Mine områder
Hjelp

Slik rapporterer du permittering i a-meldingen

av Vanja Ramsrud (Oppdatert ‎03-05-2021 08:46 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Arbeidsgiver skal rapportere permittering i a-meldingen dersom ansatte midlertidig fritas fra arbeidsplikt. For å kunne permittere må det foreligge saklig grunn, som f.eks nødvendige kostnadsreduksjoner for bedriften, og behovet må være midlertidig.


Permittering skal oppgis i a-meldingen for alle ordinære og maritime arbeidsforhold når ansatte er permittert, og skal oppgis uansett lengde på permitteringen.

 

Start- og sluttdato for permittering

Permitteringen skal rapporteres for den kalendermåneden permitteringen gjelder.
Startdatoen for permitteringen skal gjentas i hver a-melding hele perioden permitteringen varer. Merk at arbeidsgivers lønnspliktdager inngår i permitteringsperioden.


Når permitteringen avsluttes skal det oppgis sluttdato. Hvis sluttdatoen er kjent kan den oppgis frem i tid, og må gjentas i alle a-meldinger frem til sluttdatoen inntreffer.

 

Permitteringsprosent

Permitteringsprosent skal oppgis i a-meldingen og tar utgangspunkt i hvor mange prosent permitteringen utgjør av den avtalte stillingsprosenten til den ansatte.

 

Eksempel:
Arbeidstaker er ansatt i en 50 prosent stilling, og blir permittert 50 prosent. I dette tilfellet skal arbeidsgiver oppgi 50 prosent som permitteringsprosent.

 

Arbeid i permitteringsperioden

Ved arbeid i permitteringsperioden, må det skilles på om arbeidet varer i mer eller mindre enn seks uker sammenhengende.


Det følger av hovedavtalen LO-NHO at sammenhengende arbeid hos permitterende arbeidsgiver i mer enn seks uker som hovedregel vil avbryte permitteringen. Ukene arbeidstakeren har vært i jobb skal da ikke telle med i permitteringsperioden som oppgis i a-meldingen.


Blir arbeidstaker etter avbruddet permittert på nytt, skal dette oppgis som ny permittering i a-meldingen.


Arbeid enkelte dager/uker som ikke har medført avbrudd i permitteringen teller med i den løpende permitteringsperioden. Det betyr at permitteringen verken skal opphøre eller graderes i slike perioder.

 

Permittering i kombinasjon med annet type fravær

Det følger av veiledning til a-meldingen at ferie, sykefravær, permisjon, streik og lockout ikke har noen innvirkning på hvordan du skal rapportere permittering i a-meldingen. Det betyr at permitteringen skal rapporteres som om de ansatte var på jobb.


Dersom arbeidstaker er i permisjon når vedkommende permitteres, skal permisjonen avsluttes.

 

Eksempel:
Arbeidstaker er i foreldrepermisjon med sluttdato 15. juli. I april blir arbeidstaker permittert med iverksettelsesdato 10. april. Permisjonen skal avsluttes med sluttdato 9. april, mens permittering skal oppgis med startdato 10. april.

 

Er arbeidstaker sykmeldt når permitteringen starter, skal arbeidsgiver her også oppgi startdato for permitteringen, som om den ansatte var i arbeid. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker er helt eller delvis sykmeldt.


Merk at det er arbeidstaker som har plikt til å informere NAV om endringer som kan ha betydning for den stønaden de mottar fra NAV.

 

Du kan lære mer om blant annet permittering og rapportering i a-meldingen på Lønnsforum vår 2020. Les mer om kurset her.

 

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"