Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Per 01-01-2020 is het bedrag voor salarisschaal A, trede 27 (aanloop A), voor 4-wekenverloning gewijzigd in de salarisschaal. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel Per 01-08-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-08-2020 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd: Peildatum indienst (Eenm.uitk. perc.), Percentage (Eenm.uitk. perc.), Periode (Eenm.uitk. perc.) en Blokkeren (Eenm.uitk. perc.). Ook is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2020 is toegevoegd: Doorbetalingsperc calamiteitenverlof = 100,0. Per 01-11-2019 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Ook zijn diverse standaardwaarden vastgelegd ten behoeve van deze berekening. Deze arbeidsvoorwaarde is toegevoegd om de opbouw over de jaargrens mogelijk te maken. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de ingerichte standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. CAO 730 Technische groothandel Het is nog niet mogelijk om op CAO-niveau de inrichting voor het Aanvullend geboorteverlof vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing kunt u per 01-07-2020 of later de inrichting hiervoor vastleggen bij de gegevenselementen Maximum dagloon toepassen aanv geb verl, Verrekenen voordeel werknemer aanv. geb. verlof, Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof, en Aanvullend geboorteverlof, invoer via. U kunt contact opnemen met de servicedesk met de vraag om de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof (Loondoorb bij verlof) in te richten. U geeft daarbij aan op welk niveau u de inrichting wilt vastleggen (Klant of Bedrijf), en welke looncomponenten u wilt opnemen in deze berekening. CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Per 01-01-2020 is de inrichting bij Pro rata methode (Pens.) en Pro rata methode (Pens.aanv.) gewijzigd in: kalenderdagen. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven In het uittreksel van de CAO staat als eindperiode voor vakantietoeslag : april. In Payroll Business was eindperiode 05 vastgelegd. Om de inrichting te laten overeenstemmen met de CAO-tekst, is Eindperiode (Vak.toesl.) per de begindatum van het eerder ingerichte rechtjaar 01-06-2020 gewijzigd in 04. Per 01-06-2020 is toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum vak.toeslag = Controleren en aanvullen Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = Na opbouwjaar. Let op: wanneer u de CAO-inrichting gebruikt, ontvangt de medewerker volgend jaar vakantietoeslag over 11 maanden in plaats van over een heel jaar! Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf aanwezige inrichting controleren. Indien gewenst kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven op het arbeidsvoorwaardenscherm. Per 01-01-2020 is toegevoegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,0 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingsperc calamiteitenverlof: 100,0 Doorbetalingsperc onbetaald verlof: 0,00 Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00 inclusief alternatieve omschrijvingen voor ziektedagen en ziekteuren 4. Het is nog niet mogelijk om op CAO-niveau de inrichting voor het Aanvullend geboorteverlof vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing kunt u per 01-07-2020 of later de inrichting hiervoor vastleggen bij de gegevenselementen Maximum dagloon toepassen aanv geb verl, Verrekenen voordeel werknemer aanv. geb. verlof, Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof, en Aanvullend geboorteverlof, invoer via. U kunt contact opnemen met de servicedesk met de vraag om de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof (Loondoorb bij verlof) in te richten. U geeft daarbij aan op welk niveau u de inrichting wilt vastleggen (Klant of Bedrijf), en welke looncomponenten u wilt opnemen in deze berekening. Per 01-07-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De bijdrage die de werkgever aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven is verschuldigd, is vastgesteld op 0,25% van de loonsom. Daarom is het percentage per 01-01-2020 bij pensioensoort 14 (Extra fonds 2) gewijzigd in 0,25. In de salarisschaal zijn per 01-01-2020 de salarisbedragen gecontroleerd met de informatie in de nieuwe CAO, en waar nodig gecorrigeerd. De correctie bestaat in de meeste gevallen uit het afronden naar boven op hele euro's voor medewerkers die niet onder functiegroep 1 (WML) vallen, maar toch het minimumloon ontvangen, omdat het salarisbedrag in de vorige CAO lager was dan het geldende minimumloon.  Vervolgens zijn de wijzigingen per 01-02-2020 doorgevoerd.  Per 01-07-2020 zijn de regels voor de leeftijd van 22 jaar verwijderd. Er is voor deze begindatum gekozen, om te voorkomen dat gedurende de salarisverwerking de salarisberekening voor deze medewerkers opeens werd beëindigd. Ook zijn 01-07-2020 de salarisbedragen voor functiegroep 1 (WML) gewijzigd in het per deze datum geldende minimumloon.  Tenslotte zijn de salariswijzigingen per 01-02-2021 ingelezen, waarbij opvalt dat in de salaristabel voor 4 weken de bedragen voor functiegroep 1 (WML) gelijk zijn aan het per 01-01-2020 geldende minimumloon voor maandverloners. Als de minimumlonen per 01-01-2021 bekend zijn, zullen de wijzigingen voor de laatstgenoemde functiegroep worden doorgevoerd.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de ingerichte standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Als u met een ander percentage wilt rekenen, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens op het arbeidsvoorwaardenscherm een afwijkend percentage vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor de Waardenlijst (Salarisschaal / Salaristrede) kunt u deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen, Looncomponentenregelingen en Validatiewaarden (voor de waardenlijst) kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Publishing Date : 7/3/2020
Volledig artikel weergeven
03-07-2020 13:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 226 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 20 Goederenvervoer Nederland Als uw bedrijf gebruik maakt van de inrichting voor deze CAO, adviseren wij u om contact op te nemen met Visma met het verzoek om uw inrichting over te zetten naar CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg. De wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe CAO zijn niet doorgevoerd in CAO 20 Goederenvervoer Nederland. CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Het bedrag bij Minimum bedrag (Vakantietoeslag) is ongewijzigd, maar de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages zijn per 01-01-2020 aangepast aan de percentages zoals die ook bij het minimum(jeugd)loon gelden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Voor medewerkers voor wie de berekende reservering vakantietoeslag lager is dan het berekende minimum voor deze reservering, kunnen er na een salarisverwerking verschillen optreden. Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingsperc onbetaald verlof 0,00 vastgelegd. Ook is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 toegevoegd. Verder is inrichting vastgelegd voor Ziektedagen 1: er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd, en bij Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren is 100,00 vastgelegd. Bij Toepassen maximum dagloon is ‘Ja’ geselecteerd. De salarisschaal voor medewerkers die voorheen onder CAO 20 Goederenvervoer Nederland ressorteerden, is toegevoegd in de salarisschaal onder categorie 1. Per 01-07-2020 is de inrichting van de nachttoeslag verwijderd, die was vastgelegd bij (E) Toeslagen variabel, inclusief een afwijkende grondslag ad € 2,66 onder Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.). Ook de bijbehorende standaardwaarden bij (E) Grondslagvariant (Toesl.var.) en (E) Percentage (Toesl.var.) zijn per deze datum verwijderd, evenals de alternatieve omschrijvingen ten behoeve van deze berekening. De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de Bedrijf CAO. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Uiteraard kunt u de verwijderde inrichtingg die betrekking heeft op de nachttoeslag via (E) Toeslagen variabel opnieuw toevoegen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal c.q. Leeftijd percentages kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 26 Vleessector Per 01-11-2019 is bij Generatiepact Percentage Pensioenopbouw 100,00 vastgelegd. Naast de eerder vastgelegde inrichting Afrekenperiodes ophalen variabele vergoedingen = 6 is per 01-11-2019 toegevoegd: Afrekenperiodes ophalen vaste vergoedingen = 6. Per 01-07-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de Bedrijf CAO. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de wijzigingen zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor de standaardwaarden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 187 Bos en natuur (raamcao) Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Per 01-01-2020 zijn de percentages voor pensioensoort 01 Pensioen aangepast naar 2,916667 en 19,333333. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm bij Afw. premiepercentage wg c.q. Afw. premiepercentage wn de door u gewenste percentages vastleggen. Als u hier al percentages heeft vastgelegd, zal de wijziging op CAO-niveau geen consequenties voor u hebben. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-01-2020 is de salarisschaal toegevoegd, inclusief de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede én Categorie.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De alternatieve omschrijvingen zijn al verwijderd voor (E) Overuren. Per 01-06-2020 zijn ook de standaardwaarden verwijderd van (E) Grondslagvariant (Overuren), (E) Percentage incl. toeslag (Overuren) én (E) Percentage toeslag (Overuren). Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm in het historiescherm de gewijzigde inrichting controleren. Op het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u - indien gewenst - inrichting vastleggen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Arbeidsvoorwaardegegevens de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel Naast de eerder per 01-01-2020 toegevoegde maandlonen zijn nu ook de uurlonen per deze datum toegevoegd.  Daarna zijn de wijzigingen van zowel de maandlonen als de uurlonen per 01-07-2020 doorgevoerd.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 633 Uitzendkrachten Nà de wijzigingen in het minimumloon zijn nu ook de overige 3 salarisbedragen voor de Allocatiegroep (in Payroll Business Salarisschaal A) gewijzigd per 01-07-2020. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst Eerder is gemeld dat de salarisschaal is toegevoegd voor deze CAO. Omdat deze salarisschalen niet gelden voor buitendienstmedewerkers, is deze inrichting nu verwijderd per 01-07-2020. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 679 Taxivervoer Omdat de SFM premie (Sociaal Fonds Mobiliteit) voor zowel het 2de als het 3de kwartaal 2020 vervalt, zijn de premiepercentages in pensioensoort 11 Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) per 01-04-2020 nulgesteld, en per 01-10-2020 opnieuw vastgelegd.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-04-2020 plaatsvinden. In de payrollelementen lopen het pensioengevend loon en de maxima wel door, maar in periode 2020/10 zullen de premies berekend worden over de cumulatieve grondslag periode 2020/10 min de cumulatieve grondslag 2020/09.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 725 Landbouw exploiterende ondernemingen Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 727 Retail Non-Food Per 01-01-2020 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal. In ieder geval voor de Categorieën 12 en 15 is inrichting toegevoegd per deze datum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Als u graag wilt dat de salarisbedragen per 01-07-2020 worden gecontroleerd op het minimumloon per die datum, kunt u een request inleggen met het verzoek om de salarisbedragen aan te passen wanneer deze lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijsten voor Salarisschaal, Salaristrede en Categorie controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 1165 Recreatie Per 01-07-2020 én per 01-10-2020 zijn een aantal salarisbedragen voor jeugdlonen en voor leerlingen aangepast in de referentietabel Salarisschaal.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 1869 Glastuinbouw Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 1944 Open teelten Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Als de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 2493 Golf branche Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2020 gewijzigd in 6,61 en 18,39. Omdat de percentages voor 2021 al bekend zijn, zijn deze percentages per 01-01-2021 gewijzigd in 7,31 en 19,09. Wanneer de jaarfranchise en het jaarmaximum - en eventueel de minimum grondslag per dag - voor 2021 bekend zijn, zullen wij uiteraard aanvullende inrichting vastleggen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd(variabel) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-07-2020 is salaristrede 97 (Maximum uurloon textiel / tapijt) verwijderd uit de Salarisschaal. Ook is deze salaristrede per die datum verwijderd uit de Waardenlijst. Voor deze datum is gekozen, om te voorkomen dat er gedurende een salarisverwerking plotseling correcties zouden plaatsvinden.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de CAO via Validatiewaarden de waardenlijst voor Salaristrede (maar ook voor Salarisschaal en Categorie) controleren. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze drie velden, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Publishing Date : 6/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 14:14
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 201 Weergaven
CAO 50 Apotheken Per 01-05-2020 is inrichting toegevoegd voor de premie ten behoeve van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Het betreft pensioensoort 11 Sociaal fonds, met vaste grondslag, peildag en peilmaand 99 / 99.   In het standaard arbeidsvoorwaardencluster kwam de arbeidsvoorwaardevariant Sociaal fonds > Benoemde variant (variabele grondslag) nog voor, maar in de referentietabel was hiervoor geen berekening meer vastgelegd. Per 01-05-2020 is deze arbeidsvoorwaardevariant verwijderd, en is Sociaal fonds > Benoemde variant (vaste grondslag) toegevoegd, waarbij Autoselectie is aangevinkt.  In artikel 5 van de CAO Bedrijfsfonds apotheken wordt beschreven welke bedragen meegenomen moeten worden in de berekening. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting van de berekening controleren. De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u ook controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 vastgelegd. Per 01-05-2020 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Per 01-05-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 100,00 Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 01-01-2017 Periode (Eenm.uitk. bedrag): 07 Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag): Ja Per 10-08-2020 - de begindatum van periode 2020/09 voor 4-wekenverloners - is deze inrichting verwijderd. Per 01-06-2020 is de inrichting ten behoeve van de afrekening bij werken op een feestdag aangepast: (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) → Werken op feestdag percentage incl. toeslag is gewijzigd van 100,00 naar 150,00 (C) Percentage toeslag (Overuren) → Werken op feestdag percentage toeslag is gewijzigd van 0,00 naar 50,00 Via (A) Toeslagen variabel is ook een toeslag voor werken op feestdag vastgelegd. Deze optie kunt u gebruiken als u alleen de toeslag wilt vergoeden, omdat de uren via bijvoorbeeld salaris zijn verrekend. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm. De inrichting van de standaardwaarden en de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 218 Besloten busvervoer Via Ziektedagen/uren 3 is inrichting toegevoegd voor de berekening van ziekengeld tegen 80%. Bij de gegevenselementen zijn alternatieve omschrijvingen vastgelegd. Bij Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 → Doorbet. perc. ziektedagen/uren 80% is per 01-01-2020 80,00 ingericht. Bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren is 0,00 ingericht. Voor de berekening van vakantietoeslag is per 01-06-2020 de inrichting van het gemuteerde minimum verwijderd: Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag Minimum bedrag Vak.toeslag: 1680,00 Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja Ook de bijbehorende referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd. Per 01-06-2020 is bij Controleren op Wettelijk minimum (Vak.toeslag): Controleren en aanvullen vastgelegd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en vervolgens eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Leeftijd percentages kunt u de inrichting van deze referentietabel controleren. Indien gewenst kunt u deze referentietabel weer toevoegen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Leeftijd percentages. Let op: de leeftijd moet met 3 posities worden vastgelegd. De inrichting van de standaardwaarden en de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00 Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 4. Per 01-06-2020 is de inrichting voor ziektedagen/uren 2 gewijzigd van 85,00 % in 80,00 %. Ook de alternatieve omschrijvingen zijn aangepast voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 2. Voor deze begindatum is gekozen om te voorkomen dat er onverwacht correcties plaatsvinden over al eerder afgesloten perioden. Het is nog niet mogelijk om Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof' per 01-07-2020 op CAO-niveau vast te leggen. Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor de salarisschaal: de referentietabel én de Waardenlijst voor Salarisschaal, Salaristrede én Categorie. Per 01-02-2020 is de inrichting voor de leeftijd van 22 jaar verwijderd uit zowel de salarisschaal als uit de Waardelijst > Salarisschaal, Salaristrede én Categorie.   Per 01-07-2020 zijn de minimumlonen in de salarisschaal aangepast. De arbeidsvoorwaarde Salaris > Salarisschaal is per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting van de salarisschalen controleren. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en vervolgens eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm. De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster, de standaardwaarden, de alternatieve omschrijvingen en de Waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De alternatieve omschrijvingen kunt u aanpassen via Instelling > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 637 Verzekeringsbedrijf binnendienst Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 4: 90,00 Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 4. Per 01-06-2020 is de inrichting voor ziektedagen/uren 2 gewijzigd van 85,00 % in 80,00 %. Ook de alternatieve omschrijvingen zijn aangepast voor een aantal gegevenselementen die betrekking hebben op ziektedagen/uren 2. Voor deze begindatum is gekozen om te voorkomen dat er onverwacht correcties plaatsvinden over al eerder afgesloten perioden. Het is nog niet mogelijk om Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof' per 01-07-2020 op CAO-niveau vast te leggen. De wijzigingen in de salarisbedragen per 01-02-2020 zijn doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. De regels voor de leeftijd van 22 jaar komen nog wel voor in de salarisschaal per 01-01-2019 maar niet in de salarisschaal per 01-02-2020. Om onverwachte correcties te voorkomen, is de inrichting voor de leeftijd van 22 jaar per 01-06-2020 verwijderd, zowel uit de salarisschaal als uit de Waardelijst > Salaristrede.  Na deze aanpassingen in de salarisschaal, zijn de minimumlonen per 01-07-2020 opnieuw vastgelegd voor medewerkers uit Salarisschaal A (Groep ML) én voor medewerkers van 21 jaar uit Salarisschaal B (Groep J).  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting van de salarisschalen controleren. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm. De inrichting van de standaardwaarden, de alternatieve omschrijvingen en de Waardenlijst kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd - op niveau Klant CAO, Klant, Bedrijf CAO of Bedrijf - kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De alternatieve omschrijvingen kunt u aanpassen via Instelling > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in- Per 01-06-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  De inrichting van het Arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u ook controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Publishing Date : 5/27/2020
Volledig artikel weergeven
27-05-2020 18:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 205 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Na controle blijkt dat de laagste bedragen in de loontabellen voor deze CAO onder het minimumloon komen.  Voor medewerkers die voorheen gekoppeld waren aan de CAO Goederenvervoer (met Categorie 1) zijn voor salarisschaal A1 trede 10 de bedragen per 01-01-2020 én per 01-07-2020 gewijzigd in de bedragen van het minimumloon per die datums.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 41 Bouwmaterialen handel Na controle blijkt dat de bedragen van de aanloopschaal -in de referentietabel salarisschaal A, trede 30- lager zijn dan het minimumloon.  Per 01-01-2020 én per 01-07-2020 zijn deze bedragen aangepast aan de bedragen van het minimumloon per die datums.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 487 Metalektro Op verzoek is de alternatieve omschrijving voor pensioensoort 04 Pensioen extra gewijzigd van Pensioen extra 04 487 in: Overgangsregeling VPL tot 31122020 04 487. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Omdat deze berekening afloopt aan het einde van dit jaar, is de regel voor pensioensoort 04 Pensioen extra in de referentietabel Pensioen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2021 verwijderd. U kunt de inrichting in de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Ook zijn de standaardwaarden voor Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.ext.) én Pro rata methode (Pens.ext.) per die datum verwijderd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen én Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport is ook zichtbaar op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Tenslotte is de arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Omdat alternatieve omschrijvingen niet peildatum-gevoelig zijn, blijft de alternatieve omschrijving van de pensioensoort actief. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Omdat de berekening via pensioensoort 04 Pensioen extra voor de Overgangsregeling VPL afloopt aan het einde van dit jaar, is de regel voor pensioensoort 04 Pensioen extra in de referentietabel Pensioen/fondsen benoemd (vast) per 01-01-2021 verwijderd. U kunt de inrichting in de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Ook zijn de standaardwaarden voor Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.ext.) én Pro rata methode (Pens.ext.) per die datum verwijderd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren. In dit rapport is ook zichtbaar op welk niveau de actieve inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Tenslotte is de arbeidsvoorwaarde is per 01-01-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 536 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Na controle zijn bij salarisschaal A voor de treden 20 en 21 de bedragen per 01-07-2019, 01-01-2020 en 01-07-2020 aangepast aan de bedragen van het minimumloon per die datums.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een herberekening uit te voeren met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 679 Taxivervoer Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2020 zijn voor Niet-rijdend personeel de bedragen voor de leeftijd van 20 jaar per die datum aangepast aan de voor die leeftijd geldende minimumlonen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Na controle zijn per 01-07-2019, 01-01-2020 en 01-07-2020 de salarisbedragen voor salarisschaal B salaristrede 30 aangepast aan de per die datums geldende minimumlonen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een herberekening uit te voeren met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon én Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Publishing Date : 5/11/2020
Volledig artikel weergeven
11-05-2020 15:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 196 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-11-2019 is inrichting toegevoegd voor minimum vakantietoeslag: Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1701,35 Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja Dit bedrag is gebaseerd op het maandbedrag van schaal D, trede 0, bij een 36-urige werkweek. Als uw bedrijf een 38-urige werkweek heeft, en/of per 4 weken verloont, geldt een ander bedrag.  Ook is de referentietabel Leeftijd percentages toegevoegd, met bij een leeftijd van 23 jaar: 100%  van het minimum bedrag.  Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal bedragen in de salarisschaal aangepast. Salarisschaal A kwam niet meer voor in de salarisschaal per 01-11-2019. Deze inrichting is nu verwijderd per 01-07-2020. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Leeftijd percentages, Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Als u op basis van Minimum bedrag (Vak.toesl.) nog een correctie over 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk en vragen om een salarisverwerking met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum te starten. CAO 35 Textielverzorging Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum vier bedragen voor de leeftijden van 20 en 21 jaar in de salarisschaal aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 50 Apotheken Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag uitgebreid: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Correctieperiode (Vak.toesl.): 05 Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar Methode bij in- en uit dienst Vak.toesl.: Naar rato werkdagen in dienst. Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal bedragen in de salarisschaal aangepast.  De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de actieve inrichting bij uw bedrijf controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen voor de Participatiewet (120% van het minimumloon) én voor een deel van het jeugdig winkelpersoneel van 19 en 20 jaar aangepast aan het voor die leeftijd geldende minimumloon.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 157 Zuivelindustrie I Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen voor salarisschaal AA (werknemers met een arbeidsbeperking) aangepast.   Per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioenaanvullend de productvarianten gewijzigd: de productvarianten zijn nu in hoofdletters vastgelegd. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, is het van belang dat de productvarianten per 01-01-2020 via Instellingen > Berekening > Referentietabellen > UPA - koppeling pensioenregelingen in de rubriek Variant ook in hoofdletters zijn vastgelegd. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon, Salarisschaal en Pensioenen/fondsen benoemd (vast) raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberkening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum een aantal salarisbedragen aangepast.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 218 Besloten busvervoer Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl. per die datum gewijzigd in € 1680,00.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Minimum(jeugd)loon raadplegen. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. CAO 359 Zoetwarenindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen van de Participatieschaal (de salarisschalen K, L, M, N & O) aangepast.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 405 Kappersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen gewijzigd. De uurlonen worden berekend; als de berekende uurlonen 0,01 lager waren dan het minimum uurloon voor medewerkers die 38 uren per week werken, zijn die vastgesteld op de gepubliceerde minimum uurlonen uit de Staatscourant (nummer 22092 d.d. 22 april 2020).   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 563 Zuivelindustrie, Hoger Personeel Per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioenaanvullend, de productvarianten gewijzigd: de productvarianten zijn nu in hoofdletters vastgelegd. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, is het van belang dat de productvarianten per 01-01-2020 via Instellingen > Berekening > Referentietabellen > UPA - koppeling pensioenregelingen in de rubriek Variant ook in hoofdletters zijn vastgelegd. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. CAO 569 Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de bedragen van salarisschaal Z gewijzigd naar de bedragen van het minimumloon die gelden voor een medewerker van 21 jaar: 1680,00 respectievelijk 1550,80. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 592 Bloemen- en planten detailhandel Er was een salarisschaal ingericht, met een verouderde inrichting. De bedragen en de overige inrichting via de Waardenlijst (Salarisschaal en Salaristrede) zijn per 01-01-2020 geactualiseerd.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabel Salarisschaal raadplegen. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het salaris. Omdat de vakantietoeslag maandelijks aan de werknemer wordt uitbetaald, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: per 01-01-2020 is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Vakantietoeslag > Betaling per periode; Autoselectie is niet aangevinkt. per 01-05-2020 is Autoselectie wel aangevinkt bij deze arbeidsvoorwaardevariant en uitgevinkt bij Vakantietoeslag > Opbouwmethode. per 01-05-2020 toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen. Let op: de gemiddelde arbeidsduur per week bij een voltijds arbeidsovereenkomst bedraagt nu 38 uur per week / 1976 uur per jaar. Vanaf 1 januari 2021 is de normale arbeidsduur gemiddeld 40 uur per week / 2080 uur per jaar. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Validatiewaarden kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. CAO 633 Uitzendkrachten Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen in de salarisschalen 1, 2 en 3 voor de Allocatiegroep gewijzigd in het minimum uurloon voor die datum ad € 9,70.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 637 Verzekeringsbedrijf binnendienst Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn per die datum de salarisbedragen op basis van het minimumloon aangepast én de salarisbedragen in de jeugdschalen die lager zijn dan het per 01-07-2020 geldende minimumloon.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum voor salarisschaal A een aantal bedragen aangepast, evenals de bedragen van de loonschaal participatiewet.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum een aantal salarisbedragen aangepast.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 709 Vleeswarenindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn in de aanloopschaal de bedragen voor de leeftijd van 21 jaar per die datum aangepast. Hierbij bleek dat een aantal bedragen in de aanloopschaal voor de leeftijden van 16 tot en met 20 jaar met ingang van 01-02-2020 niet correct waren vastgelegd. Deze bedragen zijn nu per deze datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-02-2020 een herberekening plaatsvinden. CAO 721 Huisartsenzorg Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de treden 15 en 16 drie bedragen per die datum aangepast. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 730 Technische groothandel Per 01-01-2020 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever Generatiepact > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00 Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1: 100,00 Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2: 70,00 Generatiepact Percentage Werken: 80,00 Generatiepact Percentage Doorbetalen: 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Ophogingspercentage vakantietoesl. (Soc.fds.): 8,00 Per 01-05-2020 is de volgende standaardwaard vastgelegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag > Controleren en aanvullen. Voor ziektedagen/uren 1 en 2 zijn ook alternatieve omschrijvingen vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over het hele jaar een herberekening plaatsvinden. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn een aantal bedragen per die datum aangepast. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 tot en met 30, per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen voor de leeftijden 16 tot en met 21 in de salarisschalen A en AA per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "S.Z.S" Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen in salarisschaal B per die datum aangepast, evenals de bedragen voor de leeftijden van 20 en 21 jaar in salarisschaal C.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 884 Kantoorvakhandel Bij het doorvoeren van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2020 bleek dat er een salariswijziging per 01-01-2020 had plaatsgevonden. Voor deze wijziging is echter geen Algemeen Verbindende Verklaring gepubliceerd. Daarom zijn de salariswijzigingen per 01-01-2020 alleen doorgevoerd voor de medewerkers zonder Categorie.  Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon per 01-07-2020 aangepast voor zowel medewerkers mét als zònder Categorie.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. CAO 1165 Recreatie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de leeftijd van 20 jaar drie bedragen per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is per die datum een aantal salarisbedragen aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-01-2020 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-01-2020 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort de waarde 70,00 vastgelegd. De volgende wijziging had per 01-01-2020 moeten plaatsvinden, maar om onverwachte correcties (bij medewerkers uit dienst) te voorkomen, is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-05-2020 gewijzigd in € 1587,00. Dit minimum geldt voor medewerkers van 23 jaar en ouder, maar  minimumloon 1653,60 * 12 *0,08 = 1587,456 De leeftijd van 23 jaar staat wel in de referentietabel Leeftijd percentages.   De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen in salarisschaal A (Groep I) per die datum aangepast.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1496 Bakkersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dat het voor de betreffende leeftijd geldende minimumloon, per die datum aangepast.    Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen die lager zijn dan het voor de betreffende leeftijd geldende minimumloon, per die datum aangepast.    Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 1869 Glastuinbouw Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor Loongebouw B  (voor werknemers die in dienst treden na 1 juli 2005) de salarisbedragen voor de treden 15 t/m 32 per die datum aangepast.  Voor Loongebouw A (voor werknemers waarvan het dienstverband is aangevangen voor 1 juli 2005) zijn de regels voor de leeftijden van 15 t/m 20 jaar per 01-07-2020 verwijderd voor Categorie A.    Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen van salarisschaal A, de treden 16 t/m 30, per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 2493 Golfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de bedragen in de salarisschalen A en B per die datum aangepast, evenals de bedragen voor de leeftijden 20, 21 en 22 jaar in salarisschaal C.  Per 01-06-2020 is bij Eindperiode (Vak.toesl.) als standaardwaarde de waarde 05 vastgelegd. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren, en eventueel aanpassen, via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Op de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. Ook kunt u hier zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: CAO (of hoger), Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn voor de leeftijd van 20 jaar de salarissen per die datum aangepast. Bij medewerkers van 19 jaar voor wie de fulltime uren 36 uur. per week zijn, zijn de bedragen voor de salarisschalen A en B gewijzigd in € 6,47. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 3768 Uitvaartbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is het salarisbedrag voor salarisschaal 1, trede 1 per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 is een aantal salarisbedragen per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. CAO 9999 Geen CAO van toepassing Naar aanleiding van de wijzigingen in het Minimum(jeugd)loon per 01-07-2020 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast.  Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel kunt u de referentietabellen Minimum(jeugd)loon en Salarisschaal raadplegen. Publishing Date : 5/4/2020
Volledig artikel weergeven
04-05-2020 15:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 210 Weergaven
CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Bij Minimum bedrag (Vak.toesl.) is het bedrag per 01-01-2019 gewijzigd in € 2116,21 en per 01-01-2020 in € 2154,30. Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering uitgebreid : bij Betaalperiode (Eindejaarsuitk.) is 12 vastgelegd, en bij Methode bij in- en uit dienst (Eindejaarsuitk.) is geselecteerd Naar rato werkdagen in dienst.   U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center en vragen om een payrollverwerking op te starten met ingang van de door u gewenste herberekeningsdatum. CAO 156 Ziekenhuizen Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag: Betaalperiode (Vak.toesl.), Correctieperiode (Vak.toesl.) en Eindperiode (Vak.toesl.): 05. Per 01-06-2020 is Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 verwijderd. U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 721 Huisartsenzorg Per 01-01-2020 is de inrichting voor de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering uitgebreid. Percentage (Eindejaarsuitk.) 6,00 is al eerder vastgelegd, maar de inrichting is uitgebreid.  Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Om in het geval van meeruren een deel van de specificatie op de loonstrook zichtbaar te maken (loon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering én vakantie uren) is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode per 01-01-2020 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-05-2020 is de inrichting voor de uitbetaling van 0,50% gratificatie verwijderd: de standaardwaarden zijn verwijderd en de arbeidsvoorwaarde is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Er is voor deze begindatum gekozen om te voorkomen dat er gedurende de payrollverwerking onverwachte correcties zouden plaatsvinden. Per 01-06-2020 is de inrichting voor vakantietoeslag uitgebreid.  U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Per 01-11-2019 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-05-2020 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag: Bij Controleren op wettelijk minimum (Vak.toesl.) is geselecteerd: Controleren en aanvullen. Eindperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 05 in 04 . Bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) is geselecteerd: Na opbouwjaar, en Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 is verwijderd. Om in het geval van meeruren een deel van de specificatie op de loonstrook zichtbaar te maken (loon, vakantietoeslag én verlofuren ) is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode per 01-11-2019 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Omdat er voor zorgverlof kort twee percentages worden vermeld, is er bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort geen percentage vastgelegd. Per 01-11-2019 is bij Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort Nee geselecteerd. U kunt de inrichting van de standaardwaarden in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm controleren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Indien gewenst kunt u hier ook wijzigingen doorvoeren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de aanpassingen op CAO-niveau niet zien. Let op: als u voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag gebruik maakt van de inrichting op CAO-niveau, is het advies om te overleggen of u de vermelde aanpassingen wilt doorvoeren. Het gevolg is dat de afrekening plaatsvindt over 11 maanden, én er wordt niet meer gepeild op het inkomen van de laatste periode. De afrekening vindt in de toekomst plaats over het opgebouwde loon vanaf periode 05. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per de geselecteerde peildatum de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (niveau CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Voor PNO Digitaal 1 wijkt het jaarmaximum ad € 67.632 af van het jaarmaximum dat geldt voor PNO Digitaal 5 ad € 110.111. Daarom is per 01-04-2020 in pensioensoort 01 Pensioen variant 0001 toegevoegd voor PNO Digitaal 1. Als u gebruik wilt maken van deze berekening, kunt u de variant selecteren via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen variant. Let op: het pensioenfonds spreekt op bedrijfsniveau verschillende percentages af, afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm afwijkende percentages vastleggen via Afw. premiepercentage wg / wn. De inrichting van de referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. De inrichting van de waardenlijst kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm controleren bij Pensioen variant, maar ook via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden met als doelgroep de Bedrijf CAO. Publishing Date : 4/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-04-2020 15:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 199 Weergaven
CAO 83 Betonproductenindustrie Naar aanleiding van de controle van Minimum bedrag (Vak.toesl.) bleek dat het bedrag correct was vastgelegd, maar dat de inrichting voor deze berekening op CAO-niveau niet compleet was. Daarom is per 01-01-2019 toegevoegd: Leeftijdsafhankelijk minimum = Over opgegeven minimum bedrag, én in referentietabel Leeftijd percentages is voor de leeftijd van 022 jaar : 100,000000 vastgelegd. Daarnaast is per 01-06-2019 toegevoegd: Betaalperiode (Vak.toesl.) = 05 , Correctieperiode (Vak.toesl.) = 05 , Eindperiode (Vak.toesl.) = 05, Peilperiode (Vak.toesl.) = 05 en Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = In opbouwjaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting controleren. Wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zal de toevoeging op CAO-niveau voor u geen gevolgen hebben. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de bij uw bedrijf actieve inrichting is vastgelegd ( CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO ). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Wanneer u ook correcties over 2019 wilt laten doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center, en vragen om een payrollverwerking vast te leggen met de door u gewenste ingangsdatum. N.B.: wanneer u geen peilperiode had vastgelegd, én er na de beginperiode van het huidige rechtjaar een salariswijziging is geweest, kan er over het cumulatief aantal opbouwperioden een ander resultaat worden berekend omdat er cumulatief wordt gerekend met de laatst vastgestelde peilgrondslag. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt. Per 01-05-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf In januari waren de uurlonen voor vakkrachten per 01-01-2020 niet goed vastgelegd in de referentietabel Salarisschaal. Salarisschaal A en B waren aan elkaar gelijk ; ook de overige uurlonen waren een salarisschaal opgeschoven ( de bedragen voor salarisschaal B stonden in de kolom voor salarisschaal C, en zo verder ) waardoor de bedragen uit de laatste schaal niet waren vastgelegd.   Per 01-01-2020 is de inrichting van alle uurlonen voor vakkrachten gecorrigeerd.   Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting controleren. Wanneer u hiervoor inrichting zelf heeft vastgelegd, zal de wijziging op CAO-niveau voor u geen gevolgen hebben. Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie Na controle van de inrichting van Minimum vakantietoeslag is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-07-2018 gewijzigd in 2151,70. Per 01-07-2019 zijn de standaardwaarden verwijderd van de gegevenselementen Leeftijdsafhankelijk minimum, Minimum bedrag (Vak.toesl.) én Minimum controle en correctie (Vak.toesl.). Ook is de inrichting van referentietabel Leeftijd percentages per 01-07-2019 verwijderd. Wanneer u zelf geen inrichting heeft toegevoegd, houdt dit in, dat er correcties zichtbaar kunnen worden voor medewerkers voor wie de berekende reservering lager is dan het ( eerder vastgelegde ) Minimum bedrag (Vak.toesl.). Per 01-07-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Betaalperiode (Vak.toesl.) = 05 , Correctieperiode (Vak.toesl.) = 05 , Eindperiode (Vak.toesl.) = 06 en Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = In opbouwjaar. Per 01-10-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort = 70,00 en Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort = Nee. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de bij uw bedrijf actieve inrichting is vastgelegd ( CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO ). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar plaatsvinden. Wanneer u ook correcties over 2019 wilt laten doorvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center, en vragen om een payrollverwerking vast te leggen met de door u gewenste ingangsdatum. Publishing Date : 4/10/2020
Volledig artikel weergeven
10-04-2020 13:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 170 Weergaven
CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Naar aanleiding van het besluit van de Stichting RAS om over periode 5 tot en met periode 7 het premiepercentage voor de RAS (FBORAS) op 0% vast te stellen, hebben wij de volgende mutaties vastgelegd bij gegevenselement FBO RAS perc. werkgever : per 01-05-2020 is het percentage nulgesteld, per 01-08-2020 is het oorspronkelijke percentage 0,75 vastgelegd. Verloont u per 4 weken ? Dan kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > SGB pensioen > gegevenselement FBO RAS perc. werkgever : per de begindatum van periode 2020/05 ( 20 april 2020 ) het percentage nulstellen, per de begindatum van periode 2020/08 ( 13 juli 2020 ) het oorspronkelijke percentage 0,75 vastleggen. Wanneer u in de toekomst weer gebruik wilt maken van de CAO-inrichting, verwijdert u per 1 augustus 2020 of een latere datum het percentage met delete. Via het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Wanneer u zelf een mutatie heeft vastgelegd, is de CAO-inrichting voor u niet zichtbaar. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) In de referentietabel Salarisschaal zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019, per 01-01-2020 en per 01-02-2020 doorgevoerd.  Voor Groothandel Levensmiddelen ( in de referentietabel zonder Categorie ) zijn geen uurlonen meer gepubliceerd. Om te voorkomen dat er tijdens een verloning plotseling terugboekingen plaatsvinden van eerder betaalde salarissen, zijn de bedragen per 01-05-2020 verwijderd.    Voor Groothandel Horecaproducten ( in de referentietabel met Categorie A ) is de trede voor de leeftijd van 22 jaar vervallen. Om te voorkomen dat er tijdens een verloning plotseling terugboekingen plaatsvinden van eerder betaalde salarissen, zijn de bedragen voor de leeftijd van 21 jaar overgenomen. Per 01-05-2020 is de salaristrede voor 22-jarigen verwijderd.  Voor Oproepkrachten Groothandel Horecaproducten zijn onder categorie B uurlonen toegevoegd. Deze bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld, en vakantiedagenbijslag.  Het advies is echter om de specificatie ( salaris, 8% vakantiebijslag en vakantiedagenbijslag ) op de strook te plaatsen, zodat duidelijk is, dat het om een all-in-loon gaat. Hieronder vindt u de percentages voor de toeslagen:  Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 8 procent vakantiebijslag en 10,82 procent vakantiedagenbijslag vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019  Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 8 procent vakantiebijslag en 10,87 procent vakantiedagenbijslag vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 Brutosalarisschaal voor oproepkrachten per uur (maandsalaris gedeeld door 173,333) inclusief 2,8 procent salarisverhoging, 8 procent vakantiebijslag en 10,87 procent vakantiedagenbijslag met ingang van 1 februari 2020. Als u geen gebruik maakt van de waardenlijst op CAO-niveau, kunt u via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst > Categorie (Salarisschaal) categorie B toevoegen voor Oproepkrachten Groothandel Horecaproducten. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve waardenlijsten controleren. Ook kunt u zien op welk niveau de inrichting voor uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant of Bedrijf). Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de aanwezige inrichting controleren. Als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau kan er - afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf - een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk en vragen om een herberekening met ingang van de door u gewenste datum. Publishing Date : 4/9/2020
Volledig artikel weergeven
09-04-2020 18:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 186 Weergaven
CAO 727 Retail-Non Food In aanvulling op het bericht van 02-04-2020 informeren wij u over wijzigingen die per 01-04-2020 zijn doorgevoerd binnen de arbeidsvoorwaarde Overuren. Voor (A) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 25% gewijzigd in 125%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 25,00. Bij Overuren 125% percentage incl toeslag staat nu 125,00. Voor (B) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 50% gewijzigd in 150%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 50,00. Bij Toeslag 150% percentage incl toeslag staat nu 150,00. Voor (C) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 100% gewijzigd in 200%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 100,00. Bij Toeslag 200% percentage incl toeslag staat nu 200,00. Voor (D) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 50% gewijzigd in 150%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 50,00. Bij Overuren 150% percentage incl toeslag staat nu 150,00. Voor (E) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 33,33% gewijzigd in 133,33%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 33,33. Bij Overuren 133,33% percentage incl toeslag staat nu 133,33. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het historiescherm de wijzigen in de standaardwaarden zien. Indien gewenst kunt u op dit arbeidsvoorwaardenscherm de aanpassingen ongedaan maken. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf zien én controleren op welk niveau de actieve inrichting is vastgelegd. Als bij het niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO vermeld is, kunt u de wijzigingen van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 1612 Kinderopvang voor Kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2020 zijn de percentages in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) gewijzigd: voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages gewijzigd in 10,53 en 12,97. voor pensioensoort 10 AOP zijn de percentages gewijzigd in 0,00 en 0,50. Ook is de inrichting bij de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag uitgebreid. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het historiescherm de wijzigen in de standaardwaarden zien. Indien gewenst kunt u op dit arbeidsvoorwaardenscherm aanpassingen doorvoeren. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf zien, én controleren op welk niveau de actieve inrichting is vastgelegd. Als bij het niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO vermeld is, kunt u de wijzigingen van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Als u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens op het arbeidsvoorwaardenscherm afwijkende percentages heeft vastgelegd, leveren de wijzigingen in de referentietabel bij u geen correcties in de payrollresultaten op. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Publishing Date : 4/6/2020
Volledig artikel weergeven
06-04-2020 15:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
CAO 310 Margarine- En Spijsvetindustrie Bij Minimum bedrag (Vak.toesl.) zijn 3 wijzigingen doorgevoerd : Per 01-05-2019 : 1833,17 Per 01-01-2020 : 1838,67 Per 01-05-2020 : 1866,25 Per 01-05-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Betaalperiode (Vak.toesl.) : 05 Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Indien gewenst kunt u hier zelf wijzigingen doorvoeren. Wanneer u nog een herberekening over ( een deel van ) 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, en vragen om een payrollverwerking op te starten per de door u gewenste herberekeningsdatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. CAO 317 Gehandicaptenzorg Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden gewijzigd : Percentage (Eindejaarsuitk.) : 8,33 Ophogingspercentage overig (AOP) : 8,33 Ophogingspercentage overig (Pens.) : 8,33 Eindafrekening bij uitdienst : Eindejaarsuitk. ) : Ja, deze periode Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Indien gewenst kunt u hier zelf wijzigingen doorvoeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. CAO 727 Retail-Non Food In de referentietabel Salarisschaal zijn per 01-01-2020 de volgende wijzigingen doorgevoerd : voor Categorie 11, Mode, Juweliers, en Parfumerieën, en Verf en Woninginrichting per 01-01-2020 NIEUW : de maandbedragen voor Categorie 09, Wonen, zijn correcties doorgevoerd in de uurlonen voor de functiejaren 10, 11, 12 en 13 ( in de referentietabel de salaristreden 79, 80, 81 en 82 ) ; deze bedragen waren foutief berekend.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-04-2020 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) bij pensioensoort 01 Pensioen : er is een regel toegevoegd voor aspirant-deelnemers, met voor de werkgever en de werknemer 0,2 % voor medewerkers vanaf 21 jaar is de eindleeftijd gewijzigd in 68 jaar, peildag en peilmaand zijn gewijzigd in 99 resp. 99, de franchises, de jaarmaxima en de percentages zijn aangepast, en het productkenmerk is verwijderd omdat de gegevens via het PNO Werkgeversportaal moeten worden doorgegeven. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast), met als doelgroep de CAO. Voor deze pensioenregeling hoeft er met ingang van 01-04-2020 geen aanlevering via UPA plaats te vinden. De inrichting voor deze pensioenberekening kunt u per die datum per bedrijf verwijderen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Per 01-06-2019 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.) : Eindafrekening in periode van uitdienst Betaalperiode (Vak.toesl.) : 05 Leeftijdsafhankelijk minimum : Over opgegeven minimum bedrag Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.) : Naar rato werkdagen in dienst Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Indien gewenst kunt u hier zelf wijzigingen doorvoeren. Wanneer u nog een herberekening over ( een deel van ) 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, en vragen om een payrollverwerking op te starten per de door u gewenste herberekeningsdatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Per 01-01-2020 is het vaststellen van de grondslag gewijzigd bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling. Soort grondslag is gewijzigd in 2 Niet in eigen grondslag SV-loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Er kunnen verschillen optreden in de berekening van pensioensoort 01 Pensioen, voor medewerkers in de leeftijd van 21 tot 68 jaar. CAO 1944 Open teelten Per 01-01-2020 is het vaststellen van de grondslag gewijzigd bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling. Soort grondslag is gewijzigd in 2 Niet in eigen grondslag SV-loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Er kunnen verschillen optreden in de berekening van pensioensoort 01 Pensioen, voor medewerkers in de leeftijd van 21 tot 68 jaar. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-05-2019 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in € 1889. Per 01-05-2019 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-07-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt : Aanvulling op Uitkeringen > Standaard én Generatiepact > Standaard. Per 01-07-2019 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd : Generatiepact Percentage Werken : 80,00 Generatiepact Percentage Doorbetalen : 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw : 100,00 Kortdurend Zorgverlof doorbet. perc. : 70,00 Doorbetalingsperc. Wachtdagen/uren : 0,00 Per 01-01-2020 is de inrichting voor berekening van vakantietoeslag aangepast volgens de hieronder opgenomen beschrijving. N.B.: Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens graag controleren of hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, òf dat u gebruik maakt van de CAO-inrichting. In het laatste geval is het belangrijk om te bepalen of u deze aanpassing bij uw bedrijf wilt doorvoeren. Betaalperiode (Vak.toesl.) is ongewijzigd 5. De wijzigingen zijn : Eindperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 12 naar 4, Correctieperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 12 naar 5, Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd in: Na opbouwjaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm zien of de aanpassingen ook bij uw bedrijf zijn doorgevoerd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Wanneer u de oorspronkelijke inrichting wilt blijven hanteren, kunt u op dit arbeidsvoorwaardenscherm per 01-01-2020 de oorspronkelijke inrichting opnieuw vastleggen. Per 27-01-2020, de begindatum van periode 2020-02 voor periodeloners, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) is gewijzigd in 1,04 en Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var.) is gewijzigd in 0,43. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm zien of de aanpassingen ook bij uw bedrijf zijn doorgevoerd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Wanneer u gebruik maakt van de CAO-inrichting én per maand verloont, is het advies om per 01-01-2020 voor deze afwijkende grondslagen een foutief bedrag vast te leggen, Opslaan, vervolgens per 01-01-2020 de oorspronkelijke bedragen opnieuw te muteren, Opslaan, en tenslotte per 01-02-2020, de begindatum van periode 2020-02 voor maandverloners, de volgende wijzigingen vast te leggen : bij Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) 1,04 en bij Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var.) 0,43. Per 01-05-2020 is arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren , én u kunt zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de richting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de richting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Wanneer u nog een herberekening over ( een deel van ) 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, en vragen om een payrollverwerking op te starten per de door u gewenste herberekeningsdatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Publishing Date : 4/3/2020
Volledig artikel weergeven
03-04-2020 13:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 160 Weergaven
CAO 730 Technische Groothandel De salariswijzigen per 01-04-2020 zijn doorgevoerd in de salarisschaal. De salaristreden 21 en 22 (voor medewerkers van 21 en 22 jaar) zijn verwijderd per die datum. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De omschrijving van de salaristreden 30 t/m 38 is gewijzigd van v.a. 23 jaar + in v.a. 21 jaar +. Als u zelf een waardenlijst heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst aanpassingen doorvoeren voor Element Salaristrede (Salarisschaal). Publishing Date : 3/16/2020
Volledig artikel weergeven
16-03-2020 14:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 177 Weergaven
CAO 218 Besloten busvervoer Voor de Onderbrekingstoeslag rijdend personeel zijn per 01-01-2020 en per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd bij Afwijkende grondslag 1 (Toesl.var.) met alternatieve omschrijving Onderbrek toesl grondsl. Voor de verminderde onderbrekingstoeslag zijn per 01-01-2020 en per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd bij Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.) met alternatieve omschrijving Onderbrek tsl verm grondsl. Voor de Compensatie rustdag zijn per 01-01-2020 en per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd bij Bruto vergoeding 1 bedrag met alternatieve omschrijving Intrekken compensatie rustdag dagtarief. Voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing is per 01-04-2020 de inrichting verwijderd voor de doorbetaling tegen 80% via Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3. Ook de alternatieve omschrijvingen van de gegevenselementen voor deze berekening zijn verwijderd. U kunt de inrichting van de diverse standaardwaarden controleren ( via het historiescherm ) - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. De alternatieve omschrijvingen kunt u aanpassen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u de bij u actieve inrichting controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De wijzigingen per 01-01-2020 en per 01-01-2021 in de salarisschaal zijn al eerder doorgevoerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de aanpassingen in de standaardwaarden een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal Werk Per 01-01-2020 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt : Transitievergoeding > Standaard variant. U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Per 01-04-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever, Generatiepact > Standaard. U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Per 01-04-2019 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Generatiepact Percentage doorbetalen: 90,00 Generatiepact Percentage Werken: 80,00 U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Per 01-01-2020 zijn de wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal. Per 01-04-2020 zijn de regels voor 22 en 23 jaar, én voor Salarisschaal J verwijderd. Voor deze begindatum is gekozen om te voorkomen dat gedurende een verloning medewerkers door het vervallen van salaristreden plotseling geen salaris meer ontvangen. U heeft nu de gelegenheid om bij medewerkers aanpassingen door te voeren per 01-01-2020. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de aanpassingen in de salarisschaal een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Per 01-07-2019 is de volgende standaardwaard toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl.: Controleren en aanvullen. Per 01-07-2019 zijn de standaardwaarden bij Leeftijdsafhankelijk minimum én bij Minimum controle en correctie (Vak.toesl.) verwijderd. Voor het geval u de eenmalige uitkering nog niet heeft verrekend, is de volgende inrichting toegevoegd per 01-07-2019 en verwijderd per 01-02-2020: arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage is toegevoegd aan én verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De volgende standaardwaarden zijn toegevoegd én verwijderd: Peildatum indienst (Eenm.uitk.perc.), Percentage (Eenm.uitk.perc.) en Periode (Eenm.uitk.perc.). U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. U kunt de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de aanpassingen in de standaardwaarden een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Als u graag wilt dat er een herberekening plaatsvindt met ingang van 01-07-2019 kunt u de Servicedesk vragen om een payrollverwerking met deze herberekeningsdatum in te leggen. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2020 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Fonds Collectieve Belangen (ongeorganiseerd) > Benoemde variant (variabele grondslag). Hiervoor was al inrichting aanwezig in de referentietabel, maar de arbeidsvoorwaarde was nog niet in het standaard arbeidsvoorwaardencluster geselecteerd. U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Publishing Date : 3/12/2020
Volledig artikel weergeven
12-03-2020 18:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Per 01-01-2019 is Minimum bedrag Vak.toeslag gewijzigd in € 1812,36. Per 01-01-2020 is Minimum bedrag Vak.toeslag gewijzigd in € 1857,67. Omdat er een minimum bedrag én referentietabel Leeftijd percentages aanwezig zijn, is per 01-01-2019 Leeftijdsafhankelijk minimum gewijzigd van Niet afhankelijk van leeftijd in Over opgegeven minimum bedrag. Per 01-01-2019 is de inrichting bij Vaste afspraak winstd. gewijzigd van Ja in Nee. In de CAO worden nl. voorwaarden gesteld aan de uitkering, zowel voor de medewerker als voor het bedrijf (een afhankelijkheid van de eventuele winst). Per 01-01-2019 én per 01-01-2020 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste datum(s). Voor zowel Toeslagen variabel als Overuren is de inrichting per 01-03-2020 gewijzigd van percentages over het maandloon in percentages over het uurloon. Een voorbeeld: 0,58% van het periodeloon is gewijzigd in 100% van het uurloon. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standandaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Ook de alternatieve omschrijvingen zijn gewijzigd. Bij Grondslag 1 uren (Overuren) is per 01-03-2020 Periodebedrag van grondslag gewijzigd in Uurbedrag van grondslag. Voor Toeslagen variabel is Grondslagen var. toeslag 1 gewijzigd van Grondslag var. toeslagen 1 in Grondslag var. toeslagen 2. Grondslag var. toeslagen 1 wordt nl. nog gebruikt voor Toeslag extra reis, een percentage van een periodebedrag. Bij Grondslag var. toeslagen 2 is vastgelegd Uurbedrag van grondslag. Omdat de regeling van BO-toeslag per 01-01-2020 is komen te vervallen, is per 01-03-2020 de inrichting van (A) Toesl. vast verwijderd. Het gaat om zowel de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm als om alternatieve omschrijvingen. Voor de begindatum 01-03-2020 is gekozen om te voorkomen dat er gedurende de verloning van een periode onverwachte correcties kunnen optreden. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de aanpassingen in de standaardwaarden zien. Hier kunt u eventueel de inrichting op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO wijzigen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Het advies in om de inrichting van de arbeidsvoorwaarden Vakantietoeslag en Toeslagen ( variabel ) te controleren. Ook is het advies om via Instellingen > Berekening > Grondslag de inrichting van Toeslagen variabel grondslag 2 te controleren en eventueel aan te passen per 01-03-2020. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens, Grondslagen en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Voor alle aanpassingen geldt: als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op niveau CAO niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u de Servicedesk vragen om een payrollverwerking met Herberekeningsdatum 01-01-2019 vast te leggen. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Per 01-01-2020 is voor pensioensoort 01 Pensioen een productkenmerk toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Ook is bij 18 Deeltijdfactor franch aftoppen én bij 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen 1 Franchise aftoppen op 1,000000 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Voor medewerkers met een deeltijdfactor > 1 kunnen er verschillen optreden in de resultaten van de berekening. Ten behoeve van de aanlevering via UPA met ingang van het 2e kwartaal 2020 is het noodzakelijk dat u per bedrijf via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen vastlegt. Via Beheer > Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces vinkt u per de begindatum van periode 2020/04 Periodieke interface UPA aan. CAO 650 Groenten en fruit, Groothandel in - Per 01-01-2020 is voor pensioensoort 01 Pensioen een productkenmerk toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Ten behoeve van de aanlevering via UPA met ingang van het 2e kwartaal 2020 is het noodzakelijk dat u per bedrijf via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen vastlegt. Via Beheer > Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces vinkt u per de begindatum van periode 2020/04 Periodieke interface UPA aan. CAO 750 Contractcatering branche Per 01-01-2020 is de inrichting voor pensioensoort 14 Extra Fonds 2 - voor de berekening van Sucon II - verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Per 01-01-2020 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Ja vastgelegd. Deze inrichting kunt u op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u deze inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm ook controleren - en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardeclusters. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Voor pensioensoort 05 VUT - die op CAO-niveau in verband met het afwijkende ophogingspercentage vakantietoeslag is ingericht voor de pensioenberekening voor 4-wekenverloners - was als standaardwaarde ingericht: Pro rata methode (VUT) = 30 dagen. Deze keuze is echter niet toegestaan voor 4-wekenverloning. Daarom is deze inrichting per 01-01-2020 gewijzigd in: Pro rata methode (VUT) = kalenderdagen. Als u deze pensioensoort gebruikt voor een andere berekening, kunt u deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Voor nieuwe velden in arbeidsvoorwaardenschermen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Als u via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting de opties Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen én Validatiewaarden aanvinkt, kunt u de bij uw bedrijf actieve CAO-inrichting zien. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Wij verwachten op korte termijn een bijgewerkt CAO-document te publiceren. Hierover zullen wij u informeren via een CAO-bericht. CAO 884 Kantoorvakhandel Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is het 01-01-2020 het premiepercentage nulgesteld. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Publishing Date : 3/4/2020
Volledig artikel weergeven
04-03-2020 13:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 194 Weergaven
CAO 487 Metalektro Per 01-01-2020 is voor de pensioensoorten 02, 03, 08, 09 en 10 per 01-01-2020 in de referentietabel aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met Minimum vakantietoeslag. Voor de pensioensoorten 01 en 04 was dit al ingericht. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. Voor medewerkers van 21 jaar en ouder voor wie Minimum bedrag (Vak.toesl). hoger is dan de berekende vakantietoeslag op basis van het loon, én voor wie wordt gerekend met de pensioensoorten 08, 09 en 10 voor Pensioenen benoemd (vaste grondslag), kunnen er verschillen optreden in de berekening voor de WIA-premies.     CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de CAO-uren verwijderd uit de referentietabel. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Als u gebruik maakt van deze inrichting op CAO-niveau, kan er, afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 623 Optiekbedrijven Per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 03 Pensioen overbrugging de productkenmerken gewijzigd in U0131-1017 c.q. U0131-1019. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Als u gebruik maakt van deze inrichting op CAO-niveau, wijzigt u de productkenmerken via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 823 M&T Motorvoertuigen & Tweewielerbedrijf Per 01-01-2020 is voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging, variant 0001, het maximum bedrag voor de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar gewijzigd in 110.111. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 833 Woondiensten Op verzoek zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor gegevenselementen die u op de arbeidsvoorwaardenschermen vindt van pensioensoort 02 Pensioen aanvullend, die wordt gebruikt voor de inhouding van de premie SPAWW. Ook voor Compensatie var. pensioen bedrag (1) op het scherm van de arbeidsvoorwaarde Compensatie Variabel Pensioen is een alternatieve omschrijving toegevoegd, nl. Compensatie inhouding bedrag SPAWW. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op niveau CAO niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 Per 01-03-2020 zijn uit de salarisschaal de regels voor de leeftijden van 22 en 23 jaar verwijderd; ook uit de waardenlijst zijn de salaristreden 22 en 23 verwijderd.  Voor de begindatum 01-03-2020 is gekozen om te voorkomen dat er gedurende de verloning van een periode onverwachte correcties kunnen optreden. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en Validatiewaarden een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Voor alle aanpassingen geldt: als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op niveau CAO niet zien. Voor de arbeidsvoorwaarde kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u de inrichting van Salaristrede (Salarisschaal) controleren en eventueel aanpassen. Indien gewenst kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris > Salarisschaal de Salaristrede per de gewenste begindatum aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 1547 Bloemen en planten groothandel Per 01-07-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Methode bij in- en uitdienst (Eindejaarsuitk.): Naar rato werkdagen in dienst Generatiepact Percentage Werken: 80,00 Generatiepact Percentage Doorbetalen: 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Doorbetalingsperc Zorgverlof kort: 70,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1: 90,00 Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 Er is een alternatieve omschrijving toegevoegd voor Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1 → Doorbetalingsperc ziektedagen/uren 90,00. Ook zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de bijbehorende ziektedagen/uren. Per 01-03-2020 is inrichting verwijderd voor (D) Overuren, waar werd gerekend tegen 300 % , of een toeslag van 200 %. Het gaat om de standaardwaarde, én om de bijbehorende alternatieve omschrijvingen. Per 01-03-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Voor alle aanpassingen geldt: als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op niveau CAO niet zien. Voor de arbeidsvoorwaarden kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de historie van de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel inrichting toevoegen of aanpassen. Alternatieve omschrijvingen kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. Als u nog correcties met ingang van 01-07-2019 wilt laten doorvoeren, kunt u het Service Center vragen om een payrollverwerking uit te voeren met herberekening vanaf 01-07-2019. Publishing Date : 2/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-02-2020 19:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 188 Weergaven
CAO 233 Houthandel Naar aanleiding van nieuw ontvangen informatie zijn per 01-01-2020 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. De belangrijkste wijziging is : bij maandlonen komt er een Startregel bij. De bedragen van de startregel zijn toegevoegd onder salaristrede 30. De bedragen die eerder onder salaristrede 30 waren vermeld, staan nu onder salaristrede 31. Hierdoor is de laatste regel gewijzigd van salaristrede 37 in salaristrede 38. Voor jeugdlonen wijzigt de tekst bij salaristrede 21 van '21 jaar + toetreder' in: toetreder.  Let op: als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Wellicht zult u salaristrede 38 opnieuw moeten toevoegen via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst > Salaristrede. U kunt de inrichting van de salarisschaal controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 833 Woondiensten Per 01-01-2020 is in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend - met alternatieve omschrijving: SPAWW inhouding - bij 11 Soort dagen en bij 12 Franchise-factor 4 (Walvis) vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Het gevolg van deze aanpassing is, dat het periodemaximum op dezelfde manier wordt vastgesteld als bij de reguliere berekening van de SPAWW premie, nl. het jaarmaximum ad 57.232 / 12 (uitgaande van maandverloning). Publishing Date : 2/12/2020
Volledig artikel weergeven
12-02-2020 13:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 161 Weergaven
CAO 709 Vleeswarenindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen, variant 0001 voor 4-wekenverloning, is het toetsmoment gewijzigd in 6, Begin maand voor 4-wekenverloning. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020. CAO 721 Huisartsenzorg Per 01-03-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Levensloop sparen en Levensloop opname. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. In de referentietabel Salarisschaal zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: per 01-07-2019 is het minimumloon per die datum vastgelegd in de salarisschaal voor Salarisschaal AA en salaristreden 15 en 16. per 01-01-2020 is het minimumloon per die datum vastgelegd in de salarisschaal voor Salarisschaal AA en salaristreden 15 en 16. per 01-04-2020 zijn de salariswijzigingen per die datum doorgevoerd.  Let op: voor salarisschaal M, de leerlingenschaal, zijn de bedragen voor de salaristreden 10 en 11 - voor I en II - niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u het Service Center vragen om een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-07-2019 uit te voeren. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf Voor pensioensoort 05 VUT - die op CAO-niveau in verband met het afwijkende ophogingspercentage vakantietoeslag is ingericht voor de pensioenberekening voor 4-wekenverloners - was als standaardwaarde ingericht: Pro rata methode (VUT) = 30 dagen. Deze keuze is echter niet toegestaan voor 4-wekenverloning. Daarom is deze inrichting per 01-01-2020 gewijzigd in: Pro rata methode (VUT) = kalenderdagen. Als u deze pensioensoort gebruikt voor een andere berekening, kunt u deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Omdat er nu nog maar één Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) is, is de inrichting voor variant 0002 per 01-01-2021 verwijderd. Het advies is om de variant voor Koeltechnisch Onderwijs per 01-01-2021 te deselecteren. Om problemen in de berekening te voorkomen, is per 01-01-2020 op CAO-niveau de variant 0001 O&O technisch installatiebedrijf geselecteerd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Het CAO-document op de Portal is bijgewerkt. Dit document publiceren we tegelijk met dit bericht. Voor nieuwe velden in arbeidsvoorwaardenschermen, zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Als u via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting de opties Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen én Validatiewaarden aanvinkt, kunt u de bij uw bedrijf actieve CAO-inrichting zien. Publishing Date : 2/10/2020
Volledig artikel weergeven
10-02-2020 16:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-11-2019 zijn een 3-tal standaardwaarden gewijzigd: Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var) → Afsnijderij grondslag is gewijzigd in 1,13 Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var) → Stallen grondslag is gewijzigd in 1,92 Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var) → Darmbewerking grondslag is gewijzigd in 3,05 U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de Bedrijf CAO. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Per 01-11-2019 zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de salarisschalen. Per 01-01-2020 zijn opnieuw een aantal bedragen aangepast in verband met de wijzigingen in het minimumloon per die datum. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Als u met ingang van 01-11-2019 herberekeningen wilt uitvoeren, kunt u de Servicedesk vragen om een herberekening uit te voeren vanaf deze datum 01-11-2019. CAO 623 Optiekbedrijven Per 01-01-2020 is bij pensioensoort 04 Pensioen extra het productkenmerk gewijzigd in U0131-1022. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Als u gebruik maakt van deze regeling, controleert u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen of het juiste productkenmerk hier is vastgelegd. Zo nodig wijzigt u hier het productkenmerk van U0131-1023 in U0131-1022. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Als u gebruik maakt van deze regeling vindt u na een salarisberekening met ingang van periode 2020/01 productkenmerk U0131-1022 in de payrollelementen. Als u gebruik maakt van referentietabellen Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) adviseren wij u om de ingerichte productkenmerken te controleren, en eventueel te wijzigen per 01-01-2020. Productkenmerk U0131-1023 leidt tot afkeuring van de UPA en mag daarom niet meer voorkomen in de referentietabellen. CAO 727 Retail Non-Food Per 01-01-2020 zijn wijzigingen doorgevoerd in de salarisschalen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Omdat er veel inrichting is verwijderd, én toegevoegd, leest u hieronder welke categorieën er per 01-01-2020 zijn vastgelegd: 00 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting OUD 02 Virtuele loontabel Tuincentra medewerkers indienst per 31-12-2016 06 Tuincentra Nieuw 07 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting per 01-07-2018 Nieuw 08 Sport en schoenen Nieuw 09 Wonen Nieuw 10 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting OVERGANG 11 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting per 01-07-2019 Nieuw 13 Tuincentra Nieuw na 01-07-2019 14 Tuincentra OVERGANG Als u zelf inrichting heeft vastgelegd via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst > Categorie (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u controleren welke inrichting op welk niveau bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Publishing Date : 2/5/2020
Volledig artikel weergeven
05-02-2020 19:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 156 Weergaven
CAO 727 Retail-Non Food Op dit moment wordt gewerkt aan het verwerken van de salariswijzigingen per 01-01-2020. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Als de salariswijzigingen zijn doorgevoerd, publiceren wij hiervoor een CAO-bericht. CAO 750 Contractcateringbranche Per 01-10-2019 zijn de salarissen voor medewerkers in de institutionele sector in dienst nà 1 juli 1994 (Categorie C) aangepast. De bedragen kunt u controleren via Rapporten > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Per 01-04-2019 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullen vastgelegd. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > de arbeidsvoorwaarde per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. Als u correcties over 2019 wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center met de vraag om een herberekening met ingang van 01-10-2019 c.q. 01-04-2019 vast te leggen. Publishing Date : 1/29/2020
Volledig artikel weergeven
29-01-2020 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 161 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 41 Bouwmaterialen handel Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal: per 01-01-2020 zijn de bedragen voor jeugdig winkelpersoneel van 20 jaar gewijzigd voor de groepen 1b en 2 ( categorie A, salarisschalen B en C, trede 20 ). om te voorkomen dat er tijdens de verloning van periode 2020-01 opeens bedragen verdwijnen, zijn per 01-02-2020 de bedragen voor jeugdig winkelpersoneel van 21 jaar voor de groepen 1b, 2, 3 en 4 ( categorie A, salarisschalen B, C, D en E, trede 21 ) verwijderd. ook zijn per 01-02-2020 de bedragen voor jeugdig winkelpersoneel van 22 jaar voor groep 1a ( categorie A, salarisschaal A, trede 22 ) verwijderd, en trede 22 is verwijderd uit de Waardenlijst op CAO-niveau. Via Rapporten > Inrichting > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO per de gewenste peildatum de salarisschaal controleren. Als u zelf inrichting voor de Waardenlijst > Salaristrede (Salarisschaal) heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. U kunt de aanwezige inrichting, en het niveau van de inrichting dat voor uw bedrijf geldt, controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 187 Bos en natuur raam cao Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Javastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 359 Zoetwarenindustrie Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 463 Binnenscheepvaart Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd in 19.909 en 110.111. Ook zijn peildag en peilmaand gewijzigd in 99 / 99. Pro rata methode (Pens.) is gewijzigd in kalenderdagen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) na selectie van de CAO, en per de gewenste peildatum. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde in het arbeidsvoorwaardenscherm per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt de aanwezige inrichting, en het niveau van de inrichting dat voor uw bedrijf geldt, controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 465 Banden- en wielenbranche Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 487 Metalektro Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 496 Particuliere beveiliging Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 623 Optiekbedrijven Voor de pensioenregelingen staan er op de site van het pensioenfonds andere productkenmerken dan elders worden getoond. Wanneer wij wijzigingen gaan doorvoeren in deze productkenmerken, zullen wij u nader informeren. Daarna zult u per bedrijf via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen ook moeten aanpassen. Uiteraard zullen wij een CAO-bericht plaatsen als wij de wijzigingen hebben doorgevoerd. U kunt de aanwezige inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO, en per de gewenste peildatum. CAO 633 Uitzendkrachten Per 01-01-2020 zijn een 4-tal standaardwaarden toegevoegd in de pensioenregelingen: bij VCR (vast)(pensioen) en VCR (vast)(Pens.aanv.) is Ja vastgelegd, bij Extra uren mee in pro rata factor (Pens.) en Extra uren mee in pro rata factor (Pens.aanv.) is Ja vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarden in het arbeidsvoorwaardenscherm per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt de aanwezige inrichting, en het niveau van de inrichting dat voor uw bedrijf geldt, controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1287 Grafimedia Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1496 Bakkersbedrijf Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1869 Glastuinbouw Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1944 Open teelten Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. Publishing Date : 1/22/2020
Volledig artikel weergeven
22-01-2020 15:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 174 Weergaven
CAO 35 Textielverzorging Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.947 en 110.111. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 171.635 ; het percentage is ongewijzigd gebleven. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 43 Architectenbureaus Per 01-02-2020 is SPAWW verzekerd op Ja gezet. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Voor medewerkers voor wie de berekening volgens de CAO niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf  De salariswijzigingen per 01-01-2020 zijn ingelezen.  Voor de weeksalarissen voor leerlingen met een 32-urige werkweek zijn afrondingsverschillen van € 0,01 of € 0,02 per week opgetreden voor de leeftijden van 15, 16 en 17 jaar, en voor de leeftijden van 19 en 20 jaar. De salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 218 Besloten busvervoer De salarisschalen zijn aangepast per 01-01-2020 én per 01-01-2021. De salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. Wij vragen u om een request in te leggen als u geen gebruik wilt maken van deze voorlopige bedragen, omdat de salarisschalen nog niet Algemeen Verbindend zijn verklaard. CAO 233 Houthandel De salarisschalen zijn nu ingericht per 01-04-2019, en gewijzigd per 01-01-2020. Daarnaast zijn per 01-04-2019 de volgende bedragen gewijzigd : Vergoeding per km decl 1 : van € 0,34 in € 0,36 Vergoeding per km. : van € 0,34 in € 0,36. Per 01-04-2019 is de volgende inrichting toegevoegd : Doorbetalingsperc zorgverlof kort : 70,00 en Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort : Nee Voor pensioensoort 01 Pensioen is Toetsmoment einde deelname per 01-01-2020 gewijzigd in 2, Einde afrekenperiode. De salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. De inrichting van de pensioenregeling kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. De inrichting van de arbeidsvoorwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-04-2019 uit te voeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Minimum bedrag (Vak.toesl.)   is per 01-09-2019 gewijzigd in 2033,04 en per 01-07-2020 in 2099,16. Minimum bedrag (Eenm.uitk. perc.) is per 01-09-2019 gewijzigd in 1213,08 en per 01-07-2020 in 1252,56. Per 01-01-2020 is Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. op Ja gezet. De inrichting van de arbeidsvoorwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De aanpassing voor de berekening van pensioenen met een variabele grondslag in verband met de premie PAWW kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer opleveren bij het vaststellen van het pensioengevend loon voor de variabele pensioenen. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-09-2019 uit te voeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 18.056 en 38.693. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 16.474 en 38.693. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 750 Contractcateringbranche  De salariswijzigingen per 01-10-2019 en per 01-02-2020 zijn ingelezen.  Per 01-01-2020 is Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. op Ja gezet. De salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. De aanpassing voor de berekening van pensioenen met een variabele grondslag in verband met de premie PAWW kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer opleveren bij het vaststellen van het pensioengevend loon voor de variabele pensioenen. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-10-2019 uit te voeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" Per 01-01-2019 is de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd in: Leeftijd 021 jaar: 100,00000 ( de inrichting was voor de leeftijd 022 jaar : 100,000000% ). Deze referentietabel verwijst naar het Minimum bedrag (Vak.toeslag). Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant, Autoselectie is niet aangevinkt. Per 01-02-2020 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing. Het gaat om alternatieve omschrijvingen en standaardwaarden voor Ziektedagen/uren 1 en 2 tegen 100% en 90%. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Het standaard arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters na selectie van het gewenste arbeidsvoorwaardencluster, per de gewenste peildatum. De inrichting van de arbeidsvoorwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De inrichting van de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u zelf inrichting voor de gegevenselementen heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-01-2019 uit te voeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 1165 Recreatie Per 01-02-2020 is zowel SPAWW verzekerd als Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. op Ja gezet. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Door de inrichting bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. zal de premie PAWW geen verschil meer opleveren bij het vaststellen van het pensioengevend loon voor de variabele pensioenen. Voor medewerkers voor wie de berekening volgens de CAO niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.591 en 67.632. Ook is vastgelegd dat de deeltijdfactor voor de berekening van franchise en maximum wordt afgetopt op 1. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2019 gewijzigd in 67.632. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-01-2019 vast te leggen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.947 en 110.111. Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232 en is het percentage gewijzigd in 0,42. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 171.635 ; het percentage is ongewijzigd gebleven. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. Publishing Date : 1/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-01-2020 14:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 163 Weergaven