Mine områder
Hjelp

Hvordan sende alle fakturaer via AutoInvoice fra Visma Global

26-09-2017 15:57 (Sist oppdatert 14-03-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3312 Visninger

Mange ser fordelen av å sende alle fakturaer via AutoInvoice, og på den måten sikre at fakturaen sendes på best mulig måte. Her følger en oppskrift for hvordan dette aktiveres. Oppskriften forutsetter at man allerede har aktivert AutoInvoice.

 

For at fakturaene skal sendes via AutoInvoice, så må man velge «Visma AutoInvoice» som EDI-profil på alle kundene. I tillegg må man passe på at man har nok informasjon om kundene. Følgende felter må være i orden:

kunderGlobal.jpg

  1. Hvis den skal sendes elektronisk, må landkode og org.nr være på plass. AutoInvoice sjekker om orgnummeret kan motta fakturaen elektronisk.
  2. Hvis ikke prøver den å sende fakturaen på epost. Da må epostadressen under Faktura-adresse være fylt ut. Hvis dette feltet er blankt, vil den prøve å finne en annen e-postadresse registrert på kunden, etter de rutinene som Visma Global bruker.
  3. Hvis den ikke finner en e-postadresse, og hvis du har aktivert print-tjenesten, så må fakturaadressen være fylt ut, slik at den sender fakturaen per papir/post til kunden. Både adresse1, adresse2, postnr og poststed vil stå på konvolutten. Print-tjenesten kan aktiveres i AutoInvoice-portalen (autoinvoice.visma.com) under Innstillinger, Sende fakturaer.
  4. Når man har EDI-profil AutoInvoice vil Global alltid benytte utskriftsprofilen som ligger inne på EDI-profil. 

Pass på at EDI-profil "AutoInvoice" er satt på alle kunder og at verdiene 1-3 er satt på alle kunder. Dermed vil alle fakturaer heretter sendes via AutoInvoice, og behovet for å vurdere sendemåte vil ikke være der mer. 

 

Hvis du skal fakturere privatpersoner, så må avtalen om eFaktura og/eller Vipps Faktura være aktivert. Da skal EDI-profilen endres til "AutoInvoice B2C". Les mer om å fakturaere privatpersoner her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"