Mine områder
Hjelp

Oppdateringslogg Total 2021

15-10-2021 11:18 (Sist oppdatert 15-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2671 Visninger

Total 2021 blir i år lansert i forskjellige utgaver slik som tidligere år.

Total Periode 2021 - Lansert 22. Oktober 2021
Total Aksjebok 2021 - Lansert 19. November 2021
Total Årsoppgjør 2021 -  Lansert 7. Desember 2021

Klikk her for å laste ned Total 2021

Linken inkluderer Total Årsoppgjør 2021, Total Aksjebok 2021 og Total Periode 2021

Under er en oversikt over endringer, forbedringer og oppdateringer gjort for en, flere eller alle utgavene av Total 2021. Disse blir tilgjengelig via enten linkoppdatering og/eller Total oppdaterer.

Total oppdaterer kjøres på din pc ved å finne snarveien på ditt skrivebord eller søke den opp i din Windows. Den vil da laste ned alle endringene du finner i denne artikkelen under "Total Oppdaterer".

Linkoppdatering 
er en fil tilgjengelig via en internett link som man laster ned, og kjører på datamaskinen der Total er installert.  En veiviser vil da komme som oppdaterer Total med alle (!) endringer som er gjort siden utgivelse av den aktuelle årsutgaven av Total. Denne vil alltid inkludere alt Total Oppdaterer gjør, samt evt nye endringer som ikke ennå er tilgjengelig via Total Oppdaterer.

 

Nyeste versjon av total er 36.5.8131.12995

 

Linkoppdatering

Klikk her for å laste ned linkoppdatering

Utgivelsesdato: 15.09.2022

 

OBS: Linkoppdateringen inneholder også alle endringer listet opp under Total Oppdaterer!

Modul Beskrivelse
Årsoppgjør/Periode 24SevenOffice: Lagt til støtte for import via HTTPS
Årsoppgjør/Periode Tripletex: Korrigert import for å ta med postering ført siste dag i perioden
Årsoppgør Konsernbidrag - Endret logikk i forbindelse med mottatt konsernbidrag etter kostmetoden

Total Oppdaterer

(Inkluderer også alle endringer lengre ned på siden fra den 13/1 og 16/2)

 

Utgivelsesdato: 21.03.2022

Modul Beskrivelse
Årsoppgør RF-1113: Elektronisk søknad om utsettelse - Regnskapsfører/revisor - lagt til støtte for 2020
Årsoppgør RF-1114: Elektronisk søknad om utsettelse - Næringsdrivende - lagt til støtte for 2020
Årsoppgør RF-1030: Støtte for import av preutfylt skattemelding
Årsoppgjør Konsernbidrag: Justert differanse i forbindelse med finansskatt
Årsoppgjør/Periode eAccounting-import: Endret redirect url pga av endringer i eAccounting/Visma online
Årsoppgjør Notesenter: Konsernnote - fjernet "kodeord" hvis datter var utelatt og manglet info om morselskap
Årsoppgjør Notesenter: Justert notenummerhåndtering ved overstyrt note
Årsoppgjør Altinn: Noter - lagt til støtte for automatisk utfylling av "Antall årsverk" når notesenter ikke er i bruk
Årsoppgjør/Periode Tripletex-import: Oppdatert linker til brukerveiledning

 

Utgivelsesdato: 16.02.2022

(Inkluderer også alle endringer lengre ned på siden fra den 13/1)

Årsoppgjør Støtte for innsendelse av skatteskjemaer for 2021 til Altinn
Årsoppgjør Skjemarettledninger: Oppdatert for 2021
Periode Webrapportering: Lag til støtte for håndtering av nye kundenummer med færre enn 7 siffer
Aksjebok SIN: Robustifisert kode i forbindelse med redigering av hendelser
Årsoppgjør
RF-1098 Ikke-utleid næringseiendom: Oppdatert næringssjablong pga nye verdier fra Skatteetaten
Årsoppgjør RF-1086U: Lagt til maskering av fødselsnummer basert på valg i utskriftsdialogen
Årsoppgjør Notesenter: Lagt til støtte for konsernnote basert på det nye noteregimet i Regnskapsregisteret
Aksjebok Tilbakebetaling av aksjonærlån:  Aksjekapitalen i post 5 blir ikke lenger påvirket
Årsoppgjør
Notesenter: Anleggsmidler - korrigert fortegn for linjen "Avgang i året"
Årsoppgjør Notesenter: Beholdning av egne aksjer - justert opptegning av note ved kun Avhendelse


Utgivelsesdato: 13.01.2022

Modul Beskrivelse
Årsoppgjør RF-1098: Oppdatert kalkulasjonsfaktor for 2021
Årsoppgjør RF-1028: Lagt til svaralternativer for støtteordning
Årsoppgjør / aksjebok Skjermingsrente 2021: Oppdatert for aksjer og enkeltpersonforetak
Aksjebok Justert aksjeinnskudd i oppstartselskap til 5.000.000 ifm stiftelse/nyemisjon
Årsoppgjør / Aksjebok Forbedret Oppslag Brønnøysund: Vasket bort ugyldige tegn i org.nr og byttet URL til https
Årsoppgjør Overføring nytt år: Melding "Overføring feilet" ved overføring av klient med manuell note

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"