Mine områder
Hjelp

Brukertips i Total Årsoppgjør

Sorter etter:
Får du feilmelding ved start av anleggsregisteret, lønn, kundefordringer, varer eller enkelte veivisere ved import av saldobalanse, og dette fungerte fint i Total 2020, er det store sjanser for at understående løser det om du samtidig kjører Total på en terminalserver.   Total har historisk sett benyttet Internet Explorer (IE) til å presentere enkelte deler av programmet, slik som anleggsregisteret og lønnsmodulen.  Men IE er gammelt og vil i løpet av 2022 ikke lengre supporteres av Microsoft. Derfor har vi i Total 2021/2022 byttet til en ny løsning som heter EDGE Webview 2. Ved installasjon av Total 2021 vil denne følge med, og brukeren skal ikke merke noe forskjell. Men på terminal server, kan det være denne ikke blir installert korrekt siden det er "noe ekstra" eller at det er nødvendig å installere det på mer enn en server når terminal server oppsettet tilsier det.  Har man ikke denne installert på den serveren brukeren forsøker å starte tidligere nevnte moduler i Total fra, får man en feilmelding.   Gjør dette for å løse problemet: (Merk at dette gjøres normalt sett av Terminalserver/ASP leverandør eller administrator) Gå til følgende link: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/  Nederst på siden under "Evergreen Standalone Installer" finner du tre nedlastings alternativer. Det er x86 eller x64 du bruker avhengig av om det skal installeres på en 32 bits eller 64 bits Windows installasjon. Når det er gjort bør de nevnte modulene i Total fungere igjen.
Vis hele artikkelen
28-10-2021 14:48 (Sist oppdatert 07-09-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 814 Visninger
Ser det ca slik ut som over, så er det under løsningen:     Klikk på linken nedenfor for å navigere til Microsoft sitt løsningsforslag. Du skal navigere deg ned til seksjonen som heter “resolution” https://support.microsoft.com/en-gb/topic/kb5022083-change-in-how-wpf-based-applications -render-xps-documents-a4ae4fa4-bc58-4c37-acdd-5eebc4e34556     Lokaliser din maskintype i tabellen nede på siden. Tabellen inneholder mer enn det som er synlig i skjermbildet nedenfor og inneholder både Windows 10, Windows 11 og serveroperativsystemer:   Klikk på oppføringen “Catalog” bak oppføringen som gjelder for din maskin. Du får da frem en oversikt over filoppdateringer. Maskinens operativsystemversjon avgjør hvilken som skal kjøres: Last ned og kjør oppdateringen. Du må kjøre omstart av maskinen for å få effekt av endringen. Vedlagt er også løsningsforslaget i PDF form.
Vis hele artikkelen
09-02-2023 14:53 (Sist oppdatert 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 975 Visninger
Det er avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. Tror det skyldes avskrivning på anleggsmidler. Jeg er ikke sikker på hvordan dette skal håndteres.
Vis hele artikkelen
19-09-2016 21:22 (Sist oppdatert 10-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5670 Visninger
Total 2021 blir i år lansert i forskjellige utgaver slik som tidligere år. Total Periode 2021 - Lansert 22. Oktober 2021 Total Aksjebok 2021 - Lansert 19. November 2021 Total Årsoppgjør 2021 -  Lansert 7. Desember 2021 Klikk her for å laste ned Total 2021 Linken inkluderer Total Årsoppgjør 2021, Total Aksjebok 2021 og Total Periode 2021 Under er en oversikt over endringer, forbedringer og oppdateringer gjort for en, flere eller alle utgavene av Total 2021. Disse blir tilgjengelig via enten linkoppdatering og/eller Total oppdaterer. Total oppdaterer kjøres på din pc ved å finne snarveien på ditt skrivebord eller søke den opp i din Windows. Den vil da laste ned alle endringene du finner i denne artikkelen under "Total Oppdaterer". Linkoppdatering er en fil tilgjengelig via en internett link som man laster ned, og kjører på datamaskinen der Total er installert.  En veiviser vil da komme som oppdaterer Total med alle (!) endringer som er gjort siden utgivelse av den aktuelle årsutgaven av Total. Denne vil alltid inkludere alt Total Oppdaterer gjør, samt evt nye endringer som ikke ennå er tilgjengelig via Total Oppdaterer.   Nyeste versjon av total er 36.5.8131.12995   Linkoppdatering Klikk her for å laste ned linkoppdatering Utgivelsesdato: 15.09.2022   OBS: Linkoppdateringen inneholder også alle endringer listet opp under Total Oppdaterer! Modul Beskrivelse Årsoppgjør/Periode 24SevenOffice: Lagt til støtte for import via HTTPS Årsoppgjør/Periode Tripletex: Korrigert import for å ta med postering ført siste dag i perioden Årsoppgør Konsernbidrag - Endret logikk i forbindelse med mottatt konsernbidrag etter kostmetoden Total Oppdaterer (Inkluderer også alle endringer lengre ned på siden fra den 13/1 og 16/2)   Utgivelsesdato: 21.03.2022 Modul Beskrivelse Årsoppgør RF-1113: Elektronisk søknad om utsettelse - Regnskapsfører/revisor - lagt til støtte for 2020 Årsoppgør RF-1114: Elektronisk søknad om utsettelse - Næringsdrivende - lagt til støtte for 2020 Årsoppgør RF-1030: Støtte for import av preutfylt skattemelding Årsoppgjør Konsernbidrag: Justert differanse i forbindelse med finansskatt Årsoppgjør/Periode eAccounting-import: Endret redirect url pga av endringer i eAccounting/Visma online Årsoppgjør Notesenter: Konsernnote - fjernet "kodeord" hvis datter var utelatt og manglet info om morselskap Årsoppgjør Notesenter: Justert notenummerhåndtering ved overstyrt note Årsoppgjør Altinn: Noter - lagt til støtte for automatisk utfylling av "Antall årsverk" når notesenter ikke er i bruk Årsoppgjør/Periode Tripletex-import: Oppdatert linker til brukerveiledning   Utgivelsesdato: 16.02.2022 (Inkluderer også alle endringer lengre ned på siden fra den 13/1) Årsoppgjør Støtte for innsendelse av skatteskjemaer for 2021 til Altinn Årsoppgjør Skjemarettledninger: Oppdatert for 2021 Periode Webrapportering: Lag til støtte for håndtering av nye kundenummer med færre enn 7 siffer Aksjebok SIN: Robustifisert kode i forbindelse med redigering av hendelser Årsoppgjør RF-1098 Ikke-utleid næringseiendom: Oppdatert næringssjablong pga nye verdier fra Skatteetaten Årsoppgjør RF-1086U: Lagt til maskering av fødselsnummer basert på valg i utskriftsdialogen Årsoppgjør Notesenter: Lagt til støtte for konsernnote basert på det nye noteregimet i Regnskapsregisteret Aksjebok Tilbakebetaling av aksjonærlån:  Aksjekapitalen i post 5 blir ikke lenger påvirket Årsoppgjør Notesenter: Anleggsmidler - korrigert fortegn for linjen "Avgang i året" Årsoppgjør Notesenter: Beholdning av egne aksjer - justert opptegning av note ved kun Avhendelse Utgivelsesdato: 13.01.2022 Modul Beskrivelse Årsoppgjør RF-1098: Oppdatert kalkulasjonsfaktor for 2021 Årsoppgjør RF-1028: Lagt til svaralternativer for støtteordning Årsoppgjør / aksjebok Skjermingsrente 2021: Oppdatert for aksjer og enkeltpersonforetak Aksjebok Justert aksjeinnskudd i oppstartselskap til 5.000.000 ifm stiftelse/nyemisjon Årsoppgjør / Aksjebok Forbedret Oppslag Brønnøysund: Vasket bort ugyldige tegn i org.nr og byttet URL til https Årsoppgjør Overføring nytt år: Melding "Overføring feilet" ved overføring av klient med manuell note  
Vis hele artikkelen
15-10-2021 11:18 (Sist oppdatert 15-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2671 Visninger
Her vises hvordan du sender inn en supporthenvendelse med bilde.
Vis hele artikkelen
17-12-2021 18:25
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 700 Visninger
Oppdatering feilet ved start av klient i Total 2021 I 2020 ble det gjort store endringer på notekravet, og Total sitt notesenter måtte tilpasses en hel del. Vi oppdaget kort tid etter lansering av Total 2021 at visse manuelle noter lagd i 2020 ikke lot seg overføre på korrekt vis til Total 2021.  Dermed kunne man oppleve at overføringen feilet. Denne svakheten fikset vi kort tid etter at feilen ble oppdaget. Løsningen er å oppdatere til nyeste utgave. Se linker under.   Last ned og installer enten fullversjonen av Total ved å klikke her eller last ned og kjør denne oppdateringslinken OBS: Total Oppdater inneholder per i dag ikke denne endringen.    Merk at hvis oppdateringen feiler tross overstående oppdatering, kan det være noe galt med den aktuelle klienten.  Ta en sikkerhetskopi av klient i klientregisteret, og legg ved som vedlegg i en epost du sender til support.total@visma.com med tilhørende feilbeskrivelse. Så ser vi på det så raskt vi kan.    Følg også med på fremtidige oppdateringer/endringer/rettelser i Total 2021 her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Oppdateringslogg-Total-2021/ta-p/412431  
Vis hele artikkelen
15-12-2021 12:18 (Sist oppdatert 16-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 532 Visninger
Denne feilmeldingen er av datateknisk art og indikerer at en forsendelse bruker den samme identifikatoren som en tidligere innsendelse.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:29 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 996 Visninger
Fødselsnummeret som ble forsøkt benyttet ved signering eksisterer ikke hos altinn. Kontroller at fødselsnummeret er korrekt og forsøk ny innsendelse.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:41 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1034 Visninger
Forsendelsen det forespørres etter eksisterer ikke på altinn-portalen. Forekommer sjelden, men kan oppstå i tilfeller hvor man spør etter informasjon om en forsendelse som er slettet på portalen.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:30 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1031 Visninger
En uspesifisert feil har oppstått. Feilmeldingen kan komme i forbindelse med innsendelse til altinn og en uventet situasjon oppstår under overføringen, eller at altinn har problemer med å behandle forsendelsen.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:32 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1032 Visninger
Fødselsnummeret som ble forsøkt benyttet ved signering fra Total har ikke rettighet til å signere forsendelsen som sendes inn.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:50 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1111 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan løse rettighetsproblemer som kan oppstå under oppstart av Total-programmer på datamaskiner som kjører delte programinstallasjoner.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 17:45 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1119 Visninger
Forsendelsen har ikke gyldig format, og er derfor avvist.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:26 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1055 Visninger
I denne ANS-klienten har jeg registrert sum kontantuttak (konto 2061) til deltakerne i post 201 under fane Utbetalinger i Eierregisteret, slik at kontantuttaket skal fremkomme korrekt i RF-1233. Når jeg deretter går til næringsoppgaven, fremkommer det en melding nederst i skjermbildet om at det er avvik mellom RF-1233 (post 201/203) og RF-1175 (post 2079). Hvorfor?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:55 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1167 Visninger
PIN-koden som ble benyttet er enten feil eller så er det ingen pinkoder tilgjengelig.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:48 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1211 Visninger
Den angitte fagsystemID og passord har ikke rettighet til å sende inn for denne klienten.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:23 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1059 Visninger
Det vises feil beløp i regnskapet vedrørende bokførte avskrivninger. Vi benytter anleggsregisteret, og har huket av for å bokføre avskrivninger derfra. Det er ikke bokført avskrivninger i importert saldobalanse. Hvorfor er det ikke samsvar mellom avskrivningene i anleggsregisteret og regnskapet?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:49 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1274 Visninger
Feilmeldingen kan komme hvis man forsøker å signere en forsendelse samtidig med innsendelse fra Total. FagsystemID’en som benyttes er da ikke ”aktivert” for signering. Du må gi tillatelse til at signering skal kunne utføres fra Total.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:36 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1343 Visninger
Under seksjonen «Utregning av skattemessig verdi på fordringer» får jeg feil beløp i konstaterte tap på kundefordringer, noe som igjen medfører feil beløp i feltet for skattemessig nedskrivning. Hvordan kan jeg korrigere dette?
Vis hele artikkelen
03-12-2015 23:58 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1535 Visninger
Bakgrunn: Total har behov for å kommunisere med Internett i forskjellige sammenhenger. 
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:18 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1141 Visninger
Kategorier