cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma Finale

Sort by:
Slik finner du aktiveringskoden til ditt Visma Finale produkt. Dette gjelder alle produkter, alle versjoner og alle år.
View full article
10-12-2018 12:43 (Updated 05-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1363 Views
Bruk konto 3410 for tilskudd i kompensasjonsordning i forbindelse med korona-utbruddet.
View full article
20-08-2020 08:57 (Updated 03-11-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 168 Views
Her viser vi hvordan dette enkelt kan gjøres.
View full article
17-06-2020 15:30 (Updated 17-06-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 168 Views
Dersom du har varige driftsmidler som ønskes importert i Finale Årsoppgjør eller Finale Rapportering, finner du beskrivelse av importformatene her.
View full article
18-09-2018 09:43 (Updated 14-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 751 Views
Til høyre i knapperaden din under redigering av offentlig regnskap finner du valgboksen for språk.
View full article
10-11-2019 13:02 (Updated 13-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 364 Views
Det er flere måter å ta med seg disse på. Notene du laget i fjor ligger i fjorårsversjonen din og er ikke automatisk tilgjengelige på årets installasjon. 
View full article
09-03-2020 09:03 (Updated 09-03-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 250 Views
1. April i år vil PowerOffice Go gjøre en endring i api'et som gjør at integrasjonen i eldre versjoner av Finale ikke lenger vil fungere.
View full article
02-03-2020 10:01 (Updated 02-03-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 269 Views
Visma Finale Avstemming, Rapportering og Årsoppgjør, støtter innlesing av SAF-T filer som er eksportert fra regnskapssystemet.   Oppsette settes opp på skillekortet regnskapsintegrasjon i Finale, Enten under Firmaopplysninger eller på Byråopplysninger.  
View full article
04-11-2019 12:53 (Updated 04-11-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 335 Views
Det kommer stadig spørsmål som gjelder mangler på en eller annen innberetningspliktig konto eller AGA-pliktig konto.
View full article
24-04-2018 08:49 (Updated 25-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 397 Views
 Driver man flere næringer må man levere en næringsoppgave og skille næringene på næringsoppgavens side 4. Det er da veldig praktisk å skille dette allerede ved innlesing av saldotall fra regnskapet.
View full article
10-07-2018 12:31 (Updated 25-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 351 Views
Regnskapsmessig behandling av skattemessig finansiell leasing i tilfeller der avtalen regnskapsmessig behandles som operasjonell leasing
View full article
05-07-2018 21:25 (Updated 23-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 419 Views
Oppsett for regnskapsintegrasjon mot Tripletex v2
View full article
11-05-2018 13:59 (Updated 23-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 434 Views
Man jobber med en klient og programmet henger seg opp, eller det har skjedd en annen unormal avslutning (strømbrudd etc.)
View full article
20-06-2018 15:22 (Updated 23-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 554 Views
Her er en oversikt over konti som brukes til utbytte. Utbyttekontoene brukes slik gjennom året og i årsoppgjøret:
View full article
03-05-2016 24:05 (Updated 22-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 396 Views
For å kunne ta i bruk programmene må disse aktiveres med aktiveringskode. Aktiveringskoden til versjon 30 er den samme som dere har benyttet til versjon 29. Det vil si at det ikke vil bli sendt ut noen nye aktiveringskoder til versjon 30.   Har du forlagt aktiveringskoden din, kan denne sendes på nytt ved at du sender mail til: Kundesenteret@visma.no og sier at du trenger aktiveringskode til Visma Finale produktene.   Det er samme aktiveringskode som skal benyttes for alle produktene, bortsett fra Visma Finale Investor. (kunder med dette produktet får egen mail om lisensnøkkel i februar)  
View full article
05-12-2017 15:35 (Updated 27-12-2017)
 • 1 Replies
 • 0 kudos
 • 1007 Views
Releasedato vil i år være fredag 15. desember 2017 for versjon 30, inntektsåret 2017. Nedlasting av programvare vil bli publisert på Visma Community. Hovedversjonen vil som alltid måtte lastes ned og installeres. Automatiske oppdateringer vil så komme inn automatisk. Visma Finale Skatt og Visma Finale Investor legges først ut for nedlasting i februar 2018. PS: Vær oppmerksom på at du allerede nå kan klargjøre og sende inn aksjonærregisteroppgaver for 2017. Se denne artikkelen.
View full article
28-11-2017 13:46 (Updated 13-12-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 412 Views
Velkommen som kunde av Visma Finale produktene. Det aktuelle programmet lastes ned og installeres fra "Relevante linker". Følg beskrivelse under installasjonen. Start deretter opp programmet fra automatisk generert snarvei på ditt skrivebord. Velg menyen "Hjelp/registrer lisens". Her registreres ditt kundenummer og din aktiveringskode og trykk "Hent fra Finale Online"     Har du spørsmål til løsningen ? For teknisk og faglig bistand vedørende bruken av programmet ta kontakt med Visma Finale Support på tlf. 40 00 22 15 eller på support.finale@visma.com. Åpningstider fra 09.00 - 15.30 mandag til fredag.  For andre henvendelser ta kontakt med   Customer Care. Chat med de  her,  eller ring 09101.  Du kan også stille spørsmål til andre Visma Finale brukere i Visma Finale   brukerforum .         
View full article
11-12-2017 09:37 (Updated 11-12-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 819 Views
Visma kursoversikt