cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Jeg ønsker å sende samme faktura på nytt, hvordan tar jeg ut en fakturakopi?

20-06-2019 13:24 (Updated 20-06-2019)
  • 1 Replies
  • 0 kudos
  • 473 Views

Spørsmål

Jeg ønsker å sende samme faktura på nytt, hvordan tar jeg ut en fakturakopi?

Svar

Faktura kan sendes på nytt ved å klikke under S i Fakturaarkiv. Du kan skrive ut en kopi til PDF fra fakturaarkivet.

Comments
CONTRIBUTOR *
by Rigmor2

Jeg kom i skade for å skrive ut til printer alle fakturaer jeg hadde klartgjort! Gikk inn i dokumentarkivet og valgte den lille printeren som skriver ut til "sendemåte" - og skrev en og en ut igjen - men jeg fikk ikke noe varsel om at de var sendt på EHF. Funket dette tror du?

Contributors
Community julekalender 2020