Mina produkter
Hjälp

Projekt med Fastpris

02-09-2019 12:42 (Uppdaterad 03-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1947 Visningar

Nedan kan du läsa om uppföljning, prislistor och hur du kan lägga in objekt för fakturering i ett fastprisprojekt. Här finns information om projekt som debiteras utefter arbetade timmar.

 

När du arbetar med fastprisprojekt är det viktigt att kunna jämföra faktisk fakturering med värdet av upparbetad tid. Om företaget ofta har projekt som debiteras med fastpris kan du skapa en eller flera standard prislistor för det vid Verktyg - Inställningar - Prissättning - Prislista. 

 

En förutsättning för att kunna följa upp värdet av arbetad tid är att prislistan är inställd på timpriser men att de inte är markerade i rutan Fakturera.

 

prislista.PNG

 

Detta timpris används för att beräkna värdet av de rapporterade timmarna som även påverkar den anställdes debiteringsgrad, även om projektet faktureras utifrån ett fastpris. 

Tidposterna som registreras av användarna blir då tillgängliga för uppföljning men de faktureras inget ut mot kund.

 

Du kan även välja att använda en projektspecifik prislista och markera att vissa timmar ska faktureras istället för att skapa prislistor. Till exempel kan projektet generellt vara ett fastprisprojekt, men vissa överenskomna timmar utanför detta får faktureras per timme. 

 

pris.PNG

 

Om projektet utgår från en av standardprislistorna som skapats i systeminställningarna går det inte att redigera kryssrutan Fakturera utan att göra om prislistan till projektspecifik.

Om du vill kunna fakturera vissa timmar eller göra andra anpassningar av prislistan kan du:

  • Kontrollera standardprislistans innehåll under Verktyg - Inställningar - Prissättning - Prislistor. Obs! Om du gör ändringar i standardprislistan påverkas alla projekt som baseras på denna prislista.
  • Använd en annan prislista
  • Ändra till projektspeficik prislista
    Obs! Om du ändrar ett projekt från en standardprislista till en projektspecifik prislista och senare uppdaterar den underliggande standardprislistan, kommer dessa ändringar inte att påverka den projektspecifika prislistan. Eventuella prisändringar behöver då göras manuellt i den projektspecifika prislistan eller via massuppdatering av dessa.  

 

Det finns även möjlighet att lägga till en fastprissättning av en enskild fas i ett projekt. Detta hittar du under Fasspecifika undantag. Observera! Värdet av dessa timmar beräknas utifrån priset på överskjutande timmar. 

 

Om du inte har ett pris på överskjutande timmar är det bättre att använda en fastprisprodukt för den aktuella fasen, eftersom ett överskjutande timpris på 0kr innebär att de som rapporterar tid på denna fas inte tillgodoräknas debiteringen. 

 

Om du har ett pris på överskjutande timmar på t.ex. 1000 kr/h kommer alla som rapporterar tid på denna fas, oavsett arbetstyp, att få ett värde om 1000 kr/h i uppföljningen.

Fastpris projekt fasundantag.JPG

 

Du kan också lägga in det som ska debiteras i projektet i avsnittet Avgifter och övriga kostnader med eller utan en angiven produkt istället för prisundantag enligt ovan. Gå till projektfliken Finanser och lägg till en eller flera produkter med de totalbeloppet som är överenskommet med kunden. 

 

produkt.PNG

Välj önskad produkt eller lägg till utan att välja produkt. Du kan sen fylla i fler fält såsom enhetspris och enhetskostnad, moms och när den ska finnas tillgänglig för fakturering. 

 

info.PNG

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här