Mina produkter
Hjälp

Kontroll av ID06-kort

11-07-2022 12:34
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 96 Visningar

Denna information gäller Administratörer samt UE-administratörer. 

Vid implementation av Visma Construction får du som kund (byggherre) tillträde till systemet genom att få login-information som du använder via www.tt.movenium.com eller via appen Visma Construction. Flera personer kan vara Administratörer hos byggherren och försedda med rättigheter att administrera systemet och delegera administrationsrätt till ex UE-administratörer, i praktiken platschefen hos en underentreprenör.

Som underentreprenör (UE-administratör) är du ansvarig för att dessa uppgifter förs in i personalliggaren:

  • Ditt namn samt ditt personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer.
  • Byggarbetsplatsens identifikationsnummer.
  • Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för alla som är verksamma i din byggverksamhet på byggarbetsplatsen. Med verksamma menas inte bara anställda, utan alla som på något sätt deltar i byggverksamheten.

Dessutom är du som underentreprenör (UE-administratör) ansvarig för att det varje dag som någon är verksam på arbetsplatsen förs in när personen har börjat respektive slutat sitt arbetspass. Uppgifterna ska föras in direkt – inte i förväg eller efterhand. De ska också vara kopplade till personens identifikationsuppgifter.

 

Visma Construction har publicerat ett inlägg För underentreprenörer där man kan läsa om entreprenörens skyldigheter och hur man registrerar användare samt bjuder in användare till projekt med projektkod för självregistrering.

Kontroll av företag och kort i ID06-databas

Alla utfärdade ID06-kort registreras i en central databas hos ID06 AB och utifrån denna databas tillhandahåller ID06 AB en spärrtjänst där ackrediterade aktörer kan göra uppslag för att avgöra om ett kort är giltigt eller inte. I ID06-databas kan även företag kontrolleras. Det är därför viktigt att ni som Administratörer eller UE-administratörer säkerställer att ni spärrar kort tex i samband med att någon i er byggverksamhet slutar.

ID06 Kortkontroll

www.id06.se kan du manuellt kontrollera om ett ID06-kort är aktivt eller inaktivt. Klicka här

I rutan skriver du in det ID06-kortnummer som du vill kontrollera. ID06-kortnumret finner du till höger om fotografiet. ID06-kortnumret består av två inledande bokstäver, följt av 10 siffror som anges precis som på kortet. 

ID06 Företagskontroll

www.id06.se kan du manuellt kontrollera om ett företag är registrerat hos ID06 AB. Klicka här. Här kan du kontrollera om ett företag är ID06-anslutet. I rutan nedan skriver du in det organisationsnummer som du vill kontrollera. 

Automatisk kontroll av ID06-kort

Vid varje inläsning av ID06-kort till Visma Constructions regbox genomförs en spärrkontroll mot ID06 spärrtjänst. Om ett ID06-kort finns i ID06-databas och är spärrat kommer dennes tillträden i systemet att blockeras och en status-ikon kommer att visas under rubrik "Status" i Användare-översikten. Ett ID06-kort som ej finns i ID06-databas och är spärrat kan ej rapporteras in i systemet. Läs nedan gällande statusikoner och förklaring.

 

Varje dygn kopplar Visma Construction upp sig mot ID06 spärrtjänst och uppdaterar
automatiskt status på samtliga kort i systemet.  Om ett korts giltighet har gått ut eller spärrats blockeras tillträdesrättigheterna automatiskt i systemets samtliga regboxar.

Statusikoner för ID06-kort Förklaring
OK.png ID06-kort är OK.
EjOK.png ID06-kort ej OK. Kontrollera personnummer, ID06-kortnummer, organisationsnummer mm
BL.png ID06-kort är Blockerat.
NY.png ID06-kort är NY.

 

Administratörer och UE-administratörer kan också manuellt masskontrollera registrerade ID06-kort via Användare och markera de användare som ska kontrolleras och välj knappen "MER".

 

Viktiga länkar:

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här