avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Master Data Management (MDM)

22-01-2021 08:36 (Sist oppdatert 25-01-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 512 Visninger

Master Data Management benyttes i all hovedsak for å sende informasjon om ansvarsenheter, kontoplan o.l til Visma.net. Informasjonen som sendes via MDM kan benyttes på tvers av visma.net tjenester.

 

Komme i gang med MDM

For å komme i gang med MDM er følgende punkter viktig å sjekke:

 • Orgnr og landnr må være likt i Visma Business, Visma Document Center og visma.net
 • ISO kode i Landtabellen må også være riktig, denne må stå til: NO

Ofte ved feilsøking er det ikke korrekt utfylt ISO-kode i Landtabellen, og dette må korrigeres før ny eksport og kobling opprettes:

2021-01-21_15-58-02.png

 

 • Land nr og orgnr må også fylles ut i Bedriftstabellen: 

 

2021-01-21_15-59-42.png

 • Eksporter/oppdater bedrift (Bedriftsopplysninger, behandling ”Aktiver visma.net”).
  • Kolonne “Visma.net bedrifts-ID” i Bedriftstabellen fylles ut
  • Opprettes kobling mot VB applikasjon i visma.net2021-01-21_16-03-33.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Unnta data fra MDM og send på nytt

Dersom visse opplysninger ikke skal sendes til MDM kan dette unntas i Bedriftsopplysninger og hent opp kolonnen «Unnta fra Master Data Management»:

Her kan du huke av for opplysninger du ikke ønsker å overføre:

yyy.png

 

Aktiver MDM fra Visma Business

Fra tabellen Bedrift kan du søke opp klienten du ønsker å aktivere MDM for, høyreklikk på klienten og velg «Aktiver Master Data Management».

ppp.png

 

Kontroller status for synkronisering

Viktige tabeller som er involvert:

Visma.net-Status

SyncEngine kontrollinformasjon

SyncEngine Meta Information

 

Gå inn i Tabeller/Felles/Integrasjoner/SyncEngine kontrollinformation

sss.png

 

Kolonne Master Data Management datatype

Det er 6 data typer som overføres til Visma.net. Dobbeltklikk i kolonnen for å se hvilke:

iii.png

 

Kolonne Master Data Management behandling

Data er ikke overført så lenge det finnes en verdi i denne kolonnen.

ooo.png

 

Kolonne Master Data Management snapshot id

Tall i denne kolonnen viser hvor mange ganger data har blitt overført til visma.net.

For å se detaljer om hvilke data som er blitt overført til visma.net gå inn på Tabeller/Felles/Integrasjoner/SyncEngine META information

1.png

 

I eksempelet nedenfor har vi søkt etter data type 3 Hovedbok. Kolonne «Fremmednøkkel Heltall» viser hvilke hovedbokskonti som er blitt overført.

2.png

Kolonne Master Data Management status – viser status på overføring. Dersom det finnes en verdi i denne kolonnen, betyr det at enten systemet fortsatt jobber med  å synkronisere data eller at feil har oppstått. Dobbeltklikk i kolonnen for å se detaljene på status.

 

Indikasjon på at data er overført til visma.net uten feil:

Tabell SyncEngine kontrollinformation

 • Du har fått en verdi i kolonne MDM snapshot ID og kolonne MDM behandling er tom

Tabell SyncEngine META information

 • Du har fått en verdi i kolonne MDM synk. Versjonsnr. og kolonne MDM status er tom

Har du fått feil i en av tabellene, kan du prøve å sende data på nytt. For å sende data på nytt, i tabellen SyncEngine kontrollinformation, velg data type som har feilet, høyreklikk og velg Behandling/Send på nytt til MDM.

Dersom dette ikke løser problemet bør du se etter feilmeldinger i SyncEngine loggen.

 

Visma.net status på tvers av klienter

Gå til Tabeller/Felles/Intergasjoner/Visma.net status

3.png

 

Hvem er master for MDM?

Det kan kun være èn master for MDM. Både Visma Lønn og Visma Business kan være master for sending av Master Data Management, men det er viktig at kun en av systemene er master. Det vil si at data kun skal vedlikeholdes i et system, og kun sendes fra et system. Ofte hvis man bruker feil master for å sende MDM vil ikke data synkroniseres slik som ønsket, og det vil da være behov for å endre master for sending av data. For å finne hvilket system som er eier – kontakt support.

 

Tjenester innvolvert i Master Data Management: 

 • VismaCloudGateway
 • VismaBusinessHostODMessageQueue
 • VismaBusinessServicesHostSyncEngine

4.png

 

 • Kjør Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe
  • Sjekk adresse i systemopplysninger og i Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe.config
  • Visma.Services.OPGateway.OPGatewayService.exe.Config - "LocalInstall" value="0"

5.png

 

 • Kjør Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe
  • Sjekk adresse i systemopplysninger og i Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe.config
  • Visma.Services.OPGateway.OPGatewayService.exe.Config - "LocalInstall" value="0"

7.pngMDM – sjekkpunkter ved feilsøk

 

Er det korrekt organisasjonsnummer i Visma Business og Visma.net? Disse må samsvare

 • Aktuelle tjenester står til “Running”
 • Kobling mellom VB og visma.net er opprettet
  • I Visma.net, under Settings/Integrert bedrifter
 • Ingen dublikater med samme organisasjonsnr i Visma.net
 • Likt antall rader i tabell “METAInformation” og i aktuell datatabell
  • Ved inkonsistens: 
   • Send data på nytt til MDM. Dette gjøres fra tabellen SyncEngineKontrollInformation, via behandlingsmeny «Send på nytt til Master Data Management».
  • Se for feilmeldinger i Visma.BusinessHost.SyncEngineService.exe
  • På aktuell datatype sjekk format og collation i SQL. Kolonner skal ha desimalformat. Hvis format avvikler, kontakt support for script.

MDM  - kjente problemstillinger

 • “Incoming snapshot id is larger than…”
  • Løsning: Send på nytt til MDM
 • “Total count of entities is different than count of id’s”
  • Løsning: Send på nytt til MDM
 • “Invalid XML exception”
  • Eksporter tabelldata til en tekstfil og bruk Notepad++ og søk etter verdi “x0”
 • “Found entities with a same public id’s”
  • Rydde opp i tabell “SyncEngine Meta Information” ved å utelate data fra MDM i Bedriftsopplysninger. Legge data tilbake og synkronisere de på nytt.
 • “Application instances mismatch”
  • Løsning: Sammenlign servernavn i register og ODBC

 

 • Collation 
  • Løsning: collation må være lik på vbsys og klientbase før VB v12.10.1
 • Bruk av “Felles tabeller”
  • Løsning: MDM må aktiveres på master klienten
  • Slår du av bruk av “Felles tabeller” - husk å gjenopprette triggere (egen behandlingsmeny i Bedriftstabellen)
  • Feil kolonneformat
 • Kolonner skal ha “decimal” format.

Vær oppmerksom ved sending av slettemelding og resending av data til MDM vil det ta tid før alt er synlig i visma.net. Tidsbruk vil være avhengig av datamengden som sendes.

 

 

Ofte stilte spørsmål:

«Vi opplever at hovedbokskontoer og ansvarsenheter ikke synkroniseres»

Dette tyder på at koblingen ikke lenger eksisterer, og det vil være behov for å aktivere MDM på nytt.

Følgende kan da gjøres:

 

Aktiver Visma.net fra Bedriftsopplysninger:

2021-01-21_16-19-03.png

 

Gå til bedriftslisten, og skru av krysset for Mastardata aktivt i bedriftsbehandling :

9.png

 

Høyreklikk på bedriften og vel aktivere MDM :

10.png

 

Gå til synkengine kontrollinformasjon, og send alt på nytt :

11.png

 

Gå til syncengine metainformasjon, marker alt og send på nytt :

12.png

 

**En hurtig løsning kan være dersom kontakten med MDM tjenesten ikke er tilstede: deaktiver MDM og aktivere på nytt i Visma.net.

Aktuelt brukertips