Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Finale og -Boardroom
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Hermod Gundersen
  • 5 Svar
  • 0 Liker
  • 1764 Visninger

Spar tid, send inn aksjonærregisteroppgavene for 2019 allerede nå.

Dersom man har selskaper som er avviklet eller gått konkurs, er det fint å kunne ferdigstille innrapporteringen tidlig.

Aksjonærregisteroppgavene vil allerede nå være klar også for mange andre selskaper, eventuelt utbytte er vedtatt og utbetalt, ingen eierskifter forventes og selskapet har ikke planer om skattepliktige utlån til aksjonærer.

Det er mulig å sende inn aksjonærregisteroppgaven for 2019 allerede nå, og dersom du likevel skulle ha endringer i ettertid så løses dette ved at du sender inn en ny og endret aksjonærregisteroppgave innen fristen 31. januar 2020.

Du kan dermed spare tid i desember og januar hvis du allerede nå sender inn aksjonærregisteroppgavene.

Denne artikkelen gir deg praktisk informasjon om hvordan du kan rapportere inn aksjonærregisteroppgaven for 2019 med Visma Finale Årsoppgjør for 2018.

Registrering av data i aksjonærdatabasen

Det er mulig å registrere data for senere inntektsår helt uavhengig av aktivt regnskapsår. Hvis 2018 er klientens aktive regnskapsår, kan du likevel holde aksjonærdatabasen oppdatert frem til dags dato.

Aksjonærregisteret kan også vedlikeholdes med Visma Finale Rapportering eller Visma Finale  Avstemming, men Visma Finale Rapportering og Visma Finale Avstemming har ikke støtte for RF-1086 Aksjonærregisteroppgave.

For å se på aksjonærregisterskjemaet for 2019 i Visma Finale Årsoppgjør må klienten overføres til regnskapsår 2019. Aksjonærregisteroppgaven vises alltid for det aktive regnskapsåret.

Selv om et selskap har avvikende regnskapsår, så er RF-1086 Aksjonærregisteroppgave for kalenderåret. Visma Finale Årsoppgjør vil fylle ut oppgavene for kalenderåret selv om regnskapsåret er for en annen periode.

Når man først har sendt inn data til Altinn, og senere registrerer endringer, vil det være å anbefale at innsendelse foretas med det samme, slik at du ikke blir glemmer å sende inn dataene, siden klientoversikten viser status for den forrige innsendelsen som du har foretatt. Det er også mulig å høyreklikke på klienten i klientoversikten, og endre Altinn-status på klienten, slik at klienten viser status "Ikke sendt".

Overføring av en klient til nytt regnskapsår 2019 med Visma Finale Årsoppgjør for 2018

For å overføre klienten til nytt regnskapsår, går du inn i menyen Firma - Åpne i nytt år, og åpner klienten. Det aktive regnskapsåret til klienten vil bli endret, og prosessen er ikke mulig å reversere i de tilfeller der du har en felles klientkatalog for alle regnskapsår.

Dette betyr at du må være helt ferdig med klientens årsregnskap, og sendt inn ligningsoppgaver og årsregnskaper via Altinn før overføring til nytt regnskapsår foretas.

Dersom dere har rutiner for å kopiere klienten til en ny datakatalog før klientene overføres til nytt regnskapsår, så er dette noe som gjøres før man åpner klienten i nytt regnskapsår via denne menyen.

Er det mulig å vise klientens data for regnskapsåret 2018 etter at klienten er overført til 2019?

Det er mulig å se regnskapet og ligningsoppgavene for 2018 ved å høyreklikke på klienten i klientoversikten og velge "Åpne klienten i regnskapsår 2018". Klienten vil da bli åpnet i regnskapsår 2018 slik at du kan se på og skrive ut skjemaer og rapporter, men det er ikke mulig å lagre endringene som eventuelt gjøres.

2019-04-10_13-17-11.png

Innsendelse av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave 2018 til Altinn

Innsendelse av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave til Altinn gjøres på vanlig måte når klienten er i regnskapsår 2018. RF-1086 Aksjonærregisteroppgave viser nå status og transaksjoner for 2018, og kan sendes inn elektronisk til Altinn.

Altinn-funksjonen fungerer på samme måte som for 2018-skjemaene.

Klientoversikten for FINALE Årsoppgjør 2018 for klienter som er overført til 2019

Når klienten er overført til nytt år, vil status for regnskapsåret 2019 vises i programmet for 2018.

For å sikre at man ikke forveksler status for de ulike regnskapsårene, vil status som gjelder et senere år enn programmets standard regnskapsår vises med årstallet foran status-teksten. Dermed kan man også sortere klientene etter statuskolonnen ved å klikke på kolonneoversikten. 

 

2019-04-10_13-23-50.png

Bidragsytere
Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Når kan vi forvente at Finale 2018 er klar? Vil dere i denne versjonen ha klart å fjerne problemet med at programmet "låser seg" enkelte ganger (ganske ofte innimellom) og må lukkes uten å ha mulighet til å lagre.


Finale 2018 Kan forventes medio desember 2018. 

Når det gjelder problemer med at programmet "låser seg" enkelte ganger, er det best du tar kontakt med supportavdelingen for finne årsaken til dette, da det ikke er noe kjent problem.

CONTRIBUTOR *

Er det mulig å fjerne personnummer fra utskrift?

Er det mulig å få skrevet ut Aksjonærregisteroppgaven på engelsk?

Hei.

For distribusjon av aksjonærregisteroppgaven som ikke bryter med GDPR, har vi Visma Boardroom.

Aksjonærregisteroppgaven er ikke mulig å skrive ut i Engelsk språk.