Mijn Communities
Help

2020-03

28-07-2020 18:43
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 179 Weergaven

2020-03/46 Inrichting pensioenfonds

In de release notes onderwerp 2019-12/42 hebben we u bericht dat de CAO ondersteuning voor de CAO zorgverzekeraars opnieuw is geactiveerd in Payroll Gemal.

Met ingang van periode 03 hebben we enkele pensioenregelingen van pensioenfonds SBZ (Stichting bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars) in de CAO-ondersteuning ingericht.  De regelingen zijn ingericht als VRZ-regelingen 1 t/m 4 [1].

Het betreft de regelingen 1200 (DB Basisregeling), 1201 (Toeslagreserve), 1230 (ANW verplicht) en 1241 (AOP met terugvalverzekering).

De CAO zorgverzekeraars kent twee inhoudingspercentages voor het ouderdomspensioen. Het percentage voor de functiegroepen 11 t/m 16 is altijd 5% lager dan dat voor de functiegroepen 1 t/m 10.

Op VRZ-regeling 1 is het percentage voor de functiegroepen 1 t/m 10 vastgelegd, omdat dit verreweg de meeste werknemers betreft. Bij de medewerkers uit functiegroepen 11 en hoger kunt u een afwijkend percentage opgeven met invoercode 02915 Percentage inhouding VRZ-regeling 1.

De regelingen zijn ingericht, voor zover de parameters door SBZ eenduidig zijn vastgesteld of in uw CAO zijn voorgeschreven. De regelingen laten echter veel vrijheid over aan u als werkgever.
Als u deze regeling wilt gebruiken, dient u in ieder geval vast te leggen:

  • Werkgevercode 05040 Relatienummer aansluiting (aangeleverd door SBZ).

  • Werkgevercode 04104 UPA machtiging voor de bijbehorende VRZ-regeling.

  • Werkgevercode 05019 Percentage basisafdracht VRZ-regeling voor regelingen 1200 (DB Basisregeling) en 1230 (ANW verplicht). Deze worden met u als werkgever jaarlijks individueel afgestemd.

  • Werkgevercode 05013 Maximum grondslag VRZ-regeling voor regeling 1201 (Toeslagreserve). Deze wordt met u als werkgever jaarlijks individueel afgestemd.

Voor het vastleggen van deze werkgevercodes zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Pensioenaangifte en Premie diverze verz.

De grondslagen van de betreffende VRZ-regelingen zijn zeer algemeen ingericht. SBZ geeft aan dat het regelingloon in ieder geval bestaat uit het vaste contractueel overeengekomen loon inclusief vaste toeslagen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Deze componenten zijn in de grondslag opgenomen. U kunt echter met SBZ andere pensioengevende componenten afspreken. U dient deze dan zelf in de grondslag op te nemen.

Meer informatie

[1] Handleiding onderwerp Premie diverse verzekeringen.