Mine områder
Hjelp

Avstemming av lønn

09-04-2013 17:52 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7441 Visninger

Hver gang du skal betale terminoppgjør, bør konti i regnskap kontrolleres mot beløpene som fremkommer av "A-melding, bankliste". Og "A-melding bankliste" bør avstemmes mot A07 for samme termin.

Kontroller generelt

 • Konto for arbeidsgiveravgift stemmer med beregnet avgift på "A-melding, bankliste".
 • Konto for skattetrekk stemmer med "A-melding, bankliste".
 • At skattetrekk og arbeidsgiveravgift stemmer med A06/A07 for terminen.
 • Konto for utleggstrekk til skatteoppkrever (kemner) stemmer med rapporten "Utleggstrekk for skatt og avgift", denne finner du under "Rapportering / Utskrifter / Periodiske rapporter / Utleggstrekk for skatte og avgift". Dette er rapporten du må sende til aktuell skatteoppkrever hvis du har ansatte som er ilagt "uleggstrekk for skatt og avgift", tidligere kjent som "påleggstrekk".
 • Konti for avgiftspliktig lønn, (husk på feriepengeutbetalinger) stemmer med avgiftsgrunnlaget på rapporten som ligger under "Utskrifter / Kontrollrapporter A-melding" som heter "Beregnet arbeidsgiveravgift per lønnskjøring".
 • Feriepengeavsetningene stemmer med lønnsarter og konti det skal beregnes feriepenger av. (Merk! Man får ikke refundert utbetalte feriepenger av sykepenger utover 42 uker fra NAV.)
 • Alle balansekonti som vedrører lønn; som fagforeningstrekk, div. utleggstrekk, forskudd, lånetrekk m.m. bør kontrolleres.

Avvik

 • Dersom konto for arbeidsgiveravgift ikke stemmer, pass på at alle bunter fra Visma Lønn er oppdatert i regnskapsprogrammet ditt. Det kan også eventuelt være at du har bokført manuelt på kontoen for arbeidsgiveravgift i regnskap.
 • Dersom skattetrekkskontoen ikke stemmer, kan det være feilføringer i regnskapet. Sjekk transaksjonene på konto for skattetrekk.
 • Konto for utleggstrekk for skatt og avgift skal kun inneholde utleggtrekk for skatt og avgift. Uoverensstemmelser kan skyldes at det er registrert andre typer trekk på kontoen for utleggstrekk for skatt og avgift, sjekk lønnsartene (ta ut numerisk liste av lønnsartene). Det kan være foretatt feil i regnskapsføringen; sjekk transaksjonene på konto for påleggstrekk.
 • En rask måte å finne hvilke konti som er avgiftspliktige i Visma Lønn, er å gjøre følgende. Gå på lønnsarter, velg fane 3 "Lønnsarter med koder".  Klikk deg inn på navnefeltet i kolonnen "Arb.g.avg", pass på at alle hakene for at lønnsarten er arbeidsgiveravgifts-pliktig, kommer øverst i tabellen.
  Nå kan du notere deg hvike konti du skal avstemme mot i regnskapet.Lønnsartliste med koder.PNGSummer alle avgiftspliktige konti, og sjekk mot grunnlag arbeidsgiveravgift.
 • Feriepengeavsetningene beregnes på grunnlag av lønnsarter med hake i kolonnen for feriepenger under "Lønnsartår" i selve lønnsartbildet.
 • Kontroller også at alle balansekonti som vedrører lønn, for eksempel konto for forskudd, utleggstrekk, fagforening m.m., stemmer. Hvis det er uoverensstemmelser her, må bilagene sjekkes.

Avstemming av ved terminbetaling

Bruk rapporten "A-melding, bankliste" avstemm denne mot avstemmingsrapporten fra Altinn (A06/A07). Avstem videre beløpene her mot skyldig forskuddstrekk og skyldig arbeidsgiveravgift i regnskap. Videre kan rapportene  "Beregnet arbeidsgiveravgift per lønnskjøring" eller "A-melding, avstemming" eventuelt også brukes. 

Merk! Rapporten "Terminoppgave" og "Terminoppgave, bankliste" vedlikeholdes ikke lenger av Visma Lønn utvikling. Disse rapportene kan brukes for lønnsår 2014 og tidligere. 

  

Avstemming av regnskap

Under "Utskrifter / Avstemming" kan du kjøre ut rapporten "Avstemming Regnskap a-melding uten detaljer".

Rapporten viser hvilke hovedbokskontoer Visma Lønn har konterting på og beløpet.

Du må gjøre utvalg og sortere på følgende måte:

Utvalg:               
Kjørenr.

Sortering:           
1. Konto
2. Ingen

I feltet "Kjørenr." kan du angi flere lønnskjørenummer i feltet, for eksempel "2018001-2018002", "2018004,2018006", "2018010-2018020" eller en kombinasjon av dette.

 

Avstemming mot regnskap - Visma Business / Visma Global.

Det er behov for å avstemme konteringen fra Visma Lønn mot regnskap. Vi har derfor laget rapportene (Avstemming regnskap (Visma Business) / (Visma Global). Disse rapportene finner hvilke hovedbokskontoer Visma Lønn har hatt posteringer på og gjør utvalg på samme hovedbokskontoer i regnskap. Med dette utvalget slipper du å få med alle hovedbokskontoer i regnskap, og kan konsentrere deg om kun kontoene som har med lønn å gjøre. Du vil få med både balansekonti og resulatatkonti. Denne rapporten bruker du for å avstemme resultatkonti. Balansen avstemmes med andre rapporter, f.eks. "A-melding, bankliste", "Feriepengsliste" m.m.

 

Avstemming RF-1022

 

Relaterte brukertips

Avstemme mot A07

Avstemme RF-1022 AGA


 

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"