cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Sikkerhet i Visma.net

30-09-2014 19:11 (Updated 12-08-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 442 Views

Med Visma.net kan du være trygg på at våre tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak vil beskytte dine data mot tap, misbruk og uautorisert endring.

 

Sikkerhetsrutinene er satt opp slik at de hele tiden skal ivareta kravene fra Finansdepartementet vedrørende Forskrift om bokføring; Oppbevaring og elektronisk tilgjengelighet.

Mer om Visma sine rutiner, policy og håndtering av sikkerhet for nettbaserte tjenester kan leses her (engelsk språk).

 

Husk at du alltid kan se driftstatus på alle Visma.net tjenester på http://status.visma.net/

Visma kursoversikt
Featured Article