Mine områder
Hjelp

Hurtigtaster i dokumentsenter

31-03-2014 22:41
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 4538 Visninger
Under følger en oversikt over tilgjengelige hurtigtaster

Hurtigtast

Funksjon

CTRL + F 

Aktiver første celle i blå søkelinje når dokumentlisten er aktivert 

CTRL + SKIFT + F 

Åpne søkeskjermbildet 

CTRL + 1 

Fokuser på aktivt dokument i dokumentlisten 

CTRL + 2 

Aktiver konteringslinjen 

CTRL + 3 

Dupliser valgt(e) rad(er) 

CTRL + H 

Åpne "Velg kolonner" (avhengig av hvilken kontroll som er aktiv) 

CTRL + U 

Samme som CTRL + H 

CTRL + I 

Sett inn rad i konteringslinje 

CTRL + O 

Importer dokument fra fil med flytt 

CTRL + SKIFT + O 

 Importer dokument fra fil med kopier 

CTRL + Q  

Importer dokumenter med tomme sider som et skilleark med flytt 

CTRL + SKIFT + Q 

Importer dokumenter med tomme sider som et skilleark med kopier 

CTRL + M 

Slå sammen dokumenter i dokumentlisten 

CTRL + T 

Bruk en behandlingsregel på et dokument 

CTRL + ENTER 

Aktiver flyt 

CTRL + E 

Endre dokumentflyt 

CTRL + SKIFT + E 

Send dokument(er) til ERP 

CTRL + Y 

Godkjenn et dokument 

CTRL + R 

Avvis et dokument 

CTRL + SKIFT + R 

 Videresend et dokument 

CTRL + SKIFT + Y  

Gjennomgå et dokument 

CTRL + N  

Legg til et nytt notat i dokumentet 

CTRL + L   

Aktiver påloggingsskjermbildet

CTRL + D 

Splitt et dokument 

CTRL + S   

Lagre notat (når det ikke skrives under godkjenning)

CTRL + K  

Flytt til første celle i konteringslinjen uansett hvor du er 

CTRL + G  

Gjør sidemerket for konteringslinje aktivt 

CTRL + W  

Gjør sidemerket for arbeidsflyt aktivt 

CTRL + A 

Velg alle dokumenter. Fungerer bare når dokumentlisten har fokus. 

      

 

F1 

Hjelp 

F2 

Rediger felt i dokumentlisten 

ALT + F4 

Avslutt programmet 

F7 

OCR og tolking 

CTRL + F7 

OCR og tolking på alle sider 

F8 

Skanneserie 

CTRL + F8 

Skanneserie med skilleark 

CTRL + SKIFT + F8 

Skanne ny 

F6 

Naviger mellom kontroller i denne rekkefølgen. De fire forskjellige listene: Dokumentliste, Bildeviser, Kommentarer, Bilagslinje

SKIFT + F6

Naviger i motsatt retning av F6 

 

 

      

 

Side ned 

Flytter nedover én side om gangen i dokumentlisten eller konteringslinjen, avhengig av hvilket element som er aktivt. 

Side opp 

Flytter oppover én side om gangen i dokumentlisten eller konteringslinjen, avhengig av hvilket element som er aktivt. 

      

 

CTRL + "+" (CTRL og +) 

Zoom inn-funksjonalitet i bildeviseren 

CTRL + "-" (CTRL og -)  

Zoom ut-funksjonalitet i bildeviseren 

      

 

CTRL + ALT + End 

Flytt til bunnen i bildeviseren 

CTRL + ALT + Home  

Flytt til toppen i bildeviseren 

CTRL + ALT + PageUp 

Flytt til toppen av gjeldende side i dokumentet i bildeviseren 

CTRL + ALT + PageDown 

Flytt til bunnen av gjeldende side i dokumentet i bildeviseren 

      

 

CTRL + SKIFT + Markør høyre 

Flytt til høyre i bildeviseren 

CTRL + SKIFT + Markør venstre 

Flytt til venstre i bildeviseren 

      

 

CTRL + End 

Flytt til bunnen i dokumentlisten. 

CTRL + Home 

Flytt til toppen i dokumentlisten. 

      

 

ALT 

Aktiver menyen 

      

 

Norsk  Hurtigtaster for dialogbokser for valg av mottaker 

 

ALT + S 

Send et dokument på flyt 

ALT + G 

Godkjenn et dokument 

ALT + V 

Videresend et dokument 

ALT + A 

Avvis et dokument 

ALT + O 

Oppdater et dokument 

Meld deg på fagkonferansen 16. og 17.februar
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"