avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Lønnsutbetaling til Jan Mayen

09-04-2013 17:07 (Sist oppdatert 28-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 669 Visninger

For personer bosatt i Norge er det skatteplikt til Jan Mayen når oppholdet er på minst 30 dager sammenhengende.

Innrapportering i a-meldingen

Inntekten skal innberettes i A-meldingen. Følgende lønnsbeskrivelser er aktuelle for inntekt opptjent på Jan Mayen. Vær også klar over at det er egen skatte- og avgiftsregel "Inntekt på Jan Mayen og norske biland i Antarktis". Dette vil automatisk bli satt på når du setter på haken for "Ansatt Jan Mayen og bilandene" i fanen "Ansatt / Personalopplysninger".

 

Type fordel  Lønnsbeskrivelse  Grunnlag for skattetrekk Grunnlag for arbeids-giveravgift A-meldings-nummer 

Kontantytelse

Fastlønn

Ja

Ja/Nei

3701

Kontantytelse

Timelønn

Ja

Ja/Nei

9201

Kontantytelse

Faste tillegg

Ja

Ja/Nei

3801

Kontantytelse

Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid

Ja

Ja/Nei

9701

Kontantytelse

Helligdagstillegg

Ja

Ja/Nei

4501

Kontantytelse

Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid

Ja

Ja/Nei

9801

Kontantytelse

Bonus

Ja

Ja/Nei

2702

Kontantytelse

Overtidsgodtgjørelse

Ja

Ja/Nei

6501

Kontantytelse

Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med utførelse av verv

Ja

Ja/Nei

8403

Kontantytelse

Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse

Ja

Ja/Nei

5202

Kontantytelse

Sluttvederlag

Ja

Ja/Nei

8201

Kontantytelse

Feriepenger

Ja

Ja/Nei

3902

Kontantytelse

Annet

Ja

Ja/Nei

1303

 

For personer bosatt i Norge er det skatteplikt til Jan Mayen når oppholdet er på minst 30 dager sammenhengende.

 

Innbetaling skjer ved terminforfall som skatt og aga ellers, dvs følge vanlig betalingsrutiner for termin.

Innrapportering av inntekt som er skattepliktig til Jan Mayen foretas hver måned i a-meldingen.

Hvordan gjøre dette i Visma Lønn

Har du ansatte som skal ha Jan Mayen beskatning kan følgende fremgangsmåte brukes: 
Under «Ansatt, Personalopplysninger"  huke av for "Ansatt Jan Mayen og b..".
Svalbard.PNG

 

Hvis du har behov for å lage egne lønnsarter kan du ta kopi av en lønnsarter du allerede har, og endre A-meldingsnummeret.
Du kan lese mer om hvordan du kan ta kopi av en lønnsart her.

 

Du må også lage en lønnsart for trygdeavgiften for Jan Mayen. Denne kan se ut som denne

På de ansatte som har lønn for arbeid på Jan Mayen, i faste transaksjoner så legg opp en linje med "Fast. tr.type" = 0-Manuell og denne lønnsarten.

 

Når lønn registreres på en lønnsart med A-meldingsnumrene nevnt ovenfor, så vil systemet legge inn teksten "Jan Mayen" i kolonnen skatte- og avgiftsregel. Dette kan du se i "Forespørsel / Godkjent lønn" eller i lønnsregistreringen dersom du henter fram denne kolonnen via tabelloppsettet.

 

Videre krever a-meldingen at hvert opphold merkes med en ID. Til dette brukes feltet "Tilleggsinformasjon2". Når du bruker en lønnsart med ovenstående a-meldingsnummer, vil markøren i lønnsregistrering stoppe i dette feltet. Feltet vil da ha beskrivelsen "Oppholds-ID". Dette for at for hvert avbrudd (når den ansatte forlater Jan Mayen) i oppholdet skal denne oppholds id forandres. Eksempel, når den ansatte første gang drar til Jan Mayen, bruker du f.eks. oppholds id "1". Hvis den ansatte så forlater Jan Mayen, men så drar tilbake, så er det ny oppholds ID, da bruker du f.eks. "2". 

 

Påse at du i "Lønnsregistrering, Tilleggsinformasjon" har feltene "Beløp T1", "Dato fra", "Dato til" og "Tilleggsinformasjon2" fremme. Hvis du ikke kjenner når oppholdet opphører, lar du "Dato til" være blankt.

LonnregTillegg.PNG

 

Eksempel fra lønnsregistreringen

LonnregJanMayen.PNG

Legg også merke til at du må legge inn korrekt beløp "Betalt trygdeavgift til Jan Mayen". Dette beløpet finner du på lønnsarten "Trygdeavg. Jan Mayen". 

 

For å slippe å legge inn oppholds id i hver lønnskjøring, kan du inne i bildet "Faste transaksjoner" hente frem feltet "Tilleggsinformasjon2" og registrere den oppholds id'en som gjelder for oppholdet.

 

MERK! Den verdien du har registrert i feltet ""Betalt trygdeavgift til Jan Mayen" vil bli summert opp i "Forskuddstrekk" på i rapporten "A-melding, bankliste" og i tilbakemeldingen fra Altinn.

Selvbetjening
Aktuelt brukertips