Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 26 Vleessector Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal salarisbedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 35 Textielverzorging Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum voor de leeftijden 20 en 21 jaar een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 41 Bouwmaterialen handel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Aanloopschaal voor Groep 1 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 43 Architectenbureaus Op verzoek is per 01-01-2020 inrichting toegevoegd voor pensioensoort 08 WIA Hiaat bij Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Er is geen beginleeftijd vastgelegd, de eindleeftijd = 65 jaar (2 jaar voor de pensioendatum), het percentage is 0,25 ten laste van de werknemer, en het jaarmaximum dat geldt voor de werknemer is 57.232. De arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2021 is Autoselectie wél aangevinkt.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Als deze inrichting overeenkomt met de berekening van uw verzekeraar, kunt u de arbeidsvoorwaarde via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden selecteren bij de bestaande medewerkers. Op het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u per medewerker een afwijkend percentage vastleggen als alleen het percentage afwijkt van de inrichting in de referentietabel. CAO 50 Apotheken Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Per 01-10-2020 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00. U kunt de inrichting in deze arbeidsvoorwaarde aanpassen en/of uitbreiden op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Voor de medewerker kunt u de inrichting in deze arbeidsvoorwaarde aanpassen en/of uitbreiden op het arbeidsvoorwaardenscherm via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-10-2020. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de salarissen voor de Participatiewet, en voor jeugdig winkelpersoneel van 20 en 19 jr.  aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 157 Zuivelindustrie I Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 is per die datum voor Groep A (in Payroll Business Salarisschaal AA) de berekening op basis van het minimumloon uitgevoerd, zoals beschreven is. Dit houdt wel in, dat de berekende bedragen in de meeste gevallen lager zijn dan de salarisbedragen per 31-12-2020. De bedragen per 31-12-2020 zijn overgenomen uit ons informatiesysteem. De wijzigingen per 01-01-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 182 Horeca en aanverwante bedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Per 01-11-2020 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een 3-tal bedragen voor periodelonen, én voor uurlonen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft Salaristreden 20 en 21, met Categorie 0. Let op: De maandlonen zijn hoger dan het per 01-01-2021 geldende minimumloon, en daarom niet aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 359 Zoetwarenindstrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van de Participatieschaal aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 405 Kappersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen voor de leeftijden 20 en 21 jaar in Salarisschaal A per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 533 Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven VGL Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een 3-tal bedragen voor periodelonen, én voor uurlonen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft Salaristreden 20 en 21, met Categorie 0. Let op: De maandlonen zijn hoger dan het per 01-01-2021 geldende minimumloon, en daarom niet aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 569 Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen voor Salarisschaal Z trede 30 per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 633 Uitzendkrachten Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de 3 salarisbedragen op basis van het minimumloon per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 637 Verzekeringsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn voor Salarisschaal A een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 679 Taxivervoer Per 01-01-2021 zijn de wijzigingen in de salarissen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Per 01-01-2021 is ook inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte tegen 80%, via optie 4 in zowel Salaris (variabel bruto) als Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing. Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd, én de percentages zijn ingericht in de standaardwaarden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Instelling > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij de gegevenselementen aanpassen. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 709 Vleeswarenindustrie Ondanks de vermelding in art. 24a van de CAO dat de Aanloopschaal niet wordt verhoogd, blijkt na controle dat er op de site www.vleewarenwerkt.nl tòch een gewijzigde aanloopschaal per 01-01-2020 staat. Op basis van deze informatie zijn de salarisbedragen per die datum voor salarisschaal A aangepast. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn de salarisbedragen in de aanloopschaal voor medewerkers van 21 jaar per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 721 Huisartsenzorg Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn een 3-tal bedragen per die datum aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 748 Slagersbedrijf De alternatieve omschrijving van pensioensoort 13 Extra fonds is gewijzigd van SAS - Collectieve financiering seniorenreg. in: SAS - Duurzame inzetbaarheid. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de alternatieve omschrijving is vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij de arbeidsvoorwaarde aanpassen. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 823 M&T Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor deSalarisschalen A en AA, Salaristreden 16 tot en met 21, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel “SZS” Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen in de Salarisschalen A en B aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 884 Kantoorvakhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau, voor zowel de bedrijven die zijn aangesloten bij een partij die de CAO heeft afgesloten, als voor de bedrijven die volgers zijn van deze CAO. De laatste groep is vastgelegd onder Categorie A. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1165 Recreatie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft 3 jeugdlonen voor 20-jarigen, én de leerlingen van 20 en 21 jaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor de Salaristreden 15 tot en met 30 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van Salarisschaal A (Groep I) aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1496 Bakkersbedrijf Bij controle bleek dat bij Salarisschaal 3, Trede 31 en Categorie F per 01-01-2020 hetzelfde bedrag was vastgelegd als bij Salarisschaal 3, Trede 30 en Categorie F. Dit is op 4 november 2020 gecorrigeerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau die bedragen aangepast die verwijzen naar het minimumloon òf die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Bij controle bleek dat er op de site van de werkgeversorganisatie salariswijzigingen staan per 01-02-2020. Deze aanpassingen zijn per die datum ingelezen in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Vervolgens zijn de wijzigingen op basis van het minimumloon per 01-07-2020 doorgevoerd, en tenslotte zijn de wijzigingen op basis van het minimumloon per 01-01-2021 ingelezen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-02-2020 plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 1869 Glastuinbouw Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen van Categorie B, Salarisschaal B, de Salaristreden 15 tot en met 32 aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen voor Salarisschaal A, Salaristreden 16 tot en met 30, aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 2493 Golfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon én de salarisbedragen die lager zijn dan het geldende minimumloon aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie Ten behoeve van de Eenmalige uitkering als RAM-premiecompensatie van 1,4% van het jaarloon vòòr 30 november 2020 is de volgende inrichting per 01-11-2019 toegevoegd: arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt Eindperiode (grat.) = 10 Grondslag opbouwmethode (grat) = Oorspronkelijk bedrag Jaar betaalperiode (grat.) = Na opbouwjaar Percentage (grat.) = 1,4 Uitbetalingspercentage (grat.) = 1,40 Per 01-11-2020 is het percentage bij Percentage (grat.) verwijderd, zodat er (voor maandverloners!) geen reservering meer plaatsvindt over november 2020. Per 01-01-2021 is de overige inrichting verwijderd. Ten behoeve van de Eenmalige uitkering ad € 150,00 in december 2020 is de volgende inrichting per 01-11-2020 toegevoegd: arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt Bedrag (Eenm. uitk. bedrag) = 150,00 Bedrag obv. deeltijd (Eenm. uitk. bedrag) = Ja Periode (Eenm. uitk. bedrag) = 12 Per 04-01-2021 is de overige inrichting verwijderd, zodat de inrichting ook voor 4-wekenverloners nog actief is aan het eind van periode 2020/13. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm te controleren - en eventueel aan te passen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Wellicht ten overvloede, maar de inrichting is voornamelijk vastgelegd voor maandloners. Zeker voor bedrijven die per 4 weken verlonen is het van belang om de CAO-inrichting te controleren, en zo nodig aan te passen en eventueel uit te breiden. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u de arbeidsvoorwaarden toevoegen voor bestaande medewerkers per de begindatum van de inrichting òf per een latere datum indienst. Op de arbeidsvoorwaardeschermen kunt u de inrichting in de arbeidsvoorwaarden aanpassen en/of uitbreiden. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum voor de leeftijden van 19 en 20 jaar een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FGIL) Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum een aantal bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. CAO 9999 Geen CAO van toepassing Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2021 zijn per die datum de bedragen aangepast in de referentietabel Salarisschaal op CAO-niveau. Ook zijn per 01-01-2021 de volgende standaardwaarden toegevoegd: Percentage (Vak.toesl.):  8,00       Controleren op wettelijk minimum Vaktoeslag: Controleren en aanvullen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting van de referentietabel controleren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon met als doelgroep Nederland - NL kunt u ook deze inrichting controleren. Via Instelling > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen.   Publishing Date : 11/9/2020
Volledig artikel weergeven
09-11-2020 15:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 294 Weergaven
CAO 187 Bos en natuur raam cao v/h bosbouw particulieren In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt de naam van de CAO gewijzigd in: Bos en natuur raam CAO. Per 01-01-2021 is zowel de naam van de CAO als de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster aangepast. Deze wijziging zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals op het mutatieverslag. CAO 509 Gemengde branche en speelgoedbranche In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt bij de CAO Einddatum 31-12-2020 vermeld. In de naam van de CAO en in de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is de einddatum per 01-01-2021 in de tekst opgenomen. Deze aanpassing zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals op het mutatieverslag. Het advies is om tijdig contact op te nemen met de afdeling planning van Visma | Raet, zodat de inrichting voor de definitieve verloning van periode 2021/01 is aangepast. In de loonaangifte mag deze CAO code met ingang van de aangifte voor deze periode niet meer voorkomen. CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt bij de CAO Einddatum 31-12-2020 vermeld. In de naam van de CAO en in de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is aangegeven dat de CAO per 01-01-2021 overgaat naar CAO 637 Verzekeringsbedrijf (voorheen Verzekeringsbedrijf binnendienst). Deze aanpassing zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals in het Mutatieverslag. Als uw bedrijf gekoppeld is aan beide CAO’s, is het advies om de medewerkers die gekoppeld zijn aan CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst per 01-01-2021 te koppelen aan CAO 637 Verzekeringsbedrijf. Als uw bedrijf alleen gebruik maakt van CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst en niet van CAO 637 Verzekeringsbedrijf, is het advies om tijdig contact op te nemen met de afdeling planning van Visma | Raet, zodat de inrichting voor de definitieve verloning van periode 2021/01 is aangepast. In de loonaangifte mag CAO code 636 met ingang van de aangifte voor deze periode niet meer voorkomen. CAO 637 Verzekeringsbedrijf binnendienst In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt de naam van de CAO gewijzigd in: Verzekeringsbedrijf, CAO voor het. Per 01-01-2021 is zowel de naam van de CAO als de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster aangepast. Deze wijziging zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals in het Mutatieverslag. CAO 1141 Grontmij Cao’S In de CAO-lijst van de Belastingdienst per 01-2021 wordt de naam van de CAO gewijzigd in: Sweco. Per 01-01-2021 is zowel de naam van de CAO als de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster aangepast. Deze wijziging zult u in de applicatie zien, bijvoorbeeld bij Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, evenals in het Mutatieverslag. Publishing Date : 10/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-10-2020 16:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 234 Weergaven
CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Omdat op CAO-niveau is vastgelegd dat 10% en 25% Ploegendienst wordt berekend op basis van Grondslag var toeslagen 2 is per 01-10-2020 de volgende inrichting toegevoegd: Grondslag 2 basis (Toesl.var.): Uurbedrag van grondslag Grondslagperiode 2 (Toesl.var): Huidige periode Voor het berekenen van Reisuren zijn de volgende arbeidsvoorwaarden per 01-10-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Overige uren (tabel) > Standaard variant, en Overige uren (bijzonder tarief) > Standaard variant. Voor het vergoeden van Reisuren is op CAO-niveau geen inrichting in de arbeidsvoorwaarde vastgelegd. Per 01-10-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Korting ziekengeld tonen: Ja Toepassen maximum dagloon: Nee Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020 òf met ingang van 01-10-2020. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien, evenals het niveau waarop deze inrichting is vastgelegd. Zie ook onder CAO-inrichting het CAO-document: CAO Nederlandse Baksteenindustrie (152). Publishing Date : 10/12/2020
Volledig artikel weergeven
12-10-2020 19:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 231 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-10-2020 is het percentage bij (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) - met alternatieve omschrijving Werken op feestdag percentage incl. toeslag - gewijzigd van 100% in 200%. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is, én op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Per 01-10-2020 zijn de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd van de percentages die gelden voor het minimumloon, in de percentages die voor deze CAO gelden voor de jeugdlonen (artikel 20 van de CAO). Voor de jeugdige werknemer in de zin van artikel 20 bedraagt dit minimum het bij hun leeftijd passende percentage, genoemd in artikel 20, van hiervoor aangegeven bedrag (artikel 69). Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO. CAO 1165 Recreatie Na controle blijkt dat in de eerste versies van de CAO twee keer jeugdlonen per 01-07-2020 worden vermeld, met verschillende bedragen. De laatst vermelde bedragen zijn opgenomen in ons informatiesysteem, en in 2019 ingevoerd in Payroll Business. In een nieuwere versie van de CAO zijn jeugdlonen per 01-07-2020 én per 01-10-2020 opgenomen. De salarisbedragen per 01-07-2020 zijn nu aangepast aan de informatie in de laatste publicatie. Daarna zijn de salarisbedragen per 01-10-2020 opnieuw ingelezen. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-05-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Betaalperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 04 in 05. Correctieperiode (Vak.toeslag): 05 Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): Na opbouwjaar Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is, én op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de toegevoegde controle op het wettelijk minimum vakantietoeslag een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2020. Publishing Date : 10/8/2020
Volledig artikel weergeven
08-10-2020 15:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 188 Weergaven
CAO 157 Zuivelindustrie Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudgetregeling toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Per 01-04-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1699,58. Per 01-04-2020 is (b) Percentage (Overige uren tb) met alternatieve omschrijving Onbetaald verlof percentage gewijzigd van 113,5% in 111%. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Helaas is het nog niet mogelijk om op CAO-niveau de inrichting voor het Aanvullend geboorteverlof vast te leggen. U kunt de inrichting per 01-07-2020 of een latere begindatum vastleggen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 68 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 410 Brandstofbedrijf Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: in pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. De inrichting van de salarisschaal is per 01-10-2020 verwijderd. Het betreft de inrichting van de referentietabel, en de inrichting in de Waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal). Als u toch graag gebruik wilt maken van de salarisschalen op CAO-niveau (voor Land-en/of Waterhandel) dan vragen wij u om een request in te leggen waarin u dit verzoek via de Servicedesk aan ons doorgeeft. Per 01-01-2020 zijn 2 standaardwaarden gewijzigd: Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.) is gewijzigd in Ja, en bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag is ‘Controleren en aanvullen’ geselecteerd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens, na selectie van de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 509 Gemengde branche en speelgoedbranche Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 518 Drogisterij branche Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 549 Aardappelen, groen en fruit detailhandel Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Daarnaast is een regel toegevoegd in pensioensoort 11 Sociaal fonds met beginleeftijd 67 jaar en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 557 Slijterijen Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 563 Zuivelindustrie Hoger Personeel Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Eindejaarsuitk.): Ja, deze periode Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst Per 01-04-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Generatiepact Percentage Werken: 84,20 Generatiepact Percentage Doorbetalen: 92,10 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Per 01-04-2020 is inrichting toegevoegd voor Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1 voor doorbetaling tegen 100%, Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2 voor doorbetaling tegen 90% en Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 voor doorbetaling tegen 80%. Naast deze standaardwaarden zijn ook de alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de bijbehorende ziektedagen, ziektedagen (dag), ziekteuren en ziekteuren (dag). Per 01-06-2020 zijn standaardwaarden vastgelegd voor Betaalperiode (Vak.toesl.), Correctieperiode (Vak.toesl.), Eindperiode (Vak.toesl.), Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) en Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.). Per 01-04-2020 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudgetregeling toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Per 01-04-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. U kunt de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de CAO-inrichting overschrijven. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Eerder deze maand was pensioensoort 02 Pensioen aanvulling toegevoegd voor deze medewerkers. Daarbij was het noodzakelijk om deze pensioensoort te selecteren, naast pensioensoort 01 Pensioen voor medewerkers jonger dan de beginleeftijd, òf voor medewerkers van 67 jaar en ouder. Deze inrichting is wel blijven staan voor situaties waarbij deze inrichting al bij medewerkers is vastgelegd. Door de uitbreidingen in pensioensoort 01 Pensioen is deze aanpassing niet meer noodzakelijk voor nieuwe situaties. Pensioen. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is Pensioen zonder percentages. In pensioensoort 11 Sociaal fonds is een regel toegevoegd met beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Pensioen zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. CAO 609 Tuincentra Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Daarnaast is pensioensoort 12 Opleidingsfonds toegevoegd met beginleeftijd 00 jaar en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 609 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 609 niet meer bijgehouden. CAO 623 Optiekbedrijven Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Daarnaast is pensioensoort 12 Opleidingsfonds toegevoegd met beginleeftijd 66 jaar en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 727 Retail Non-Food Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. eerder deze maand was pensioensoort 03 Pensioen overbrugging toegevoegd voor deze medewerkers. Daarbij was het noodzakelijk om deze pensioensoort te selecteren, naast pensioensoort 01 Pensioen voor medewerkers jonger dan de beginleeftijd, òf voor medewerkers van 67 jaar en ouder. Deze inrichting is wel blijven staan voor situaties waarbij deze inrichting al bij medewerkers is vastgelegd. Door de uitbreidingen in pensioensoort 01 Pensioen is deze aanpassing niet meer noodzakelijk voor nieuwe situaties. Pensioen. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is 03 Pensioen zonder percentages. Pensioensoort 12 Opleidingsfonds is toegevoegd voor medewerkers ouder dan de AOW-leeftijd. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is 12 Sociaal fonds zonder percentages. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. De pensioensoorten 03 Pensioen zonder percentages en 12 Sociaal fonds zonder percentages zijn per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting toevoegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoorten kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Daarnaast is pensioensoort 12 Opleidingsfonds toegevoegd met beginleeftijd 00 jaar en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 838 Wonen Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Daarnaast is pensioensoort 12 Opleidingsfonds toegevoegd met beginleeftijd 00 jaar en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 03 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 838 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 838 niet meer bijgehouden. De inrichting van de salarisschaal is per 01-10-2020 verwijderd, omdat die voor het laatst is bijgewerkt per 01-01-2017. Het betreft de inrichting van de referentietabel, en de inrichting in de Waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal). CAO 884 Kantoorvakhandel In een eerder bericht hebben wij u op de hoogte gesteld van het toevoegen van pensioensoort 02 Pensioen aanvulling voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd. Inmiddels zijn er per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. Door deze toevoeging is het niet meer nodig om pensioensoort 02 - Pensioen Detailhandel zonder percentages - te selecteren voor medewerkers die de leeftijd van 67 jaar bereiken. De eerder toegevoegde pensioensoort blijft wel actief voor medewerkers bij wie deze arbeidsvoorwaarde al is geselecteerd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. CAO 1458 Lederwaren en reisartikelen, detailhandel in Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 1459 Verf en behang, Detailhandel in Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 1459 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 1459 niet meer bijgehouden. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 1460 Fotografische artikelen, detailhandel in Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 1463 Tabaksartikelen, Detailhandel in Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 1464 Detailhandel in Juweliersartikelen Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Pensioensoort 12 Opleidingsfonds fonds is toegevoegd met beginleeftijd 00, en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode ‘Nabetalingen’ - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 1464 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 1464 niet meer bijgehouden. De inrichting van de salarisschaal is per 01-10-2020 verwijderd, omdat die niet recent is bijgewerkt voor deze vervallen CAO. CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 68 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Pensioensoort 12 Opleidingsfonds fonds is toegevoegd met beginleeftijd 00, en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 1639 Doe-het-zelf-branche Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, zijn per 01-01-2019 2 regels toegevoegd in pensioensoort 01 Pensioen: er is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar Daarnaast is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds een regel toegevoegd met beginleeftijd 67 jaar en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn in de de toegevoegde regels de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. CAO 1644 Textiel grootwinkelbedrijven Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Pensioensoort 12 Opleidingsfonds fonds is toegevoegd met beginleeftijd 00, en eindleeftijd 99 jaar. U kunt de arbeidsvoorwaarde selecteren wanneer de berekening via pensioensoort 11 op de AOW-leeftijd wordt beëindigd. De alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is Sociaal fonds zonder percentages. Per 01-01-2020 zijn voor de de pensioenberekeningen de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd, en per die datum is voor het sociaal fonds het jaarmaximum aangepast. Pensioensoort Sociaal fonds zonder percentages is per 01-01-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Als u gedurende verloningen over 2020 gebruik maakt van deze pensioensoorten, is het noodzakelijk dat u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer per pensioensoort inrichting vastlegt in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijving van de pensioensoort kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Als u nog gebruik maakt van de inrichting van deze CAO is het advies om de inrichting bij uw bedrijf te (laten) overzetten naar CAO 727 Retail Non-Food omdat CAO 1644 is opgegaan in CAO 727. Met uitzondering van de pensioeninrichting wordt de CAO-inrichting voor CAO 1644 niet meer bijgehouden. CAO 2272 Geluid- en beelddragers, SWK Omdat het pensioenfonds ook regelinggegevens verwacht voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd òf ouder zijn dan de eindleeftijd, is per 01-01-2019 de volgende inrichting toegevoegd: In pensioensoort 01 Pensioen is een regel toegevoegd met beginleeftijd 00, én er is een regel toegevoegd voor beginleeftijd 67 jaar, en eindleeftijd 99 jaar. Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog een aanvullende berekening wilt uitvoeren over 2019, kunt u per 01-01-2019 of een latere datum een payrollgevoelige mutatie vastleggen bij de bewuste medewerker(s), die u na een salarisverwerking weer verwijdert wanneer u tevreden bent over het resultaat in de actuele payrollelementen. Als correcties over 2019 plaatsvinden bij Herrekeningsmethode Nabetalingen - zie Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening - zullen deze correcties niet verwerkt worden in de loonaangifte 2019. In het loonaangiftesysteem kunt u voor 2019 per periode per medewerker handmatig muteren in het loonaangiftesysteem. Voor het versturen van de correcties aan het pensioenfonds is het wel noodzakelijk dat de pensioenaangifte - tijdelijk - is geactiveerd in het loonaangiftesysteem. Let op: gedurende een aantal dagen is inrichting aanwezig geweest voor 02 Pensioen zonder percentages, maar bij het toevoegen van de regels in pensioensoort 01 Pensioen is deze inrichting weer verwijderd. Per 01-10-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Publishing Date : 9/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-09-2020 15:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 224 Weergaven
CAO 49 Verpleeg- En Verzorgingshuizen En Thuiszorg …. Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO ‘Validatiewaarden’ aanvinkt. CAO 156 Ziekenhuizen Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 219 Gezondheidscentra Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 317 Gehandicaptenzorg Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 427 Tandtechniek In de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is per 01-01-2020 voor pensioensoort 01 Pensioen bij Deeltijdfactor franchise aftoppen: 1 Franchise aftoppen op 1,000000 geselecteerd. Bij Deeltijdfactor Maximum Aftoppen was al vastgelegd: 1 Maximum aftoppen op 1,000000. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over het jaar 2020 een herberekening plaatsvinden. Voor medewerkers met een deeltijdfactor > 1 kan er door een wijziging in de berekende franchise een andere grondslag en daardoor een ander premiebedrag worden vastgesteld. Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 475 Sport, Werkgeversorganisatie in de Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 526 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven De reguliere inrichting voor pensioensoort 01 Pensioen heeft als Peildag 03 en Peilmaand 01. Hierdoor wordt gepeild op de 3de dag van de 1ste verloningsperiode. Deze inrichting is van belang voor bedrijven met periodiciteit Vier weken. Deze inrichting zal voor de meeste bedrijven met periodiciteit Maand geen probleem opleveren, omdat het pensioengevend loon per 03-01 gelijk is aan het pensioengevend loon per 01-01. Voor bedrijven of medewerkers met periodiciteit Maand waarvoor het pensioengevend loon per 03-01 wél afwijkt van het pensioengevend loon per 01-01 is er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2019 voor pensioensoort 01 Pensioen een variant toegevoegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm via Pensioen variant maandverloning selecteren. Als u deze inrichting niet op niveau Klant CAO of Bedrijf CAO heeft vastgelegd, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden in het arbeidsvoorwaardenscherm via Pensioen variant maandverloning selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de arbeidsvoorwaardegegevens c.q. van de variant in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden aanvinkt. CAO 721 Huisartsenzorg Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2019 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 730 Technische groothandel Per 01-10-2020 zijn er salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 1574 Geestelijke gezondheidszorg (Ggz) Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 2143 Nederlandse Podia In de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is per 01-01-2020 voor pensioensoort 10 AOP bij 06 Franchise naar rato parttime: 0 Nee geselecteerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over het jaar 2020 een herberekening plaatsvinden. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde AOP > Benoemde variant (vaste grondslag) kan er door een wijziging in de berekende franchise een andere grondslag en daardoor een ander premiebedrag worden vastgesteld. Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. CAO 8105 KNMT - avw regeling Tandheelkundige Praktijken Omdat PFZW ook regelingloon verwacht voor medewerkers die ouder zijn dan de AOW-leeftijd zijn er in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2020 voor zowel 01 Pensioen als 10 AOP varianten toegevoegd met als eindleeftijd 99. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de arbeidsvoorwaardenschermen via Pensioen variant Pensioen zonder percentages c.q. via AOP variant AOP zonder percentages selecteren. De inrichting in de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de varianten in de waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. Publishing Date : 9/10/2020
Volledig artikel weergeven
10-09-2020 16:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
CAO 884 Kantoorvakhandel De salariswijzigingen per 01-09-2020 zijn doorgevoerd in de referentietabel.  De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-09-2020. Voor de pensioenberekening voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd of ouder zijn dan de eindleeftijd uit pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel is inrichting toegevoegd via pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De inrichting is overgenomen van pensioensoort 01, waarbij voor pensioensoort 02 de beginleeftijd 00 is, de eindleeftijd 99, én de percentages niet zijn gevuld. De alternatieve omschrijving van Pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is: Pensioen Detailhandel zonder percentages. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Het advies is om pensioensoort 02 Pensioen aanvulling te selecteren voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd van pensioensoort 01 òf ouder zijn dan de eindleeftijd van pensioensoort 01 Pensioen. U kunt pensioensoort 02 Pensioen aanvulling selecteren per de datum indienst òf - voor medewerkers die ouder zijn dan de eindleeftijd - per de begindatum van de periode waarop de berekening van pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel stopt. Het advies is om voor medewerkers die jonger zijn dan de beginleeftijd ook pensioensoort 01 Pensioen Detailhandel te selecteren, zodat de berekening bij de beginleeftijd kan worden opgepakt. N.B.: Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA koppeling pensioenregelingen moet er wel inrichting worden toegevoegd voor de pensioensoort 02 Pensioen aanvulling. De inrichting van de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijving van pensioensoort 02 Pensioen aanvulling, die op CAO-niveau is vastgelegd, overschrijven. u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Naar aanleiding van de Algemeen Verbindend Verklaring van de CAO zijn de salarisbedragen voor functie 2 bij de leeftijd van 18 jaar per 01-02-2021 gewijzigd, voor zowel het maandbedrag als het periodebedrag.  Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-09-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.   Per 01-08-2020 is bij Langdurig zorgverlof doorbet. perc. als standaardwaarde 0,00 vastgelegd. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 3768 Uitvaartbranche Per 01-08-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Vergoeding per km: 0,19 Minimum aantal km voor verg (enkele reis): 10 Maximaal te verg kilometers (enkele reis): 23 Toepassing minimum aantal km: boven minimum wordt alles vergoed Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten > Standaard variant. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. De salariswijzigingen per 01-02-2020 en per 01-01-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel.  Na het vastleggen van de aanpassingen per 01-02-2020 is de wijziging in verband met het per 01-07-2020 geldende minimumloon opnieuw vastgelegd. De inrichting van de salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2020. Naar aanleiding van de informatie over een bijdrage van 0,2% gedurende 2020 en 2021 voor Duurzame inzetbaarheid door de werkgevers hebben wij navraag gedaan over de manier waarop de bruto loonsom vastgesteld moet worden. Het bestuur van het fonds verwacht hierover eind oktober uitvoeringsbesluiten te kunnen vaststellen. Publishing Date : 8/31/2020
Volledig artikel weergeven
31-08-2020 19:28
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 208 Weergaven
CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Per 01-07-2020 is voor medewerkers die vallen onder de Participatiewet inrichting toegevoegd aan de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De Waardenlijst is hiervoor uitgebreid met Categorie C, Salarisschaal M, en de treden 51 tot en met 55 voor de 5 in de CAO genoemde jaren (1e tot en met 5e jaar). U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u Validatiewaarden aanvinkt. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, is de inrichting op CAO-niveau voor u niet zichtbaar. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Per 01-07-2020 zijn voor periodiciteit maand en week wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  Per 13-07-2020 zijn voor periodiciteit 4 weken wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-07-2020.  CAO 884 Kantoorvakhandel Navraag leert dat de gewijzigde CAO-schalen per 01-09-2020 op korte termijn zullen worden gepubliceerd op https://www.boekbond.nl/kenniscentrum/personeelszaken/. Na publicatie zullen wij de wijzigingen gaan verwerken in de salarisschaal op CAO-niveau. Let op: de salarisbedragen zullen niet worden gewijzigd voor medewerkers die gekoppeld zijn aan Categorie A, die is ingericht voor volgers van de CAO. U kunt controleren of de wijzigingen al zijn verwerkt via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Na het doorvoeren van de aanpassingen zullen wij een nieuw CAO-bericht plaatsen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er na het verwerken van de wijzigingen herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-09-2020.  CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Per 01-01-2020 is Ophogingspercentage vakantietoeslag (Soc.fds.) gevuld met 8,00 voor de berekening van de premie Bijdragefonds Tankstations en Autowasbedrijven. Als u deze inrichting zelf niet had vastgelegd, kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Berekening > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de arbeidsvoorwaarde.   U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u Arbeidsvoorwaardegegevens aanvinkt. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-04-2020 en per 01-07-2020 zijn wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen er herberekeningen plaatsvinden met ingang van 01-04-2020. Als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau zullen er slechts voor een beperkte groep medewerkers verschillen kunnen optreden.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Publishing Date : 8/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-08-2020 18:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 211 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-01-2020 is bij Levensloop % vaste bijdrage: 1,50 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Levensloop bijdrage werkgever. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Helaas is het nog niet mogelijk om op CAO-niveau per 01-07-2020 standaardwaarden vast te leggen voor Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof én voor Maximum dagloon toepassen aanv geb verl. U kunt deze inrichting toevoegen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Voor de afdracht voor Duurzame inzetbaarheid is pensioensoort 15 - Extra fonds 3 - toegevoegd, met twee varianten. In de waardenlijst is voor Extra fonds 3 variant vastgelegd: 0001 bouwplaatswerknemers en 0002 uta-werknemers. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de aanwezige inrichting controleren. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > 15 Duurzame inzetbaarheid kunt u de vastgelegde standaardwaarden controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. De arbeidsvoorwaarde 15 Duurzame inzetbaarheid > Benoemde variant (vaste grondslag) is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De alternatieve omschrijvingen van Chauffeurstoeslag zijn gewijzigd in Bestuurderstoeslag. U kunt de CAO-inrichting overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (niveau Land, Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Publishing Date : 8/13/2020
Volledig artikel weergeven
13-08-2020 15:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 225 Weergaven
CAO 884 CAO Kantoorvakhandel  Na controle van de bedragen per 01-07-2020 zijn per die datum een aantal kleine verschillen van € 0,01 doorgevoerd in de salarisschaal, zowel naar boven als naar beneden.  U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. Publishing Date : 8/10/2020
Volledig artikel weergeven
10-08-2020 15:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 213 Weergaven
CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Per 01-07-2020 zijn er drie bedragen aangepast, zowel per maand, per 4 weken als per uur: bij schaal A, trede 20 en categorie 0 bij de schalen A en B, trede 21, categorie 0. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-07-2020 zijn er drie bedragen aangepast, zowel per maand, per 4 weken als per uur: bij schaal A, trede 20, categorie 0 bij de schalen A en B, trede 21, categorie 0. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 880 CAO Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" Op 16-07-2020 hebben wij u op de hoogte gebracht van de voorgenomen wijzigingen bij de pensioensoorten 08 WIA hiaat en 09 WIA hiaat. Op 17-07-2020 zijn na 18.00 uur de volgende wijzigingen vastgelegd: ophogingspercentage vakantietoeslag is per 01-01-2020 gevuld met 8,00 en de inrichting bij ophogingspercentage overig is verwijderd. Het betreft de volgende berekeningen: Pensioensoort 08 WIA hiaat met alternatieve omschrijving WIA-werknemersverzekering 08 880. Pensioensoort 09 WIA hiaat extra met alternatieve omschrijving WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 880. De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Omdat het ophogingspercentage per saldo gelijk blijft, mag de herberekening geen ander resultaat opleveren. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven De eerder gepubliceerde bedragen voor periodelonen per 01-02-2021 - op basis van het minimumloon - waren niet correct. Deze bedragen zijn nu aangepast. De wijzigingen zijn per 01-02-2021 doorgevoerd in de salarisschaal. Als de wettelijke minimumlonen per 01-01-2021 zijn gepubliceerd, zullen wij uiteraard alsnog wijzigingen doorvoeren. U kunt de huidige inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Voor de eenmalige uitkering over de periode 01-01-2020 t/m 30-06-2020 is per 01-01-2020 de volgende inrichting toegevoegd: de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt, er zijn diverse standaardwaarden vastgelegd; per 01-07-2020 is het percentage gewijzigd in 3,00 in 0,00 zodat er geen reservering meer plaatsvindt na deze datum. De volledige inrichting is verwijderd per 01-08-2020. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaarden. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens aanvinken. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Let op: op 28-07-2020 en 29-07-2020 heeft u inrichting kunnen zien van de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage. Deze inrichting is op 29-07-2020 weer verwijderd, omdat de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage rekent met het jaarsalaris, terwijl de CAO voorschrijft dat 3% moet worden uitgekeerd over de verdiende maandsalarissen in deze periode. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Op 16-07-2020 hebben wij u op de hoogte gebracht van de voorgenomen wijziging bij pensioensoort 07 Vroegpensioen extra met alternatieve omschrijving WIA-excedent 07 2297. Op 17-07-2020 is na 18.00 uur het ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2020 gevuld met 8,00. De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Publishing Date : 7/30/2020
Volledig artikel weergeven
30-07-2020 14:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-07-2020 is inrichting toegevoegd voor de Jeugdlonen en de Mintreden.  Ook is het uurloon dat bestaat uit het minimumloon per 01-07-2020 gewijzigd van € 9,69 in € 9,70.  De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De inrichting van Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 633 Uitzendkrachten De hoogte van de SFU-premie voor 2020 was eind vorig jaar vastgesteld op 0,1% van uw brutoloonsom van 2019. Door de coronacrisis heeft het bestuur dit besluit herzien. In overleg tussen werkgeververtegenwoordigers en werknemervertegenwoordigers is besloten de premie te halveren naar 0,05%.  Op basis van dit besluit is het percentage voor pensioensoort 11 Sociaal fonds per 01-01-2020 gewijzigd van 0,1 in 0,05. De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in -  Per 01-07-2020 zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de Salarisschaal op CAO-niveau. De bedragen die lager waren dan het minimumloon zijn eerder aangepast. Op 08-07-2020 zijn de tussenliggende bedragen (voor 20 jaar en 1 ervaringsjaar of 20 jaar en 2 ervaringsjaren) gewijzigd, evenals de bedragen voor de salarisschalen B (Orba-score 50 - 69,5) en C (Orba-score 70 - 89,5) die gelden voor de leeftijden 18 tot en met 21 jaar. De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 727 Retail Non-Food Op 10-07-2020 zijn de salariswijzigingen per 01-07-2020 doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Omdat alle medewerkers tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe loongebouw, zijn er per 01-07-2020 geen overgangstabellen meer. Daarom zijn per 01-08-2020 een aantal categorieën verwijderd.  Van de resterende categorieën zijn in de meeste gevallen de omschrijvingen op CAO-niveau gewijzigd: het woord Nieuw is verwijderd uit de omschrijving, evenals in enkele gevallen een datum. De actuele categorieën per 01-08-2020 zijn: 11 Mode, Juweliers en Parfumerieën en Verf en Woninginrichting 08 Sport en schoenen 13 Tuincentra 02 Virtuele loontabel Tuincentra ‘medewerkers indienst per 31-12-2016’ 09 Wonen De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De inrichting van Categorie (Salarisschaal) kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting waarbij u na selectie van de Bedrijf CAO Validatiewaarden aanvinkt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2020. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Op verzoek is bij drie pensioensoorten het ophogingspercentage vakantietoeslag gevuld met 8,00. Het gaat om de volgende berekeningen: Pensioensoort 07 Vroegpensioen extra met alternatieve omschrijving WIA-excedent 07 822 Pensioensoort 08 WIA hiaat met alternatieve omschrijving WIA-werknemersverzekering 08 822 Pensioensoort 09 WIA hiaat extra met alternatieve omschrijving WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 De inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" Na controle blijkt dat bij de pensioensoorten 08 WIA hiaat en 09 WIA hiaat extra het ophogingspercentage vakantietoeslag is vastgelegd bij ophogingspercentage overig. Na het plaatsen van dit bericht wordt naar verwachting op vrijdag 17 juli 2020 het ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2020 gevuld met 8,00 en de inrichting bij ophogingspercentage overig verwijderd. Het betreft de volgende berekeningen: Pensioensoort 08 WIA hiaat met alternatieve omschrijving WIA-werknemersverzekering 08 880 Pensioensoort 09 WIA hiaat extra met alternatieve omschrijving WIA-werkn.verz v.a. 62 mnd voor AOW of 67 jr. 09 880. De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Omdat per saldo het ophogingspercentage gelijk blijft, mag de herberekening geen ander resultaat opleveren. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf Na controle blijkt dat bij pensioensoort 07 Vroegpensioen extra het ophogingspercentage vakantietoeslag niet is vastgelegd. Na het plaatsen van dit bericht wordt naar verwachting op vrijdag 17 juli 2020 het ophogingspercentage vakantietoeslag per 01-01-2020 gevuld met 8,00. Het betreft pensioensoort 07 Vroegpensioen extra met alternatieve omschrijving WIA-excedent 07 2297. De huidige inrichting kunt u controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting vinkt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens aan. In dit rapport kunt u de inrichting zien die bij uw bedrijf actief is. Ook ziet u hier op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er na de aanpassing een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-01-2020 is bij pensioensoort 08 WIA Hiaat -zònder variant- de eindleeftijd gewijzigd van 67 in 68 jaar. De berekening stopt 24 maanden voor de AOW-leeftijd, dus deze aanpassing heeft geen consequenties voor de resultaten van de berekening.  De inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Publishing Date : 7/16/2020
Volledig artikel weergeven
16-07-2020 22:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 193 Weergaven
CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Per 01-01-2020 is het bedrag voor salarisschaal A, trede 27 (aanloop A), voor 4-wekenverloning gewijzigd in de salarisschaal. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel Per 01-08-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-08-2020 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd: Peildatum indienst (Eenm.uitk. perc.), Percentage (Eenm.uitk. perc.), Periode (Eenm.uitk. perc.) en Blokkeren (Eenm.uitk. perc.). Ook is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2020 is toegevoegd: Doorbetalingsperc calamiteitenverlof = 100,0. Per 01-11-2019 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Ook zijn diverse standaardwaarden vastgelegd ten behoeve van deze berekening. Deze arbeidsvoorwaarde is toegevoegd om de opbouw over de jaargrens mogelijk te maken. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de ingerichte standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. CAO 730 Technische groothandel Het is nog niet mogelijk om op CAO-niveau de inrichting voor het Aanvullend geboorteverlof vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing kunt u per 01-07-2020 of later de inrichting hiervoor vastleggen bij de gegevenselementen Maximum dagloon toepassen aanv geb verl, Verrekenen voordeel werknemer aanv. geb. verlof, Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof, en Aanvullend geboorteverlof, invoer via. U kunt contact opnemen met de servicedesk met de vraag om de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof (Loondoorb bij verlof) in te richten. U geeft daarbij aan op welk niveau u de inrichting wilt vastleggen (Klant of Bedrijf), en welke looncomponenten u wilt opnemen in deze berekening. CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Per 01-01-2020 is de inrichting bij Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Pens.aanv.) gewijzigd in: kalenderdagen. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven In het uittreksel van de CAO staat als eindperiode voor vakantietoeslag : april. In Payroll Business was eindperiode 05 vastgelegd. Om de inrichting te laten overeenstemmen met de CAO-tekst, is Eindperiode (Vak.toesl.) per de begindatum van het eerder ingerichte rechtjaar 01-06-2020 gewijzigd in 04. Per 01-06-2020 is toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum vak.toeslag = Controleren en aanvullen Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = Na opbouwjaar. Let op: wanneer u de CAO-inrichting gebruikt, ontvangt de medewerker volgend jaar vakantietoeslag over 11 maanden in plaats van over een heel jaar! Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf aanwezige inrichting controleren. Indien gewenst kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven op het arbeidsvoorwaardenscherm. Per 01-01-2020 is toegevoegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,0 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingsperc calamiteitenverlof: 100,0 Doorbetalingsperc onbetaald verlof: 0,00 Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00 inclusief alternatieve omschrijvingen voor ziektedagen en ziekteuren 4. Het is nog niet mogelijk om op CAO-niveau de inrichting voor het Aanvullend geboorteverlof vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing kunt u per 01-07-2020 of later de inrichting hiervoor vastleggen bij de gegevenselementen Maximum dagloon toepassen aanv geb verl, Verrekenen voordeel werknemer aanv. geb. verlof, Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof, en Aanvullend geboorteverlof, invoer via. U kunt contact opnemen met de servicedesk met de vraag om de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof (Loondoorb bij verlof) in te richten. U geeft daarbij aan op welk niveau u de inrichting wilt vastleggen (Klant of Bedrijf), en welke looncomponenten u wilt opnemen in deze berekening. Per 01-07-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De bijdrage die de werkgever aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven is verschuldigd, is vastgesteld op 0,25% van de loonsom. Daarom is het percentage per 01-01-2020 bij pensioensoort 14 (Extra fonds 2) gewijzigd in 0,25. In de salarisschaal zijn per 01-01-2020 de salarisbedragen gecontroleerd met de informatie in de nieuwe CAO, en waar nodig gecorrigeerd. De correctie bestaat in de meeste gevallen uit het afronden naar boven op hele euro's voor medewerkers die niet onder functiegroep 1 (WML) vallen, maar toch het minimumloon ontvangen, omdat het salarisbedrag in de vorige CAO lager was dan het geldende minimumloon.  Vervolgens zijn de wijzigingen per 01-02-2020 doorgevoerd.  Per 01-07-2020 zijn de regels voor de leeftijd van 22 jaar verwijderd. Er is voor deze begindatum gekozen, om te voorkomen dat gedurende de salarisverwerking de salarisberekening voor deze medewerkers opeens werd beëindigd. Ook zijn 01-07-2020 de salarisbedragen voor functiegroep 1 (WML) gewijzigd in het per deze datum geldende minimumloon.  Tenslotte zijn de salariswijzigingen per 01-02-2021 ingelezen, waarbij opvalt dat in de salaristabel voor 4 weken de bedragen voor functiegroep 1 (WML) gelijk zijn aan het per 01-01-2020 geldende minimumloon voor maandverloners. Als de minimumlonen per 01-01-2021 bekend zijn, zullen de wijzigingen voor de laatstgenoemde functiegroep worden doorgevoerd.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de ingerichte standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Als u met een ander percentage wilt rekenen, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens op het arbeidsvoorwaardenscherm een afwijkend percentage vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor de Waardenlijst (Salarisschaal / Salaristrede) kunt u deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen, Looncomponentenregelingen en Validatiewaarden (voor de waardenlijst) kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Publishing Date : 7/3/2020
Volledig artikel weergeven
03-07-2020 13:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 240 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 20 Goederenvervoer Nederland Als uw bedrijf gebruik maakt van de inrichting voor deze CAO, adviseren wij u om contact op te nemen met Visma met het verzoek om uw inrichting over te zetten naar CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg. De wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe CAO zijn niet doorgevoerd in CAO 20 Goederenvervoer Nederland. CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Het bedrag bij Minimum bedrag (Vakantietoeslag) is ongewijzigd, maar de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages zijn per 01-01-2020 aangepast aan de percentages zoals die ook bij het minimum(jeugd)loon gelden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Voor medewerkers voor wie de berekende reservering vakantietoeslag lager is dan het berekende minimum voor deze reservering, kunnen er na een salarisverwerking verschillen optreden. Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingsperc onbetaald verlof 0,00 vastgelegd. Ook is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 toegevoegd. Verder is inrichting vastgelegd voor Ziektedagen 1: er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd, en bij Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren is 100,00 vastgelegd. Bij Toepassen maximum dagloon is ‘Ja’ geselecteerd. De salarisschaal voor medewerkers die voorheen onder CAO 20 Goederenvervoer Nederland ressorteerden, is toegevoegd in de salarisschaal onder categorie 1. Per 01-07-2020 is de inrichting van de nachttoeslag verwijderd, die was vastgelegd bij (E) Toeslagen variabel, inclusief een afwijkende grondslag ad € 2,66 onder Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.). Ook de bijbehorende standaardwaarden bij (E) Grondslagvariant (Toesl.var.) en (E) Percentage (Toesl.var.) zijn per deze datum verwijderd, evenals de alternatieve omschrijvingen ten behoeve van deze berekening. De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de Bedrijf CAO. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Uiteraard kunt u de verwijderde inrichtingg die betrekking heeft op de nachttoeslag via (E) Toeslagen variabel opnieuw toevoegen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal c.q. Leeftijd percentages kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 26 Vleessector Per 01-11-2019 is bij Generatiepact Percentage Pensioenopbouw 100,00 vastgelegd. Naast de eerder vastgelegde inrichting Afrekenperiodes ophalen variabele vergoedingen = 6 is per 01-11-2019 toegevoegd: Afrekenperiodes ophalen vaste vergoedingen = 6. Per 01-07-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de Bedrijf CAO. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor de standaardwaarden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 187 Bos en natuur (raamcao) Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Per 01-01-2020 zijn de percentages voor pensioensoort 01 Pensioen aangepast naar 2,916667 en 19,333333. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Afw. premiepercentage wg c.q. Afw. premiepercentage wn de door u gewenste percentages vastleggen. Als u hier al percentages heeft vastgelegd, zal de wijziging op CAO-niveau geen consequenties voor u hebben. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-01-2020 is de salarisschaal toegevoegd, inclusief de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede én Categorie.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De alternatieve omschrijvingen zijn al verwijderd voor (E) Overuren. Per 01-06-2020 zijn ook de standaardwaarden verwijderd van (E) Grondslagvariant (Overuren), (E) Percentage incl. toeslag (Overuren) én (E) Percentage toeslag (Overuren). Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm in het historiescherm de gewijzigde inrichting controleren. Op het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u - indien gewenst - inrichting vastleggen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel Naast de eerder per 01-01-2020 toegevoegde maandlonen zijn nu ook de uurlonen per deze datum toegevoegd.  Daarna zijn de wijzigingen van zowel de maandlonen als de uurlonen per 01-07-2020 doorgevoerd.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 633 Uitzendkrachten Nà de wijzigingen in het minimumloon zijn nu ook de overige 3 salarisbedragen voor de Allocatiegroep (in Payroll Business Salarisschaal A) gewijzigd per 01-07-2020. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst Eerder is gemeld dat de salarisschaal is toegevoegd voor deze CAO. Omdat deze salarisschalen niet gelden voor buitendienstmedewerkers, is deze inrichting nu verwijderd per 01-07-2020. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 679 Taxivervoer Omdat de SFM premie (Sociaal Fonds Mobiliteit) voor zowel het 2de als het 3de kwartaal 2020 vervalt, zijn de premiepercentages in pensioensoort 11 Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) per 01-04-2020 nulgesteld, en per 01-10-2020 opnieuw vastgelegd.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-04-2020 plaatsvinden. In de payrollelementen lopen het pensioengevend loon en de maxima wel door, maar in periode 2020/10 zullen de premies berekend worden over de cumulatieve grondslag periode 2020/10 min de cumulatieve grondslag 2020/09.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 725 Landbouw exploiterende ondernemingen Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 727 Retail Non-Food Per 01-01-2020 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal. In ieder geval voor de Categorieën 12 en 15 is inrichting toegevoegd per deze datum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Als u graag wilt dat de salarisbedragen per 01-07-2020 worden gecontroleerd op het minimumloon per die datum, kunt u een request inleggen met het verzoek om de salarisbedragen aan te passen wanneer deze lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 1165 Recreatie Per 01-07-2020 én per 01-10-2020 zijn een aantal salarisbedragen voor jeugdlonen en voor leerlingen aangepast in de referentietabel Salarisschaal.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 1869 Glastuinbouw Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 1944 Open teelten Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 2493 Golf branche Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2020 gewijzigd in 6,61 en 18,39. Omdat de percentages voor 2021 al bekend zijn, zijn deze percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Wanneer de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-07-2020 is salaristrede 97 (Maximum uurloon textiel / tapijt) verwijderd uit de Salarisschaal. Ook is deze salaristrede per die datum verwijderd uit de Waardenlijst. Voor deze datum is gekozen, om te voorkomen dat er gedurende een salarisverwerking plotseling correcties zouden plaatsvinden.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijst voor Salaristrede (maar ook voor Salarisschaal en Categorie) controleren. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Publishing Date : 6/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 14:14
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 210 Weergaven
CAO 50 Apotheken Per 01-05-2020 is inrichting toegevoegd voor de premie ten behoeve van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Het betreft pensioensoort 11 Sociaal fonds, met vaste grondslag, peildag en peilmaand 99 / 99.   In het standaard arbeidsvoorwaardencluster kwam de arbeidsvoorwaardevariant Sociaal fonds > Benoemde variant (variabele grondslag) nog voor, maar in de referentietabel was hiervoor geen berekening meer vastgelegd. Per 01-05-2020 is deze arbeidsvoorwaardevariant verwijderd, en is Sociaal fonds > Benoemde variant (vaste grondslag) toegevoegd, waarbij Autoselectie is aangevinkt.  In artikel 5 van de CAO Bedrijfsfonds apotheken wordt beschreven welke bedragen meegenomen moeten worden in de berekening. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting van de berekening controleren. De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u ook controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 vastgelegd. Per 01-05-2020 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Per 01-05-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 100,00 Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 01-01-2017 Periode (Eenm.uitk. bedrag): 07 Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag): Ja Per 10-08-2020 - de begindatum van periode 2020/09 voor 4-wekenverloners - is deze inrichting verwijderd. Per 01-06-2020 is de inrichting ten behoeve van de afrekening bij werken op een feestdag aangepast: (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) → Werken op feestdag percentage incl. toeslag is gewijzigd van 100,00 naar 150,00 (C) Percentage toeslag (Overuren) → Werken op feestdag percentage toeslag is gewijzigd van 0,00 naar 50,00 Via (A) Toeslagen variabel is ook een toeslag voor werken op feestdag vastgelegd. Deze optie kunt u gebruiken als u alleen de toeslag wilt vergoeden, omdat de uren via bijvoorbeeld salaris zijn verrekend. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm. De inrichting van de standaardwaarden en de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 218 Besloten busvervoer Via Ziektedagen/uren 3 is inrichting toegevoegd voor de berekening van ziekengeld tegen 80%. Bij de gegevenselementen zijn alternatieve omschrijvingen vastgelegd. Bij Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 → Doorbet. perc. ziektedagen/uren 80% is per 01-01-2020 80,00 ingericht. Bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren is 0,00 ingericht. Voor de berekening van vakantietoeslag is per 01-06-2020 de inrichting van het gemuteerde minimum verwijderd: Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag Minimum bedrag Vak.toeslag: 1680,00 Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja Ook de bijbehorende referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd. Per 01-06-2020 is bij Controleren op Wettelijk minimum (Vak.toeslag): Controleren en aanvullen vastgelegd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en vervolgens eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Leeftijd percentages kunt u de inrichting van deze referentietabel controleren. Indien gewenst kunt u deze referentietabel weer toevoegen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Leeftijd percentages. Let op: de leeftijd moet met 3 posities worden vastgelegd. De inrichting van de standaardwaarden en de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00 Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 4. Per 01-06-2020 is de inrichting voor ziektedagen/uren 2 gewijzigd van 85,00 % in 80,00 %. Ook de alternatieve omschrijvingen zijn aangepast voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 2. Voor deze begindatum is gekozen om te voorkomen dat er onverwacht correcties plaatsvinden over al eerder afgesloten perioden. Het is nog niet mogelijk om Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof' per 01-07-2020 op CAO-niveau vast te leggen. Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor de salarisschaal: de referentietabel én de Waardenlijst voor Salarisschaal, Salaristrede én Categorie. Per 01-02-2020 is de inrichting voor de leeftijd van 22 jaar verwijderd uit zowel de salarisschaal als uit de Waardelijst > Salarisschaal, Salaristrede én Categorie.   Per 01-07-2020 zijn de minimumlonen in de salarisschaal aangepast. De arbeidsvoorwaarde Salaris > Salarisschaal is per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting van de salarisschalen controleren. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en vervolgens eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm. De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster, de standaardwaarden, de alternatieve omschrijvingen en de Waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De alternatieve omschrijvingen kunt u aanpassen via Instelling > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 637 Verzekeringsbedrijf binnendienst Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00 Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 4. Per 01-06-2020 is de inrichting voor ziektedagen/uren 2 gewijzigd van 85,00 % in 80,00 %. Ook de alternatieve omschrijvingen zijn aangepast voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 2. Voor deze begindatum is gekozen om te voorkomen dat er onverwacht correcties plaatsvinden over al eerder afgesloten perioden. Het is nog niet mogelijk om Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof' per 01-07-2020 op CAO-niveau vast te leggen. De wijzigingen in de salarisbedragen per 01-02-2020 zijn doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. De regels voor de leeftijd van 22 jaar komen nog wel voor in de salarisschaal per 01-01-2019 maar niet in de salarisschaal per 01-02-2020. Om onverwachte correcties te voorkomen, is de inrichting voor de leeftijd van 22 jaar per 01-06-2020 verwijderd, zowel uit de salarisschaal als uit de Waardelijst > Salaristrede.  Na deze aanpassingen in de salarisschaal, zijn de minimumlonen per 01-07-2020 opnieuw vastgelegd voor medewerkers uit Salarisschaal A (Groep ML) én voor medewerkers van 21 jaar uit Salarisschaal B (Groep J).  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting van de salarisschalen controleren. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm. De inrichting van de standaardwaarden, de alternatieve omschrijvingen en de Waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De alternatieve omschrijvingen kunt u aanpassen via Instelling > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in- Per 01-06-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u ook controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Publishing Date : 5/27/2020
Volledig artikel weergeven
27-05-2020 18:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 218 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Na controle blijkt dat de laagste bedragen in de loontabellen voor deze CAO onder het minimumloon komen.  Voor medewerkers die voorheen gekoppeld waren aan de CAO Goederenvervoer (met Categorie 1) zijn voor salarisschaal A1 trede 10 de bedragen per 01-01-2020 én per 01-07-2020 gewijzigd in de bedragen van het minimumloon per die datums.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 41 Bouwmaterialen handel Na controle blijkt dat de bedragen van de aanloopschaal -in de referentietabel salarisschaal A, trede 30- lager zijn dan het minimumloon.  Per 01-01-2020 én per 01-07-2020 zijn deze bedragen aangepast aan de bedragen van het minimumloon per die datums.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 487 Metalektro Op verzoek is de alternatieve omschrijving voor pensioensoort 04 Pensioen extra gewijzigd van Pensioen extra 04 487 in: Overgangsregeling VPL tot 31122020 04 487. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Omdat deze berekening afloopt aan het einde van dit jaar, is de regel voor pensioensoort 04 Pensioen extra in de referentietabel Pensioen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2021 verwijderd. U kunt de inrichting in de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Ook zijn de standaardwaarden voor Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.ext.) én Pro rata methode (Pens.ext.) per die datum verwijderd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen én Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport is ook zichtbaar op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Tenslotte is de arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Omdat alternatieve omschrijvingen niet peildatum-gevoelig zijn, blijft de alternatieve omschrijving van de pensioensoort actief. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Omdat de berekening via pensioensoort 04 Pensioen extra voor de Overgangsregeling VPL afloopt aan het einde van dit jaar, is de regel voor pensioensoort 04 Pensioen extra in de referentietabel Pensioen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2021 verwijderd. U kunt de inrichting in de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Ook zijn de standaardwaarden voor Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.ext.) én Pro rata methode (Pens.ext.) per die datum verwijderd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren. In dit rapport is ook zichtbaar op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Tenslotte is de arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 536 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Na controle zijn bij salarisschaal A voor de treden 20 en 21 de bedragen per 01-07-2019, 01-01-2020 en 01-07-2020 aangepast aan de bedragen van het minimumloon per die datums.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een herberekening uit te voeren met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 679 Taxivervoer Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2020 zijn voor Niet-rijdend personeel de bedragen voor de leeftijd van 20 jaar per die datum aangepast aan de voor die leeftijd geldende minimumlonen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Na controle zijn per 01-07-2019, 01-01-2020 en 01-07-2020 de salarisbedragen voor salarisschaal B salaristrede 30 aangepast aan de per die datums geldende minimumlonen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een herberekening uit te voeren met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Publishing Date : 5/11/2020
Volledig artikel weergeven
11-05-2020 15:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 203 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-11-2019 is inrichting toegevoegd voor minimum vakantietoeslag: Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1701,35 Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja Dit bedrag is gebaseerd op het maandbedrag van schaal D, trede 0, bij een 36-urige werkweek. Als uw bedrijf een 38-urige werkweek heeft, en/of per 4 weken verloont, geldt een ander bedrag.  Ook is de referentietabel Leeftijd percentages toegevoegd, met bij een leeftijd van 23 jaar: 100%  van het minimum bedrag.  Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal bedragen in de salarisschaal aangepast. Salarisschaal A kwam niet meer voor in de salarisschaal per 01-11-2019. Deze inrichting is nu verwijderd per 01-07-2020. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Leeftijd percentages, Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Als u op basis van Minimum bedrag (Vak.toesl.) nog een correctie over 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk en vragen om een salarisverwerking met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum te starten. CAO 35 Textielverzorging Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum vier bedragen voor de leeftijden van 20 en 21 jaar in de salarisschaal aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 50 Apotheken Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag uitgebreid: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Correctieperiode (Vak.toesl.): 05 Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar Methode bij in- en uit dienst Vak.toesl.: Naar rato werkdagen in dienst. Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal bedragen in de salarisschaal aangepast.  De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen voor de Participatiewet (120% van het minimumloon) én voor een deel van het jeugdig winkelpersoneel van 19 en 20 jaar aangepast aan het voor die leeftijd geldende minimumloon.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 157 Zuivelindustrie I Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen voor salarisschaal AA (werknemers met een arbeidsbeperking) aangepast.   Per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioenaanvullend de productvarianten gewijzigd: de productvarianten zijn nu in hoofdletters vastgelegd. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, is het van belang dat de productvarianten per 01-01-2020 via Instellingen > Berekening > Referentietabellen > UPA - koppeling pensioenregelingen in de rubriek Variant ook in hoofdletters zijn vastgelegd. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon, Salarisschaal en Pensioenen/fondsen benoemd (vast) raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberkening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum een aantal salarisbedragen aangepast.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 218 Besloten busvervoer Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl. per die datum gewijzigd in € 1680,00.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Minimum(jeugd)loon raadplegen. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. CAO 359 Zoetwarenindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen van de Participatieschaal (de salarisschalen K, L, M, N & O) aangepast.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 405 Kappersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen gewijzigd. De uurlonen worden berekend; als de berekende uurlonen 0,01 lager waren dan het minimum uurloon voor medewerkers die 38 uren per week werken, zijn die vastgesteld op de gepubliceerde minimum uurlonen uit de Staatscourant (nummer 22092 d.d. 22 april 2020).   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 563 Zuivelindustrie, Hoger Personeel Per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioenaanvullend, de productvarianten gewijzigd: de productvarianten zijn nu in hoofdletters vastgelegd. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, is het van belang dat de productvarianten per 01-01-2020 via Instellingen > Berekening > Referentietabellen > UPA - koppeling pensioenregelingen in de rubriek Variant ook in hoofdletters zijn vastgelegd. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. CAO 569 Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de bedragen van salarisschaal Z gewijzigd naar de bedragen van het minimumloon die gelden voor een medewerker van 21 jaar: 1680,00 respectievelijk 1550,80. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 592 Bloemen- en planten detailhandel Er was een salarisschaal ingericht, met een verouderde inrichting. De bedragen en de overige inrichting via de Waardenlijst (Salarisschaal en Salaristrede) zijn per 01-01-2020 geactualiseerd.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Salarisschaal raadplegen. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het salaris. Omdat de vakantietoeslag maandelijks aan de werknemer wordt uitbetaald, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: per 01-01-2020 is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Vakantietoeslag > Betaling per periode; Autoselectie is niet aangevinkt. per 01-05-2020 is Autoselectie wel aangevinkt bij deze arbeidsvoorwaardevariant en uitgevinkt bij Vakantietoeslag > Opbouwmethode. per 01-05-2020 toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen. Let op: de gemiddelde arbeidsduur per week bij een voltijds arbeidsovereenkomst bedraagt nu 38 uur per week / 1976 uur per jaar. Vanaf 1 januari 2021 is de normale arbeidsduur gemiddeld 40 uur per week / 2080 uur per jaar. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Validatiewaarden kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. CAO 633 Uitzendkrachten Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen in de salarisschalen 1, 2 en 3 voor de Allocatiegroep gewijzigd in het minimum uurloon voor die datum ad € 9,70.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 637 Verzekeringsbedrijf binnendienst Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen op basis van het minimumloon aangepast én de salarisbedragen in de jeugdschalen die lager zijn dan het per 01-07-2020 geldende minimumloon.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum voor salarisschaal A een aantal bedragen aangepast, evenals de bedragen van de loonschaal participatiewet.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum een aantal salarisbedragen aangepast.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 709 Vleeswarenindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn in de aanloopschaal de bedragen voor de leeftijd van 21 jaar per die datum aangepast. Hierbij bleek dat een aantal bedragen in de aanloopschaal voor de leeftijden van 16 tot en met 20 jaar met ingang van 01-02-2020 niet correct waren vastgelegd. Deze bedragen zijn nu per deze datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-02-2020 een herberekening plaatsvinden. CAO 721 Huisartsenzorg Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de treden 15 en 16 drie bedragen per die datum aangepast. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 730 Technische groothandel Per 01-01-2020 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever Generatiepact > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00 Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1: 100,00 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2: 70,00 Generatiepact Percentage Werken: 80,00 Generatiepact Percentage Doorbetalen: 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Ophogingspercentage vakantietoesl. (Soc.fds.): 8,00 Per 01-05-2020 is de volgende standaardwaard vastgelegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag > Controleren en aanvullen. Voor ziektedagen/uren 1 en 2 zijn ook alternatieve omschrijvingen vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over het hele jaar een herberekening plaatsvinden. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 tot en met 30, per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen voor de leeftijden 16 tot en met 21 in de salarisschalen A en AA per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "S.Z.S" Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen in salarisschaal B per die datum aangepast, evenals de bedragen voor de leeftijden van 20 en 21 jaar in salarisschaal C.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 884 Kantoorvakhandel Bij het doorvoeren van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2020 bleek dat er een salariswijziging per 01-01-2020 had plaatsgevonden. Voor deze wijziging is echter geen Algemeen Verbindende Verklaring gepubliceerd. Daarom zijn de salariswijzigingen per 01-01-2020 alleen doorgevoerd voor de medewerkers zonder Categorie.  Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon per 01-07-2020 aangepast voor zowel medewerkers mét als zònder Categorie.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. CAO 1165 Recreatie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de leeftijd van 20 jaar drie bedragen per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum een aantal salarisbedragen aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-01-2020 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort de waarde 70,00 vastgelegd. De volgende wijziging had per 01-01-2020 moeten plaatsvinden, maar om onverwachte correcties (bij medewerkers uit dienst) te voorkomen, is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-05-2020 gewijzigd in € 1587,00. Dit minimum geldt voor medewerkers van 23 jaar en ouder, maar  minimumloon 1653,60 * 12 *0,08 = 1587,456 De leeftijd van 23 jaar staat wel in de referentietabel Leeftijd percentages.   De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen in salarisschaal A (Groep I) per die datum aangepast.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1496 Bakkersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dat het voor de betreffende leeftijd geldende minimumloon, per die datum aangepast.    Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dan het voor de betreffende leeftijd geldende minimumloon, per die datum aangepast.    Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1869 Glastuinbouw Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor Loongebouw B  (voor werknemers die in dienst treden na 1 juli 2005) de salarisbedragen voor de treden 15 t/m 32 per die datum aangepast.  Voor Loongebouw A (voor werknemers waarvan het dienstverband is aangevangen voor 1 juli 2005) zijn de regels voor de leeftijden van 15 t/m 20 jaar per 01-07-2020 verwijderd voor Categorie A.    Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 2493 Golfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen in de salarisschalen A en B per die datum aangepast, evenals de bedragen voor de leeftijden 20, 21 en 22 jaar in salarisschaal C.  Per 01-06-2020 is bij Eindperiode (Vak.toesl.) als standaardwaarde de waarde 05 vastgelegd. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de leeftijd van 20 jaar de salarissen per die datum aangepast. Bij medewerkers van 19 jaar voor wie de fulltime uren 36 uur. per week zijn, zijn de bedragen voor de salarisschalen A en B gewijzigd in € 6,47. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 3768 Uitvaartbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is het salarisbedrag voor salarisschaal 1, trede 1 per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal salarisbedragen per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 9999 Geen CAO van toepassing Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Publishing Date : 5/4/2020
Volledig artikel weergeven
04-05-2020 15:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 223 Weergaven
CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Bij Minimum bedrag (Vak.toesl.) is het bedrag per 01-01-2019 gewijzigd in € 2116,21 en per 01-01-2020 in € 2154,30. Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering uitgebreid : bij Betaalperiode (Eindejaarsuitk.) is 12 vastgelegd, en bij Methode bij in- en uit dienst (Eindejaarsuitk.) is geselecteerd Naar rato werkdagen in dienst.   U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een payrollverwerking op te starten met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum. CAO 156 Ziekenhuizen Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag: Betaalperiode (Vak.toesl.), Correctieperiode (Vak.toesl.) en Eindperiode (Vak.toesl.): 05. Per 01-06-2020 is Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 verwijderd. U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 721 Huisartsenzorg Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering uitgebreid. Percentage (Eindejaarsuitk.) 6,00 is al eerder vastgelegd, maar de inrichting is uitgebreid.  Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Om in het geval van meeruren een deel van de specificatie op de loonstrook zichtbaar te maken (loon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering én vakantie uren) is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-05-2020 is de inrichting voor de uitbetaling van 0,50% gratificatie verwijderd: de standaardwaarden zijn verwijderd en de arbeidsvoorwaarde is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Er is voor deze begindatum gekozen om te voorkomen dat er gedurende de payrollverwerking onverwachte correcties zouden plaatsvinden. Per 01-06-2020 is de inrichting voor vakantietoeslag uitgebreid.  U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Per 01-11-2019 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-05-2020 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag: Bij Controleren op wettelijk minimum (Vak.toesl.) is geselecteerd: Controleren en aanvullen. Eindperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 05 in 04 . Bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) is geselecteerd: Na opbouwjaar, en Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 is verwijderd. Om in het geval van meeruren een deel van de specificatie op de loonstrook zichtbaar te maken (loon, vakantietoeslag én verlofuren ) is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode per 01-11-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Omdat er voor zorgverlof kort twee percentages worden vermeld, is er bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort geen percentage vastgelegd. Per 01-11-2019 is bij Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort Nee geselecteerd. U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien. Let op: als u voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag gebruik maakt van de inrichting op CAO-niveau, is het advies om te overleggen of u de vermelde aanpassingen wilt doorvoeren. Het gevolg is dat de afrekening plaatsvindt over 11 maanden, én er wordt niet meer gepeild op het inkomen van de laatste periode. De afrekening vindt in de toekomst plaats over het opgebouwde loon vanaf periode 05. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Voor PNO Digitaal 1 wijkt het jaarmaximum ad € 67.632 af van het jaarmaximum dat geldt voor PNO Digitaal 5 ad € 110.111. Daarom is per 01-04-2020 in pensioensoort 01 Pensioen variant 0001 toegevoegd voor PNO Digitaal 1. Als u gebruik wilt maken van deze berekening, kunt u de variant selecteren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen variant. Let op: het pensioenfonds spreekt op bedrijfsniveau verschillende percentages af, afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm afwijkende percentages vastleggen via Afw. premiepercentage wg / wn. De inrichting van de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de waardenlijst kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm controleren bij Pensioen variant, maar ook via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden met als doelgroep de Bedrijf CAO. Publishing Date : 4/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-04-2020 15:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 214 Weergaven
CAO 83 Betonproductenindustrie Naar aanleiding van de controle van Minimum bedrag (Vak.toesl.) bleek dat het bedrag correct was vastgelegd, maar dat de inrichting voor deze berekening op CAO-niveau niet compleet was. Daarom is per 01-01-2019 toegevoegd: Leeftijdsafhankelijk minimum = Over opgegeven minimum bedrag, én in referentietabel Leeftijd percentages is voor de leeftijd van 022 jaar : 100,000000 vastgelegd. Daarnaast is per 01-06-2019 toegevoegd: Betaalperiode (Vak.toesl.) = 05 , Correctieperiode (Vak.toesl.) = 05 , Eindperiode (Vak.toesl.) = 05, Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 en Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = In opbouwjaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting controleren. Wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zal de toevoeging op CAO-niveau voor u geen gevolgen hebben. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de bij uw bedrijf actieve inrichting is vastgelegd ( CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO ). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Wanneer u ook correcties over 2019 wilt laten doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center, en vragen om een payrollverwerking vast te leggen met de door u gewenste ingangsdatum. N.B.: wanneer u geen peilperiode had vastgelegd, én er na de beginperiode van het huidige rechtjaar een salariswijziging is geweest, kan er over het cumulatief aantal opbouwperioden een ander resultaat worden berekend omdat er cumulatief wordt gerekend met de laatst vastgestelde peilgrondslag. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt. Per 01-05-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf In januari waren de uurlonen voor vakkrachten per 01-01-2020 niet goed vastgelegd in de referentietabel Salarisschaal. Salarisschaal A en B waren aan elkaar gelijk ; ook de overige uurlonen waren een salarisschaal opgeschoven ( de bedragen voor salarisschaal B stonden in de kolom voor salarisschaal C, en zo verder ) waardoor de bedragen uit de laatste schaal niet waren vastgelegd.   Per 01-01-2020 is de inrichting van alle uurlonen voor vakkrachten gecorrigeerd.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting controleren. Wanneer u hiervoor inrichting zelf heeft vastgelegd, zal de wijziging op CAO-niveau voor u geen gevolgen hebben. Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie Na controle van de inrichting van Minimum vakantietoeslag is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-07-2018 gewijzigd in 2151,70. Per 01-07-2019 zijn de standaardwaarden verwijderd van de gegevenselementen Leeftijdsafhankelijk minimum, Minimum bedrag (Vak.toesl.) én Minimum controle en correctie (Vak.toesl.). Ook is de inrichting van referentietabel Leeftijd percentages per 01-07-2019 verwijderd. Wanneer u zelf geen inrichting heeft toegevoegd, houdt dit in, dat er correcties zichtbaar kunnen worden voor medewerkers voor wie de berekende reservering lager is dan het ( eerder vastgelegde ) Minimum bedrag (Vak.toesl.). Per 01-07-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Betaalperiode (Vak.toesl.) = 05 , Correctieperiode (Vak.toesl.) = 05 , Eindperiode (Vak.toesl.) = 06 en Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = In opbouwjaar. Per 01-10-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort = 70,00 en Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort = Nee. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de bij uw bedrijf actieve inrichting is vastgelegd ( CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO ). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Wanneer u ook correcties over 2019 wilt laten doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center, en vragen om een payrollverwerking vast te leggen met de door u gewenste ingangsdatum. Publishing Date : 4/10/2020
Volledig artikel weergeven
10-04-2020 13:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Naar aanleiding van het besluit van de Stichting RAS om over periode 5 tot en met periode 7 het premiepercentage voor de RAS (FBORAS) op 0% vast te stellen, hebben wij de volgende mutaties vastgelegd bij gegevenselement FBO RAS perc. werkgever : per 01-05-2020 is het percentage nulgesteld, per 01-08-2020 is het oorspronkelijke percentage 0,75 vastgelegd. Verloont u per 4 weken ? Dan kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > SGB pensioen > gegevenselement FBO RAS perc. werkgever : per de begindatum van periode 2020/05 ( 20 april 2020 ) het percentage nulstellen, per de begindatum van periode 2020/08 ( 13 juli 2020 ) het oorspronkelijke percentage 0,75 vastleggen. Wanneer u in de toekomst weer gebruik wilt maken van de CAO-inrichting, verwijdert u per 1 augustus 2020 of een latere datum het percentage met delete. Via het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Wanneer u zelf een mutatie heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) In de referentietabel Salarisschaal zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019, per 01-01-2020 en per 01-02-2020 doorgevoerd.  Voor Groothandel Levensmiddelen ( in de referentietabel zonder Categorie ) zijn geen uurlonen meer gepubliceerd. Om te voorkomen dat er tijdens een verloning plotseling terugboekingen plaatsvinden van eerder betaalde salarissen, zijn de bedragen per 01-05-2020 verwijderd.    Voor Groothandel Horecaproducten ( in de referentietabel met Categorie A ) is de trede voor de leeftijd van 22 jaar vervallen. Om te voorkomen dat er tijdens een verloning plotseling terugboekingen plaatsvinden van eerder betaalde salarissen, zijn de bedragen voor de leeftijd van 21 jaar overgenomen. Per 01-05-2020 is de salaristrede voor 22-jarigen verwijderd.  Voor Oproepkrachten Groothandel Horecaproducten zijn onder categorie B uurlonen toegevoegd. Deze bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld, en vakantiedagenbijslag.  Het advies is echter om de specificatie ( salaris, 8% vakantiebijslag en vakantiedagenbijslag ) op de strook te plaatsen, zodat duidelijk is, dat het om een all-in-loon gaat. Hieronder vindt u de percentages voor de toeslagen:  Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 8 procent vakantiebijslag en 10,82 procent vakantiedagenbijslag vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019  Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 8 procent vakantiebijslag en 10,87 procent vakantiedagenbijslag vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 2,8 procent salarisverhoging, 8 procent vakantiebijslag en 10,87 procent vakantiedagenbijslag met ingang van 1 februari 2020. Als u geen gebruik maakt van de waardenlijst op CAO-niveau, kunt u via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst > Categorie (Salarisschaal) categorie B toevoegen voor Oproepkrachten Groothandel Horecaproducten. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve waardenlijsten controleren. Ook kunt u zien op welk niveau de inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant of Bedrijf). Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de aanwezige inrichting controleren. Als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk en vragen om een herberekening met ingang van de door u gewenste datum. Publishing Date : 4/9/2020
Volledig artikel weergeven
09-04-2020 18:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 198 Weergaven