cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma Finale

Sort by:
Slik finner du aktiveringskoden til ditt Visma Finale produkt. Dette gjelder alle produkter, alle versjoner og alle år.
View full article
10-12-2018 12:43 (Updated 05-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1363 Views
Dersom du har varige driftsmidler som ønskes importert i Finale Årsoppgjør eller Finale Rapportering, finner du beskrivelse av importformatene her.
View full article
18-09-2018 09:43 (Updated 14-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 751 Views
1. April i år vil PowerOffice Go gjøre en endring i api'et som gjør at integrasjonen i eldre versjoner av Finale ikke lenger vil fungere.
View full article
02-03-2020 10:01 (Updated 02-03-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 269 Views
Her har Skatteetaten kommet med en redegjørelse om foreldelsesfrister som gjelder ved overdragelse av justeringsrett for MVA for kapitalvarer.
View full article
29-04-2016 21:39 (Updated 25-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 329 Views
Tidligere har det ikke vært mulig å anvende hjelpeselskaper ved overdragelse av justeringsforpliktelser, slik at fradragsrett for inngående merverdiavgift kunne gå tapt.
View full article
04-05-2016 18:23 (Updated 23-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 346 Views
Et feilregistrert salg rettes enkelt opp ved å gå til skillekortet Detaljer.
View full article
04-05-2016 17:56 (Updated 23-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 339 Views
Med FINALE Driftsmidler kan du enkelt ta utskrift av tidligere regnskapsår.
View full article
04-05-2016 18:29 (Updated 23-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 371 Views
Man jobber med en klient og programmet henger seg opp, eller det har skjedd en annen unormal avslutning (strømbrudd etc.)
View full article
20-06-2018 15:22 (Updated 23-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 554 Views
Den som får overdratt kapitalvaren til seg, vil på samme måte som overdrager få en latent rett til justering ved fremtidig økning i avgiftspliktig bruk av kapitalvaren.
View full article
04-05-2016 18:33 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 320 Views
Nedenfor finner du hjelp til bruk av funksjoner for MVA - justeringstilfeller.
View full article
04-05-2016 18:14 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 347 Views
For å kunne ta i bruk programmene må disse aktiveres med aktiveringskode. Aktiveringskoden til versjon 30 er den samme som dere har benyttet til versjon 29. Det vil si at det ikke vil bli sendt ut noen nye aktiveringskoder til versjon 30.   Har du forlagt aktiveringskoden din, kan denne sendes på nytt ved at du sender mail til: Kundesenteret@visma.no og sier at du trenger aktiveringskode til Visma Finale produktene.   Det er samme aktiveringskode som skal benyttes for alle produktene, bortsett fra Visma Finale Investor. (kunder med dette produktet får egen mail om lisensnøkkel i februar)  
View full article
05-12-2017 15:35 (Updated 27-12-2017)
 • 1 Replies
 • 0 kudos
 • 1007 Views
Releasedato vil i år være fredag 15. desember 2017 for versjon 30, inntektsåret 2017. Nedlasting av programvare vil bli publisert på Visma Community. Hovedversjonen vil som alltid måtte lastes ned og installeres. Automatiske oppdateringer vil så komme inn automatisk. Visma Finale Skatt og Visma Finale Investor legges først ut for nedlasting i februar 2018. PS: Vær oppmerksom på at du allerede nå kan klargjøre og sende inn aksjonærregisteroppgaver for 2017. Se denne artikkelen.
View full article
28-11-2017 13:46 (Updated 13-12-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 412 Views
Velkommen som kunde av Visma Finale produktene. Det aktuelle programmet lastes ned og installeres fra "Relevante linker". Følg beskrivelse under installasjonen. Start deretter opp programmet fra automatisk generert snarvei på ditt skrivebord. Velg menyen "Hjelp/registrer lisens". Her registreres ditt kundenummer og din aktiveringskode og trykk "Hent fra Finale Online"     Har du spørsmål til løsningen ? For teknisk og faglig bistand vedørende bruken av programmet ta kontakt med Visma Finale Support på tlf. 40 00 22 15 eller på support.finale@visma.com. Åpningstider fra 09.00 - 15.30 mandag til fredag.  For andre henvendelser ta kontakt med   Customer Care. Chat med de  her,  eller ring 09101.  Du kan også stille spørsmål til andre Visma Finale brukere i Visma Finale   brukerforum .         
View full article
11-12-2017 09:37 (Updated 11-12-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 819 Views
Visma kursoversikt