Mine områder
Hjelp

Mamut klarer ikke koble seg til server fra arbeidsstasjon

20-06-2013 21:17 (Sist oppdatert 16-07-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7374 Visninger

Ved oppstart av Mamut skjer det ingenting en stund, og deretter kommer det en beskjed om at Mamut ikke får tak i spesifisert SQL-server. Dette kommer vanligvis av at SQL-serveren ikke er startet eller at det ikke er tilgang til den fra maskinen du sitter på.

 

Prøv dette:

1. Sjekk at Mamut forsøker å koble seg til korrekt server fra arbeidsstasjonen

 • Åpne Mamut.ini på arbeidsstasjonen.
  Denne finnes under C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut .
  Sjekk at servernavnet på linjen Server= peker til deres server.
  Dere kan sjekke serverens nettverksnavn ved å gå til den, høyreklikke på Min Datamaskin og velge Egenskaper. Dere finner så navnet enten direkte under egenskaper eller under fanen Datamaskinnavn.
  Dersom navn på server er tomt, slett Mamut.ini slik at en ny kan automatisk opprettes med korrekt informasjon ved oppstart av Mamut.
 • Sjekk at arbeidsstasjon og server er tilkoblet nettverket i samme arbeidsgruppe eller domene.
  Dere kan sjekke maskinenes nettverksnavn og arbeidsgruppe/domene ved å høyreklikke på Min Datamaskin og velge Egenskaper. Dere finner så navnet på domenet eller arbeidsgruppen enten direkte under egenskaper eller under fanen Datamaskinnavn.

2. Sjekk SQL-server

Sjekk at tjenesten kjører på server slik:

 1. Gå på maskinen som er server og inn på Start - Programmer - Microsoft SQL Server 2012/2014 - Configuration tools - SQL Server Configuration Manager.
 2. Gå inn på SQL Server Services.
 3. Finn SQL Server (MAMUT) (Hvis instansen dere har lagt Mamuts database på heter noe annet, skal dette stå i parentesen.)
 4. Høyreklikk på denne, og velg Start dersom den ikke kjører.
 5. Sjekk også at tjenesten SQL Browser kjører. Høyreklikk på denne, og velg Start dersom den ikke kjører.


Sjekk at SQL-instansen er satt opp med nettverksprotokoller slik:

 1. Gå inn på Start - Programmer - Microsoft SQL Server 2012/2014 - Configuration tools - SQL Server Configuration Manager.
 2. Gå inn på SQL Server Network Configuration og velg Protocols for MAMUT.
 3. Sjekk at protokollen TCP/IP er aktivert.

3. Sjekk brannmur

Hvis dere bruker Windows Firewall, så ligger denne også i kontrollpanelet. Hvis dere bruker en annen brannmur, må dere åpne denne slik dennes bruksanvisning beskriver.

En enkel test som kan gjøres med en gang er å skru av brannmur på server og så starte Mamut på klienten. Om Mamut da starter som den skal er brannmur på server årsaken til problemene.

I brannmuren på server skal dette legges inn med full tilgang:

 • Porten med navn SQL og nummer 1433.
 • Programmet sqlservr.exe som vanligvis er installert til enten
  C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MAMUT\MSSQL\Binn for SQL 2012
  eller
  C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MAMUT\MSSQL\Binn for SQL 2014
 • Programmet sqlbrowser.exe som vanligvis er installert til enten i
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\  
  eller i
  C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Shared 

Dersom man sitter i arbeidsgruppe-nettverk (Workgroup) bør man passe på at disse brannmur-reglene er satt på for både private og offentlige nettverk.


Sjekk brannmur på arbeidsstasjon:

Gå inn i brannmuren på maskinen. Hvis dere bruker Windows Firewall, så ligger denne i kontrollpanelet. Dersom dere bruker en annen brannmur, må den åpnes slik dennes bruksanvisningen beskriver. Legg til Mamut.exe med full tilgang til nettverket og Internett.

4. Legg inn Windows-brukeren som administrator på SQL-serveren

Se denne artikkelen.

 

5. Sjekk at det er mulig å koble til SQL-server på serveren via ODBC

Se denne artikkelen for detaljer.

6. Sjekk IP-adresse oppslag

Dersom tilkobling med ODBC feiler, sjekk at IP-adressen til server oppdages korrekt på arbeidsstasjonen. Dette gjøres ved å gå til server og åpne et kommandovindu. Gå til Start eller Start - Kjør og skriv inn CMD. I vinduet som kommer opp skriv så IPCONFIG og trykk [Enter]. Noter ned IP-adressen til serveren. Gå så til arbeidsstasjonen og åpne et kommanduvindu der også. Skriv så inn PING <navnet på server> og trykk [Enter]. Sjekk at IP-adressen som arbeidsstasjonen finner stemmer med den på server. Dersom arbeidsstasjonen finner feil adresse, er det feil på oppslag av slike adresser i nettverket og dette må løses av nettverksansvarlig.