Mijn Communities
Help

2020-01

28-07-2020 18:41
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 181 Weergaven

2020-01/69 Herintroductie salarisregeling

In het verleden werd in Payroll Gemal de CAO zorgverzekeraars (CAO code 13) ondersteund. Die ondersteuning is in 2010 gestopt omdat er te weinig klanten waren die gebruik maakten van deze ondersteuning. De volgende stap naar die ondersteuning is de herintroductie van de salarisregeling Zorgverzekeraars. U kunt vanaf periode 01-2020 weer gebruikmaken van de salarisregeling Zorgverzekeraars.

U kunt werkgevercode 03003 Code salarisregeling vastleggen met waarde 18 - Zorgverzekeraars. Ook kunt u op werknemerniveau invoercode 02314 vastleggen met waarde 18.

Let op 1: de code salarisregeling 18 is een andere waarde dan de code CAO 13. Deze keuze is gemaakt omdat salarisregeling 13 reeds in gebruik is voor Rijkspersoneel en salarisregeling 18 in het verleden ook werd gebruikt voor de Zorgverzekeraars.

De schaal (invoercode 02351) en anciënniteit (invoercode 02326) zijn exact overgenomen uit de bijlage van de CAO zorgverzekeraars. Ook de Adviesschalen boven CAO 11 t/m 16 worden ondersteund. Voor deze schalen zijn er uitloopperiodieken vastgesteld. Deze legt u vast door de anciënniteit door te nummeren. Trede T1 is dus anciënniteit 09 enz. Op de salarisspecificatie wordt de anciënniteit weergegeven als T1, T2 enz.

Let op 2: als u een adviesschaal boven CAO vastlegt en u kent automatisch periodieken toe vanuit uw HR-systeem, dan gaat de medewerker van anciënniteit 08 automatisch over op uitlooptrede T1. Als u dit niet wilt, dan dient u de periodieken voor deze medewerker te blokkeren in uw HR-systeem.