Mine områder
Hjelp

Hvilke lønnsdata kan du forvente av Flyttefabrikken

04-11-2021 09:24 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 11445 Visninger

Hvilke opplysninger blir flyttet

 • Firmaopplysninger og innstillinger iht oppsett i Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, med supplement til utfylt spørreskjema
 • Hovedbokskonto (benyttet i år/i fjor hvis ikke firma tidligere har benyttet Visma.net)
 • Kostnadsbærere (benyttet i år/i fjor hvis ikke firma tidligere har benyttet visma.net)
 • Pensjonsselskap
 • Fagforening / kreditorer / fordringshavere (forutsetning: at dette er knyttet opp mot en fast transaksjon på den ansatte)
 • Firmabiler (forutsetning: at dette er knyttet opp mot en fast transaksjon på den ansatte)
 • Ansatte (forutsetning: Aktiv, eller Sluttet med feriepenger tilgode)
  • Ansattopplysninger
  • Arbeidsforhold (kun gjeldende arbeidsforhold)
  • Månedslønn/timelønn
  • Barn
  • Pårørende
  • Pensjonsselskap 
  • Fagforening
  • Firmabil (ordinær firmabil, eller yrkesbil < 7500 kg)
  • Faste transaksjoner som er aktive og med saldo > 1kr
 • Lønnsarter som er knyttet opp mot en aktiv fast transaksjon på den ansatte. Lønnsarter vil bli forsøkt koblet opp mot standard lønnsartregister
 • Faste lønnstransaksjoner (Må inneholde beløp. Transaksjoner som ligger fast på ansatt, men hvor for eksempel antall endres hver måned regnes ikke som fast)
 • Inngående saldo (bruttolønn, skattetrekk, feriepenger i år/i fjor, feriepenger alderstillegg i år/i fjor, elektronisk kommunikasjon, fagforeningstrekk. (Bruttolønn og skattetrekk flyttes kun for Visma Lønn kunder)
  MERK! På ansatte med frikort, så må lønnsart 110000 registreres manuelt for at Payroll skal beregne riktig i forhold til oppbrukt frikort.
 • For inngående saldo for 5% ekstra arbeidsgiveravgift må de være på følgende versjoner av OnPrem systemet:  
  • Visma Lønn versjon 17.10.2
  • Huldt & Lillevik versjon 5.22.4 /5.23.1 (2988) 
 • Fraværsregistreringer - årets + fjorårets registreringer
  • NB! Pågående permisjoner rapportert i A-melding i forrige lønnssystem må registreres med identiske opplysninger i Calendar (Fra dato, Til dato og Permisjonstype må være identisk)
  • Se en oversikt over fraværskodene fra Visma Lønn vs. Payroll her.
   Har du gjort endringer på standars fraværskoder i Visma Lønn kan du oppleve at registreringene kommer på feil fraværskode i Payroll / Calendar. 

MERK! Kontroller alltid at regnskapsbilaget har de konteringer som du forventer de første kjøringer. Sammenlign mot forrige måned.

 

Hva slags opplysninger blir ikke flyttet

 • Konto ikke benyttet dette og forrige lønnsår
 • Kostnadsbærere ikke benyttet dette og forrige lønnsår
 • Fagforeninger / krediterer / fordringshavere som ikke er knyttet til aktive faste transaksjoner
 • Firmabiler som ikke er knyttet til aktive faste transaksjoner
 • Ansatte som er sluttet uten feriepenger tilgode
 • Firmabiler med uforholdsmessig listepris
 • Yrkesbiler over 7500 kg
 • Det blir ikke trykket “Lag bruker” for Visma.net på ansatte
 • Ledere på ansatte
 • Permisjoner / permittering registrert på ansattkortet
 • Ansattgrupper
 • Flere timesatser for ansatte
 • Ferieavtale utover valgt standard i spørreskjema.
 • Arbeidstid for deltidsansatte (settes likt fordelt mandag - fredag)
 • Pensjonsberegning / Pensjonstrekk
 • Automatisk fordeling av lønn på kostnadsbærere
 • Innberetning for lønn utland
 • Lønnsarter benyttet til variable transaksjoner 
 • Hittil verdier utover bruttolønn, skattetrekk, feriepenger i år/i fjor, feriepenger alderstillegg i år/i fjor, elektronisk kommunikasjon, fagforeningstrekk.
 • Ansatte med manglende/feil verdier som medfører lagring som “Utkast” vil ikke få med seg faste lønnstransaksjoner eller inngående saldo
 • Overføringer til annen bankkonto (sparekonto)
 • Har du et forsystem (f.eks. time eller reiseregning) hvor du eksporterer ut fil, så må lønnsartnummerne i forsystemet endres til Payroll sine lønnsartnummer.
 • Hører til i sone 1A, rest fribeløp. Dette må registreres manuelt på lønnsar. Les mer om dette her.
 • Inngående saldo for 5% ekstra arbeidsgiveravgift. Dette må registreres manuelt på lønnsart 111120 - IS Grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift.
  • Er du på versjon versjon 17.10.2 av Visma Lønn blir saldoen med

MERK! Vi anbefaler at lønnsoppgave til de ansatte sendes både fra gammelt og nytt lønnssystem. Send gjerne lønnssoppgaven fra gammelt lønnssystem når flyttingen er gjort. Det er ingen grunn til å vente til januar.

 

Relaterte brukertips

Overgangsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"