avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Oppdateringslogg Total 2020

08-12-2020 11:26 (Sist oppdatert 14-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1919 Visninger

Total 2020 blir i år lansert i forskjellige utgaver slik som tidligere år.

Total Periode 2020 - Lansert 23. Oktober 2020
Total Aksjebok 2020 - Lansert 20. November 2020
Total Årsoppgjør 2020 -  Lansert 8. Desember 2020

Total Årsoppgjør (inkluderer også Aksjebok og Periode 2020) kan lastes ned herfra:
https://cdl.mamut.com/bin/Total/2020/Total2020.exe 

 
Under er en oversikt over endringer, forbedringer og oppdateringer gjort for en, flere eller alle utgavene av Total 2020. Disse blir tilgjengelig via enten linkoppdatering og/eller Total oppdaterer.

Total oppdaterer kjøres på din pc ved å finne snarveien på ditt skrivebord eller søke den opp i din Windows. Den vil da laste ned alle endringene under markert med "Total oppdaterer" i kolonnen "Tilgjengelig" i oversikten. 

Linkoppdatering 
er en fil tilgjengelig via en internett link som man laster ned, og kjører på datamaskinen der Total er installert.  En veiviser vil da komme som oppdaterer Total med alle endringer som er gjordt siden utgivelse av den aktuelle årsutgaven av Total.

Nyeste versjon av Total 2020 er nå: 35.6.7905.14778
(Sjekkes når innlogget på en klient i Total under hjelp | Om Total )

Modul Beskrivelse Dato Tilgjengelig
Årsoppgjør Altinn: RR-0002 Årsregnskap: Korrigert regnskapslinjer for tilleggsutbytte/ekstraordinært utbytte 25.8.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Altinn: RR-0002 Årsregnskap: Justert kriteriet for maskinell/manuell behandling 25.8.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Lås/lås opp klient: Sperret mulighet for å benytte hurtigtast (Ctrl + S) når klient er låst 22.06.2020 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør RF-1030 Skattemelding: Gnr og Bnr blir nå overført fra RF-1189 Utleie av fast eiendom 05.05.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Kommuneliste: Oppdatert med korrekt kommunenr for 5058 Åfjord 05.05.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør  RF-1113: Elektronisk søknad om utsettelse - Regnskapsfører/revisor - lagt til støtte for 2020 05.05.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør RF-1114: Elektronisk søknad om utsettelse - Næringsdrivende - lagt til støtte for 2020 05.05.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
årsoppgjør RF-1084: Lagt til informasjons "i" post 110b 10 % ekstra avskrivning saldogruppe d 05.05.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør  RF-1084: Lagt til informasjons "i" post 110b 10 % ekstra avskrivning saldogruppe d 05.05.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Alle moduler Oppdatert versjonsnummer til 35.6 05.05.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør  RF-1028 Skattemelding: Fjernet konto 1576 Fordring på skatt fra post 406 Utestående fordringer 24.03.2021

Linkoppdatering

eller 

Total Oppdaterer

Årsoppgjør  RF-1315 Begrensning av rentefradrag: Lagt til støtte for automatisk overføring av fjorårsverdier 24.03.2021

Linkoppdatering

eller 

Total Oppdaterer


 

Årsoppgjør RF-1030 Skattemelding: Justering av verdsettelsesrabatt 24.03.2021

Linkoppdatering

eller 

Total Oppdaterer

Konsern Altinn: Årsregnskap - lagt til støtte for ny Altinn spesifikasjon 24.03.2021

Linkoppdatering

eller 

Total Oppdaterer

Årsoppgjør Notesenter: Notegrunnnlag "Konsern etc" - lagt til støtte for flere linjeoppføringer 08.03.2021

Linkoppdatering 

eller 

Total Oppdaterer

Årsoppgjør Altinn: Aksjenote - lagt til støtte for 0-verdier ifm innsendelse av avviklingsregnskap  08.03.2021

Linkoppdatering 

eller 

Total Oppdaterer

Årsoppgjør Avviklingsregnskap 2021: Lagt til støtte for overføring av nytt noteregime fra 2020 08.03.2021

Linkoppdatering 

eller 

Total Oppdaterer

Årsoppgjør Systempostering: Lagt til støtte for alternativ kobling for konto 2740 i næringsoppgaven 08.03.2021

Linkoppdatering 

eller 

Total Oppdaterer

Årsoppgjør Eierregister: Automatisk fjerning av "space" foran i felt for aksjonærnavn 08.03.2021

Linkoppdatering 

eller 

Total Oppdaterer

Årsoppgjør/Periode Uni Economy - saldobalanseimport: Husker nå verdi ved henting av ny token ID  08.03.2021

Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater

Årsoppgjør Støtte for innsendelse av skatteskjemaer for 2020 til Altinn
16.02.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Årsrullering: Robustifisert løsning i tilfeller med "udefinert" aksjeklasse
16.02.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Notesenter: Fravalg revisjon - lagt til tekst vedrørende "Årsregnskap utarbeidet av ARF" 16.02.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Notesenter: Aksjonærnote - lagt til linje for "Andre aksjonærer" hvis flere enn 25 aksjonærer 08.02.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Formuesavstemming: Korrigert feltet "Annet" til å være grønt for manuell utligning 08.02.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Notesenter: Aksjonærnote - lagt til støtte for høyere presisjonsberegning av pålydende 26.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør RF-1098: Oppdatert faktorer for beregning av verdi for ikke-utleid næringseiendom 26.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Alle moduler Klientregister: Lagt til støtte for å håndtere "space" i mappenavn/filsti 21.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør/Periode Visma .net Financials - saldobalanseimport: Lagt til støtte for ny versjon av API 21.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Aksjebok Forhøydelse av aksjekapital ved økning av pålydende - korrigert hendelsesutfylling for aksjonærer med fordeling 0 21.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Notesenter: Revisjonsnote - avrundet beløp til hele kroner 21.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Notesenter: Aksjonærnote - korrigert visning av pålydende ved innstilling "Vis tusenskilletegn med punktum" 21.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Notesenter: Aksjonærnote - redusert antall desimaler for eierandel fra 3 til 2 ved innsendelse til Altinn 21.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Notesenter: Aksjonærnote - automatisk overføring av roller fra eierregister 21.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Noter: Automatisk opprettelse av aksjenote ved manuell utfylling av aksjonæropplysninger 21.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Aksjebok Tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital: Korrigert reduksjon av aksjeskapital hvor aksjonær eier flere aksjeklasser
11.01.2021
Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør/Periode Xledger - saldobalanseimport: Justeringer i forbindelse med endringer i leverandørens Web API
11.01.2021
Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør RF-1098: Oppdatert kalkulasjonsfaktor for 2020. OBS! Skatteetaten har ennå ikke ferdigstilt faktorer for beregning av verdi for ikke-utleid næringseiendom (RF-1098). Disse faktorene er derfor ikke oppdatert i denne versjonen av Total. 08.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Altinn: RR-0002 Årsregnskap - oppdatert skjemaspesifikasjoner fra Brønnøysundregistrene 08.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Altinn: RR-0002 Årsregnskap - lagt til støtte for 0-verdi i felt for "Antall årsverk" 08.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Noter: Informasjonsdialog - lagt til støtte for stor skrift

08.01.2021

Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Noter: Korrigert teksten i revisjonsnoten ved fravalg revisjon 08.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør/Aksjebok Skjermingsrente 2020: Oppdatert for aksjer og enkeltpersonforetak 08.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater
Årsoppgjør Tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital: Korrigert reduksjon av aksjeskapital hvor aksjonær eier flere aksjeklasser 08.01.2021 Linkoppdatering
Eller
Total Oppdater