Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Fravær fra jobb for oppfølging av barn

av Anonymous (Oppdatert ‎03-03-2021 16:16 ( )

Når foreldre må ha fri fra jobb for å følge barn til tannlegen, møte opp på foreldresamtaler på skole eller i barnehage - er da dette fravær som kommer inn under de 10 dagene man har for "syke barn" eller er det annen type fravær (og i tilfelle lønnet/ulønnet)?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Sven Ivar Lønneid
VISMA

av Sven Ivar Lønneid

Hei, 

Omsorgspenger skal kompensere arbeidstakerens inntektstap ved fravær som skyldes barn eller barnepassers sykdom, jf. folketrygdloven § 9-1 . Legg merke til at det er en klar forutsetning for bruk av denne bestemmelsen at barnet eller barnepasser er syk den aktuelle dagen, jf. folketrygdloven §9-5 første ledd a) og b).  

Dette innebærer at foreldrene ikke kan benytte omsorgsdager/penger etter disse bestemmelsene eksempelvis ved:

  • tilvenning i barnehage/ første skoledag/foreldresamtaler på skole&barnehage
  • kontroll på helsestasjon
  • tannlegebehandling som ikke skyldes sykdom eller skade (typisk ordinær tannlegesjekk)
  • planleggingsdager i barnehage og skole
  • fødsel
  • andre behov for fri

Skal arbeidstaker ha rett til å være fraværende fra arbeidet i nevnte tilfeller med lønn fra arbeidsgiver, må denne retten følge av tariffavtale eller annen avtale på jobben hos dere. 
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"