Mine områder
Hjelp

SAF-T

23-02-2021 15:52 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2686 Visninger

Vedr spørsmål om hvilken versjon av Visma Business man må ha for å kunne levere nødvendig informasjon i SAF-T-format til Skatteetaten. SAF-T blir som kjent obligatorisk ved bokettersyn for transaksjoner registrert etter 1/1 2020. 

 

 • Vi har kun eksport av saf-t fil, dessverre ikke laget en import av saf-t til Visma Business
 • ISO-koder anbefales å være oppdatert i valutatabellen, med 3 lengdesiffer. I eldre versjoner i VB har det hendt at en har kopiert ISO-kode fra landtabellen, og disse inneholder kun 2 bokstaver.
 • Skatteetaten tilbyr systemleverandører eller andre som utvikler løsning for å støtte SAF-T formatene, å delta på test via Altinn.

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/...

 

 

Vi anbefaler at du kjører siste versjon vedr saf-t, da det er en del endringer. Dette er noen av endringene som ligger i versjonene:

 

Versjon 16.01:

Delt eksportfil for SAF-T hvis antall transaksjoner er svært høyt

Under behandlingsvalget Eksporter SAF-T er det lagt til alternativ for Eksporter grunndata og hver periodes transaksjoner i separate filer. Velges dette opprettes det én XML-fil med grunndata og 12 XML-filer med overskrift og hovedbokstransaksjoner.

 

Merk: Dette alternativet skal brukes av selskap med store datamengder der xml-filen blir større enn 2 GB hvis den eksporeres i en fil, fordi skattemyndighetene ikke kan håndtere filer som er større en 2 GB

 • Utelat: Grunndata – utelater grunndata fra XML-filen
 • Utelat: Hovedbokstransaksjoner – utelater hovedbokstransaksjonene fra XML-filen.

 

Versjon 16.0

Justert utlegg av data

 • Bokstavene «MVA» legges ikke lenger ut i taggen <TacRegistration>

 

Versjon 15.10.1:

Bilag uten Bilagsart

Et problem ved eksport av bilag uten bilagsart har blitt løst.

 

 • Bilag anbefales å oppdateres med bilagsart, ved ikke angitt bilagsart ved bokføring tildeles automatisk bilagsart = 0 og denne finnes ikke i Masterdata. Dette kan for eksempeloppstå ved en filimport hvor bilagsart ikke er satt

 

Mva-beløp

Fordeling av mva-beløp mellom transaksjoner kunne i noen tilfeller bli feil. Dette   er nå løst.

 • Et litt smalt scenario i utfordringene rundt akkumulerte transaksjoner - når vi splitter det akkumulerte ut igjen på separate poster fant de en feil når det i samme journal var flere ordre med flere mva-satser innen hver ordre.
  -

Versjon 15.10

 

Automatisk genererte transaksjoner

Det er to oppsett i systemet som kan forårsake akkumulering av transaksjoner i tabellen Hovedbokstransaksjon, som kommer i konflikt med SAF-T-formatet. Disse to parametere i tabellen Bedriftsopplysninger blir endret under oppgraderingen av bedriftsdatabasene:

 • Aut.gen.trans.beh. settes til 2 - Produseres fortløpende (anbefalt).
 • Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) i Regnskapsbehandl. aktiveres.

Med innstillingene satt som beskrevet over, vil all informasjon som kreves av SAF-T-formatet være tilgjengelig for hver transaksjon.

Denne har ikke tilbakevirkende kraft, denne blir satt under oppgradering – men anbefaler at denne blir satt evt også før oppgradering

 

 

Versjon 15.01

Behandlingsvalget Eksporter SAF-T

Behandlingsvalget Eksporter SAF-T har blitt flyttet fra tabellen Bedrift til tabellen Bedriftsopplysninger.

 

Oppdatert felt-mapping

Mapping har blitt oppdatert for følgende tagger i filen:

 • <GLPosting date> - Valuteringsdato (tidligere Opprettet dato)
 • <JournalID> - Bilagsjour.nr (tidligere "A")

 

Versjon 15.0

Avrunding av strengverdier

For å oppfylle spesifikasjonene for maksimal strenglengde for data eksportert til SAF-T, vil følgende datatyper avrundes på følgende måte:

 • Kode: 9 tegn
 • Kort tekst: 18 tegn
 • Medium tekst 1: 35 tegn
 • Medium tekst 2: 70 tegn
 • Lang tekst: 256 tegn
 • ISO-landskode: 2 tegn
 • ISO-valutakode: 3 tegn

SAF-T XML-fil, format

Den eksporterte XML-filen ble ikke korrekt lagret i UTF-8-format. Dette er nå løst.

 

Det er noen som har fått feilmelding på ugyldige verdier i xml filen - "Invalid character in the given encoding.." Løsningen er da å lagre filen som utf-8 format, åpne filen i notepad+ og gjøre endringene

 

Generelt kan det feile på bruk i _ (understrek). Dette kan evt scriptes vekk. Vi har oppdaget at dette kan være satt på aktører, og filen kan feile her.

 

 

Versjon 14.10.1

Oppdatert fil for standardkontoer

Skatteetaten har oppdatert filen for standardkontoer som benyttes i SAF-T. En oppdatert Standard_account.txt er inkludert i denne versjonen og kan importeres til tabellen Standardkonto.

 

Oppdatert til AuditFileVersion 1.10

SAF-T AuditFileVersion har blitt oppdatert til ver 1.10.

 

Filtrering av data

Det er nå mulig å filtrere vekk Kundenr, Lev.nr og Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 12 uten data fra eksporten til SAF-T.

 

Versjon 14.10.0

XML-elementet NumberOfEntries (<n1:NumberOfEntries>)

XML-filen som ble produsert av Eksporter SAF-T, viste antall Hovedbokstransaksjon i stedet for antall Bilag. Dette er nå løst.

Utelatte XML-elementer

Eksporter SAF-T eksporterte ikke XML-elementene GroupingCategory (<n1:GroupingCategory>) og GroupingCode (<n1:GroupingCode>). Dette er nå løst.

Overflødige forekomster av XML-elementene CustomerID og SupplierID

Eksporter SAF-T eksporterte XML-elementene CustomerID (<n1:CustomerID>) og SupplierID (<n1:SupplierID>) i linjene (<n1:Line>) under hovedboksposter (<n1:GeneralLedgerEntries>) for alle linjer, og ikke bare for linjer med en hovedbokskonto knyttet til kundereskontro og/eller leverandørreskontro. Dette er nå løst.

 

IB utelatt på resultatkontoer

Eksport til SAF-T tok ikke med inngående balanse på resultatkontoer. Dette er nå løst.

 

Manglende Avg.kode når 0% mva.

Eksport til SAF-T utelot elementer under <n1:TaxInformation> hvis raden i tabellen Hovedbokstransaksjon hadde en mva.kode med 0% mva. Dette er nå løst.

 

Man kan mappe mot næringsoppgave f.o.m. 14.10. Da må man bruke de feltene som heter Grupperingskategori og -kode. NB! Før denne versjonen blir ikke disse feltene tatt med i eksporten, selv om de finnes i databasen. Forarbeidet kan mao. gjøres i tidligere versjon, men ikke selve eksporten.
Disse feltene må fylles manuelt med korresponderende kategori og koder, som finnes f.eks. her:

https://github.com/Skatteetaten/saf-t/blob/master/Grouping%20Category%20Code/XML/RF-1167_Grouping_Ca... 


Vi har ikke laget støtte for mappingforslag mot næringsoppgave, så det er evt. en manuell operasjon for dem som ønsker å bruke det. 

 

 

F.o.m. 13.10 kan du importere SAF-T standardkonti til vbsys (fra fiilen Standard_account.txt som finnes i mappen Nor.Int der Business er installert, f.eks. C:\Visma\Business\Nor.Int), og deretter bruke behandlingsvalget "Angi standardkonto" på hovedbokskonti for å få et forslag til mapping mot 2- eller 4-sifret SAF-T-kode. Behandlingen kan kjøres enkeltvis for firma eller for flere firma av gangen via en tidsstyrt oppgave.

Se også - https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Business-og/SAF-T-i-Visma-Business-versjonskrav/ba-p/...

 

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"