avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Oppdateringslogg Total 2018

24-01-2019 11:44 (Sist oppdatert 16-05-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1559 Visninger

Total 2018 ble i år lansert i forskjellige utgaver slik som tidligere år.

Total Periode 2018 - Lansert 25. Oktober 2018
Total Aksjebok 2018 - Lansert 15. November 2018
Total Årsoppgjør 2018 -  Lansert 7.Desember 2018

Hver av disse utgivelsene inneholder tidligere utivelser innenfor samme år, slik at Total Årsoppgjør 2018 inneholder også Total Aksjebok 2018 og Total Periode 2018.
Total Årsoppgjør 2018 kan lastes ned her
Skal du installere Total Periode eller Aksjebok 2018 nå, bruker du Total Årsoppgjør linken.

Total oppdaterer kjøres på din pc ved å finne snarveien på ditt skrivebord eller søke den opp i din Windows. Den vil da laste ned alle endringene under markert med "Total oppdaterer" i kolonnen "Tilgjengelig" i oversikten. 

Linkoppdatering
er en fil tilgjengelig via en internett link som man laster ned, og kjører på datamaskinen der Total er installert.  En veiviser vil da komme som oppdaterer Total med alle endringer som er gjordt siden utgivelse av den aktuelle årsutgaven av Total.

OBS: Linkoppdateringen er den samme for alle endringer under, da den nyeste inneholder alle de tidligere forbedringene.


Endringslogg Total 2018:

Modul Beskrivelse Dato Tilgjengelig
Årsoppgjør

- RF-1113: Elektronisk søknad om utsettelse - Regnskapsfører/revisor - lagt til støtte for 2018
- RF-1114: Elektronisk søknad om utsettelse - Næringsdrivende - lagt til støtte for 2018

09/05/19 Total Oppdaterer / Linkoppdatering
Årsoppgjør

- RF-1030 Skattemelding: Justert visningstekst fra næringsdrivende til privatperson for enkelte konstellasjoner

29/04/19 Total Oppdaterer / Se linkoppdatering øverst
Årsoppgjør/Periode

- Xledger - Saldobalanseimport: Justering i forhold til endret API, samt fjernet sertifikat

12/04/19 Total OppdatererSe linkoppdatering øverst
Årsoppgjør

- RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue aksjer: Korrigert landkodeformat ved innsendelse til Altinn

09/04/19 Total OppdatererSe linkoppdatering øverst
Årsoppgjør

- RF-1219 Gevinst- og tapskonto: Fjernet melding vedrørende post 8285 i NO ifm næringsoppgave 5
- RF-1028 Skattemelding AS: Lagt til støtte for overstyring av post 476 Sum gjeld 
- RF-1315 Begrensing rentefradrag nærstående: Lineære avskrivninger tas nå med i post 515

01/04/19 Total OppdatererSe linkoppdatering øverst
Årsoppgjør

- RF-1030 Skattemelding:  Lagt til mulighet for 0-verdi i tillegg til verdiintervall
- RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue aksjer: Lagt til støtte for ektefelle i skjemasamling

27/03/19 Total OppdatererSe linkoppdatering øverst
Årsoppgjør

- UniEconomy: Saldobalanseimport - Endret ApiBaseUrl og AuthenticationUrl til å benytte https pga endringer i API
-Konsern: Endret variabel #KONSPERIODEFJOR# til 2017

25/03/19 Total OppdatererSe linkoppdatering øverst
Årsoppgjør

- RF-1030: Lagt til støtte for import av preutfylte data

21/03/19 Total Oppdaterer
Årsoppgjør

- RF-1028: Oppdatert verdsettingsrabatt post 506 
- RF-1368/RF-1233: Lagt til varselmelding om utdeling fra selskap (RF-1233) og faktisk bokført uttak (RF-1368) 

11/03/19 Total OppdatererSe linkoppdatering øverst
Årsoppgjør / Periode / Aksejbok

-Selskapstype: Lagt til støtte for organisasjonsform GFS (Gjensidig forsikringsselskap)
-Årsregnskap: Hvis kun tittelfelt for underskriftlinje er fylt ut skal ikke strek vises

- Rapport - Spesifikasjon av formue og gjeld: Lagt til verdi for konto 1117 Elektronisk utrustning i kraftforetak

-  Konsernbidrag: Justert avrundingforhold ifm systempostering gitt enkelte beløp for avsetning

- RF-1028: Fjernet kobling for R-verdi STD konto 1020 i post 419

- RF-1368: Justert fortegn for post 7098 og 7099 ifm summering av Andre driftskostnader
- UniEconomy: Ved saldobalanseimport utelates nå reskontro-kontoer som medførte 5-sifret kontoplan
- Skjemarettledninger: Alle rettledninger er nå oppdatert for 2018
- PDF-Generator: Justert PDF-utskrifter ifm default duplex printerinnstilling, slik at tomme sider ikke genereres

25.02.2019 Total OppdatererSe linkoppdatering øverst
Årsoppgjør -Støtte for innsendelse av skatteskjemaer for 2018 til Altinn
- Mamut Community: Lagt til link i klientregister vedrørende oppdateringer
- Avstemming formue: Lagt til verdier for konto 1000, 1030 og 1315 på linje "Formuesmessig verdi annen formue"
-Avstemming midlertidige forskjeller- hjelpeberegning: Lagt til støtte for salg av ikke avskrivbare driftmidler
-RF-1159: Automatisk overføring av verdier til RF-1030
- RF-1177: Endret fortegn ifm overføring av verdier til post 551
15/02/2019 Total OppdatererSe linkoppdatering øverst
Periode/
Webrapportering
Total Webrapportering: Migrere til ny løsning for autentisering i Microsoft Azure (Ver. 33.3.6971.15463) 01/02/2019 Total Oppdaterer /
Se linkoppdatering øverst
Aksjebok Kapitalnedsettelse pålydende hvis innbetalt aksjekapital er høyere enn gjeldende aksjekapital 01/02/2019 Total Oppdaterer /
Se linkoppdatering øverst
Periode

- Forsideinformasjon: Korrigert forhold ifm manglende opplysninger ved overføring til nytt år

28/01/2019 Total Oppdaterer /
Se linkoppdatering øverst
Årsoppgjør/
Aksjebok/

- Alle skatteskjemaer er nå oppdatert ihht Skatteetaten

- RF-1098: Oppdatert kalkulasjonsfaktor/beregnet kvadratmeterleie for 2018
- Avstemming: Korrigert differanse ifm R-verdi i NO 2 post 1313 og 1332
- Avstemming: Justert "Hjelp til avstemming" vedrørende skattemessig linjeære avskrivninger
- Kontrollutslag Altinn: Justert parametre i forbindelse med hendelse Sk.fri fusjon/fisjon mor
- Hendelse nyemisjon: Endret validering til å bruke 3 desimaler

- Import fra Tripletex oppdatert til å håndtere inntil 2000 klienter.
- Lagt til visning av versjonsnummer i dialogen "Om Total"

24/01/2019 Total Oppdaterer /
Se linkoppdatering øverst
Årsoppgjør/
Aksjebok
- Oppdatert skjerminsrente for aksjer og EKP for 2018 10/01/2019 Total Oppdaterer /
Se linkoppdatering øverst

Årsoppgjør/
Aksjebok

- Optimalsering av saldobalanse import fra E-Conomic
- Optimalsering av import av preutfylt aksjonæropplysninger ra Altinn
13/12/2018 Total Oppdaterer /
Se linkoppdatering øverst
Aksjebok - Opptatering av Altinnspesifikasjoner for innsending til Altinn (Gjelder spes. Aksjonærregisteroppgaven) 07/12/2018 Total Årsoppgjør 2018 InstallasjonBidragsytere
Høstkonferanse 2021