avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 359 Visningar

_DSC5019.jpg

Information om användande av elektronisk personalliggare

Sedan den 1 januari 2016 är det lagkrav på att elektronisk personalliggare ska föras på alla byggarbetsplatser i Sverige där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp.

Vad gäller för dig som bedriver byggverksamhet?

Du som bedriver byggverksamhet, t.ex. som underentreprenör, är enligt lag skyldig att föra elektronisk personalliggare genom det system som tillhandahålls av byggherren. Om byggherren valt Visma Construction avseende elektronisk personalliggare är du som underentreprenör alltså skyldig att föra elektronisk personalliggare genom Visma Construction.

Du som bedriver byggverksamhet ska registrera följande uppgifter för varje byggarbetsplats:

 • företagsnamn med personnummer (enskild firma) eller organisationsnummer (bolag), samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer,
 • verksamma personer i entreprenörens verksamhet med namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer,
 • tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas varje dag.

Vid kontrollbesök kan Skatteverket ta ut följande kontrollavgifter av ditt företag (gäller 2017-01-01):

 • Om du inte fört personalliggare eller om du inte håller personalliggaren tillgänglig för Skatteverket vid kontrollbesök: 12.500 kronor.
 • Om personalliggare har förts bristfälligt eller inte fortlöpande: 12 500 kronor.
 • Om person saknas i personalliggaren: 2 500 kronor/person.

Observera att du även som underentreprenör anses bedriva byggverksamhet och därför är skyldig att registrera ovanstående uppgifter vid besök på byggarbetsplatsen. Skyldigheten omfattar även annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, t.ex. städ och bevakning på byggarbetsplatsen.

Hur uppfyller du dina skyldigheter?

Registrering av ditt företag

Registrering av ditt företag i Visma Construction kan gå till på ett av två sätt:

 • Du får en projektspecifik kod för självregistering.

Om du fått en inbjudan för självregistrering så registrerar du dina uppgifter på det sätt som beskrivs nedan (användare + företag). Om ditt företag redan har använt Visma Construction i ett annat projekt hos en annan byggherre så behöver du inte registrera ditt företag på nytt. Du ansluter till projektet genom att logga in med de uppgifter du tidigare fått och väljer ”Anslut till Projekt” via plus-tecknet.

 • Byggherren registrerar ditt företag och skapar ett UE-administratörskonto.

Om företaget redan finns registrerat hos byggherren så skapar byggherren en ny UE-administratör om så krävs.

Om ditt företag varken har fått en inbjudan för självregistrering eller tillgång till Visma Construction som UE-administratör för ditt företag så måste du omedelbart kontakta administratören hos byggherren för att åtgärda detta.

 

Registrering av dina anställda/inhyrd personal

När ditt företag har blivit registrerat i Visma Construction ska du som UE-administratör lägga in den personal som kommer att arbeta på byggarbetsplatsen. För att lägga in en användare klickar du på det gröna plustecknet i det övre högra hörnet och väljer ”Användare”.

 

När du klickat på ”Användare” kommer du till en sida som ser ut ungefär som på bilden ovan. Här ska du lägga till information om den anställdes ID06-kort, personnummer och nationalitet. Därefter klickar du på ”Lägg till användare med ID06-kort” som synkas med ID06-databas. Det kan uppstå störningar mellan våra databaser, och använd då alternativet lägg till utan ID06-kort.

 

Om användaren inte har hunnit få sitt ID06-kort ännu är det möjligt att använda alternativet ”Lägg till användare utan ID06-kort” och låta användaren lägga till informationen själv vid ett senare tillfälle. OBS! Användaren måste ha ett ID06-kortnummer för att kunna använda sig av Personalliggaren. För att beställa ID06-kort, gå via www.id06.se

I nästa steg kompletterar du med följande obligatoriska information om personen:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer (behövs för att skicka ut användaruppgifterna och skicka interna SMS-meddelanden via Visma Construction)
 • E-post, som dessutom blir användarnamnet (behövs för att skicka ut användaruppgifterna och skicka interna meddelanden)

När du fyllt i alla uppgifterna och sparat den nya användaren (genom att trycka på den gröna ”Spara-knappen”) måste du även se till att inloggningsuppgifterna mailas eller skickas via SMS. Hur du gör för att skicka ut inloggningsuppgifter framgår under avsnittet ”Registrera nya användare och inloggningsuppgifter”.

Om din byggarbetsplats har en Regbox från Visma Construction så behöver du inte lägga in dina anställda, så länge som de har ett giltigt ID06-kort. I sådana fall kommer kortläsaren att läsa in all nödvändig information från ID06, registrera användarkonto och checka in användaren i systemet. Du kan sedan som UE-administratör logga in och skicka inloggningsuppgifter till användaren.


Registrering av dina underentreprenörer

Om du använder dig av egna underentreprenörer så måste även dessa läggas in Visma Construction.

Börja med att söka bland befintliga arbetsgivare för att se om företaget som du vill lägga till redan finns i Visma Construction. Detta gör du genom att kontakta administratören för Personalliggaren. Dvs Byggherrens administratörer. Om företaget redan finns inlagt i Visma Construction behöver det inte läggas in på nytt. Om byggherren behöver skapa en ny UE-administratör så är det bara att lägga till en ny användare på det sätt som beskrivits ovan. Se till att välja rätt arbetsgivare (UE-företaget) och roll (UE-admin).


Om företaget inte finns i Visma Construction måste det läggas till. Detta sköts av byggherrens administratörer och du behöver i sådana fall lämna följande uppgifter till din kontaktperson (samtliga uppgifter avser din underentreprenör):

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Hemsideadress (utan ”http://www.”)
 • Land (behövs endast om företaget inte är svenskt)
 • Kontaktuppgifter (namn, personnummer, e-post, mobil) till den person på företaget som ska läggas upp som UE-administratör.

Du bör även skicka denna instruktion till din underentreprenör så att denne förstår vad som gäller för elektroniska personalliggare i projektet.

Om du har många underentreprenörer så kan du istället för att registrera och bjuda in dem var och en för sig använda dig av funktionen ”Bjud in användare” som du kommer åt genom att klicka på det gröna plustecknet högst upp till höger på skärmen. Genom denna funktion skapar du instruktioner till dina underentreprenörer som förklarar hur de ska göra för att själva registrera sig för projektet.

Du kommer då till en ny skärm där du väljer det projekt som du vill bjuda in dina UE till, se nedan.

När du har valt projekt så får du möjligheten att skapa en PDF med instruktioner för självregistrering genom att klicka på ”Hämta instruktioner för självregistrering (PDF). Denna PDF kan du skicka ut till dina UE t.ex. genom e-post. Du kan också skriva ut den och sätta upp den på arbetsplatsen.

 

Bjud in underentreprenörer till projektet

För att en underentreprenör ska kunna söka, hitta och checka in och ut på ett projekt krävs att du ger underentreprenören tillgång till projektet. Detta gör du genom att bjuda in en arbetsgivare till ett projekt.

Detta gör du genom att klicka på ”Användare” i menyn på skärmens vänstra sida och söka på användarnamnet. När du hittat den användare du sökt efter kryssar du i rutan till vänster om namnet, på det sätt som visas på bilden nedan. Klicka därefter på rutan ”●●●Mer” ovanför namnet.

I den meny som dyker upp ska du välja ”Bjud in användare”. Du får då upp en lista med alla projekt som du har behörighet att bjuda in underentreprenörer till (alla projekt som du själv har tillgång till). Välj de projekt som du vill UE:s ska ha tillgång till, tryck sedan på BJUD IN.

 

Registrering av arbetspass (in- och utcheckning)

In- och utcheckning på arbetsplatsen sker normalt genom en s.k. ”app” i din smarta telefon eller via Visma Construction Regbox. Appen heter Visma Construction och finns gratis att ladda ner för Android (t.ex. Samsung) och iOS (t.ex. iPhone). Läs mer här!

Tillhandahållande av personalliggare

Genom att registrera dig i Visma Construction så hålls personalliggaren automatiskt tillgänglig för Skatteverket genom den samlade personalliggaren.

Förutom detta har alla företag tillgång till sin egen personalliggare som man når genom att klicka på ”Personalliggare” i den vänstra menyn. Under denna rubrik kan man även få fram en återsamlingslista (som visar hur många personer som befinner sig på arbetsplatsen totalt, inklusive andra företag) och närvarohistorik (historiska uppgifter från personalliggaren). Närvarohistorik samlar företagets närvaroregistreringar.

Skatteverkets kontrollbesök

Det finns även möjlighet att e-posta personalliggaren till Skatteverket. Börja med att klicka på menysymbolen (hamburgermenyn) högst upp i det vänstra hörnet för att få upp en meny. Du kan även hitta länken via appen i din telefon.

 

I menyn väljer du sedan alternativet ”SKV rapport”.

 

När du klickar på alternativet ”SKV-rapport” öppnas ett nytt fönster som ser ut som nedan. Fyll i byggarbetsplats-ID för projektet, kundnummer hos Visma Construction om det inte redan är ifyllt och den e-postadress hos Skatteverket som rapporten ska skickas till (utan @skatteverket.se). Klicka sedan på den gröna knappen ”Hämta rapporten!”

Klicka även här för att nå SKV-rapport.

 

För mer information om den bakomliggande lagstiftningen hänvisas till Skatteverkets hemsida.

 

Är du intresserad av att veta mer? Se gärna våra kurser!

Medverkande