Mine områder
Hjelp

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Skal du bytte lønnssystem så må første a-melding fra det nye lønnssystem skje måneden etter at du har sendt a-melding på det gamle lønnssystem. Du kan ikke sende a-melding fra to forskjellige lønnssystemer i en og samme måned. Dette kan medføre feil i a-meldingen og at deltidsprosenten til den ansatte dobler seg i Altinn. Eks: En ansatt med f.eks 100% stilling vil da ligge med  200% stilling i Altinn.    Med andre ord - skal du f.eks. gå over til et nytt lønnssystem i september, så skal du kun sende a-meldinger fra nye systemet fra og med september. Skal det sendes a-meldinger for måneder før september, så må dette skje fra det gamle systemet.   Har du allerede sendt inn a-melding for den samme måneden fra to forskjellige systemer - og f.eks. mottatt brev fra NAV vedrørende dette, så er løsningen følgende:   Annuller alle a-meldinger i måneden med dobbel innsending fra ett av systemene. Dersom det kun er sendt inn arbeidsforhold på måneden er dette nok . Bestill deretter en avstemmingsliste (A06) fra Altinn og kontroller at ansatte ikke ligger dobbelt. MERK! Dersom det er sendt inn flere a-meldinger med arbeidsforhold fra gammelt system må alle annulleres. Dersom det er sendt inn inntekt fra begge selskapene i en måned, annullerer du a-meldingen i gammelt system.Om dette er sendt fra Huldt og Lillevik går du inn på Periodens lønn | A-melding og haker av for å utelate arbeidsforhold fra innsending. Da vil kun inntekt og fødselsnummer på ansatt bli sendt inn og du unngår doble arbeidsforhold. Også her er det lurt å ta ut avstemmingsliste for amelding (A06) fra altinn og kontrollere.
Vis hele artikkelen
27-06-2022 14:19
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 194 Visninger
Oppslagslisens gir deg tilgang til oppslag og rapporter i Huldt & Lillevik Lønn etter overgang til Visma.net Payroll.   Dersom dere har en Huldt & Lillevik Cloud-versjon kan dere bestille oppslagsbruker via oss. Prisen på dette er 317,- pr/mnd (gjelder pr. 2022) og dekker våre kostnader for å kunne lagre dataen. Alternativet her er at dere installerer Huldt & Lillevik lokalt og får tilsendt backupen av Huldt & Lillevik som legges inn i den lokale løsningen.   OBS! For kunder som ikke migrerer over til Visma.net Payroll, er prisen 651,- pr/mnd (gjelder pr. 2022).    Dersom Huldt & Lillevik er lokalt installert hos dere, er det ingen begrensning på hvor lenge dere kan beholde systemet. Det viktige her er at dere ikke overfører til nytt år, da vil programmet bli sperret.    Hvis Huldt & Lillevik er installert på andre ASP-løsninger eller servere utenfor deres styring vil dere måtte avtale evt. lagring med leverandøren av ASP-løsningen eller serveren. Det er da ingen begrensing fra Visma sin side (utover at det ikke kan overføres til nytt år), men det vil antageligvis tilkomme kostander for å kunne fortsette å ha Huldt & Lillevik installert på slike løsninger videre.    For å bestille oppslagslisens gjør du følgende: 1. Velg menyvalg Verktøy | Kundemelding. 2. Klikk neste to ganger. 3. Skriv inn OPPSLAGSLISENS foran firmanavnet i feltet Kundenavn.   4. Klikk neste to ganger. 5. Lisensen skal reduseres slik at det står 5 ansatte under Antall årlige rapporteringspliktige. 6. Antall brukere skal reduseres til 1, med mindre flere brukere skal ha oppslagslisens. Antall  klienter skal være uendret.   7. Klikk neste, følg instruksjonene på skjermen og send inn kundemeldingen på vanlig måte. 8. Dersom antall brukere skal reduseres, gi beskjed til Delivery (support.hl@visma.com) om hvilke brukere som skal fortsette med oppslagslisens slik at brukere som ikke lenger skal ha tilgang blir sperret ute.
Vis hele artikkelen
24-03-2022 09:57 (Sist oppdatert 01-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 706 Visninger
Ønsker du å flytte til Visma.net Payroll må du laste ned vedlagte dll.fil. Filen skal legges inn på standard område: C:\Program Files (x86) \HuldtLillevik\ Lonn\ PayrollMigration ved lokal installasjon, eller på tilsvarende område på server, og erstatte den som ligger der fra før.   Dette gjelder for alle versjoner før 2889.   Alternativt kan du oppgradere til nyeste versjon som du finner her.     
Vis hele artikkelen
20-04-2022 13:20 (Sist oppdatert 01-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 844 Visninger
Flytte fra Huldt & Lillevik til Visma.net Payroll, du finner fremgangsmåten her.
Vis hele artikkelen
22-12-2021 12:06 (Sist oppdatert 26-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2182 Visninger
Her har vi samlet en del brukertips som kan være nyttig for deg som er ny på Payroll å ta en titt på.    Først og fremst må du ta det grunnleggende kurset i Payroll. Det finner du her. Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement og du kan se det akkurat når det passer deg.   I denne videoen tar vi en kort sammenlikning mellom Huldt & Lillevik og Payroll, og går igjennom noen av tingene vi ser mange lurer på etter overgangen.       Datostyring og retroaktive verdier er det lurt å sette seg nøye inn i fordelene og konsekvensene av. Her finner du brukertips om datostyring og her finner du brukertips om retroaktive verdier. Disse temaene blir også grundig gjennomgått i det grunnleggende kurset.   Kontotype er et nytt begrep for mange. Her finner du et brukertips som forklarer deg betydningen av dette.   Mange lurer på innsending av kun arbeidsforhold i a-meldingen. Du finner en beskrivelse av hvordan det gjøres her.    I denne artikkelen finner du brukertips som vil være aktuelle for deg som bruker Payroll. 
Vis hele artikkelen
09-03-2022 08:30 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1031 Visninger
Lurer du på hvor du kan finne mer informasjon om Visma.net Payroll?   Her kan du klikke deg gjennom løsningen, se ulike pakker og priser og lese om hva noen av våre kunder mener om Visma.net Payroll.   Vi har en enkel løsning på å flytte data fra Huldt & Lillevik til Visma.net Payroll. Flyttefabrikken flytter over data fra Huldt & Lillevik til Payroll, så du slipper å gjøre denne jobben manuelt.   Hvilke opplysninger blir flyttet: Firmaopplysninger og innstillinger iht oppsett i Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, med supplement til utfylt spørreskjema Konto (benyttet i år/i fjor hvis ikke firma tidligere har benyttet visma.net) Kostnadsbærere (benyttet i år/i fjor hvis ikke firma tidligere har benyttet visma.net) Pensjonsselskap Fagforening (forutsetning: Aktiv transaksjon mot ansatt) Kreditorer (forutsetning: Aktiv transaksjon mot ansatt) Firmabiler (forutsetning: Aktiv transaksjon mot ansatt) Ansatte (forutsetning: Aktiv, eller Sluttet med feriepenger tilgode) Ansattopplysninger Arbeidsforhold (kun gjeldende arbeidsforhold) Barn (det må stå hake i boksen barn i Huldt & Lillevik) Pårørende Pensjonsselskap  Fagforening Firmabil (ordinær firmabil, eller yrkesbil < 7500 kg) Kreditorer (aktiv kreditortrekk med saldo > 1 kr) Lønnsarter (forutsetning: Aktiv fast transaksjon mot ansatt).  Lønnsarter vil bli forsøkt koblet opp mot standard lønnsartregister Faste lønnstransaksjoner Inngående saldo (bruttolønn, skattetrekk, feriepenger i år/i fjor, feriepenger alderstillegg i år/i fjor, elektronisk kommunikasjon, fagforeningstrekk   Hvilke opplysninger blir ikke flyttet: Konto ikke benyttet dette og forrige lønnsår Kostnadsbærere ikke benyttet dette og forrige lønnsår Fagforeninger som ikke er aktive Kreditorer som ikke er aktive Firmabiler som ikke er aktive Ansatte som er sluttet uten feriepenger tilgode Firmabiler med uforholdsmessig listepris Yrkesbiler over 7500 kg Det blir ikke trykket “Lag bruker” for visma.net på ansatte Ledere på ansatte Ansattgrupper Pensjonister Ferieavtale utover valgt standard i spørreskjema (f.eks. uten 6 G begrensning eller utbet. måned) Arbeidstid for deltidsansatte (settes likt fordelt mandag - fredag) Pensjonsberegning / Pensjonstrekk Automatisk fordeling av lønn på kostnadsbærere Innberetning for lønn utland Lønnsarter benyttet til variable transaksjoner Ansatte med manglende/feil verdier som medfører lagring som “Utkast” vil ikke få med seg faste lønnstransaksjoner eller inngående saldo Overføringer til annen bankkonto (reiseoppgjør/sparekonto) Fraværsregistreringer NB! Pågående permisjoner rapportert i A-melding i forrige lønnssystem må registreres med identiske opplysninger i Visma.net Calendar (Fra dato, Til dato og Permisjonstype må være identisk) Her finner du Visma.net Payroll i Community.   Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon, eller har spørsmål om Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
12-11-2021 13:18 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 791 Visninger