cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Oppdatere egne rapporter med ny funksjonalitet

24-03-2020 10:03 (Updated 24-03-2020)
  • 0 Replies
  • 1 kudos
  • 330 Views

Egendefinerte rapporter tar utgangspunkt i den originale rapporten på tidspunktet den ble opprettet. Nye tabeller, felter og relasjoner som lanseres etter dette blir ikke automatisk tilgjengelig i den egendefinerte rapporten. Tidligere hadde man ikke mulighet å oppdatere rapporten. I versjon 8.20 kan man oppdatere rapporten slik at den nye funksjonaliteten blir tilgjengelig. 

 

Rapporter som ikke er oppdatert vil være haket av i kolonnen Ikke standard datasett under fanen Rapportversjoner. På den måten kan man se hvilke som trengs å oppdateres. For å oppdatere rapporten klikker du Refresh dataset. 

 

oppfrisk datasett.png

 

Handlingen skaper en ny linje som er lik den første, bare at denne er oppdatert med nytt datasett. 

 

oppfrisk datasett 2.png

 

Før oppdatering ser rapporten Alloker pakkseddel (SO64201S) slik ut: 

 

SO64201S 8.19.png

 

Etter oppdatering ser vi at en ny tabell (SOPackageDetail) er tilgjengelig. Dette er forøvrig en nyhet i versjon 8.20: 

 

rapport 2.png

 

Contributors
Visma kursoversikt
Featured Article