Mijn Communities
Help

2020-02

27-07-2020 19:56
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 171 Weergaven

2020-02/44 Ten onrechte uitbetaling eindejaarsuitkering [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

7 januari 2020 - In december is ten onrechte een eindejaarsuitkering uitbetaald aan werknemers die:

- Meeruren of oproepuren betaald kregen in periode 2019-12.
- Een salaris hebben boven de minimum eindejaarsuitkering (€ 3171,26).

Wij hebben de programmatuur van Payroll Gemal per 2020-01 aangepast. Als u in periode 2020-01 een aanvullende correctieproductie (voorheen 13e productie) afroept over 2019-12, dan voeren wij een automatische herrekening uit waarmee de onterechte uitbetaling wordt teruggevorderd. U herkent deze herrekening op uw mutatieverslag aan reden 03.

Uw actie

In uw aanvullende correctieproductie over 2019-12 (voorheen 13e productie) dient u werkgevercode 99232 Autom. herrek aanv correctieproductie vast te leggen met waarde 1. Deze code wordt automatisch geactiveerd als u de betreffende productie afroept vanuit HR Core Beaufort of HR Core Education. De medewerkers die voldoen aan de condities voor de herrekening worden dan automatisch in de productie opgenomen. U hoeft dus geen mutaties bij de individuele medewerkers op te geven.