Mine områder
Hjelp

Fri bil utenfor standardreglene

04-04-2013 21:49 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3039 Visninger

A-meldingsnummer 2502 (tidligere kode 135A) benyttes i de tilfellene hvor bilen ikke faller inn under de generelle reglene, fordi bilen i liten grad er egnet til privat bruk.

Dette gjelder blant annet:

 • Lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer, og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
 • Biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet, og heller ikke ment for privat bruk og som ikke brukes privat utover arbeidsreise.
 • Biler som det i lov, eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
 • Biler som er registrert for ni passasjerer eller mer, såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise, og ikke brukes privat utover arbeidstiden. Benyttes slike biler til privat kjøring utover rene arbeidsreiser, skal den ansatte skattlegges etter de vanlige reglene.Hvis bilen kun benyttes til arbeidsreiser, skal antall km innberettes til kode 135-A etter gjeldende satser.
 • Du finner mer informasjon om dette og oppdaterte satser på Skatteetatens sider.

Lønnsart og registrering i Visma Lønn

Slik legger du inn lønnsart med A-meldingsnummer 2502 på den ansatte i Visma Lønn:

 • Du kan bruke lønnsart Fri bil utenfor standardregler (lønnsart 252), eller eventuelt opprette en lik lønnsart hvor du legger inn A-meldingsnummer 2502.
 • Vi har valgt å kjede lønnsart 252 mot lønnsart 254, med grenseverdi på 4000 kilometer. I praksis betyr dette at når grensen på 4000 kilometer er nådd (dette vil akkumulator 980 "Antall kilometer" holde orden på) på lønnsart 252, blir lønnsarten kjedet videre til lønnsart 254, hvor satsen er redusert i henhold til skattedirektoratets satser.
 • Opprett en fast transaksjon under "Grunndata / Ansatte / Ansatt, under fanen Faste transaksjoner". Velg "Fast tr. type 1 - Firmabil", erstatt lønnsarten som kommer opp automatisk med lønnsart 252.
 • I lønnsregistreringen overfører du den faste transaksjonen, antallet må manuelt endres i lønnsregistreringsbildet. 
 • Dersom den ansatte når grensen på 4000 kilometer, blir føringen for kilometer fordelt på to linjer ved lønnsberegning.

Hvis du har brukt lønnsarten for Firmabil (lønnsart 250 / 9570) så må du korrigere dette. Les dette brukertipset for hvordan du korrigerer firmabil.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"