Mine områder
Hjelp

Blankettstyring og definering

08-10-2013 21:47
  • 7 Svar
  • 0 liker
  • 8092 Visninger
Oppsett av blanketter og skrivere i blankettstyringen. Hvordan tilpasse blanketter i blankettdefineringen

Dette kan gjøres som systembruker. Dette blir da standard for alle brukere. Avvik gjøres på hver enkelt bruker, under samme menyvalg.

Det må ikke ligge blankette på brukeren uten at det er satt opp hvilken skriver som skal benyttes. Ellers vil blanketten ikke kunne skrives ut av denne brukeren.

Blanketter på systembruker:

Dette gjøres fra menyen for blankettstyring fra system:

Velg menyen: System- Skriver/Blanketter- Blankettstyring


 

 

Du har nå alle blanketttypene til venstre, med Nr. og Navn. I neste kolonne finner du Skriveren. Her kan du benytte F6-tasten. Da får du fram alle skrivere som du har tilgang til fra din arbeidsplass. Velg skriver og ev. orientering , arkskuff og antall kopier. Det er viktig at du her ikke velger skriver som er fysisk koblet til den PCen du sitter ved. Pass også på at det ikke står " hake" for matriseskriver, hvis du ikk henter opp en matriseskriver. Kopiene til slutt, betyr at systemet for eksempel skriver alle dokumentene en gang, deretter skrives de en gang til. Hvis dette valget ikke er gjort, vil alle dokumenter kunne i antall eks. du har  valgt etter hvert. Du må selv sortere de fra hverandre, hvis de ikke skal være sammen.

I neste kolonne finner du skrifttype og størrelse. Trykk F6-tasten. Velg skrift og størrelse.

I de siste kolonnene har du blanketten du skal benytte. Stå med markøren i kolonnen Def. Når du trykker F6-tasten. Du får nå opp alle de blanketter du kan velge mellom for denne blanketttypen. Vær oppmerksom på at kun blanketter beregnet for laser skriver kommer opp hvis du har valgt en laser skriver. Og bare blanketter for matriseskriver, hvis det er en matriseskriver som er valgt.

Alle blanketttyper MÅ være satt opp riktig fra systembruker.

På den enkelte bruker vil, i utgangspunktet, blankettstyring være tom. Dersom noen brukere ønsker å benytte andre skrivere eller blanketter, må de legge dette inn i sin egen blankettstyring. Det er da viktig at man fullfører med skriver og blankettdefinisjon.

Tilpass blanketter i blankettdefineringen

Dette gjøres fra menyen for blankettstyring fra system:

Velg menyen: System- Skriver/Blanketter- Blankett-definering


 

Obs! Viktig! Kopier ALLTID blanketten til nytt blankettnummer FØR du begynner å gjøre endringer. Da tar du en sikkerhetskopi.

Rutine for Blankettstyring og blankettdefinisjon

Linje(cm) = Antall cm fra toppen av siden hvor denne linjen skal skrives.

Pos ( cm) = Antall cm fra venstre kant hvor denne linjen skal skrives

Antall = Antall linjer frem etter at linje er skrevet. (Linje cm er da blank på neste side)

Type= Type linje ( Benytt F6-tasten for å finne typer. Se neste side)

Skrift = Skrifttype og størrelse som skal benyttes på linjen og påfølgende linjer.

Tekst = Tekst som skrives på blanketten på oppgitt linje og posisjon. For linjetype 10, er det plassering va logo-bidlet som skal settes inn her.

Feltnr= Felt som skal hentes til blanketten. Disse kan være forskjellig på forskjellige blanketter. ( Benytt F6 for å se mulige felter)

Format= Format på feltet som skal skrives ut. For Logo ( linjetype 10) er dette størrelsen på logoen.

Just. = V= Venstrejustert ( Pos er første posisjon som skrives) H= Høyrejustert ( Pos er siste posisjon som skrives)

Repeter= Antall repetisjoner av linjetypen ( eks. varelinjer på en faktura)

 

 

Nærmere beskrivelse av feltene Type, Feltnr, og Format følger på de neste sidene.

Type = Linjetyper

- Denne typen benyttes til å fortelle systemet hva slags linje som skrives ut.

- Dette gjør at man kan sørge for at en linje, f. eks, ikke skrives hvis det er kreditnota.

- Definisjon av logo/bilde må settes inn i en sti for hvor bildet ligger. Trykk F- fasten under kolonnen "Felt", bla deg fram til du finner logoen, og velg denne. Denne MÅ ligge på serveren. Det kan være lurt å kopiere den inn i et eget område under \Contracting\.

-Vær oppmerksom på at størrelsen kan du prøve deg fram til snere, ved å angi format.

- Dersom logoen er i farger vil den ofte bli dårlig på en sort/hvitt skriver. Velg en fargeskriver eller få logoen i sort/hvitt.

-Feltnr = Felt som skal hentes fram på blanketten

- Når du henter frem feltlisten her vil du også se den standard formatteringen som blir lagt inn. Denne kan du endre.

N= Nummerisk felt, skrive også foranstilte 0-nuller.

Z= Nummerisk felt, foranstilte 0-nuller skrives ikke.

A= Alfra katakterer ( bokstaver og tall)

Det kan benyttes Z9 som betyr 9 siffer numerisk uten desimaler. Z9,2 som betyr 9 nummeriske siffer og 2 desimaler.

Eller en z pr siffer, med punktsetting. Eks. zzz.zzz.zzz.zz.

Eller en n pr siffer. Eks. nnn.nnn.nnn.nn

Eller en blanding. Eks. nnn.nnn.nnz.zz

Benytt minustegn- bak, for å fortelle at tallet kan være negativt.

HUSK: Punktum er 1000 skille, komma er desimalskille.

A20 betyr alfa 20 karakterer.

Test blanketten ved å skrive ut.

Benytt gjerne PDF- skriver.

Velg blankett og skriver ved utskrift.

Får du uventet sideskift? Kontroller kolonnen Linje ( cm). Her MÅ du ha stigende nummer. Hvis de plutselig kommer en lavere nummerverdi, vil skriveren skrifte side.

Når du har laget blanketten ferdig, kan du skifte til denne blankettdefinisjonen i blankettstyringen.


Kommentarer
Lucinda Bjørnset Reksten1
CONTRIBUTOR ***
av Lucinda Bjørnset Reksten1

Korleis gjer man det med blankettstyring når man har fleire klienter og ønsker blankett med logo - ulik for den enkelte klient. Man får ikkje lagt inn ulik blankett på dei ulike klientane. Den endrer seg til det siste som er lagt inn

May Britt Øybost
CONTRIBUTOR ***
av May Britt Øybost

Hei.

Tror du må lage et nytt blankettnr. med klientnr i tekst for hjelp for å se hvilken som skal brukes.

Dvs kopiere blankett og lage et eget nr. til bruk hos dere. Det er gjort hos oss.

Lucinda Bjørnset Reksten1
CONTRIBUTOR ***
av Lucinda Bjørnset Reksten1

Ja akkurat det har eg kontroll på, men under definering av blankett så får man berre lagt inn 1 blankett og denne ligger da også på den andre klienten.... Under blankettstyringen. 

 

Man kan sjølvsagt endre når man skriver ut, men ser for meg att det fort kan bli gløymt....

av Pierre Reklev

Pr. i dag er det ikke mulig å definere blanketter pr klient. Hvis dere har forskjellige personer som fakturerer på de respektive klientene så kan man definere blanketter inne på brukere også. SYSTEM-bruker => Vedlikehold => Brukere => Blanketter.

 

En annen mulighet er at man nå kan definere blanketter i kundebehandling.

 

Håper dette hjalp litt på vei. 

Erik Nytrøen
CONTRIBUTOR ***
av Erik Nytrøen

Hei. 

 

Dette problemet har vi hatt lenge. Vi ønsker egen blankett pr klient, og ikke bruker. Dette for å unngå at man glemmer å velge korrekt blankett for korrekt klient!

 

Erik N

Erik Nytrøen
CONTRIBUTOR ***
av Erik Nytrøen

Hei igjen. Når vi kjører efaktura uten at kunden godkjenner dette, sendes faktura pr post, om da ikke kunder er lagt inn med e-post. Faktura som sendes i posten ser annerledes ut enn vår egen blankett. Kan man endre dette slik at denne blir lik den som kjøres ut på blankett? Den som kommer i posten som utskrift fra Visma inneholder av alt linjer som også står i Kr 0 som ikke blir med ved vanlig utskrift av faktura. Det samme gjelder EHF faktura til næringskunder. Kan man også endre blankett her? De som får efaktura og EHF faktura får derimot opp korrekt faktura som vedlegg, slik vår egen blankett er.....

Lucinda Bjørnset Reksten1
CONTRIBUTOR ***
av Lucinda Bjørnset Reksten1

Vi henger oss med på ønsket om blankett pr klient.

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"