Mine områder
Hjelp

Nyttige tips og rapporter ved overgang til nytt lønnssystem

20-02-2023 12:35 (Sist oppdatert 20-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2621 Visninger

I dette brukertipset har vi tips på hva du bør huske på ved overgangen til et nytt lønnssystem.

 

Visma.net Payroll

Migrerer du fra Visma Lønn til Visma.net Payroll via Flyttefabrikken vil lønnsdataene dine bli ivaretatt og overført.

I dette brukertipset ser du hvilke data du kan forvente overført av Flyttefabrikken.

 

Andre lønnssystem

Skal du bytte til et annet lønnssystem så har Visma ingen måte å eksportere ansattopplysninger eller lønnsopplysninger slik at de kan importeres til ditt nye lønnssystem. I denne artikkelen har vi lagt opp noen punkter på hvilke rapporter du kan ta ut.

 

Rapporter

 • Lønnsoppgave
  Vi anbefaler at du sender ut lønnsoppgaven fra Visma Lønn før du går over til ditt nye lønnssystem.
 • Hittilverdier
  Ønsker du en oversikt over hittilverdier på de ansatte så kan du ta ut rapporten "A-melding, sammenstilling av opplysninger liste" som du finner under "Utskrifter / Årsrapporter"
 • Feriepengeliste
  Ta ut feriepengelisten for med opptjeningsår 2022 og 2023 for å få en oversikt over gjenstående feriepenger for i år og for feriepenger som skal utbetales neste år
 • Ansattliste
  Du kan eksportere ansattliste til Excel. Du kan selv bestemme hvilke opplysninger (kolonner) du ønsker å ha med i listen din via tabelloppsettet.
  I alle lister i Visma Lønn kan du høyreklikke i listen og velge "Kopier tabellinnhold til Excel". Gå inn i et excel-ark og velg "Lim inn" for å lime inn innholdet.
 • Godkjent lønn
  Ønsker du en oversikt over alle lønnstransaksjoner for eksempel de siste fem årene finner du dette i "Forespørsel / Godkjent lønn". Gjør utvalg på lønnsårene du ønsker å eksportere historikk på, og kopier dette over til Excel
  Du kan også ta ut en oversikt over akkumulert lønn med utvalg på kun skattetrekk på alle ansatte. Dette gjør du i "Forespørsel / Akkumulert lønn" med utvalg på akknr. 935 og 937.
 • Personalrapporter
  Du finner alle personalrapporter under "Utskrifter / Personalrapporter / Likestillingsrapporter". Disse kan du eksportere til PDF.
 • Avstemmingsrapport
  Det er viktig at du har gjort alt av avstemming - uavhengig når på året du bytter lønnssystem. Vi anbefaler at avstemmer det du har i Visma Lønn mot ditt økonomisystem og A06 Avstemmingsinformasjon:

  • A06 Avstemmingsinformasjon
  • Avstemmingsrapport mot Visma Global eller Visma Business
  • Feriepengeliste

A-melding

Bør jeg avslutte ansattes arbeidsforhold?

Ihht. a-ordningen veiledning så skal det ikke være nødvendig å avslutte ansattes arbeidsforhold ved bytte av lønnssystem.

Det er viktig at ansatte blir opprettet med de samme opplysningene (arbeidsforhold, ansettelse osv) i det nye systemet.

Vi anbefaler allikevel at du gjør en opprydding ved å sluttmelde alle ansatte som er sluttet.


Bør jeg sluttmelde ansatte med aktive permisjoner / permitteringer?
Du bør kontrollere at alle permisjoner som skulle vært sluttmeldt faktisk er sluttmeldt i Visma Lønn.
Har du ansatte med en aktiv permisjon / permittering så må disse registreres med samme startdato i ditt nye lønnssystem. 


Kan jeg sende a-melding fra mitt nye lønnssystem og Visma Lønn på samme måned?

Nei, dette vil gjøre at a-meldingen din feiler. Du kan ikke sende a-melding fra Visma Lønn og ditt nye lønnssystem på samme måned.

Har du gått over til et nytt system og skal utføre korrigeringer på måneder hvor du brukte Visma Lønn, så må disse korreksjonene utføres i Visma Lønn på de respektive månedene.


Jeg har byttet lønnssystem og får feilmelding i a-meldingen ved første lønnskjøring

Les mer om dette her.


Lisens og oppbevaringspliktig data

Vi anbefaler alltid at du har en backup av klienten(e), uavhengig om du har en oppslagslisens eller ikke.

 • Ønsker du oppslagslisens på Visma Lønn så kan du bestille dette via din Visma Partner eller ved å sende en mail til bestilling@visma.no
  MERK! Mange av våre kunder har Visma Lønn installert på en server hos asp-leverandører. Ønsker du oppslagslisens på Visma Lønn så må du beregne at det vil fortsette å påløpe kostnader til asp-leverandør.
  Det er fullt mulig å installere Visma Lønn på din egen maskin.
 • Ønsker du ikke å ha en oppslagslisens på Visma Lønn så anbefaler vi på det sterkeste at du tar en utkopiering av klienten(e), og beholder disse da disse kan i etterkant gjenopprettes ved behov.
  Dette er et konsulentoppdrag som kan bestilles av support.
  Med forbehold om at de fremtidige versjonene støtter en innlesing av backup tatt ut fra eldre versjoner.

 

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"