övergången till Visma Connect kommer ni att få upp information på startsidan i TransPA, med kort information om när saker kommer att hända. T.ex. när ni får tillgång till "Nya" personallistan  eller när era anställda kan bjuda in sig själva genom att fylla i ett formulär. Hela denna process kommer löpa över en 30 dagarsperiod. Läs om de olika stegen här:    Steg 1 Blå informationsruta Steg 2 Ny personallista Steg 3 Anställda skapar egna inloggningskonton Steg 4 Anställda Måste byta inloggningskonto   Frågor & svar           Steg 1 Blå informationsruta Dag 1. Den blå informationsrutan visas nu till höger på startsidan, där ni tydligt ser vilka steg och de aktuella datum för er övergång. Till toppen       Steg 2 Ny personallista Dag 10. Ni får tillgång till "Nya" personallistan där ni som systemanvändare kan bjuda in era anställda till att använda e-post som inloggningsmetod. Ni får också en bra överblick över er personal där ni ser status på vem som har blivit inbjuden, eller vem som har fått välkomstmejl men ännu inte aktiverat sitt konto. Aktuell status ser ni på höger sida i personallistan under kolumnen "Connect Status", och det fungerar på samma sätt som när man bjuder in en systemanvändare i systemet.    Statussymboler        Orange utropstecken: denna symbol betyder att den anställde inte är inbjuden och registrerad i Connect.  Klockan: denna symbol betyder att användaren är registrerad i Connect men har ännu inte verifierat sitt konto via länken i välkomstmejlet. Grön bock: denna symbol betyder att den anställde har Aktiverat sitt konto och är registrerad i Connect. Den anställde kan nu logga in med den e-post och lösenord som de angett. Bjuda in en anställd  Genom att öppna personkortet på den anställda och klicka på länken "Bjud in till Connect" har ni möjlighet att fylla i deras e-postadress (om ni sen tidigare redan har skrivit in en e-post i TransPA för den anställde kommer vi att presentera den i fältet. ) När ni trycker på knappen "Spara och bjud in" skickas välkomstmejlet till den anställde som nu har 24h att aktivera sitt konto.         När den anställde aktiverat sitt konto och angett lösenord, kan de fortsätta inloggningen på Connect.mytranspa.com  eller  mytranspa.com    Läs gärna mer om den nya personallistan och dess funktioner här.   Till toppen       Steg 3 Anställda skapar egna inloggningskonton Dag 20. Om era anställda inte redan är inbjudna till nya inloggningsmetoden kan de nu bjuda in sig själva när de loggar in på nuvarande sätt, genom ett formulär där de anger sin e-post, för att sedan skicka inbjudan till sig själva. (Kontrollera skräppost om mejlet inte mottagits). Om den anställde inte har möjlighet att byta inloggningsmetod just nu kan man klicka på Avbryt och fortsätta tidrapportera på tidigare vis (signatur och lösenord), och göra detta vid nästa gång man loggar in, men senast inom 10 dagar.   När den anställde fyllt i sin e-postadress och bjuder in sig själv har de 24 timmar på sig att aktivera länken som kommer i e-postmeddelandet, efter detta får de möjlighet att ange ett lösenord och fortsätta inloggningen med den nya inloggningsmetoden på connect.mytranspa.com      Välkomstmejl Ämne: Välkommen till TransPA Avsändaren : do.not.reply@mail.connect.visma.com   Till toppen       Steg 4 Anställda Måste byta inloggningsmetod Dag 30. Dina anställda blir nu tvungna att byta inloggningsmetod genom att följa formuläret och byta till e-post som användarnamn. Nästa gång den anställde loggar in måste de fylla i e-postadressen och klicka på Godkänn.     Efter att den anställde klickat på knappen "Godkänn" kommer de fortfarande till inloggningssidan för att kunna tidrapportera ifall de inte har åtkomst till sin e-postadress just där och då, men efter att de loggat ut måste de aktivera sitt nya konto för att kunna logga in igen. De har 24 timmar på sig att aktivera sitt konto från det att de klickat på knappen "Godkänn".    Välkomstmejl Ämne: Välkommen till TransPA Avsändaren : do.not.reply@mail.connect.visma.com     Till toppen     Skicka om välkomstmejl Om den anställde inte lyckats aktiverat sitt nya konto inom 24 timmar, kan man som systemanvändare skicka om inbjudan via personalkortet genom att klicka på "Skicka om välkomstmejl" som finns under fliken "Allmänt" och Inställningar för inloggning (Visma Connect)     Om den anställde inte hunnit aktivera sitt konto inom 24 timmar blir länken i välkomstmejlet ogiltig, men den anställde har då möjlighet att begära en ny giltig länk som fungerar i ytterligare 24 timmar.               Frågor & svar Fråga: Jag har ingen e-post adress, hur gör jag för att logga in? Svar: Det finns att skapa på exempelvis Gmail, enkelt och kostnadsfritt. Fråga: Jag är både systemanvändare och tidrapporterande anställd, jag ser att jag inte kan använda samma e-postadress, hur skall jag göra då?  Svar: Då behöver man skaffa två olika e-post adresser. Tips!! Om du har förnamn.efternamn@gmail.com som din personliga e-postadress, så för ditt konto som anställd kan du använda e-postadressen förnamn.efternamn+Arbetare@gmail.com , alla e-postmeddelanden de skickar ut till denna e-postadress går fortfarande till din e-postadress, kort och gott kan du sätta nästan vad som helst efter + och det kommer till din e-postadress eftersom gmail ignorerar allt mellan + och @. Många e-postleverantörer stöder även denna typ av e-postadress   Fråga: Jag ser att den angivna e-postadressen i formuläret är inkorrekt, kan jag korrigera denna? Svar: Detta fält är redigerbart och går alldeles utmärkt att korrigera.    Fråga: Kan jag redigera För- och/eller Efternamn i formuläret? Svar: Absolut, det bara att redigera så att ditt namn stämmer        Till toppen
Visa fullständig artikel
13-11-2023 13:16
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 56 Visningar
Nedan följer en beskrivning av löneberäkningen. Här går vi igenom steg för steg vad de olika knapparna tillför och vilka inställningar det finns att göra. ( Längst ner i artikeln finns även en film genomgång av Löneberäkningen ) Här är startsidan inne i löneberäkningen.     Vi börjar med att gå igenom den övre menyraden. NR 1. Längst upp till vänster kan du välja månadslön eller veckolön beroende på vilken löneform man har. Det är också här du bläddrar fram eller tillbaka på utbetalningsmånaderna. Du kan även välja att göra större hopp genom att klicka på innevarande "månadsutbetalning" mellan pilarna, då öppnas en årskalender med möjlighet att byta månad eller år om man vill det.   NR 2. Gruppering av personalen kan göras efter Arbetsledare, Stationsort, Arbetsgrupp, Trafikområde, Semestergrupp eller Löneform.   NR 3. I filter-funktionen kan du tex. filtrera på anställda, arbetsgrupp, arbetsledare mm. Funktionen kan också användas till att söka.     NR 4. Här kan du välja att se personal som är inaktiverad. Som standard visas endast aktiva anställda.   NR 5. Dessa knappar används för att filtrera på lönestatus, Öppen, Godkänd eller Exporterad. OBS för att visa alla löner oavsett status skall ingen knapp vara markerad.   NR 6. På dessa knappar kan du öppna en Godkänd lön eller återöppna en lön som redan är exporterad, knappen kommer att tända sig när man bockar i rutan längst ut till vänster på personens lönekort.     Det är också här man exporterar sina sparade löner, du kan läsa mer om exportfunktionen här. NR 7. Knappen löneunderlag, tar oss till rapporten löneunderlag period för att kunna skriva ut underlagen i TransPA.     Så här ser det ut när vi ser på de anställda beroende på vad du har ställt in i de olika filtren. Vi får en överskådlig vy på både namn, arbetstidsförläggning vi ser även giltighetstiden på kontraktet.  NR 1. I den övre raden på bilden kan vi välja att sortera de anställda efter kolumnerna tex Status på lönen, Anställningsnummer, Namn, Signatur, Arbetsförläggning genom att klicka på de olika rubrikerna. Även Löneform kan sorteras på, eftersom anställda på timlön eller månadslön numera visas i samma vy.   NR 2. Det finns även en snabbknapp till personkortet, klicka på ikonen   så kommer du direkt dit.     Här ser vi hur det ser ut när du har öppnat ett lönekort på en anställd.   Vi fortsätter att gå igenom lönekortet med vilken information som visas och vart vi hittar den, vi börjar med övre menyraden på lönekortet. NR 1. Här ser vi längst till vänster om lönen är Öppen, Godkänd eller Exporterad. vi ser även allmän information om den anställde som Anställningsnummer, Namn, Signatur, Arbetstidsförläggning, Giltighetstid på kontraktet vi ser också om den anställde har Månadslön eller Timlön.   NR 2. I mitten rutan ser vi information om anställningskontraktet vilket Avtalsområde, Anställningsform, Lönegrupp och vilken yrkeskategori den anställde har.   NR 3. Längst ner har vi samlat information om den anställdes saldon som Övertidstimmar, Kompsaldo, Uttagna semesterdagar/år, Flextid,  Arbetstidsförkortning. Talet /siffran som visas i saldot är efter senast sparad lön men vi presenterar också kommande saldo inom ( parentes ) för dom ändringar som görs under den aktuella löneberäkningen.     På lönekortet har vi en överskådlig kalender vy över hela månaden oavsett om veckan bryter mitt i månaden. Detta för att lättare se tex övertiden. Vi kan även se veckonummer och vilka dagar som är helgdagar. NR 1. Längst upp till vänster i kalender vyn ser du utbetalningsmånad.   NR 2. Längst upp till höger i bilden kan du lägga till eller redigera befintliga pass eller tidrapporter som är gjorda. Du har även möjlighet att kunna lägga till frånvaro, Resa eller övriga noteringar direkt i kalendern, genom klicka på den aktuella dagen eller aktiviteten så kommer dessa tillval att bli aktiva.     Till höger i lönekortet så har vi månadens summering av allt arbete. Ruta NR 1. Här presenterar vi en summering av månades registreringar som är gjorda, du kan välja att  lägga till egna manuella rader genom att klicka på "ny rad". Funktioner som fanns längst ner i gamla löneberäkningen som åtgärder finns nu under den blåa ringen längst upp till vänster.     Här kan du göra Avdrag för hela månadslönen, Nollställa alla frånvaroavdrag, eller göra frånvaroavdrag för all undertid.  Till höger om övertidsraden finns det också en blå ring, klickar man här kan man välja att spara övertiden till kompbank eller flexbank. Om man skulle vilja ta bort en rad kan man klicka på den röda runda ringen längst till höger om löneraden.   Ruta NR 2.  Här presenteras Planerad arbetstid, Arbetad tid, Undertid, arbetstidsförkortning. Även här kan du välja att lägga till eller ta bort en rad manuellt.     Ruta NR 3. Här har ni möjlighet att skriva en kommentar om vi vill notera ner något specifikt. Klicka på ny rad längst till höger så kommer en ny rad fram. Denna kommentar syns endast för er systemanvändare med tillgång till löneberäkningen.     Kommentarsrutan längst ner på sidan visar när en anställde har skrivit någon notering vid tidsrapporteringen, i kalendern kommer vi visa en gul post it lapp på den specifika dagen. Du kan också hovra över denna ikon för att läsa kommentaren.   Här finns även en film som går igenom löneberäkningen.      
Visa fullständig artikel
13-11-2019 08:22 (Uppdaterad 09-11-2023)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 3493 Visningar
I menyn Verktyg-Inställningar-Löneberäkning under kategorin Export anger ni till vilket lönesystem ni vill överföra lönefilen till.  OBS! Vi rekommenderar att ni köper till en lönematchning för att få allt rätt inställt mellan systemen, samt bäst funktion och support. Vi kan lönematcha mot Visma, Hogia och Kontek lönesystem.   Inställningar för konteringsdimension används i de tillfällen ni vill exportera över information till löneprogrammet för kostnadsfördelning per fordon utifrån fordonsregistret.    Beroende på vilket lönesystem ni använder så skapas det upp olika filformat, och konteringsdimension kan vara olika inställt beroende på vilket lönesystem ni använder t. ex. kostnadsfördela på två olika saker samtidigt. I denna artikel kan ni läsa om Resultat och kostnadsuppföljning.   Här nedan är en kort beskrivning för de lönesystem vi har stöd för.     Visma 300/600 Skapas en fil upp, lönefilen är av typen TLU. Klarar av kostnadsfördelning Resultatenhet och Projekt.   Hogia Lön+ Skapas två filer upp, lönefilen är av typen WLI och personalfilen av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har.   Hogia Transportlön Skapas två filer upp, lönefilen är av typen WLI och personalfilen av typen TXT. Klarar av Resultatenhet och Projekt.   Kontek Skapas tre filer upp, lönefil, personalfil och schemafil är av typen XML. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har. Resultatenhet i TransPA motsvarar kostnadsställe i Kontek.  Kostnadsbärare i TransPA motsvarar nivå 4 i Kontek. Projekt i TransPA motsvarar objekt i Kontek.   AGDA Skapas tre filer upp, lönefilen är av typen WLI, personalfil och schemafil är av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning Resultatenhet och Projekt.   Crona Lön Skapas två filer upp lönefilen är av typen CIE och personalfilen av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har.   Vilka filer ska läsas in när vi importerar TransPAs filer vid lönekörning i vårt löneprogram? Även om TransPA skapar upp flera filer i olika fall som ni läser om här ovan, så läser man generellt sett inte in anställdafilen vid en lönekörning.   När import sker vid lönekörning är det endast lönefilen som ni läser in och eventuellt en schemafil.   Skulle ni ha ett helt tomt löneprogram som saknar anställda och många anställda uppskapade i TransPA så kan ni läsa in personalfilen och sedan fortsätta addera saknad information manuellt i löneprogrammet.                        
Visa fullständig artikel
09-09-2020 07:35 (Uppdaterad 09-11-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2203 Visningar
För kunder med servicepaket Guld eller Diamant ingår 2 alternativt 4 webinartillfällen per år helt kostnadsfritt. Önskar ni fler tillfällen kostar detta 1495kr per webinar. Med servicepaket Bas eller Silver kostar dessa webinar 1495kr per tillfälle. Läs mer om våra servicepaket här Varmt välkomna att boka! Klicka här för att boka! (Under december utgår våra webinar pga jul och nyår. Vi återkommer med nya tider med start from januari. Vi på TransPA önskar er en God Jul och ett Gott Nytt år! )   Boka ert webinar senast 2 dagar innan tillfällets start. I varje webinar finns 12 platser tillgängliga och max 3 platser per kund/bolag. Ange bolagets kundid vid bokning, detta för att vi skall veta vilka ni är. Behöver ni avboka er plats görs detta via en länk i er bokningsbekräftelse. Avbokning sker senast 24tim före avtalad tid. Utebliven eller senare avbokning debiteras som fullgjort utbildningstillfälle. Kom ihåg att ni alltid är välkomna att kontakta utbildning.transpa@visma.com om ni önskar en egen utbildning eller en genomgång i andra ämnen eller moduler.
Visa fullständig artikel
02-06-2022 08:41 (Uppdaterad 08-11-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1575 Visningar
När lönerna är sparade i löneberäkningen kan du skriva ut en sammanställning över alla sparade löner. Rapporten heter Löneunderlagsrapport. Från löneberäkningen kan ni klicka på symbolen  Som ni ser i det blå verktygsfältet högst upp på sidan, när ni klickar på symbolen kommer ni direkt till rapporten.  Man kan också gå via Analyser - Rapporter - Löner - Löneunderlag period. I rapporten finns dessa urval. Notera att du inte behöver göra utskrift av löneformerna månadslön och timlön/månad var för sig. När du väljer periodtyp månad kommer båda dessa löneformerna med. Om du väljer periodtyp vecka kommer både veckolön och timlön/vecka med.   Period från och till blir automatisk aktuell löneperiod.   Det finns även möjlighet att ta fram löneunderlag för en anställd i en längre period t ex. en anställd vill ha löneunderlag för flera månader. I vårt exempel väljer vi att skriva ut löneunderlag på Truls för period från 202201 och period till 202207 som avser löneunderlag för utbetalningsmånad Januari till Juli, avräkningsperiod December t.o.m. Juni månad.      Vad betyder "visa underlag True & False" Väljer du "visa underlag: False " och därefter  klickar på preview  så visas löneunderlaget.   Vill du få en mer detaljerad rapport som tar med arbetstid, frånvaro, raster och noteringar som har rapporterats in under löneperioden så kan du få med det genom att välja "visa underlag:True" därefter klickar på preview  så visas löneunderlaget. Det ger en bra dokumentation över förutsättningarna för hur lönen har beräknats. Informationen visas i datum ordning   I detta exempel har vi valt true och klickar därefter på preview. Resultatet visas: Löneunderlagen skrivs ut med en lön per sida. Bläddra med pilarna för att ta er fram och tillbaka i underlaget. Här visas sida två med närvaro, frånvaro, raster och noteringar:   Sist i rapporten visas en summering över alla löner i urvalet. Med hjälp av denna kan du enklare stämma av att överföringen till ditt lönesystem blir korrekt genom att kontrollera inlästa löner och totalbelopp med det som visas på på sista sidan. Tänk på att det endast är sparade löner som kommer med i denna rapport. Rapporten kan även sparas som fil, t ex i PDF-format. Det innebär att du inte behöver skriva ut den på papper för att spara en dokumentation över löneberäkningarna. Välj först vilket format du vill spara i och klicka sedan på Export. Detta är även ett bra alternativ om du vill mejla ut löneunderlaget till någon.
Visa fullständig artikel
29-07-2022 14:17 (Uppdaterad 06-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 412 Visningar
Här hittar du all information om din personal, samt redigerar uppgifter och lägger in ny personal.   Här följer en beskrivning av gränssnittet:               1                              2 1. Gruppera på Trafikområde, Stationsort, Arbetsledare, Arbetsgrupp eller Semestergrupp. 2. Filtreringsfunktion. Filtrera på ovanstående begrepp eller använd som sökfunktion.      3      4       5                        6 3. Lägg till ny personal 4. Växla mellan inaktiva och aktiv personal 5. Länk till rapporten "Allmänt" För en komplett rapport av personalen 6. Sorterings funktion. Klicka på rubriken du vill sortera på. Du kan sortera i stigande   eller fallande   ordning.   Samtliga inställningar sparas på dig som användare, så att du behåller samma vy även i framtiden.   Lägga till ny personal Efter att du klickat Lägg till personal   kommer följande ruta upp: Ange Förnamn, Efternamn och Signatur. Signaturen kan bestå av bokstäver eller siffror och måste vara unik. Signaturen används internt i TransPA och visas inte för den anställde. Inställningar för inloggning (Visma Connect) Fyll i den anställdes e-postadress, denna kommer att användas för inloggning till tidrapporteringen. Land och Språk kan också anges och Mobiltelefonnummer (valfritt). Det mobilnummer du anger här kan användas för att återställa inloggningen till den anställde. Som standard är "Aktivera login omedelbart" aktiverad, vilket betyder att så snart du sparat uppgifterna på denna sida så skickas ett välkomstmejl till den anställde e-postadess. I välkomstmejlet beskrivs hur den anställde skapar sitt lösenord, och loggar in första gången. Vill du registrera personalen utan att bjuda in dem ännu, så kan du trycka här   Du kan då välja själv när personalen skall motta välkomstmejlet.  När du är klar klickar du på "Spara och bjud in" alternativt "Spara". Övriga personuppgifter kan nu skrivas in, och observera att även anställningsnumret måste vara unikt. Förarkortsnummer är viktigt att det blir rätt, om ni vill ha färdskrivardata tillgängligt i TransPA. Fyll i 14 eller 16 siffor. Läs mer hur man aktiverar färdskrivarkoppling. Välj på vilket sätt personen ska tidrapportera och klicka i Ändra lösenord för att sätta personens initiala lösenord, det går ändra av den anställde själv senare. Glöm inte att spara alla ändringar genom att klicka på "Spara".   Fortsätt sedan att göra flikarna, Anställningskontrakt, Lön,  Lönetillägg, Utrustning, Kompetens och Dokument och din anställde är klar!     
Visa fullständig artikel
09-10-2023 08:34 (Uppdaterad 27-10-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 135 Visningar