Mine områder
Hjelp

Bytte lønnssystem - A-melding

27-06-2022 14:19
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 212 Visninger

Skal du bytte lønnssystem så første a-melding fra det nye lønnssystem skje måneden etter at du har sendt a-melding på det gamle lønnssystem.

Du kan ikke sende a-melding fra to forskjellige lønnssystemer i en og samme måned.

Dette kan medføre feil i a-meldingen og at deltidsprosenten til den ansatte dobler seg i Altinn.

Eks: En ansatt med f.eks 100% stilling vil da ligge med  200% stilling i Altinn. 

 

Med andre ord - skal du f.eks. gå over til et nytt lønnssystem i september, så skal du kun sende a-meldinger fra nye systemet fra og med september.

Skal det sendes a-meldinger for måneder før september, så må dette skje fra det gamle systemet.

 

Har du allerede sendt inn a-melding for den samme måneden fra to forskjellige systemer - og f.eks. mottatt brev fra NAV vedrørende dette, så er løsningen følgende:

 

  1. Annuller alle a-meldinger i måneden med dobbel innsending fra ett av systemene. Dersom det kun er sendt inn arbeidsforhold på måneden er dette nok . Bestill deretter en avstemmingsliste (A06) fra Altinn og kontroller at ansatte ikke ligger dobbelt.
    MERK! Dersom det er sendt inn flere a-meldinger med arbeidsforhold fra gammelt system må alle annulleres.
  2. Dersom det er sendt inn inntekt fra begge selskapene i en måned, annullerer du a-meldingen i gammelt system.Om dette er sendt fra Huldt og Lillevik går du inn på Periodens lønn | A-melding og haker av for å utelate arbeidsforhold fra innsending. Da vil kun inntekt og fødselsnummer på ansatt bli sendt inn og du unngår doble arbeidsforhold. Også her er det lurt å ta ut avstemmingsliste for amelding (A06) fra altinn og kontrollere.Bytte lønnssyste,.PNG
Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"