cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR *

Ansette i utlandet

by Vibeke Sørensen

Kunden har en base også i utlandet, EØS, og han lurer på å ansette en der. Ellers driftes alt fra Norge. Er det noe kunden må tenke på? Risiko, skatt eller annet?  Eller kan de ansette han via det norske selskapet, men med arbeidssted i dette EØS landet?

0 REPLIES 0