Mine områder
Hjelp

Rapportere permittering i A-melding

13-03-2020 10:49 (Sist oppdatert 08-02-2022)
  • 51 Svar
  • 0 liker
  • 25710 Visninger
For du går i gang med registrering av permittering i lønnsystemet, anbefaler vi at du leser denne artikkelen fra vår juridiske avdeling. Her finner du svar på blandt annet hvilke start- og sluttdatoer du skal benytte, arbeid i permitteringsperioden og permittering i kombinasjon med annet type fravær. 

 

Tidsrom for permittering må registreres under Fravær | Registrere fravær og ferie

Vet du ikke sluttdato kan du ha et åpent fravær, og legge inn sluttdato når den er kjent. 

 

OBS! Hvis en ansatt slutter midt i en permitteringsperiode, må også permitteringen avsluttes med samme dato under Fravær | Registrere fravær og ferie. Har du allerede lagt inn en tildato, kan denne overskrives og endres. 

 

Har du ikke opprettet fraværskode for permittering , kan du gjøre det under Fravær | Fraværskoder. Finn et ledig nummer du kan opprette den på.

Den må ha type permittering for at denne skal bli med i a-meldingen. 

 

Fraværskode permittering.PNG

 

Fraværet blir automatisk hentet inn i a-meldinga når du lager den. Du trenger ikke overføre fravær til lønn for at dette skal bli med i A-melding. 

Vi anbefaler å sende inn a-melding med kun arbeidsforhold med en gang, og ikke vente til den 5 i påfølgende måned. Dette for at de ansatte skal inn med riktige opplysninger til en hver tid, slik at behandlingen går enklere hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.

 

For å legge hvor stor % permittering en person har, legger du dette i kolonnen syk %, se eksempel.

Permittert_80.PNG

Hvis personene er 100 % permittert endre status til permittert under Kartotek | Personer, slik at de ikke blir med i lønnsberegningen. Arbeidsforholdet skal ikke avsluttes.  

 

 

 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 

Jeg har ansatte som jobber deltid, og som nå er delvis permittert. Hva skal jeg legge inn i kolonnen “syk%” under fraværsregistreringen?

Under fraværsregistreringen legger du inn prosenten den ansatte er permittert. Du skal med andre ord ikke regne om permitteringsprosenten ut i fra stillingsprosent.
F.eks. Den ansatte jobber normalt 60% og blir 50% permittert, dvs. at arbeidskravet i permitteringsperioden er 30%. Deltidsprosenten skal ikke endres. Under fraværet legger du inn permittering, med 50% i kolonnen syk%.

 

Jeg har en ansatt som er delvis sykemeldt når alle ansatte i firmaet blir permittert fra 1. april. Hvordan registrerer jeg dette?

Du skal rapportere opprinnelig startdato for permitteringen, også for den ansatte som er sykemeldt. Dette vil si at du også må avslutte sykemeldingen i lønnsystemet, for videre å registrere permitteringen. Legg inn 1. april som startdato på permitteringen og 100% i kolonnen syk%.

Sykemeldingen vil videre håndteres mellom NAV og arbeidstaker, og arbeidstaker vil fortsette å få sykepenger fra NAV så lenge han/hun er sykmeldt. I tillegg vil den ansatte kunne søke om dagpenger dersom arbeidstakeren er mindre enn 50% sykemeldt. Så snart den ansatte er friskmeldt må han/hun søke dagpenger fra NAV. Arbeidstakeren må selv gi informasjon til NAV om han/hun er sykemeldt. 

Les forøvrig artikkelen fra vår juriske avdeling ang. rapportering av permitteringen her og info til arbeidstaker fra NAV her.

 

Skal arbeidsgiver sende inn inntektsmelding og skatteopplysninger ved permitteringer?

Nei, du skal ikke sende inntektsmelding. NAV henter selv inntektene den ansatte hadde siste 12 eller 36 avsluttende måneder før den ansatte søkte dagpenger, fra tidligere a-meldinger.

 

Skal jeg endre deltidsprosenten på arbeidsforholdet som følge av at de ansatte blir permittert?

Nei, deltidsprosenten på arbeidsforholdet skal kun endres dersom den ansatte faktisk går opp eller ned i stillingsprosent. Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt, dvs. at arbeidsforholdet består slik det er avtalt før permitteringsbehovet oppsto.

 

Hva skal rapporteres som første permitteringsdato under Fravær | Registrere fravær og ferie?

Det er første dag man blir permittert som skal innrapporteres, det vil si første dag i lønnspliktperioden for arbeidsgiver.

 

Jeg har registrert permittering tilbake i tid, må jeg også sende a-melding tilbake i tid? 

Nei, du trenger ikke sende a-melding tilbake i tid, det er godt nok at dette blir med i nyeste a-meldingsmåned. 

 

 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"