avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny

Användartips för Visma.net Project Management

Etiketter
Sortera efter:
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎06-02-2020 13:36
Vi har fått en del frågor gällande problem med inloggning som uppstår när man använder en gammal sparad länk för att logga in i Visma.net Project Management. Man möts då av ett felmeddelande enligt nedanstående:   Den nya inloggningssidan är https://connect.visma.com/ alternativt https://home.visma.com/home. Ni kan också logga in direkt i programmet via http://projectmanagement.visma.net/ Hoppas att det hjälper er!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎13-12-2019 14:03
KLART FÖR FAKTURERING   När det finns möjlighet att skapa en faktura av produkter, arbetstimmar eller resekostnader visas som standard klart för fakturering med beloppet uppe i högra hörnet i projektöversikten. För att skapa en faktura klickar man på beloppet. Därefter visas automatiskt utkastet av fakturan.     NY FAKTURA   Om det inte finns något redo att faktureras kan fakturor skapas manuellt. Detta kan man göra genom att antingen trycka på beloppet 0,00 kr i projektöversikten eller genom att i avedelningen Fakturering - Skapa fakturor trycka på knappen Skapa från grunden.     Finns något belopp redo att faktureras kommer detta också att automatiskt visas på fakturan. När en faktura skapas utan fördefinierat belopp får man själv ange informationen. Man använder då knappen Lägg till en avgift eller kostnad för att lägga till produkter som ska faktureras.     Om en ny produkt som inte är fördefinierad anges här kan den inte belastas med en kostnad. Lägg då istället upp produkten under Produkter i projektöversikten. Finns det ofakturerade poster i projektet kan man välja att fakturera dem på fakturan som skapas.     Det går även att visa ej fakturerbara poster genom att markera Visa ej fakturerbara poster. Ifall dem ska faktureras behöver posterna markeras. Därefter trycker man på Fakturera nu uppe på sidan.    
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Nya kunder skapas genom att trycka på den gröna Lägg till ny kund knappen som dyker upp när man går in under Kunder i sidomenyn. Man kan fylla i basinformation om kunden i en rubrik som kommer upp. Trycker man på Adress och faktureringsinfromation kan man lägga till ytterligare info om kunden. När den önskade informationen är ifylld trycker man på knappen Spara längst ner på sidan för att lägga till kunden.   Under denna flik lägger man till standarduppgifterna som adresser och kontakter. En av adresserna blir sedan utvald till HUVUDKONTOR. Vill man ändra huvudkontoret trycker man på Ändra vid sidan om huvudkontoret.      En kund kan ha en eller flera adresser. För att lägga till en ny adress, klicka på kundkorten och klicka på Ny adress . När du lägger till en adress kan du välja om den avser huvudkontoret, vilket används som standard när du lägger till nya kontaktpersoner eller för rapportering. För varje adress kan du sedan ange om det är en postadress, besöksadress eller faktureringsadress. Faktureringsadressen används som standard för fakturering.    KONTAKTPERSONER   Eftersom många försäljningsaktiviteter involverar kundkontakterna är det viktigt att hålla dem uppdaterade. För att lägga till en kontaktperson på ett kundkort, öppna kundkortet och klicka på Ny kontakt . Om kunden har flera adresser kan du välja vilken av företagets adresser du vill koppla kontaktpersonen till.   KUNDUPPGIFTER   Ute till höger på kundkortet finns en sektion som heter Kunduppgifter . Här kan du ange mer information om företaget, till exempel organisations- eller momsregistreringsnumret, om de har en företagswebbplats eller vilken bransch/industri de tillhör. De fördefinierade branscherna har definierats i systeminställningarna. På kundkortets flik Kundinställningar finns ytterligare information om kunden, till exempel standardinställningar på kundnivå avseende faktureringsvillkor, kundens fakturamall och standardprislista samt information om kundens eventuella e-fakturaadress. Under kundnamnet i övre delen av fönstret finns en länk för att öppna kundens beskrivning. Här kan du skriva in en detaljerad beskrivning om projektet. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den även att ligga öppen som standard i alla kundfönster du öppnar.    KUNDGRUPPERING   Kundgruppering hittas längst ner under flik Kundinställningar och används för att gruppera kunder efter olika kategorier. Alla kategorier samt deras val skapas och uppdateras av er, vilket gör att ni kan ange och anpassa informationen så att allt passar er verksamhet.   Kungrupperingsval är sökbara i rapporter vilket gör det möjligt att enkelt söka efter vissa typer av kunder för t.ex. uppföljning eller inför utskick.   UPPFÖLJNING PÅ KUNDNIVÅ   Det finns flera olika perspektiv att följa upp sina kunder kring.  Man ser aktivitetsuppföljning per kund på fliken Kontaktuppgifter längst ner sektionen Aktiviteter . Här listas alla aktiviteter som är inplanerade och som rör den aktuella kunden, oavsett vilket införsäljnings- eller genomförandeprojekt de tillhör. På detta sätt får man till exempel som kundansvarig en bra överblick över vad som är på gång med den aktuella kunden.  På fliken Försäljning & Projekt visas alla pågående och avslutade försäljnings- och genomförandeprojekt för den aktuella kunden. På kundkortets flik Samarbete visas en sammanställning över alla projektaktiviteter från alla projekt som berör den aktuella kunden   TÄNK PÅ ATT Möjligheten att skapa och redigera kunder styrs av behörigheter Import av kunder kan göras från csv-fil.Via csv-fil kan man också lägga till fler kundkontakter och adresser för befintliga kunder samt uppdatera kundgrupperingar. För att läsa mer om detta klicka här (engelsk artikel)
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Använder man Visma.net Project Management för tidrapportering behöver man så småningom ta ut en tidrapport. Har man integration mot ett löneprogram (Visma Lön, Agda Lön etc.) behöver man oftast se aktivitetskoder på rapporten. För att ange koderna går man in under Inställningar>Aktivitetstyper och fyller i ett värde vid fältet Kod. Observera att denna funktion endast är tillgänglig för dem som har ett påslaget SOAP API. Som sista steget går man in under Rapportgenerator>Övriga tidrapporter>Aktiviteter där man väljer Aktivitetstyp kod under tillgängliga värden.   Därefter får man den önskade rapporten med aktivitetskoder och man kan ta ut den i både CSV -och XLSX-format.   Har man integration mot Visma Lön hämtar man tidrapporten under Dataöverföring>Visma Lön>Ladda ned lönefil istället.  
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Det är möjligt att rapportera tid i Visma.net Project Management. I och med detta går det även att rapportera övertid i programmet. En återkommande fråga som kommer upp är dock hur man kan göra det då detta inte syns direkt i programmet. Övertid definieras nämligen under systeminställningar. Det går alltså endast att rapportera övertid på en användare ifall den har en kryssmarkering för övertid på sitt arbetskontrakt.   Den anställdes dagliga timmar definieras i användarens inställningar under Verktyg>Inställningar>Användarhantering under sektionen Arbetskontrakt. Arbete utöver de dagliga timmarna hanteras som övertid eller flextid och kan begränsas med en Daglig gräns.    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jonas Pålsson VISMA ‎25-09-2019 14:32
Om du har behov att ändra antal aktiva användarlicenser i Visma.net Project Management så styr du detta själv direkt via systemet. Antal aktiva användarlicenser faktureras automatiskt baserat på det antal man har angivit i samband med ny faktureringsperiod påbörjas. Det är därmed viktigt att man i de fall man önskar reducera antal licenser säkerställer att man genomför detta innan ny avtalsperiod påbörjas. Avtalsperiod framgår av er senaste faktura. Utökas antal licenser faktureras dessa baserat på datum för aktivering. För att ändra antal användarlicenser gör du enligt följande: Logga in i Visma.net Project Management och klicka på "Inställningar, (kugghjulet) och välj sedan "Uppgraderingar" i menyn. I det fönster som då öppnas väljer du fliken "Egenskaper". Ange sedan önskat antal användarlicenser som skall finnas tillgängliga i systemet. När korrekt antal angivits är det viktigt att man scrollar längst ned på sidan och klickar "Nästa" och sedan väljer att "Bekräfta avtal" för att ändring skall tas i bruk. Logga sedan ut och in igen och kontrollera att dina önskade ändringar aktiverats: Genomförd ändring är då underlag för nästa faktureringsperiod av aktiva användarlicenser. Ha en fin dag! /Jonas
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fråga Hur får jag en överblick över nedlagd tid, fakturerbar tid och faktiskt fakturerad tid? Svar Det finns flera rapporter att använda för detta, men ett exempel visas nedan. Den bygger på en av rapporterna i rapportmenyn Rapporter/Tid&Utlägg/Arbetstimsanalys.  I exemplet är rapporten grupperad på Projektets avdelning, Projektnamn och Person för innevarande månad. Kolumnerna visar värden för Upparbetad tid, Fakturerbar tid samt Fakturerad tid.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎15-07-2019 17:35
Via hjälpfönstret i applikationen kan du nu komma direkt till den nedladdningsbara Användarhandboken för Visma.net Project Management.
Visa fullständig artikel
av Jonas Pålsson VISMA
Hej! Jag vill passa på att informera alla användare att det finns möjlighet att mottaga driftinformation automatiskt vid händelser som direkt eller indirekt påverkar de tjänster man använder hos Visma. Genom att aktivera detta mottager man en e-post direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande ev. tillfälliga störningar, planerat underhållsarbete m.m. En fördel med denna tjänst är att du själv avgör vilka tjänster där du önskar bli automatiskt uppdaterad. För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande: 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Ange din e-postadress och klicka "CONTINUE" 4) I lista som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information. För Visma.net Project Management rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:  Visma Mobile Apps: Aktivera Visma Scanner om denna tjänst används för att fota kvitton i mobil. Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet. Common Services: Aktivera CS-Autoinvoice vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering via Visma.net Project Management. Common Services: Aktivera Visma Severa/Visma.Net Project Management, huvudtjänst för ditt system. Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en e-post med länk till den aktuella informationen.   Med vänlig hälsning /Jonas
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎03-05-2019 13:13
Så skriver du enkelt ut flera fakturor på en gång.
Visa fullständig artikel
av Johan Paulsson VISMA
Ni vet väl om att ni kan premunerera på Project management release notes? Följ denna länken för att se och prenumerera på Release Notes. Där hittar ni information om vilka förbättringar i programvaran som genomförts senaste månaden samt information om vilka problem som blivit åtgärdade.    Till exempel kan ni läsa om att ni nu kan navigera direkt via fakturor och offerter till kund respektive projekt: 
Visa fullständig artikel
av Vismanet Support1 VISMA
Fråga Hur kan jag öppna upp ett projekt? Svar Du kan öppna upp projektet genom att klicka på prickarna uppe till höger på projektkortet och klicka på Öppna projekt. Då öppnar man projektet och projektet får status öppen istället för stängt.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎13-12-2018 12:16
Här kan du lyssna i efterhand till vårt webinar den 12 dec. 
Visa fullständig artikel
av Johanna Berger VISMA
Fråga Hur ändrar jag språk på offerter i Visma Severa?  Svar För att ändra språk på en offert går man in på offerten och sedan klickar på "Detaljer & Inställningar" -> Ändra sen under språk till t.ex Engelska. För att se att språket har ändrats klicka på "Fler åtgärder" -> Visa som PDF så kommer ändringen att visas.
Visa fullständig artikel
av Johanna Berger VISMA
Fråga  Hur flyttar men en kontaktperson från en kund till en annan kund? Svar Om man önskar att flytta en kontaktperson från en kund till en annan,får man manuellt kopiera uppgifterna och sedan lägga upp en ny kontaktperson på kunden.
Visa fullständig artikel
av Johanna Berger VISMA
Fråga  Hur delar jag en frånvaroaktivitet med andra användare? Svar Frånvaroaktivitet kan ej delas med andra användare/deltagare. I och med att frånvaro är individuell ska kan man endast lägga till en frånvaro aktivitet på sin egen användare.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Vismanet Support1 VISMA ‎10-12-2018 13:47
Fråga Finns det någon ordlista som innehåller de vanligaste begrepp som används i Visma Severa? Svar Ja, det finns det! Du kan hitta den under ikonen med frågetecknet (högst upp till höger).  Tryck på "Vanliga frågor".  Där hittar du ordlistan.   
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fakturera flera kunder i samma projekt. 
Visa fullständig artikel
av Vismanet Support1 VISMA
Fråga  Hur kommer jag åt min gamla fakturamall som jag skapade i gamla Severa?  Svar Under systeminställningar och Fakturamallar kan du välja vilken layout du vill använda. Inställningen används då för alla fakturor.      Där kan du också välja din gamla fakturamall som du skapade i gamla Severa i fall du skulle vilja komma åt den. 
Visa fullständig artikel
av Vismanet Support1 VISMA
Fråga   Finns det möjlighet att skapa en offert utan summering på totalen längst ner ? Svar När man skapar offerter i Severa får man välja olika inställningar under “Detaljer & inställningar” för att få det resultat som man är ute efter. Under “Summa i PDF” finns det 3 alternativ att välja mellan. Väljer man “Skriv inte ut på offerten” får man en offert utan summering på totalen längst ner. 
Visa fullständig artikel