Mina produkter
Hjälp

Frågor från webinariet den 16 mars 2018

16-03-2018 17:08
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 850 Visningar

 Frågor och svar från webinar den 16 mars

Q: När beräknas resursallokeringen bli klar i nya Severa?
A: Den kommer att komma ut i en första version före sommaren.

 

Q: Om jag skapar en delad rapport och sparar den som favorit, kommer den att bli favorit för dem jag delar den med?
A: Nej, favoritmarkeringen är personlig. Däremot kommer andra som tillhör den behörighetsgrupp som du delat rapporten med att få tillgång till rapporten, t.ex. på delade startsidor.

 

Q: Hur länge kommer det gamla gränssnittet vara tillgängligt.
A: Det finns ingen beslutad tidpunkt ännu, men troligen hela 2018 eftersom vi har en del funktionalitet kvar att skriva om.

 

Q: Kommer ni att ta bort fälten "Tillfredsställelse" och "Födelsedatum" med tanke på GDPR?
A: Det kan bli aktuellt, inget beslutat ännu. Däremot är det viktigt att alla våra kunder som använder Severa och lagrar personuppgifter (oavsett om det är standardfält eller fritextfält) gör en egen översyn över vilka data man lagrar i systemet, för vilket syfte och hur länge det får lagras samt rensar det som inte bör finnas kvar utifrån ett GDPR-perspektiv.

 

Q: Måste man registrera nyckelord på nytt för de kunder vi har i gamla Severa.
A: Alla data och inställningar som gjordes i gamla Severa kommer att finnas kvar i nya Severa. Om ni la till nyckelord i gamla Severa genom att skriva dem manuellt på kundkortet finns de inte valbara i listan i nya Severa, men visas fortfarande på kontaktkortet. För att de ska bli valbara i drop-down-listan måste ni lägga in dem via systeminställningarna.

 

Q: Ser man alla aktiviteter på kundkortets översikt, även projektuppgifter?
A: Nej, på kundkortets översikt ser man vanliga aktiviteter och kalenderaktiviteter. Projektaktiviteter visas på fliken Samarbete.

 

Q: Om vi ändrar våra försäljningstatusar efter att vi börjat arbeta med dem, blir det helt konstigt med de affärer som redan ligger där?
A: Om du ändrar namnet på befintliga statusar kommer bara kolumnnamnet ändras i försäljningsöversikten, inga affärer påverkas. Om du ändrar sannolikheten för en befintlig status kommer affären att behålla den tidigare sannolikheten.

 

Q: Hur fungerar lönsamhetsberäkningen om vi inte har lagt in kostnader i vår prislista?
A: Lönsamhetsberäkningen för arbete baseras på prislistan för medarbetarnas timpriser - medarbetarens arbetskostnad (enligt arbetskontraktet). Lönsamheter för produkterna baseras på prislistan minus kostnaden från produktregistret (om man inte har angett en annan kostnad för den aktuella posten i projektet).

 

Q: Kan alla medlemmar ändra i projektuppgifterna i ett projekt?
A: Bara de medlemmar som är medlemmar i projektet kan komma åt och ändra projektuppgifterna knutna till det projektet.

 

Q: Vad händer om man ändrar till en annan prislista i projektet än den prislista man utgick ifrån när man skapade offerten?
A: Det går bra att ändra prislista i projektet om man inte har några öppna offerter, i så fall ändras dessa priser också. Om man har tidigare godkända offerter påverkas dessa inte eftersom de är låsta.

 

Q: Om man lägger till en produkt direkt i projektet och ändrar det föreslagna priset, måste man lägga till en prislista då?
A: Nej, du kan ändra enskilda posters pris och även om ordinarie prislista är kopplad till projektet.

 

Q: Kan man visa projektmarginal % i projektöversikten (fliken Finanser)?
A: Nej, i dagsläget visas marginal i kr. Projektmarginal % hittar du t.ex. i projektrapporten.

 

Q: Hur får man in poster från kalendern så att de kan användas i tidrapporteringen?
A: När du skapar en kalenderpost eller aktivitet med ett tidsspann och kopplar den till ett projekt, fas och datum, kommer aktiviteten att visas i högerkanten av tidrapporteringsvyn så att du kan föra in den i tidrapporten direkt.

 

Q: Vi har kopplat kalendern med Outlook, men får inte externa bokningar.
A: Skicka en supportfråga om detta, så får vi titta närmare på det.

 

Q: När våra projektledare nekar en tidrapport eller post går inget mail till medarbetaren, men det fungarar för administratörer. Är det en bugg?
A: Skicka en supportfråga om detta, så får vi titta närmare på det.

 

Q: Var ligger era servrar, dvs var lagras era data med tanke på GDPR?
A: Se Vismas Trust Center för en översikt över var våra servrar finns per produkt. Severa lagras i dagsläget i Rackspace i England. GDPR ställer inga krav på var data ska lagras, däremot vad som gäller om du för ut personuppgifter till tredjeland (utanför EU). Andra lagar, t ex bokföringslagen kan ha andra krav gällande lagring av data. 

 

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här