Mijn Communities
Help

2020-02

01-07-2020 21:01
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 180 Weergaven

2020-02/38 Wijziging minimumloon en compensatie pensioenaftopping [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op onze portal. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

7 januari 2020 - Voor de salarisregeling Nederlandse Universiteiten [1] zijn de bedragen bij de schalen INSB en PWET (Instroomschaal en schaal Participatiewet, inpasnummers 9800 t/m 9803, 9810 en 9811) per januari 2020 aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Verder hebben we het nieuwe percentage compensatie pensioenaftopping opgenomen dat rekening houdt met het voortschrijdend gemiddelde percentage van de afgelopen 3 jaar [2]

Uw actie

Vanaf 8 januari kunt u de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO = 03 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling = 03 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).
[2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verzekeringen bij volgnummer 1 bij Percentage basisinhouding VRZ regeling (werkgevercode 05018).