Mine områder
Hjelp

Innstillinger driftsmidler

29-03-2016 22:44 (Sist oppdatert 12-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6341 Visninger

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om driftsmidler.

 

Bruk av Driftsmidler i Visma.net ERP effektiviserer driften og gir deg god oversikt over driftsmidler og avskrivninger. Denne artikkelen går gjennom diverse innstillinger for driftsmidler.

 

 

Innstillinger

 

Viktig at en setter seg godt inn innstillingene før en begynner å benytte modulen.

Avskrivningsbok

 

Fra default ligger Avskrivningsbok 01 (1) under Avskrivingsbøker (FA205000). Haken for Bokføringsbok betyr at det som avskriver på denne også skal bokføres i hovedbok. Videre før en kan kjøre avskrivninger så må det opprettes avskrivningskalender for avskrivningsbok 01. Stegne for å opprette avskrivningskalender finner du her

 

NB: Fjern aldri haken (2) i kolonnen Bokføringsbok på denne avskrivningsboken.

 

D1.png

 

Du kan riktignok opprette flere avskrivningsbøker dersom du ønsker å bruke både prosent og lineær avskrivning for å sammenligne. Standard avskrivningsmåte i Visma.net ERP er lineær. 

 

Ny avskrivningsbok opprettes i Avskrivningsbøker (FA205000). Info vedrørende hvordan dette gjøres finner du her. Merk at det bare er en avskrivningsbok som kan oppdatere hovedboken. De andre du evt. oppretter kan kun brukes for rapportering. 

Driftsmiddelinnstillinger

 

Før du oppretter et driftsmiddel er det lurt å sjekke driftsmiddelinnstillingene.

1. Gå til Driftsmidler -> Innstillinger -> Driftsmiddelinnstillinger (FA101000)

2. Det er viktig å se at haken for Oppdater hovedbok står på under Posteringsinnstillinger. (Denne tas av under innleggelse inngående balanse driftsmidler - ikke den på avskrivningsbok 01).

Kontoinnstillinger

 

3. Fyll ut Periodiseringskonto og tilhørende kostnadsbærerstreng

4. Fyll ut Salgskonto og tilhørende kostnadsbærerstreng (konto kan endres under bokføring av salget).

Nummerering

 

5. Her må du velge om du skal følge nummereringen til Visma.net ERP når det opprettes nye/eksisterende driftsmidler, eller om man selv skal manuelt nummerere driftsmiddelet.

6. Ønskes manuelt, trykk på rediger Blyant bak Nummerserie for driftsmiddel/FASSET, huk av for Manuell nummerering (7) og trykk på Lagre (8).

Annet

 

9.   Avskrivningshistorikk Per bok eller Side ved side, for å velge hvordan historikken skal vises.

10.   Er denne på må det avskrives i alle perioder før periode som driftsmidlet skal ha avgang i.

11.   Vis nøyaktig avskrivning

12. Er denne på kan et driftsmiddel med ikke avstemte beløp ikke ha avgang. Mer info her.

13. Er denne på kan en modifisere de predefinerte avskrivningsmetodene. Mer info her

Posteringsinnstillinger

14 .Hak av for ønskede valg, gjerne ha hake på alle unntatt de 2 nederste. Ved avhukning oppdateres transaksjoner automatisk.

 

NB! Ved innleggelse av Inngående saldo på et driftsmiddel skal ikke hovedboken oppdateres og du må midlertidig fjerne haken for Oppdater hovedbok (2).

 

 D4.png

Avdeling

 

Du må opprette en avdeling for å kunne legger opp driftsmidler.

Dette gjør du ved å gå Flere valg -> Konfigurasjon -> Organisasjon -> Avdelinger (EP201500)

 

 1. Trykk på +
 2. Legg 1 på avdelingsnr
 3. Legg i beskrivelse Hoved (for eksempel)
 4. Trykk på lagre                                                                                                                                    

Avd1.png

 

Driftsmiddelklasser

 

En driftsmiddelklasse klassifiserer type anlegg som skal avskrives. Her legger man opp regelverket for driftsmiddelet som skal avskrives i form av år,  avskrivningstype, avskrivningsmetode, kontering osv. Alle driftsmidler må tilhøre en driftsmiddelklasse. Driftsmiddelklassene er med i standard oppsett og kan redigeres eller opprettes nye. 

 

 1. For å se på Driftsmiddelklassene går du på Driftsmidler -> Innstillinger -> Driftsmiddelklasser (FA2010PL).
 2. For å gå til klasse Kontormaskiner så trykker du på Class ID A
 3. Her settes Driftsmiddeltype.

 4. Trykker en på blyant bak dette valget kan en se hvilke driftsmiddeltyper som eksisterer og en kan lage sine egne. Ved opprettelse av en driftsmiddeltype så må en definerer om type er materiell og om den skal avskrives

 5. En kan overstyre om driftsmiddelet på driftsmiddelklasse skal avskrives eller ikke.

 6. Økonomisk levetid3 år er satt opp på klasse A fra default, men kan selvfølgelig overstyres ved behov - regnskapsloven rundt dette.

 7. Progressiv avskrivning for SL avskrivnings metode: Huk av om dette benyttes.                                      

 D05.png

                                                                                                                                                                         

8. Under fanekortet Avskrivningsinnstillinger settes det innstillinger i forhold til avskrivningsboken.

                                                                                                                                                                           D6.png

 

9. Under Hovedbokskontoer ligger kontoene som brukes i forbindelse med avskrivningene.

Her ligger det forhåndsdefinert kontoer og kostnadsbærere i systemet. Det er viktig å sjekke at riktige opplysninger ligger her. Dersom du ønsker å bruke andre kontoer enn de som allerede ligger der kan det være lurt å opprette egne kontoklasser. Når driftsmiddelet er opprettet kan du ikke endre disse kontoene nødvendigvis på driftsmiddelet.

 

D7.png

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"